SUGlerni

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

lerni

REVO: lerni


analfabeta. klera. eduki. varti. instrui. studi. lerni. el'lerni. pedagogo. lern'anto. studento. universitato. instituto. liceo. gimnazio. infan'ĝardeno. vart'ejo. lern'ej'o. lern'ano. kurso. klas'o. klas'ĉambro. leciono. lekcio. prelegi. lerno'libro. lern'ilo. vort'aro. scienco. slojdo. tasko. ekzerco. respondo. demando. ripeto. ekzemplo. konsulti -n. ekzamen'i. ekzamen'iĝi. poento. sukceso. fini. diplomo. tabulo. kreto. montr'ilo. tabelo. teko. kajero. krajono. skrap'gumo.


Abisma, nesondebla nesciado. Abituriento. Admoni lernanton pro lia maldiligenteco. admoni. akiritaĵo. Al fiŝo ne instruu naĝarton. Altigi la nivelon de la ekzamenoj. Angulmezurilo aplikataj ekzercoj. apliki. arto. Asimili novajn sciojn. Asistanto de botaniko. aspiranto. Atendi kun streĉita atendo la rezulton de la ekzameno. Atendi rekompencon por sia bona konduto. Atesto pri lernado, pri kapableco (de instruado). averti. avertita. averto . Aŭskulti ies instruon. Aŭtodidakto. bakalaŭro. Bakalaŭro (posedas bakalaŭrecon). bublernejo. Cirkelo. cirkulero. civitana edukado. debutanto. Dediĉi multan tempon al lernado de lingvo. Dediĉi sin al instruo. denaska sciado. Deprimita de sia malsukceso (depresio). didaktiko. diplomi. Diplomo. Direkti ies studojn, lernanton. disĉiplo. docento. dogmaro. dogmema. dokta. Doktora tezo. doktoro. doktrino. edukado. eduki. edukisto. edukiteco. eduko. ekaŭdi. ekscii. eksperimentaj sciencoj. eksperto. Ekspliki tekston malfacilan, ekstemporale. ekzaktaj sciencoj. ekzameni. Ekzameniĝi. ekzameno. ekzercado. ekzerciteco. Ekzerco de legado, skribado. elementa lernejo. Elimina ekzameno. Elimini kandidaton. Ellerni. enmemorigi. erudicia. erudicio. Erudiciulo (profunda erudicio). erudiciulo. esplorado. esplori aferon. Esti anĝelo inter la homoj sed satano en la domo. Estri siajn afekciojn estas pedagogia postulato. etudo. fakinstruisto. fakkonanto. Faktoro de sukceso. fakulo. Fakultato pri beletro, juro, medicino. fakultato. Fari siajn klasikajn studojn. Fari ĉion necesan por sukcesi. farscio. fizika edukado. Forgumi krajonan noton. formi. fosi. freŝbakito. Frotgumo. funde esplori. fuŝmagiisto. gimnaziano. gimnazio. guverni. Gvidi, fari korespondan, vesperan, perfektigan fakultativan kurson. Havi fidon pri la sukceso. Havi la noton : tre bone, bone, ne tute bone, meze bone. Homo lernas dum sia tuta vivo. Honordoktoro. infanĝardeno. Infanĝardeno. informi. informita. informservo. Instituto. Instruado estas por ŝi vera apostoleco. instruado. Instruante, ni lernas. instruejo. Instrui ion al iu, instrui iun pri io. instruisto. instruita. instrukcio. Inteligenta : nivelo (debilulo, malfruiĝinto), kapablo(j). Inteligenteco. Intuicia scio. Juraj studoj. Kampanjo kontraŭ analfabeteco. kandidato. kapablo. kaŝslipeto. katedro. kateĥizi. katekizi. Kiom mi konas mian infanon, li sukcesos. Kiu ripetas abunde, lernas plej funde. klarigo. klaso. klera. klerigi. Klerulo (lia profunda klereco). klerulo. Kolegio, liceo, gimnazio. kolegio. komencanto. kompetenco. kompetenta. komplika. kompreni. komprenigi. Konfesia, troloĝata, faka. koni. konstanta edukado. kursano. kurso. kutimo. La filozofian ŝtonon, la pulvon li ne elpensis. La frueco de lia inteligento estas mirinda. La honoro de nia familio. La noto kvar signifas : bone. La troŝarĝado de la lernejaj programoj. laika instruado. lekcio. lektoro. Lernanto naturdotita, diligenta, boha, atenta, pigra, nove bakita ; la plej forta (en ĉio, en sia klaso), "asidua" (al la lernejo). lernanto. Lernejo elementa, mezgrada, duagrada, supera, teknika, komerca, politeknika. Lernejo por malfruiĝintoj. lernejo. Lerni el la propra damaĝo. lerni. lernoknabo. lernolibro. lernoservo. lerta. lerteco. Li havas ĉiujn atutojn por sukcesi. Li ne estas aglo. Li neniam venkis la alfabeton. Li ricevis du nulojn ĉe la ekzameno. Li sukcesis ĉe la ekzameno, sukcese trapasis la ekzamenon. Li ŝvitas ankoraŭ super la alfabeto. Libraj scioj. liceano. licencio. licenciulo. liceo. Likvidi la analfabetecon ĉe la popolo. Liniilo. magilernanto. magistro. malfacila. malŝati. Marko de bona konduto. mastro. memkono. Memorkapablo estas necesa por bona lernanto. memuaro. metilernado. metodo. mezgrada instruisto. Mi deziras al vi sincere la plej bonan sukceson. Ministerio pri Nacia Edukado. Multesperiga infano. naturaj sciencoj. Natursciencoj, homaj sciencoj. Ne povi distingi inter sia dekstra kaj maldekstra mano. nekomprenebla. Neniu scias ĉion. neofito. Nesatigebla sciavido. nesufiĉa instruiteco. novico. observo. Ortilo. Ovo kokinon ne instruas. Papage ripeti gurditan lecionon. Parkeri la regulojn sen asimili ilin. Parkerigi. pedagogiisto. Pedagogio estas arto (aktiva, pasiva pedagogio). pedagogio. pedagogo. pentrostudento. Pluvas punoj. povoscii. praktiko. prelego. Preni privatajn lecionojn pri la angla lingvo. preskribo. prezenti. Prezentiĝi antau ekzamenonto. prihomaj sciencoj. privata lernejo. privatdocento, libera docento. Profesora tono, aŭtoritato. profesori. Profesoro de (pri) matematiko. profesoro. profundigi. progresi. progreso. publika instruado. publika lernejo. rajdarto. Realigi, plenumi la esperojn sur lin metitajn. Reciti sian lecionon. rekomendo. rektoro. religia instruado. Ricevi la plej altan noton. Rikolti laŭrojn. rimedo. Ripetado estas la plej bona lernado. sciado. scioplena. scipovi. scoienculo. seksa edukado. Sensukcese kandidatiĝi. sistema. sistematiko. skizo. skolnaski. skolo. Skribopuno. Slojdo. sperta. spertado. sperti. sperto. spertulo. Stipendio. strukturi. studejo. Studento pri botaniko. studento. Studi sub profesoro K. suflorslipeto. supera instruisto. superaj lernejoj. Superi la rivalon per du poentoj. Supoze ke ĉio prosperos, vi sukcesos. supraĵa kono. ŝati. Tarnistro. teorio. Testi lernanton. tezo. tinturo. Tiu unua sukceso estas bona aŭguro por la fina venko. Trapasi ekzamenon. trejnado. trejnekzercoj. tutsperta. uzindikoj. uzinstrukcioj. Vartejo. Viziti la vagantan lernejon. zorge ekzameni.


instrui.