SUGami

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

AMI

REVO: ami


 • adori.
 • afekti.
 • akompani.
 • akordiĝi kun iu.
 • allasi sin al drinkado.
 • alte taksi.
 • Ame rigardi, flegi, prizorgi.
 • Ami danci, promeni, ŝerci, fanfaroni.
 • Ami filon, amikon, hundon, kafon, liton, honoron, laboron, ĝuon, la novon.
 • ami.
 • amike rilati kun iu.
 • amori.
 • Amu unu la alian.
 • Ankaŭ ŝi ne estas indiferenta kontraŭ mi.
 • apreci.
 • aprezi.
 • atesti.
 • cementi.
 • ĉagreni.
 • ĉeni.
 • Ĉio estas aminda en ŝi.
 • Ĉiu "li" havas sian "ŝi".
 • danki.
 • diboĉi.
 • Doni, ricevi kison.
 • ekkonversacii.
 • entuziasmi.
 • Esti je genuoj de virino (ŝia sklavo).
 • estimi.
 • fali en la okulojn.
 • Fari al iu la amajn okuletojn.
 • Fari el iu amuzaĵon.
 • fari la amajn okulojn.
 • favori.
 • favorigi iun al si.
 • Flamiĝi, bruli, ardi pro (de) amo (dezirego) al (por) iu.
 • fortigi.
 • frandi.
 • freneze ŝati.
 • furore admiri.
 • gajni al si la mimikecon de iu.
 • gluiĝi.
 • gustumi.
 • ĝui.
 • Havi idealan, dian belecon.
 • havi ies favoron.
 • havi plezuron.
 • Havi por iu grandan simpation.
 • inspiri.
 • interesegi.
 • kapti la atenton.
 • kapti.
 • kateni.
 • Kolombumi.
 • komplezi.
 • Konfesi sian amon al iu.
 • konfidi.
 • konkeri.
 • Konscii sian belecon.
 • korinklini al iu.
 • korligiĝi al iu.
 • kortuŝi.
 • kulti.
 • kunigi.
 • ligiĝi.
 • meriti.
 • montri.
 • naŭziĝi.
 • nutri.
 • Okulumi kun iu.
 • okulumi.
 • Papiliumi.
 • pardoni.
 • paroli pri si mem.
 • pasiiĝi.
 • perdi.
 • perfidi.
 • plaĉi.
 • plej bone rilati kun.
 • plejŝati.
 • plendi.
 • plezuri.
 • pruvi.
 • rekomenci.
 • senti inklinon por iu.
 • senti.
 • sin dediĉi al.
 • sin fordoni al.
 • sin forlasi.
 • sin okupi pri.
 • sinki en drinkadon.
 • sopiri.
 • sperti.
 • suspiri.
 • sveni.
 • ŝati.
 • Ŝiaj okuloj spegulis sian amon.
 • Ŝteli kison.
 • taksi.
 • terurege suferi.
 • Tiu juna homo estas furioze enamiĝinta en vin.
 • trafi.
 • troentuziasmiĝi.
 • Unuavide enamiĝi al iu.
 • Ami plej kore, el la tuta koro, fajre.
 • esti inda je.
 • fervorege.
 • frate.
 • mi deziras ke.
 • mi esperas ke.
 • senpage.
 • tenere.
 • tutkore.
 • volonte.
 • zorge.
 • afabla.
 • agrabla.
 • akirema.
 • amanta.
 • amema.
 • AMO blinda, arda, fajra ; papilia, trompita, sekreta, senfina.
 • amora.
 • amsopira.
 • arda.
 • blinda.
 • ĉarma.
 • damnita.
 • daŭra.
 • delikata.
 • dolĉa.
 • egala.
 • fanatika.
 • fidela.
 • fidinda.
 • fraĝila.
 • frandema.
 • hejmeca.
 • intima.
 • kara.
 • karesema.
 • kompleza.
 • komplica.
 • konfuzita.
 • La amo estas blinda.
 • Li amis kaj estis amata.
 • lojala.
 • malbenita.
 • malvarma.
 • memcerta.
 • neapartigebla.
 • nedisigebla.
 • Nekompareble bela.
 • plaĉa.
 • Pli ol bela : belega.
 • postulema.
 • sekura.
 • sendanĝera.
 • senmanka.
 • senriska.
 • sentimentala.
 • simpatia.
 • trofavora.
 • valora.
 • varma.
 • varmkora.
 • agordo.
 • akordo.
 • alimemo.
 • allogo.
 • alteregoo.
 • alvokiĝo.
 • Ama bileto, frenezo, rilato(j), ekstazo.
 • amatoro.
 • Amkunveno.
 • Amo : al la paco, la libereco, la proksimulo.
 • Aŭbado.
 • Bele tornita knabino.
 • Blindigita de pasio.
 • Boli de pasio.
 • brakumo.
 • ĉesigo.
 • ĉirkaŭbrakigo.
 • deziro.
 • diletanto.
 • distraĵo.
 • edzeca ligo.
 • edzeco.
 • eksteredza kunvivado.
 • emo.
 • emocio.
 • familiareco.
 • furoro.
 • geedzeca ligo.
 • graco.
 • gracostato.
 • ĝuo.
 • harmonio.
 • inklino.
 • interrompo.
 • Ĵeti sur iun avidan rigardon, okulon de deziro.
 • kamarado.
 • karulo.
 • kolego.
 • kompano.
 • komplico.
 • konkordo.
 • konkubezo.
 • konsento.
 • konstanteco.
 • kontentigo.
 • kontrakto.
 • korinklino.
 • koro.
 • kunfrateco.
 • kuniĝo.
 • kunlernanto.
 • kunsento.
 • kunulo.
 • Kupidono.
 • La bela sekso.
 • logo.
 • Ludi amon kun ies edzino.
 • malamikiĝo.
 • malkonkordo.
 • oferemo.
 • orkorulo.
 • paro.
 • partnero.
 • pasio.
 • per komuna akordiĝo.
 • plezuro.
 • protektemo.
 • reamikiĝo.
 • repaciĝo.
 • rilato.
 • Rompi kun sia amatino.
 • rompiĝo.
 • Senbrida pasio.
 • senĝenaĵo.
 • simpatio.
 • sindonemo.
 • talento.
 • tenereco.
 • troindulgo.
 • unuiĝo.
 • volupto.
 • Enamiĝinta ĝis la oreloj.
 • Fajro ŝprucas el ŝiaj ardaj okuloj.
 • firmaj rilatoj.
 • geamorantoj.
 • Kovri iun per kisoj.
 • Li ĉiam alvenas malfrue ĉe la rendevuoj.
 • sensaj rilatoj.
 • trointimaĵoj.

 • Alkroĉiĝi al ŝi kiel lapo.
 • Amu vian proksimulon kiel vin mem.
 • Fari deklaron (konfesi sian amon) al dezirinda, fascinanta belulino.
 • Flustri dolĉaĵojn al koketulino.
 • For de la okuloj, for de la koro.
 • Kiom multe mi farus por viaj belaj okuloj.
 • La amo estas tiel forta kiel la morto.
 • La viroj ne havas konstantecon (en amo).
 • Li ĵuradis per la ĉielo kaj la tero, ke li amos ĝis la morto.
 • Li ne atentas la ĉarmojn de virinoj.
 • Novaj, ĝis nun ne konataj pensoj atakis la kapon de la juna virino.
 • Oni ne facile forgesas sian unuan amon.
 • Ŝi estis tute alia, ol kiel li ŝin imagis al si.
 • Ŝi unuigis en si la ĉarmon kaj la saĝon.
 • Virino tiel bela, kiel povis krei nur la naturo.