SUGtruo

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

truo

REVO: truo


Aperturo por la kapo (kolaperturo = koltruo). Drinki kiel truo, kiel spongo, kiel funelo. Estas pli facile por kamelo iri tra trueton de kudriio, ol por riĉulo eniri en la regnon de Dio. Fliki truon en la fundo de pantalono. Glui sian orelon al la pordo, al la serurtruo. Li havas truon en la manplato (= malŝparema).


abismo, senfundaĵo. Aerkavo (Aertruo) : loko de maldensa aero. aertruo, gastruo. alezi. alveolo. anfrakto. antro. anuso : la elira truo de la intesto. aperturo. bido : globeto; kun truo tra ĝi por trameti fadenon. bori : fari truon per pinta ilo (ofte per turnado de tiu ilo). Braktruo. breĉo. buŝo. butono : malgranda aĵo alkudrita al unu flanko de vesto, por fermi la veston, metante la butonon tra truo (butontruo) en alia flanko de la vesto; malgranda elstaraĵo similforma; (prem)butono: malgranda klavo; butonumi: fermi per butono(j). butontruo. cirko. cisterno. Drinki kiel truo, kiel spongo, kiel funelo. elfosi. enfosi, enterigi. erozio. faŭko. fendo : mallarĝa, sed longa truo (en muro.); loko, kie diskrevis aŭ disiĝis iu materialo (ligno.). fenestro : truo en muro (kun vitro) por tralasi lumon aŭ por trarigardi. fonto. fosaĵo. fosi : fari truon en tero, elprenante teron per ilo (fosilo). foso : (longa) truo en tero, farita per fosado. galerio. groto : truego, kavaĵo en monto. hipogeo. kanalo. kaverno. kaviĝinta arbo. kavo : malplenaĵo; pli-malpli profunda truaĵo en tero. kejlo : konusa peco da ligno. por ŝtopi truon aŭ por fiksi ion; vorto sen signifo en la frazo; kejli: meti kejlon. kelo, vinkelo. konkava. krevo, trapiko. kribri : apartigi pli dikajn kaj malpli dikajn erojn per aparato kun truoj aŭ fendoj (kribrilo). kripto. krutegaĵo. kuvo. la domo estas vaka. liki : (pri ujo:) tralasi likvon (gute) aŭ gason (iom post iom); liko: tru(et)o aŭ alie difektita loko, tra kiu eliras likvo aŭ gaso; tralikiĝi: (figure, pri sekreto:) koniĝi ne oficiale. luko. malfermaĵo. malfermo. malobstrukci. malplena. malplenaĵo. mandreno. manko. trairejo, trapasejo, transirejo. minejo. mino : kavaĵo en tero, sub tero, en roko., el kiu oni fosas substancojn (karbo, oro, salo.); kavaĵ(et)o en tero, muro, roko., en kiun oni metis eksplodan substancon, por fari truon aŭ por detrui ion per eksplodigo; kest(et)o kun eksploda substanco, eksplodonta pro tuŝo.; mini: elfosi (karbon.) el tero; enmeti eksplodaĵon; minejo: loko, entrepreno kie oni elfosas substancojn. Naztruo. neokupita. niĉo. nigra truo (astronomio). ondokavo. oscedi. pikadvundi. piki. pioĉi. poro. poŝo. prifosado. profunda. profundigi. puto. ravino. ringo : ronda objekto kun truo en la mezo (kiel "O"). rondo : io simila al la litero "O" (kun aŭ sen truo en la mezo); kiam ĉiuj homoj (aŭ aĵoj) estas simile malproksimaj de iu centro (meza punkto); grupo, en kiu neniu estas la unua (plej grava) aŭ la lasta (plej malgrava); ronda: kun formo de (parto de) rondo, cirklo, disko, globo, sfero, cilindro. senenhava. senintestigi. senmebla apartamento. senpensa, vakokapa. sensenca. silo. sondi. strattunelo. subpasejo. subtera karcero. subteraĵo. ŝakto. ŝlimejo. ŝlimputo. ŝtopi : fermi truon, plenigante ĝin; ŝtopilo: [korko.]; (ankaŭ:) elektra kontaktilo, metata en ŝtopilingon. terplenigi. tombokelo. trairo. transiro. transpaso. trepani. truo : malfermaĵo; en io: tiu loko, kie estas nenio (intencita: truo en muro por pordo aŭ fenestro; truo en vesto por trameti butonon; ne intencita: truo pro difektiĝo aŭ foruziĝo); trui: fari truo(j)n. truplena. tunelo. turnoborilo, krankoborilo. vakuo. valo. vando, septo, parieto. varmtruo. vojsulko, radsulko, radkavo.


astronomio. difekti. fermi. formo. fundo. ilo. kudri. loko. nazo. orelo. profunda. sekso. tero.