SUGkomerci

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

komerci

REVO: komerci


Bilanco de eksterlanda komerco. Diversfaka komerco. Fari komercon. Fikomercisto. forkomerci, Grandkomercisto. Inventari siajn komercaĵojn. Kiel statas, iras la komerco?. komerca agento, komercejo, Komerci je propra konto. komerci. La provizio de komerca reprezentanto, vojaĝanto. Prospera komerco. retkomerco, Riĉiĝinta komercisto. Sezona komerco. Tiu komercaĵo havas grandan debiton.


Aĉeti vinon po dek boteloj. Aĉeti, pagi kontante. Aĉeti, vendi firme, kontante, kredite, monatpage. Akiri ĉiapreze. Altigi la prezojn. Apunto. aŭkcio. Bazarulo. brokanti. Cenbutiko. Cent kvindek rublojn la frako kostas kaj en la bazaro, li ĝin forblovis por dudeko da rubloj. Ĉiu malfruiĝo ĉe la pagado ĉesigos la liveradon. Ĉu sufiĉas la provizo da viando ?. Debeto. Debiti. Demonstristo. Deponi sumon en la manojn de triulo (kiel garantiaĵon). Ekpago. Eksponi robojn en la fenestro de la magazeno. Ekzameni ne devigas preni. Enketi pri la solventeco de negocisto. Fakturo. Fari bruan reklamon (per afiŝo, per afiŝhomo, prospektoj). Fiŝbazaro. fripono. Fruaĵoj. Garantii pri la kvalito de varo. Havi agenturon en sukero, Portovino. intersezonaj rabataĵoj. interŝanĝi. Iri serĉi provianton en la kamparo, en la bazaro. Je kia ajn kosto. Ju pli granda la deziro, des pli kara la akiro. Kalkuli la kasmonon en la fino de la tago. Kiel per turno de mano, ĉio malaperis. Kiu estas via agento en Parizo ? kolporti. Komiz(in)o. Kompensi. Konkurenco lojala, mallojala. Kostu, kiom ĝi kostos, mi. Kredito. KREDU MIN, SINJORINO. Kvindek procentoj da rabato. Kvitanco. La bazaro estas tenata ĉiun merkredon. La legombazaro montris la tutan gamon de verdo. La morta sezono por la ĉapelistoj. La ondiĝo de la prezoj. liveri. Magazeno, butiko, ĉiovendejo, superbazaro. Malkovri, anonci deficiton. Mane pesi brasikon. Marĉand(ad)o aĉeti ne devigas. marĉandi. mendi. Mi akiris -on je malalta prezo. Mi domaĝas la prezon. Mi ne povas permesi al mi la aĉeton de tiuj luksaĵoj (kiuj) ĉiam atingas altan prezon. Multklienta butiko. Oferti, proponi varon al kliento. oferti. Oni donas nenion por nenio. Pagi per bonaj, sonantaj taleroj. pogrande, popece, pometre, malprofite, telkele, aukcie (per plidono), je minimuma, fiksa, modera prezo. Por tiu prezo la vesto ne estas kara (estas ĉipa). Por vendisto mensogo estas necesa apogo. Proponi tre avantaĝajn, definitivajn, firmajn prezojn. prostitui. Pulbazaro. Reĝimo de libera konkurenco. Reklami, tamburi, tamtami, distrumpeti. Rigardi kaj aspiri ne signifas akiri. Saldo. Ŝakri. Tiu drapo kostas po dek frankojn por metro. Tiu magazeno afiŝas grandrabatan vendon. Trabutiki. Tro pipritaj, salitaj prezoj. Trovi la kason malplena. Vendado de artikio estas facila, malfacila, delikata, profitdona. Vendi cigarojn po skatolo. Vendi ĉapelon por (kontraŭ) 10 frankoj. Vendi ĉion por plej bagatelaj prezoj. Vendi ion por iom da neniom. Vendi rabate. Vojaĝa, migra komizo.


aĉeti. afero. doni. financo. havi. kvalito. labori. merkato. pagi.