SUGagi

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

agi

REVO: agi


Agi bonfare, filantrope, maŝine, juste, noble, prudente, singarde, kolere, partie ; por ies bono, por komuna bono, laŭ sia kapo, laŭ sia bontrovo, laŭ sia oportuneco, sub masko de virto, por sia propra intereso. Agi ŝultro ce ŝultro (kunlabori akorde). AGO arbitra, punenda, malbona, aŭtokrata. Agu decide, energie. Agu kun aliaj, kiel vi volas, ke oni agu kun vi. Ĉu vi opinias min kapabla por tia malnobla ago ?. Ĉu vi povis malleviĝi ĝis tiu ago?. Determini la motivojn, de ago. Havi plenan liberecon de agado. Ĵuru al mi per Dio, ke vi ne agas malfidele. Kiel li agis kontraŭ mi, tiel mi agos kontraŭ li. Kupro reagas sur hidrogenon. La ago sekvis la penson. La forto agas sur la pezcentron. Leĝo pri ago kaj reago. Li volas agi laŭ sia kapo. Ne parolu, sed agu. Ne povi lasi tiun provokon sen reago. Pesi la sekvojn de ago. Risorto, motivo de lia agado. Sekvu vian nazon (agi laŭ intuicio).


Akomodi la rimedojn al la celo. Alpreni ion al la koro (tutkore interesiĝi). Ataki novan taskon. Atribui al iu malsukceson de la afero. Ĉiu ajn ne kapablas fari ĉion ajn. Ĉiu komenco estas malfacila. efiki. entrepreni. Fari ion je propra risko. fari. fiaski. fondi. Gigantaj projektoj. Granda parolisto estas duba faristo. Havi ciujn atutojn por sukcesi. Havi du - ŝnurojn al sia arko (plurajn rimedojn por sukcesi). Havi forton por fari ion. Havi kubutliberecon. Havi medolon en,la ostoj (esti energia). Havi videblan rezulton. Helpu al vi, vin helpos Di'. Homo proponas, Dio disponas. Ĥimeraj projektoj. iniciati. Iniciativo absurda, sensenca. kapabla. klopodi. Komenco bona laboro duona. Konstrui kastelojn en aero, sur glacio. Kritiki estas facile, fari malfacile. La afero nepre efektiviĝos, kiom ajn la inerciuloj batalus kontraŭ ĝi. La celo povas esti atingita per du vojoj. Lasi al iu liberan manon. Mia plano estas tia, ke mi esperas, ke ĝi bone fruktos. Okazu, kio okazos. Planon teksi, plekti, ŝpini, efektivigi, realigi. Por efektivigi la planon, oni jungis ciujn fortojn de la lando. Por nenio oni faras nenion. povi. praktiko. Preni la bovon per la kornoj. Preni sur sin la iniciaton de la afero. progresi. Projektoj en aero. Projektoj, kiuj de realiĝo staras ankoraŭ malproksime ; kiuj kirladas en lia kapo. prosperi. provi. rajti. Senfruktaj provoj. Solvi cion per unu fojo. sukcesi. trafi. trakti. Transigi ideon al la instanco, kiu povas ĝin efektiviĝi. Unueco estas la unua kondiĉo, de sukceso. Veki dormantajn energiojn.


afero. armilo. arto. bona. esti. fari. fiziko. formo. justico. konduti. kulpa. labori. malbona. operacio. paroli. pensi. pentri. scii. tekniko. telefono.