SUGkongreso

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

kongreso

REVO: kongreso


Akcepto al la kongresanoj. Brila aranĝo de la kongreso. Centralizi la kongresajn servojn. Deklari la kongreson malfermita. Fermi la kongreson. Ĝi estas la sonoj de io granda, kiu naskiĝas (Unua kongreso, Bulonjo ĉe Maro, 1905). Ĝi povas esti kalkulata kiel la plej grava el ĉiuj kongresoj. Havi festan paroladon (kiu) estis la kulmino de la kongreso. kongresejo. La kongresanoj devas sin anonci plej baldaŭ. La kongreso okazos sub la auspicio de la registaro. La kongreso promesis esti grandioza. La malfermo de la kongreso estis disaŭdigata de la nacia sendostacio. Malfermi solene la kongreson. Patroni la kongreson. Preni sur sin la malfacilan taskon aranĝi kongreson. Provizi la gazetaron per informoj pri la kongreso. Sanĝi sian opinion, sub la influo de antaŭkongresa agitado. Sanĝi sian opinion, sub la influo de antaŭkongresa agitado.


Akceptejo. Akcepti tekston, kiel bazon de diskuto. Aklami la elekton de nova prezidanto (elektita per aklamo). Aklami la veteranon. Akre batali ies proponon. Ankoraŭ ne estas dirita la lasta vorto. Apogi, subteni proponon. Ataki demandon. Barakti en kontraŭdiro. Brilanta sukceso. Ceesti per propra korpo, kun karno kaj ostoj. ceremonio. Ĉerpi el sia arsenalo da argumentoj. Ĉiu ano disponas unu voĉon. Ĉiu delegito havos tiom da voĉoj, kiom da. Debati. debato. Defendi sian vidpunkton. Definitive fermi la diskuton. Deklari sin kontraŭ la propono. Delegitoj rajtigitaj. Disciplina cedo de la malplimulto al la plimulto. Diskuti la "por" kaj la "kontraŭ". Diskuto kun fajro (pro miskompreno). Diversaj fluoj de opinioj. Droni en detaloj. Ektondras tempesto da aplaŭdoj. Elĉerpi ĉiujn eblojn de solvo. En tiu propono kuŝas la solvo de la problemo. Esprimi malaprobon. Estas abismo inter tiuj du opinioj. Estis la unua fojo, ke ministro parolis en Esperanto. Eviti akran polemikon, ĉion agresivan, polemikan. Febra diskuto. festi. Finfine la tuta malkonsento reduktiĝas al diskuto pri la senco de unu vorto. Finveni al kompromiso, al interkonsento. Flagitaj stratoj. Forbalai ĉiujn obĵetojn. formala. Fortaj argumentoj : malsolidaj kritikoj. Havi la lastan vorton en diskuto. Havi sur si tre grandan moralan respondecon. Honora prezidanto. Honori per ĉeestado. inaŭguri. Interkonatiĝa vespero. Ĵongli per argumentoj. Kolekti opiniojn de amikoj. Kolokvo. Konferenco. Konsenti principe kun iu. Kontesti. Kostu, kiom ĝi kostos, mi defendos mian projekton. kunsidi. kunveni. Kvorumo atingita. La "buroo" konsistas el la prezidanto (esti prezidanto nur pro formo), la vicprezidantoj kaj la sekretarioj de la kvar komisionoj. La arto de parolado. La demando ne estas sufiĉe maturiĝinta. La forestanto estas ĉiam malprava. La kerno de la demando. La malforteco de argumento senhava. La nun diskutata kazo. La parolo apartenas al li. La procesio de la delegitoj. Lasi flanke la demandon pri. Lasi la pordon malfermita por nova traktaĵo. Li estas oratoro pli el naturo ol el arto. Malforta flanko de argumento. Mi proponas, ke ni honoru ilian memoron per leviĝo de (de sur) niaj seĝoj. Mi rajtigas vin voĉdoni en mia nomo. Montri sin tute ne cedema, firma. Mortintaj batalantoj. Ne povi aŭdigi sian voĉon. Ne serĉi vanajn kompromisojn, kiuj flikas lokon, krevigante alian. Neakordigebla konflikto. Neĉesema aplaŭdo. Neniu havas la rajton dikti al siajn postulojn. Ni revenu al la demando. Obĵeti. Obstina opozicio. oficiala. Oni devas disigi tiujn du proponojn. Oni elektis lin kiel prezidanton (oni elektis lin prezidanto). Opona opinio. oratoro. Ovacio. Pagantaj gastoj. Partopreni en la brila, vigla diskuto. Penetri ĝis la koro de la temo. Persista kontraŭulo. Persisti, stari fidele ĉe siaj principoj. Pli akrigi la disputon. Polemiki. Por ke la diskutado estu trankvila, matura kaj fruktodona. Post kiam, post ol la prezidanto, la aĝo-prezidanto, malfermis la kunsidon, oni komencis la tagordon. Postuli neeblaĵojn. Preni sur la ŝultroj tiom da respondeco. Prezenti proponon en taŭga formulo. Proklami siajn principojn en kunveno. Proponi, voĉdoni, forĵeti rezolucion. Protesti kontraŭ per manoj kaj piedoj. protokolo. Rebati atakojn. Refuti, senvalorigi argumenton per lerta kritiko. Refuti. Repliki. Retiriĝi kun humoro. Rezolucio akceptita unuanime, per aklamo, senopone post longa marĉando. rezolucio. Riĉa provizo da ideoj. Seminario. Silenta interkonsento. Simpozio. Sin deteni. solena. Stari ĉe la sama punkto. Sterila diskuto. Ŝarĝo peza sed honoriga. Teoria diskutado kondukos al nenio. Tio tuŝas la esencon mem de la demando. Tiu propono akiris ĉies aprobon. Tiu propono estas laŭ mia opinio tre prudenta. Transiri al la problemoj. tribuno Trovi ĝeneralan aprobon. Turni kaj returni idean en ĉiu direkto. Unueco donas forton. Unuj jesas, aliaj neas, ceteraj silentas. Urbodomo dekoraciita per ĉiuj naciaj flagoj. Voĉdonado per aplaŭdoj, per sido-staro, per kartlevo, per manlevo, per koloraj globoj, per sekretaj balotiloj.


aranĝi. diskuti. opinii. organizo. politiko.