SUGkaraktero

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

karaktero

REVO: karaktero


Afineco (altiriĝemo inter du samkarakteraj homoj). Diverseco de karakteroj. Forteco de karaktero. Karaktera perturbo. Karaktero (naturo, humoro) gaja, feliĉa, firma, milda, olea, nobla, arda, "rezoluta", solida, senhezita, ŝercema, fortika, hardita, iniciatema, elita, egala, kompleksa. Karaktero havanta grandajn difektojn. karaktero intuicia, acida, aspra, rigida, melankolia, kolera, kaprica, lunatika, hezitema, ced(em)a, ŝanĝhumora, maldigna, malinda, kurbiĝema, ŝanĝa, senpripensa, kruda, malserioza, "timida", ŝanceliĝema, impulsiĝema, enfermiĝema, eksplodema (kiel pulvo), flamiĝema (kiel ligno rezina), obstina (kiel azeno, mulo), ekscitebla (kiel bolanta lakto), uragana. Karaktero laŭ la vetero. La amo al si difektis lian karakteron. Lia karaktero estas por mi enigmo. Malbonaj trajtoj de karaktero. Ne ĉiuj homoj havas egalan karakteron. Personoj de diversaj karakteroj. Profunda disonanco inter la karakteroj. Ŝi apartenis al tiu kategorio de karakteroj, kiu ---. Tio kuŝas en lia karaktero, en lia humoro.


afabla. aktiva. almozo. animo. aroga. aroganta. avara. avida. bigoto. bonkora. bruska. ĉikani. delikata. diligenta. diskreta. drasta. dupo. egoisma. egoisto. Ekvilibro de humoro. En komparo kun sia filino, ŝi estas milda. envii. Esti ellitiĝinta per la malbona piedo. Esti en ŝercema humoro. facilanima. Fari la dikan lipon. fascina. feroca. fiera. firma. frivola. gaja. ĝentila. honesta. humana. humila. humoro. impertinenta. impreso. impulso. indiferenta. indulgema. Infana kaprico. inĝenia. inklina, ema. instinkto. justa. ĵaluza. kaprica. kovarda. kruda. kruela. kuraĝa. kvalito. lasciva. Li ĉiam bojas, grumblas kontraŭ ĉio. Li estas la bona humoro mem, ĉiam egala al si mem. malgaja, trista. malica. Mi estas tre impresiĝema. Mi konas vin pli bone, ol vi mem konas vin. milda. modera. modesta. moro. naiva. Ne havi emon ŝerci. Neniu sanktulo estas sen makulo. Nerve balanci la piedon. nobla. obeema. obstina. orgojla. orgojlo. pacienca. pasio. pasiva. Paŭti. persista. pigra. poltrono. Por signo de bona humoro, mi ---. prudenta. rezoluta. rigora. ruza. sento. senzorgema. serioza. severa. sincera. societema. spirito. suspekti. Ŝi estas anĝelo de mildeco. ŝparema. temperamento. tendenco. tenera. timida. trajto. vanta. vigla.


abomeni. . anĝelo. azeno. bona. ĝeni. ĝentila. honesta. koleri. kruela. kvalito. malbona. malŝato. obei. plezuro. preferi. psikologio. serioza. solida. suferi. ŝati. ŝerci. timo. valoro. vero. vigla. voli. zorgi.