SUGreligio

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

religio

REVO: religio


Ataki religion. Esplori la komparan valoron de ĉiuj religioj. Infane suĉebla religio. Krei novan religion. La trono kaj la altaro (civila kaj religia povoj). Malkonfesi sian religion. Perdi la religian kredon. religia instruado. Senŝtatigo de la religio. Ŝtata religio. Tuŝu la religiajn konvinkojn de neniu.


adepto. Adori. Afekti, hipokriti piecon. Agnostikulo. Al ĉiu sanktulo apartan kandelon. Al dio plaĉu, sed sur la diablon ne kraĉu. Al homo pekinta senintence Dio facile pardonas. Alaho. Albigenso. altaro. amen. anĝelo. animo. Arkoj. aspergi. Atakita de dubo. ateisto ateisto. Ateisto. aŭguri. aŭreolo. Aŭtodafeo. Avesto. baha'ismo. bahaano. bahaismo. Bahao. beata. beni. Biblio Bigoto. Blasfemi. Blinde kredi. brulofero. budh'ano. Budho cenobito. cirkumcidi. cirkumcido. ĉefpastro. dajmono. damni. damno. Dank'al Dio. daŭismo. daŭisto. derviŝo. Devotulo. dezertulo. diablo. Dio de la Dioj. Dio indulgu nin, pekulojn. Dio kreis la homon laŭ sia bildo. Dio nin gardu. Dio nin helpu. Dio volu, ke. Dio. Dio. diservo. dogmaro. dogmo. doktoro. druido. dualismo. Dubi pri Dio. eklezio. Ekpreĝi sian "Patronian" ( sian "Patro nia"n). Ekspastriĝi. ekumena. ekumenismo. elekti. Elviŝi pekon. En la tago de la lasta juĝo. ermito. Esti kredanto. Esti skeptika. Eva deŝiris la frukton de sciado. Evangelio fakiro. Fanatika inkviziciulo. Fanatikulo. Fari al si la signon de kruco. fariseo. fasti. Fermita sekto. festo. Forĵuri sian kredon. framasono Frukto malpermesita estas plej bongusta. fundamentismo. genezo. Glorata estu la Eternulo. glorkrono. Gotamo. Granda Fasto. haleluja. Hebrea Biblio. hejma preĝejo. herezo. Herezo. hindu'ismo. hinduismo. hinduo. Hipokriti kredon, kiun oni ne havas. idolo idolo. incesto. infero. Inkvizicio. islamano. Islamo Izraelido jaŝiro. jezuito. juda'ismo. judismo. judo judo. kalifo, ĥalifo. kalifujo, ĥalifujo. kanono. kantoro. kapelo. kapelo. Karmo. Kartaŭguri. Katarismo. Katedralo (Navo, transepto, fiorejo, kripto). kateĥismo. kateĥizo. katoliko kazuistiko. kazuisto. Kirko. klerikaro. kleriko. Klostro (enklostrigi iun). Konfesi, absolvi pekojn. konfesio. konfuceanismo. Konkordato. konsekri. konverti. Konvinki la skeptikulojn (la nekredema Tomaso). konvinko. Korano Korano. Kre'into. Kredi eĉ la plej nekredeblajn aferojn : kredi je dancantaj tabloj (spiritismo), je sonĝoj, je la antaŭsignoj, je la fantomoj, je divenado per la kristala globo, per la kafa rekremento, per la ludkartoj. Kredi je vivo eterna. kredi je. krist'ano. Kristanismo estis origine nur hebrea sekto. Kristo Krucmilito. Kulti. kulto. Kunplekti la manojn. La bulboj de la slavaj preĝejoj. La dia volo plenumiĝu. La Eternulo. La hindua Triunuo (Bramo, Viĉno, Ŝivao). La malpermesita frukto. La origina peko. La paganaj dioj. La Savonto ( Mesio). La sekulara brako. La sep ĉefaj virtoj estas kvar naturaj (justeco, saĝo, modereco kaj kuraĝo) kaj la tri teologiaj (kredo, espero kaj karitato). La sep mortmeritaj, pekoj. La tentiĝo de Eva. laika. laiko. liberalismo. Liberpensulo. Litanio. Londona Biblio. Ludi, aspekti piulon. mahomet'ano. mahometano. malkaŝo. martiro. mazdaano. mazdaismo. Mazdao. mesio. Mi atestas, ke estas neniu alia dio krom Alaho, kaj Mohamedo estas la profeto de Alaho (kredkonfeso de la islamanoj). Mi ne kredas, ke tri estas unu. mirakl(aĵ)o. mistiko. monaĥ'ejo. monaĥ'o. monaĥejestro. monaĥejo. monaĥinejestrino. monaĥinejo. monaĥino. monaĥismo. monaĥo. moro. moskeo. mudeharo. Muhamado. mulao. muzulmano. Ne devas troviĝi inter vi aŭguristo, antaŭdiristo, magiisto, sorĉisto, nek elvokisto de spiritoj, nek sonĝklarigistoj, nek esploristo de mortintoj. Ne perturbu la sanktecon de tiu loko. Nei la ekziston de Dio. Ni devas obei Dion prefere ol la homojn. novicino. novico. oferi. Ogivkruciĝo. Ogivo. ortodoksa pagano pagano. pagodo. Pagodo. paradizo. Pardonu al ni niajn pekojn. paroĥanaro. paroĥano. paroĥestro. paroĥo. Pasko. pastraro. pastri. pastro. Patro nia, kiu estas en la ĉielo. Paŭlo asertis al la Judoj, ke Jesuo estas la Kristo. pekliberigi. peko. penti. pia. pieco. politeismo. Por la Hinduoj bovino estas sankta. Prapeko. prediki. prediko. preĝ'ejo. preĝejo. preĝi. Preĝrado. Preĝu al la Eternulo ne al lia sanktulo. profani. Profani. profeto. Propeka kapro. protestanto Prozelitismo. Pruvi la ekziston de Dio estas io logike neebla. psalmo. rabeno. ramadano. Redonu al Cezaro la propraĵon de Cezaro kaj al Dio la propraĵon de Dio. relevi. releviĝi. revelacio. ritaro. rito. Romanika, gotika. Rondarko. sadukeo. sakramento. Sakrilegio. sankta. sanktejo. Sekta komunumo. sekto. Sekto. Sekularigi la lernejojn (konfesia lernejo). Sendiulo. Senfrokiĝi. Senkonfesia civitano. senpekigi. Septuaginto. serafo. sinagogo. Sinagogo. Sincera amo al Dio. sinodo. skribo. Spajro. spirito. Superstiĉigi iun. superstiĉo. Superstiĉoj. ŝamanismo. ŝamano. ŝintoismo. Tablopreĝo. tabui. tabuo. talmudo. taoismo. taoisto. Tartufo. templo. Templo. Torao. tradicio. Trapreĝi rozarion. Valdano. Veniala peko. Vitralo. Volbo. Volboapogantoj. Volboŝlosilo. voto. Vulgato. Zaratuŝtro. zeloto.


Biblio. budaismo. ĉielo. diablo. dubi. hipokriti. islamo. katolikismo. kredi. kristanismo. lerni. miri. pensi. scii. vero.