SUGokulo

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

okulo

REVO: okulo


vidi. rigardi. rigardo. gapi. blinda. fermi. palpebro. palprebrumi. pupilo. straba. miopa. okulvitroj. larmo. plori. okulharoj.


Akcepti la novaĵon kun vaka okulo. Avidege ĵeti okulon al iu. Blanko de l'okuloj. Buŝon kaj okulojn disstreĉi pro miro. En fremda okulo ni vidas ligneron (spliton), en nia ni trabon ne vidas (ne rimarkas). fali en la okulojn. fari la amajn okulojn. fermi la okulojn. Fidu propran okulon. For de miaj okuloj! Gardi ion kiel la pupilon de siaj okuloj. Havi bluaĵojn sub la okuloj ; blue kadritajn okulojn. Havi fremdan korpon en la okulo. havi la okulojn pli grandajn ol la ventro. Havi malbonajn okulojn. ĵeti fulmojn per la okuloj. kovri al si la okulojn. Kuraĝi rigardi iun en la okulojn. La povo de akomodo de la homaj okuloj. Lia okulo brilis per ekstazo. Liaj okuloj ronde malfermiĝas. Ne kredi al siaj okuloj. Neniam li venu antaŭ miaj okuloj. Observi kun atentaj okuloj. okulbanilo. okule fulmi. okulfrapa. Okulisto (oftalmologo). okulmezure. okulmi. Okulo al okulo, vizaĝo al vizaĝo. okulo. Okuloj nigraj, bluaj, verdaj, ametistaj, brilaj (brila okulparo), klaraj, malklaraj, flamaj, ardaj, inteligentaj, parolantaj, revantaj, arogantaj, lacaj, bluringaj, larme humidaj, ruĝaj (de ploro), dilatitaj (de teruro). Okuloj radias, haltas sur io, gluiĝas al io, ĵetas fulmojn, ronde malfermiĝas, ne povas satiĝi je la vidado de, preskaŭ elŝoviĝas el la kavoj. Okulojn levi, mallevi, fermi, direkti al, streĉi levi petege, bendi (al iu). okulon pro okulo - denton pro dento. Okulon pro okulo, denton pro dento. okulŝirmilo. okulvidebla. Okulvitroj senkadraj. Pli da okuloj, pli da certeco. Propraokule konvinkiĝi pri io. Rigardi malafable, de proksime, malantaŭen, ĉirkaŭen, kun riproĉo, tra la seruro ; per malŝata, fluga rigardo ; per ambaŭ okuloj, gvatokule, per larĝe malfermitaj okuloj. Rigardi per ambaŭ okuloj. Sablero enfalis en mian okulon. Strabe rigardi la riĉaĵojn de la najbaro (kiu) ŝutas polvon en la okulojn (por blindmirigi). Surmeti, alŝovi okulvitrojn proksime al la okuloj. ŝuti pulvon en la okulojn. Teni la okulojn en streĉo. Tio estas evidenta kaj falas al ĉiu en la okulojn. Trabori iun per la okuloj. Vindi, kovri al si la okulojn (por ne vidi). vitrokulo.


Akomodiĝi. Blinda de naskiĝo. blufi. Brova arko. brovo. dolore erari. Ekstaziĝi. esti etmensa. esti kuraĝa. esti maltimema. esti vigla kaj bonvida. evidenta. Foriru de mi. fotografio. Glabelo. glaŭkomo. Hordeolo. Inter la blinduloj reĝas la strabuloj. Iriso (kun la pupilo). kapti la atenton de iu. Katarakto. Kisto. Kolirio. Konjunktivito. Korneo. Kredu al mi, tielajn (ratojn) mi neniam vidis. Kristalino. Kuntiri, kunŝovi la brovojn. La bildo formiĝas sur la retino. La flama brilo de liaj pupiloj. La flava makulo de la retino. Larmodukto. Miopa, presbiopa, hipermetropa, anastigmata. Morti de envio (ĉar) : ju pli da havo, des pli da pravo. Nazumo.b Ne aperu plu antaŭ mia vizaĝo. Neniam plu lin mi vidu. Oni ne vidis unu la alian. Optika nervo. Optikisto. Pentritaj brovoj. Perdi la lumon (blindiĝi). Retino (retina disiĝo). Ridas blindulo pri lamulo. senpage. Skribi brajle. Strabismo (diverĝa, konverĝa). Surmeti kontaktlensojn. sveni. Trafita de blindeco. vidi.


korpo optiko. rigardi