SUGjustico

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

justico

REVO: justico


Advokato pledas, defendas sian klienton. Akto de akuzado. Akumuli pruvojn kontraŭ la akuzito. Akuzi iun pri io, ke li faris tion. Akuzi iun pri murdo. Akuzito, kion vi havas por diri?. Alegorio de la Justico : bronza matrono kun pesilo. Alta kortumo. Alvoki iun kiel atestanton. Apelacia kortumo. Apelacii. Aperi trian fojon antaŭ la tribunalo. Asiza ĵuriano. Atesti favore al iu. Aĉetebla juĝisto. Aŭdaca ŝtelisto. Certeco de atesto. Cirkonstancoj ekskludantaj kulpecon. Civila jurisdikcio. Decidi laŭ sia konscienco. Deklari iun kulpa. Delikto oficiale persekutenda. Delikto: ŝtelo, fraŭdo, insulto, uzuro. Denunci siajn komplicojn. Denunco de iu al iu, kontraŭ iu, pro io. Depozicio. Ekstradicio. Elmeti atestojn kontraŭ iu. Enketa juĝisto. Enketa juĝisto. Esti kondamnita pro ŝtelo de kasmono, pro enrompa ŝtelo, kiel enrompisto, pro ŝtelo kun brutalaĵoj. Fali en kaptilon. Falsa ĵuro. Fari juĝon kontraŭ (super) iu. Fari ĉe la juĝejo sensacian ateston. Fari, meti ateston. Fariĝi ies advokato (ĵura advokato). Formulo de juro. Gangstero ĉassekvata, persekutata kaj arestita. Ĝis la fino de la proceso,la akuzito malkonfesis la krimon. Havi materialan, nerefuteblan pruvon en la mano. Hipokriti honestecon. Homo kies konscienco estas ŝarĝita de mortigo. Honorkoncerna afero. Imanenta justo. Indigni pro (pri) maljusta akuzo. Invoki ateston. Invoki ies ateston. Jugi en foresto. Juĝo pro kontumaco. Juraj formalaĵoj. Jurisprudenco. Juro. Justa, partia juĝisto. Juĝi objektive. Juĝi pordoferme. Juĝisto celanta justecon, akcelanta la veron. Juĝisto devas havi du orelojn. Kapkosta, mortmerita krimo. Kaptita ĉe la freŝa faro. Kaptito laŭ parolo. Kasacia kortumo. Kiu pekis, tiu pagu. Kleptomanio. Komenci kriminalan proceson. Komplici kun iu. Konfirmi verdikton. Konfronti. Konstati ies kulpecon. Kontroli alibion. Konvinka pledo. Korupti juĝiston. Kredi je ies senkulpeco. Kredindeco de atestanto. Krianta eraro. Krii al venĝo. Kulpi brutalaĵojn kontraŭ infano. Kulpokonscio lin ŝarĝas. La admono de la juĝisto al la kondamnito por pli bona konduto. La akuzito havas tre bonajn antecedentojn (se konsideri la antaŭaĵojn) La akuzito persistas en sia neado. La artifikoj de advokato. La atesto kongruas kun la asertoj de la akuzito. La demandoj de la enketisto estas plenaj de insidoj. La honorindeco de lia filo estis difektita de tiu akuzo. La kulpinto metis ĉion sur onian dorson. La policisto iom taŭzis la kaptiton. La ŝtata akuzisto : per pruvobjekto intencas pruvi la kulpecon de la akuzito. Lasi sin entiri en reton. Latrono. Li konsciis sian senkulpecon, sed ne povis ja elmontri sian pravecon. Lia kulpeco ne plu estas duba. Liaj manoj estas puraj de tiu afero). Liberigi akuziton kaŭcie. Malkovro de nova fakto senkulpigas lin. Malprave, senpruve akuzi. Malveraj akuzoj. Mankateno. Mensoganta atestanto. Meti, deponi plendon ĉe la tribunalo, ĉe la jugisto. Mi esperas, ke mia afero venos baldaŭ antaŭ la tribunalo. Ministrejo pri justico. Monfalsisto. Ne apartenas al homo kondamni alian homon al morto. Ne aŭskultinte, ne kondamnu. Ne ĉiu akuzito estas kulpulo. Neniu povas esti juĝisto en sia propra afero. Okazo faras ŝteliston. Oni komencas per ŝteletoj, oni finas per ŝtelegoj. Paciga juĝisto. Pesilo : atributo de la juĝpovo. Peti ekspertizon de medicinistoj pri mensa stato de akuzito. Peti la indulgon de la juĝistoj. Plendi ĉe la tribunalo. Pli valoras interkonsento, ol juĝa dokumento. Preskripto. Prezentiĝi por arestiĝo. Pri propra afero neniu juĝas libere. Pridemandi kulpigiton. Pridemandi politikan krimulon. Prifriponi la gapantojn (pripluki iun). Procesi, fari juĝon kontraŭ (super) senhonora fripono. Proceso komenciĝas. Pruvi ies komplicecon. Pruvi per atestaĵoj de okula atestanto. Pruvi sian senkulpecon. Publika malamiko. Publikeco de la proceso. Puni ŝteliston je malliberiĝo, al plej malhonoraj punoj (malgraŭ, kontraŭ ĉia atendo). Rajto de sindefendo. Raporti pri ĉiuj cirkonstancoj. Recidivulo. Rekrimanto. Restariĝis lia honoro. Ricelo mem estas ŝtelo. Subaĉetita, fripona atestanto. Suspendi sian juĝon. Ŝtelisto ne perfidas ŝteliston. Tajloro krimis, botisto pendas (senkulpulo pagas por kulpulo). Talaro. Teksi, streĉi reton kontraŭ iu. Tribunalo de la unua instanco. Troviĝi sub la valido de iu paragrafo. Verdikti. Vi ne povas esti samtempe juĝanto kaj juĝato. Via senkuipeco ne estas pruvita, do neadebla, neigebla. Vivi el rabado. Zorge esplori la aferon antaŭ ol suspekti iun.


afero. agi. aserti. defendi. diri. dokumento. dubi. erari. esperi. esplori. fakto. falsi. fidi. honesta. juĝi. justa. kapti. koncerni. konscii. konsenti. krimo. kulpa. meriti. polico. prava. propra. pruvi. puni. puno. ŝteli. tribunalo. turmenti. vero.