SUGparoli

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

paroli

REVO: paroli


admoni. adresi. agresema. akcenti. akcento. Akcepti belajn parolojn por kontanta mono. akcepti. akĉento. akrigi la orelon. aldona. alloga. almozi. almozpeti. alparoli. alsalti. altiri. alude peti. alvoki. anonci. apelacii. apogi. aprobi. Asociado de la ideoj. atakema. aŭdi. aŭskulti. averti. babili. balbuti. baziĝi. blagi. blasfemi. Blindigi iun per vortoj. Bone dirite!. Brila elokventeco. buŝe. Cirkuligi kalumnion. citi. ĉikani. Ĉu ne estas kiel mi diris al vi ?. Damaĝi ies reputacion. daŭrige. deklami. deklari. demandi. deziri. dialogo. Direkti la interparolon, la konversacion al alia temo. Direkti sian parolon al iu. direkti. Diri al si en la pensoj. Diri al si en la pensoj. Diri ion ĵete, rekte en la vizaĝon. Diri ion pri iu al iu. Diri nen al ĉiu kaj al ĉio. diri. diskreta. Disporti malicaĵon. Doni sian honorvorton, vorton de honoro. dungpeto. ekzorcii. elaŭdi. eldiri. elokventa. elparoli, prononci. Elpumpi, eltordi el iu sekretojn. enfazi. esprimi. Esti "timida". Estu dirate je lia honoro, ke. fajfi. Famo cirkulas. fanfaroni. fari. Fariĝi objekto, temo de klaĉo. favorpeta letero. flustri. formuli. Forpreni la vortojn, parolon de sur ies lango. forpuŝi. Frakasa tono. Galimatio. Gargari nekompreneblajn vortojn. Gluti la vortojn. Granda frakaso en malgranda glaso. Gravigi bagatelojn. grumbli. ĝena. Havi bonan bekon. Havi klaran, konfuzan artikulacion (artikigi). Havi la vorton sur la pinto de la lango. Honora familio. humile peti. incitadi. informi. informpeto. insiste peti. insisti pri. instigi. Interrompi ies vortojn, parolon. interrompi paroladon per aplaŭdoj. jure malpravigi. Ĵeti miskrediton sur iun. kandidato. kanti. Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas. klaĉi. klini la orelon. komuniki. konsenti. Konservu bone la sekreton. Konsumi ies tempon per malsaĝa babilado. konversacii. konversacio. krii. Kunĉenado de vortoj. kunvoko. Kurigi, disvastigi famon pri iu. kvesti. La blinda, entuziasmigita amaso. La impeto de lia natura elokventeco. La komuna saĝo, la homa sago diras al mi, ke. La konversacio saltis de unu temo al alia. La persvado estas la celo de ĉia elokventeco. La sekreto iel "tralikiĝis". La tuta urbo parolas nur pri tio. La vorto estis preta sur miaj lipoj. La vortoj venas flue kaj glate sur la lango. laciĝi. lamenti, plendi. Lasi sin kapti per lertaj vortoj. Laŭdire. laŭforme peti. laŭte kaj forte. Li komencis sian paroladon per sonoraj vortoj, frazoj. Li ne povas teni ĉe si sekreton. Li oratoras. Li parolas, kiom la vortoj povas torenti el lia buŝo. Li parolis du horojn sen notoj, adaptis siajn parolojn al la cirkonstancoj. Libere elverŝi sian koron. logi. malakcepti. malaprobi. malkonsenti. maloportuna. Malsigeli ies lipojn. manifesti. marĝena. Mencii ion preterkure. mencii. Mi atendis, ĝis ili ĉesos paroli. Mi rakontos ĉion laŭ ordo, laŭ kronologia ordo. Mia lango stumbladas. minacordoni. misformita. molesti. monkolekti. murmuri. muta. Ne interrompu vian konversacion pro mi. Ne lasu vin trompi per la brilo de liaj vortoj. Ne serĉi vorton en la poŝo. nomi. Notoj Nudigi, malkovri, malŝarĝi al iu sian koron. obsedi. oficiale peti. Oni devas eltiri, elŝtri per tenajlo el li la vortojn. Oni plu serĉas, kion li diris, kiam li finis paroli. oni'diroj. Onidiroj. Oracio. Oratoraj efektoj. orele. Palavri. pardonpeti. Parola ordono, promeso. Paroli al si mem. Paroli el la profundeco de sia koro, per vortoj kovritaj, per gestoj, tra la nazo, kontraŭ sia penso, kun flameco, kun vervo, kun impeto, el alta selo, senspirhalto, por si mem, en la vento, dolĉe en la orelon. Paroli flue, senĉese, laŭte, senpaŭze, sensence, decideme, tekse-mikse, fajre, severe, libere, trosenĝene, kviete, liprande, bombaste, emfaze, elokvente, lakone, kolere, senprepare, ŝerce. Paroli kvazaŭ havante knelon en la buŝo. Paroli, diri, deklari, raporti, esprimi, aludi, prononci, babili, balbuti, flustri, murmuri, grunti, grumbli, klaĉi, "krokodili", konversacii, oratori, prediki, kartavi, lispi. Parolo estas arĝenta, sed ora la silento. Parolo(j) klara, hakata, klarbilda, maskitaj. Parolon doni, rifuzi, interrompi. peli. Pendi je la lipoj de iu. Perdi la fadenon de (en) la parolo. Perfidi sekreton. petadi. peti. peticii. petskribi. plendpostuli. plenumi. plorpeti. Populara oratoro, kiu scias interesi sian aŭskultantaron. postkuri. postuli. preĝi. preĝpeti. Prelego. premi. prezenti. Pri kiu afero li parolas ?. Profesia sekreto. prononci. proponi. rakonti. reklamacii. repuŝi. resendi. respondi. rifuzi. Ripeti ĉion vorto post vorto. ripeti. Rompi la glacion de la rigida konversacio. Sajno trompas. Sajnon ne fidu, juĝi ne rapidu. sakri. Saltadi el unua al deka (paroli sensekve). Se oni povas tiel diri. Se paroli sincere, mi devas diri. sekrete. Sekreton de aliulo ne malkaŝu. sendi. Senvuale diri, ke. serĉi. servomiene peti. sieĝi. silenti. sin turni al iu. Sorbi ies parolojn. stimuli. streĉi la orelon. sturmi. Subsigela sekreto. substreki. subteni. surda. svati. ŝajignori. Ŝanĝi la temon. Ŝi estas la honto de sia familio. Ŝi ne transvivos tiun ĉi honton. Ŝiriĝis ŝia pensofadeno. teda. temas pri. Temo, objekto de babilado. Tenado de sekreto. Teni konversacion. Teni la atenton de la publiko. Tiaaĵon ni neniam diris. Tio ne pravigas vin diri, ke. Tiuj vortoj venis el la plej profundo de la koro. Tondra voĉo. tordita. tranĉi la orelojn. tropetema. trudiĝema. turmenti. ultimato. Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino kaj tiel la sekreto promenados sen fino. Virina lango buĉas sen sango. voĉo. voki. voko. Vorto kiu sugestas alian vorton. vorto.


Diskurso fonetiko. lingvo. retoriko.