SUGmorti

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

morti

REVO: morti


viva. morti. perei. sin'mort'igo, suicido. for'pasi. akcidento. konvulsio. agonio. murdi. kadavro. katafalko. tombo. tomb'ejo. ĉerko. kripto. monumento. sepulti. en'tomb'igi. balzami. kremacii. kondolenco. funebro. testamento. heredi.


Akceptu mian funebran saluton. Anonci siajn lastajn volojn. Antaŭaverta sonĝo. Atendi rezignacie la morton. Balzami. Barakti kontraŭ la morto. Batis la horo de lia morto. Bedaŭre ekscii pri ies morto. Cindrourno. Ciuj enterigitoj estas plenaj de meritoj. Ĉi tie kuŝas X. Ĉio havas finon. Ĉiu homo estas mortema. Ĉiu vivanto devas morti. De tiam, ĉio far ĝis indiferenta por li. Diri adiaŭ al la mondo surtera. Disĵeti la cindrojn de iu al la kvar vento. Ekdormi, endormiĝi por eterna morto, ripozo. Ekspedi iun en alian mondon. Elpeli iun el la mondo de la vivantoj. Enterigi iun sur la (malnova) tombejo. Esti en la faŭko de la morto. Estu la tero malpeza, "leĝera" por li. Eŭtanazio. Falĉilo estas atributo de Morto. Fino de ĉiuj zorgoj. Florornami ies tombon. For! vi kava, terura, konvulsia rigardo de la morto! Formorti, dormi kaj nenion pli. Frua morto. Funebra laŭdo de mortinto. Funebre vestita. Hommortigo pro malzorgemo. Honori enterigon per sia ĉeesto. Jozefo ordonis al siaj servistoj balzami lian patron. Kiu naskiĝis, tiu ankaŭ mortos. Kondolenca vizito. Kremaciejo. Kremacii. Krimi. Kuraĝe alfronti la morton. La instinkto de memkonservado ne tute ŝin forlasis. La morto jam estas ĉe la sojlo. La morto ne distingas, ĉiujn egale atingas. La morto rabis al li la infanojn. Li falis sub la radojn de veturanta vagonaro kaj mortiĝis. Li ne supervivos la funebran sciigon. Lia horo ekbatis. Lia morto konsternis ĉiujn liajn amikojn. Lia nomo estos eterne ĉirkaŭita de gloro. Liaj okuloj fariĝis vitrecaj, vitreskaj. Mallevo de la ĉerko, en la foson. Meti iun en danĝeron de morto. Monumento. Morti per natura morto, de perforta morto, per haladzo, asfiksio, dronado, de malsato (permalsata mnorto), pro inanicio, en sia lito. Morto subita, tragedia, tro frua, antaŭtempa, akcidenta, "violenta,,, natura, malhonora. Mortodanco (SAINT-SAENS). Mortsonorado. Muldigi per gipso la vizaĝon de mortinto. Mumio. Murdi. Murdo. Nekropsio. Nia bedaŭrata prezidanto. Okazu, kio okazi devas. Oracio. Paco al lia cindro. Perdi la vivon sub ies mano. Perdiĝis granda poeto, kantisto. Perei per la glavo, en batalo. Plifruigi ies morton. Porti funebron pri iu. Post mi, la diluvo. Post mia malapero renversiĝu la tero. Preĝi por la animo de iu. Priplori ies morton. Rekomendi sian animon al Dio. Restis nur al mi morti. Rigardi la Morton en la vizaĝon, alvizaĝe. Riski danĝeron de morto. Saluton al via tombo, tro frue mortinta amiko. Sarkofago. Se mi pereos, mi pereu. Sen ceremonioj, kaj sen funebraj formoj kaj parado. Sendi kondolencojn al la familio. senkompata morto. Senti la amarecon de sia vidviĝo. Sepultentreprenisto. Sepulti. Simpla, tera mortemulo. Sin izoli en sia funebro. Slabo. Stari per unu piedo en la tombo. Starigi krucon sur la tombo. Stertori. Strangoli iun. Sufoki. Suicido (= memmortigos, sinmortigo). Survesti funebron. Ŝvebi inter vivo kaj morto. Tombo. Tomboskribo. Vidvino post homo, kiun mi konis, de oficisto. Vivantojn ni malhonoras, mortintojn ni adoras.


vivi.