Tekstoj De Por Pli Vasta Komunumo: Malsamoj inter versioj

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi
e (3 versioj)
 
(2 mezaj versioj de 2 uzantoj ne montriĝas)
Linio 1: Linio 1:
Cirkulero sendita al pluraj listoj, uzebla ankaŭ por revuoj.
+
Cirkulero sendita al pluraj listoj, uzebla ankau por revuoj.
  
 
**************************************************
 
**************************************************
Linio 55: Linio 55:
 
membrecon en TEJO kun Kontakto kaj TEJO tutmonde<br>
 
membrecon en TEJO kun Kontakto kaj TEJO tutmonde<br>
 
- SA: Simpla abono al la revuo Esperanto, sen membreco en UEA<br>
 
- SA: Simpla abono al la revuo Esperanto, sen membreco en UEA<br>
- Kto: Abono al la revuo Kontakto, sen membreco en UEA/TEJO<br>
+
- Kto: Abono al la revuo Kontakto, sen membreco en UEA[[/TEJO]]<br>
 
- SZ: Kotizo por Societo Zamenhof: mecenata kategorio (aldonighas al alia
 
- SZ: Kotizo por Societo Zamenhof: mecenata kategorio (aldonighas al alia
 
kotizo; ne inkluzivas membrecon en UEA)<br>
 
kotizo; ne inkluzivas membrecon en UEA)<br>
Linio 180: Linio 180:
 
nevalidajn).
 
nevalidajn).
  
Mi volas aldone subteni UEA/TEJO pagante por: SZ (Societo Zamenhof) / PT
+
Mi volas aldone subteni UEA[[/TEJO]] pagante por: SZ (Societo Zamenhof) / PT
 
(Patrono de TEJO) (forvishu la nevalidajn).
 
(Patrono de TEJO) (forvishu la nevalidajn).
  
Linio 228: Linio 228:
  
  
] reiru al [[Por Pli Vasta Komunumo]]
+
* reiru al [[Por Pli Vasta Komunumo]]

Nuna versio ekde 10:30, 27 Jun. 2010

Cirkulero sendita al pluraj listoj, uzebla ankau por revuoj.


POR PLI VASTA KOMUNUMOKial finfine mi devus alighi al:


- la loka Esperanto-klubo? - la nacia landa asocio? - la asocio de mia fako au hobio? - Universala Esperanto-Asocio?


Ekzistas almenau du bonaj kialoj.


• La Esperanto-asocioj je chiuj niveloj laboras por pli bona mondo, por mondo sen lingva kaj kultura diskriminacio, unuvorte ili laboras por "lingva demokratio". Se vi opinias, ke tio estas bona celo, vi certe volas subteni ilin. Alighante al via loka klubo au al la nacia, faka au monda asocioj (eventuale ech al chiuj tiuj), vi estos parto de tiu tutmonda Esperanto-movado, kiu de pli ol unu jarcento laboras por lingvaj homaj rajtoj je chiuj niveloj, kaj provas konvinki la mondon, ke ankau en la lingva-kultura kampo justeco valoras pli ol forto.


• Samtempe vi eble shatas simple esti parto de la komunumo, kiu parolas la internacian lingvon Esperanto. Vi eble shatas renkonti aliajn parolantojn de Esperanto, vi shatas acheti librojn en Esperanto, vi shatas vojaghi al fremdaj landoj kaj koni ties loghantojn kaj eventuale ech esti gastigata de lokaj esperantistoj. Chion chi la membroj de Esperanto-asocioj faras tute nature, char ili estas daure informataj pri la revuoj, la libroj, la kongresoj, la ret-listoj kaj la ret-paghoj, la korespond-anoncoj kaj la vojagh-eblecoj.


LA EBLAJ MEMBRO-KATEGORIOJ DE UEA


- MG: Individua Membro kun Gvidlibro tra la Esperanto-movado
- MJ(-T): Individua Membro kun Jarlibro (kaj ghis inkl. 29 jaroj, membro de TEJO kun la revuo Kontakto sen plia abonpago)
- MA(-T): Individua Membro-Abonanto: kiel MJ(-T) plus la revuo Esperanto
- DM(-T): Dumviva Membro: pagas por la tuta vivo 25-oblon de la kotizo MA; ricevas la Jarlibron, la revuon Esperanto, kaj ghis inkl. 29 jaroj, la revuon Kontakto kaj TEJO tutmonde
- DMJ(-T): Dumviva Membro Jarlibro: pagas por la tuta vivo 25-oblon de la kotizo MJ; ricevas la Jarlibron kaj ghis la agho de 29 jaroj inkluzive, membrecon en TEJO kun Kontakto kaj TEJO tutmonde
- SA: Simpla abono al la revuo Esperanto, sen membreco en UEA
- Kto: Abono al la revuo Kontakto, sen membreco en UEA/TEJO
- SZ: Kotizo por Societo Zamenhof: mecenata kategorio (aldonighas al alia kotizo; ne inkluzivas membrecon en UEA)
- PT: Patrono de TEJO: pagas 3-oble la kotizon de MJ(-T) por subteni TEJO (ne inkluzivas membrecon); ricevas la revuon Kontakto kaj aliajn eldonajhojn de TEJO


PLIA MODERNA SERVO


La revuo Esperanto estas abonebla ankau en elektronika formato. Individuaj membroj-abonantoj de UEA rajtas aldone kaj senpage mendi la revuon en unu el la elektronikaj formatoj oportuna por ili: HTML, simpla teksto au PDF. La mendojn akceptas la ret-adreso <reto@uea.org>. La elektronika revuo estas sendata al la mendintoj rete baldau post la finredakto de la papera versio kaj antau ol ghi dissendighos per ordinara posto.
Kompreneble, spertinte la novan servon, ili rajtas ankau rezigni pri ricevado de la papera versio.
La elektronika versio de la revuo estas abonebla ankau por la esperantistoj loghantaj en B-landoj, kiuj ne estas membroj de UEA au abonantoj de la papera versio de la revuo. La kosto de la servo estas fiksita kiel kiel duono de la B-landa abonkotizo: 7,50 euroj.


KOTIZTABELO DE UEA POR 2004


Lando(j)/valuto
MG MJ(-T) MA(-T) SA Kto SZ


Australio/dolaro
15 37 92 55 33 184
Austrujo/euro
9 22 54 34 20 108
Belgujo/euro
9 22 54 34 20 108
Brazilo/euro
5 11 27 16 10 54
Britujo/pundo
6 14 36 23 14 72
Bulgarujo/euro
5 11 27 16 10 54
Chehhujo/krono
190 480 1200 720 430 2400
Danujo/krono
65 160 400 255 155 800
Finlando/euro
9 22 54 34 20 108
Francujo/euro
9 22 54 34 20 108
Germanujo/euro
9 22 54 34 20 108
Grekujo/euro
9 22 54 34 20 108<be> Hispanujo/euro
9 22 54 34 20 108
Hungarujo/forinto
1400 3600 9000 5400 3200 18000
Irlando/euro
9 22 54 34 20 108
Islando/euro
9 22 54 32 19 108
Israelo/euro
7 17 43 26 16 86
Italujo/euro
9 22 54 34 20 108
Japanujo/eno
1100 2800 7000 4200 2500 14000
Kanado/dolaro
13 33 82 49 29 164
Lihhtenshtejno/franko
13 32 85 50 30 168
Luksemburgo/euro
9 22 54 34 20 108
Nederlando/euro
9 22 54 34 20 108
Norvegujo/krono
70 180 450 270 160 900
Nov-Zelando/dolaro
17 44 109 65 39 218
Pollando/euro
5 11 27 16 10 54
Portugalujo/euro
9 22 54 34 20 108
Rusujo/euro
5 11 27 16 10 54
Sanmarino/euro
9 22 54 34 20 108
Slovakujo/krono
220 540 1350 810 490 2700
Svedujo/krono
80 200 490 310 185 980
Svislando/franko
13 32 85 50 30 168
Usono/dolaro
10 24 60 36 22 120


TARIFO A/euro
6 14 36 22 13 72
TARIFO B/euro
5 11 27 16 10 54


TARIFO A: Honkongo, Korea Resp., Malto, Singapuro, Sud-Afriko, Tajvano.
TARIFO B: Chiuj ceteraj landoj ne jam menciitaj.


  • * *

Vi povas alighi rete che: http://www.uea.org/alighoj/alighilo.html

  • * *

BONVOLU KOPII KAJ RESENDI AL sekretario@co.uea.org.


Mi membrighas por la jaro 2004 en kategorio: MG / MJ / MJ-T / MA / MA-T / DM / DMJ (forvishu la nevalidajn).

Mi volas aboni la revuojn: SA (Esperanto) / Kto (Kontakto) (forvishu la nevalidajn).

Mi volas aldone subteni UEA/TEJO pagante por: SZ (Societo Zamenhof) / PT (Patrono de TEJO) (forvishu la nevalidajn).

Mi pagas la sumon _____________________ (bv. indiki valuton).

Mi krome pagas la sumon _____________________ (bv. indiki valuton) por la persono indikita chi-sube. ____________________________________________________________________________________


Pagmanieroj (forvishu la nevalidajn):

- Mi pagas al la kotizperanto en mia lando (se vi ne konas la adreson petu ghin che UEA, sekretario@co.uea.org, au vidu che www.uea.org/alighoj/perantoj.html, au vidu p. 28-30 en Jarlibro 2003).

- Bv. debeti mian UEA-konton, kie estas suficha bonhavo.

- Mi pagas al poshta konto de UEA (por pago al konto ekster via lando bv. aldoni 5 eurojn).

- Bv. debeti mian karton American Express / Visa / Eurocard / Mastercard /

JCB:

numero (16 ciferoj): ………………………………………………………………………….

valida ghis: ………………………….

sekurec-kodo: ……………………


NOMO______________________________________________________

UEA-KODO (se konata) ______________

ADRESO________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


NASKIGHJARO __________

DATO ___________________________

Poshtaj kontoj de UEA: Nederlando 378964; Belgujo: 000-1631831-97; Germanujo (Köln) 3182 91 509 BLZ 370 100 50; Svedujo 74374-0; Svislando (Bulle) 12-2310-0