Informilo de Ĝemelaj Urboj n-ro 13

El UEA-vikio
Revizio de 10:18, 27 Jun. 2010 fare de Amiko1 (Diskuto | kontribuoj) (3 versioj)

Iri al: navigado, serĉi

Informilo de Ĝemelaj Urboj

Reta revueto de UEA pri la projekto “Ghemelaj Urboj”
Jaro 4 N-ro.2 (13) junio de 2005


NOVAĴO
Interkonsento pri ghemela kunlaboro inter du esperantistaj organizajhoj
S-ro Juliette Voelcker el Esperanto-Klubo en Rennes (Francio), en la 11-a de marto 2005, kaj s-ro Jan Werner En Brno el Societo por Lingvo Internacia Esperanto en Brno (Chehhio), la 18-an de marto 2005 kune konfirmas la interkonsenton, kiu interkonsentas pri amika kunlaboro akorde kun la oficialaj kontraktoj de la urboj Rennes kaj Brno kaj tiel plenumas la projekton de UEA pri ghemela kunlaboro. La interkonsento prezentas promeson de la du organizajhoj praktiki konscian kunlaboron, kiu estos bazita sur la reciproka sininformado pri agad-programo de ambaŭ subjektoj kaj samtempe ne eldevigos ilin fari ion, kio por ili povus esti troa tempa kaj financa shargho. En tiu senco la partneroj:

    • a) informados sin pri siaj membroj, aktualaj programoj, planoj kaj pri aranghoj kaj verkoj de esperantistoj en la loko kaj regiono;
    • b) instigos siajn membrojn konatighi kun la urbo, lando, popolo kaj kulturo de la ghemeligita esperantista organizajho;
    • c) subtenos privatajn amikajn kontaktojn de la membroj,
    • d) sekvos ghemelan aktivadon organizatan de la koncernaj urbaj administracioj en Rennes kaj Brno kaj informos ilin pri la paralela interurba kunlaboro de esperantistoj,
    • e) laŭokaze pri la kunlaboro informos la komisiiton de UEA, Wu Guojiang (Chinio, e-adreso: amikeco999 ĉe 21cn.com ), kiu pri ni povus publici informojn en la “Informilo de Ghemelaj Urboj“ – Reta revueto de UEA pri la projekto “Ghemelaj Urboj“.

La kontakton inter la organizajhoj prizorgados Juliette Voelcker, (adreso:1 place Saint-Guénolé, F-35000 Rennes) kaj Jan Werner, (adreso:Dřínová 18, CZ-61200 Brno; werne ĉe tiscali.cz)
[komentario] la supra interkonsento inter Esperanto-Klubo en Rennes kaj Societo por Lingvo Internacia Esperanto en Brno estas alia signifa okazo post grava decido kunfaritaj de la du urbestroj de Gora en Pollando kaj Herzberg am Herz en Germanio kun celo praktiki la neutralan lingvon Esperanto. Ghi estas konkreta montro de la forta subteno al la projekto “GhemelajUrboj” de UEA. Ekde naskigho de la projekto multaj esperantistoj kaj lokaj orgainzajhoj per diversaj rimedoj reagis al ghi, ghuste pro tio ghi povas havi ghojindan situacion. La projekto estos plifruktdona se plimultaj lokaj organizajhoj havus praktikan agadon kiel Rennes kaj Brno. Mi kore gratulas al la du organizajhoj kaj deziras al vi grandan progreson. – la komisiito

Reago el la ghemelaj urboj al la kultura ekspozicio en Himeji
La grupo Harima Esperanto-Societo (HES) partoprenis la internacian kulturan ekspozicion en Himeji okazita de la 24-a ghis la 29-a de majo. Por la ekspozicio HES sukcese kolektis kaj ricevis leterojn, poshtkartojn kaj fotojn el la esperantistoj aŭ Esperanto-organizajhoj en la ghemelaj urboj de Himeji, nome Adelaide en Aŭstralio, Cahrleroi en Belgio, Curitiba en Brazilo, Taiyuan en Chinio, Masan en Koreio, Phoenix en Usono. Tio sufiche montris veran efikecon de la interpopola, neŭtrala lingvo Esperanto al la vizitantoj de la ekspozicio. Indas mencii, ke HES trovis esperantistojn en la china ghemela urbo Taiyuan helpe de la projekto “Ghemelaj Urboj” post kiam ghi mem havis sukcesan kontakton kun samideanoj en la aliaj ghemelaj urboj. (laŭ la sekvaj mesahgoj de Mine Yositaka, prezidanto de HES)

Ghemelurba Informilo por Svedaj esperantistoj
S-ino Kaisa Hansen starigis revueton, Ghemelurba Informilo, por svedaj esperantistoj. Ĝi fontas el La Hirundo, esperantlingva gazeto en Upplandas Vasby en Svedio.

La prelego de la komiisito en la 20-a datreveno de LEA
Dum la festo de la 20-a jara jubileo de Liaoning-provinca Esperanto-Asocio (LEA), Chinio, okazita inter la 18-a kaj la 19-a de junio, la komisiito invitite faris prelegon pri ghemelaj urboj. Ghi entute havis tri enhavojn: la fontoj de Propono de LEA al Esperantistoj en Ghemelaj Urboj kaj la Projekto “Ĝemelaj Urboj” de UEA, la rolo de la propono kaj la projekto en LEA, la nuna situacio kaj la onta imago de la propono kaj la projekto.

La parolado de la redaktoro: Mi ricevis chi suban mesaghon tre malfrue, la retmesagho en la 26-a de junio kaj la rilata revuo BAZARO en 15-a de Julio, mi ne havis shancon redakti ghin en n-ron.11 aŭ n-ron.12 Informilo de Ghemelaj Urboj, kiuj estis siatempe en dissendo. Tamen mi chi tie aperigas ghian tuton por montri, ke niaj samideanoj estas agantaj por la projekto “Ghemelaj Urboj”, ili chiam estas penantaj spite al tio, ke ghis nun esperantistoj ne ekzistas en kelkaj urboj menciitaj. Mi ankoraŭ alte taksas tiun iniciaton.

INVITILO AL GHEMELURBA RENKONTIĜO
Asocio de Esperanto de la Municipa Kulturdomo Cluj-Napoca, Rumanio, organizas inter 29-31 julio 2005, internacian simpozion kun la temo: ESPERANTO, VOJO DE INTERKOMUNIKIGHO KAJ INTERNACIA KOMPRENO, al kiu ni invitis geesperantistojn el 12 ghemelurboj de nia municipo Cluj, nome el Koln (Germanio), Zhengzhou (Chinio),Columbia (Usono), Nantes (Francio), Beer Sheva (Israelo), Dijon ( Francio), Zagrebo ( Kroatio), Pecs (Hungario), Makati (Filipine), Suwon (Koreio), San Paulo ( Brazilo) kaj Korce (Albanio).

Bedaŭrinde la periodo ne estas la plej konvena, sed ni ne povis trovi alian periodon por chi tiu renkontigho. Ni esperas, ke tamen partoprenos chi tiun renkontighon esperantistoj el kelkaj landoj. Ghis nun anoncis sin el tri landoj partoprenantoj.

Ni invitas al nia Ĝemelurba Renkontiĝo ĉiujn geesperantistojn el Rumanio. Kiuj ne vojaghos al Litovio, por partopreni UK-n, estas atendataj en Klujho! Ni estus tre honoritaj, se ankaŭ rumaniaj geesperantistoj cheestus la renkontighon kun aktiva partopreno, nome, prelegante interesajn tekstojn, koncerne de la temo de nia simpozio. Ni mencias, ke la Municipa Kulturdomo certigas por la partoprenantoj malmultekostan loghadon kaj manghadon.En la kazo se vi konfirmos vian partoprenon je chi tiu simpozio, ni sendos al vi ankaŭ aliajn informojn.

Ni petas vin, bonvolu sendi vian senpagan alighon al Julia SIGMOND, Str. VLAHUTA 7/6, au retadreso: jusi ĉe freemail.hu.

La projekto en gazetoj
1. Nova Vojo estas monata kaj du-lingva gazeto de Esperanto-Propaganda Asocio en Japanio. En sia n-ro.10/2004 aperis raporto pri la vizito de la delegacio el Kameoka al la aŭstria Knittekfeld por festi la 40-jaran jubileon de ghemeligho inter la du urboj.

2. N-ro.1 (54) La Verda Spiko/2005, sezona organo de Guangdong-provinca Esperanto-Asocio, Chinio aperigis la resumon de la laboro de la asocio (1999-2004). Ghi menciis komunikighon kun la ghemelaj urboj de la provinco kiel unu el nichoj.

3. En n-ro.1 Ghemelurba Informilo /2005, redaktata de s-ino Kaisa Hansen en Svedio, oni trovis la interkonsenton faritan de la urbestroj de la ghemelaj urboj Gora (Pollando) kaj Herzberg am Herz (Germanio) pri praktika uzado de Esperanto, mesaghojn de la komisiito al la novaj ghemela jurboj Nankino (Chinio) kaj Belo Horizonte (Brazilo) kaj al la ideo de la urbestro de Vilnius, kongresejo de la 90-a UK, kaj ideon de La Hirundo pri ghemel-urba kunlaboro ktp.

4. Legeblas en n-ro.5 Esperanto/2005 interkonsento farita de la du urbestroj pri praktika uzado de Esperanto inter la ghemelaj urboj: Gora en Pollando kaj Herzberg am Herz en Germanio.

5. Informilo de China Esperanto-Ligo enmetis en sia n-ron.4 raporton pri letero el Taiyuan Esperanto-Asocio(prep.) al Harima Esperanto-Societo en sia japana ghemelurbo Himeji por okazo de internacia kultura ekspozicio.

6. BAZARO, kvaronjara esperantlingva revuo de Asocio de Esperanto Cluj en Rumanio, en sia n-ro.2 (33) menciis, ke Asocio de Esperanto de la Municipa Kulturdomo Cluj-Napoca invitis geesperantistojn el la ghemelaj urboj de Cluj al internacia simpozicio okazota inter la 29-a kaj 31-a de Julio 2005.

URBA STILO KAJ TRAJTO
Tradicio de Troyes, amikeca ghuo de la esperantistoj el la ghemelurboj
Kadre de ghemelighado de la urbo Troyes ( Francio ) kun Alkmaar (Holando), Darmstadt (Germanio) kaj Chesterfield (Britio), la esperantistoj kutimas retrovighi chiujare dum la chielira semajnfino. Chijare estis la vico de Alkmaar organizi kunvenon kaj rendevuigi nin en la kvartaldomo De Deel en Heerhugowaard, tiel iliajn amikojn el Tata ( Hungario ), ghemelighita urbo de Alkmaar. Do preskaŭ cento da Hungaroj, Germanoj, Nederlandanoj kaj Francoj povis gajvigle komuniki dum 4 tagoj per la internacia lingvo Esperanto. Alkmaar trovighas norde de la provinco Holando, je 2 metroj sub la mara nivelo, malnova urbo tute el brikoj kaj kanaloj, famkonata pro la fromaghmerkato ekde 1365 sur la Placo de la Publika Pesado matene chiun vendredon. La esperantistoj aliparte uzis la okazon mem fari ( laŭ malnova maniero !) fromaghon en la fromaghfarejo Zeilzicht. La agadoj proponitaj de niaj Alkmaraj amikoj estis nombraj kaj diversigitaj, chiam tre interesaj : de la rememoro homagha al chiuj militviktimoj la vesperon de nia alveno, al la ekflugo de la kajtoj faritaj per niaj propraj manoj la lastan tagon sur la strando de Egmondo che Maro, che la Norda Maro, destinitaj al formado sur fono da blua chielo ( sed jes : inter pluvegoj !) de la vorto ESPERANTO, okaze de la centjara datreveno de Esperanto en Nederlando, post la vizito de la lumturo Jan van Speyck kaj de la boatejo de la Savkompanio… de la vizito de la dometo de Neeltje Pauw, tiel prezervita de antaŭ unu jarcento, apud la tipa vilaĝo De Rijp, al tiu de la treege moderna rubocindrigejo… inter la prelegoj “ Kultura diverseco kaj kultura identeco’’ kaj ‘’Eŭropa identeco aŭ monda identeco’’, la koncertoj de la hhoro Malvo, la kantisto Woody, la grupo Kajto, revenante de dumonata turneo tra Norda Ameriko, kaj ĉio en la lingvo de Zamenhof, kompreneble !….. La programo estis plenplena, el kiu necesis eskapi por admiri tulipkampojn kaj fierajn muelilojn, chefe destinitaj al sekigo de polderoj…Ĉiuj estis kontentegaj pro la restado kaj jam estas serchadantaj por la venonta kunveno… , fakte Troyes ricevos en 2006 siajn amikojn el la ghemelighitaj urboj…(raportis Michèle Guingouin - Prezidantino de Esperanto10, la titolo estas aldonita de la redaktoro)

INTER GHEMELAJ URBOJ
Prelego de Kelly Londoni pri la Esperanto Movado en Zimbabvo
Estas kiel partopreno en loterio, kiam afrikano petas vizon pro vizito al germanion. La vizito, anoncita lastjare, ĉijare tute hazarde povis okazi kaj lunde, la 16-an de aŭgusto 2004 la berlinaj esperantistoj en "Café Multikulti" havis la maloftan eblecon kontiĝi kun gasto el la nigra kontinento. Kelly Londoni prezentis bazajn informojn pri lia nova hejmlando Zimbabvo, kiun oni kutime nur konas pro nekompreneblaj politikaj eventoj inter la nigra plimulto kaj la blankuloj, kiuj posedis la plej grandan parton de la utiligebla grundo. Li prezentis la plej vizitendajn turismajn vidindajhojn, nome la fama shtonkonstruajho, el kiu la eksa shato "Suda Rodesio" prensi sian nomom post la liberigho. En la chefurbo Harare estas vigla Esperanto-vivo kun diversaj kunvenoj monate. Okazas instruo kaj libroj, ofte donacoj de eksterlande, estas disponeblaj. Problemo estas, ke mankas ejo por renkonti al la grupo. Kelle Londoni prezentis ambician planon, kiu ne sole solvu la problemon de kunvenejo, sed kreas enspezojn, por financi la propagandon de Esperanto, kaj laborlokojn por rifughintoj.Aliro al la tutmonda komunikado en Zimbabwo, kiel en multaj afrikaj landoj, estas multekosta kaj komplika. Komputilo por privata uzo estas revo kaj tial multaj uzas Ret-Kafejojn, kie oni povas intershanghi retmesaghojn kun la tuta mondo. La Esperanto-Klubo en Harare proponas kun modestas helpo realigi retkafejon, kiu estu prizorgata precipe de Esperantistoj kaj estas utiligebla por Esperanto-renkontighoj kaj instrudado. La kostoj estas facile pageblaj per la luprezo, kiun ne-esperantistaj uzantoj de la komputiloj pagas. Pro la fakto, ke Kelly Londoni kaj aliaj el la grupo estas komputistoj, la scioj por funkciigi la teknikon ekzistas. Kelly ekzemple zorgas pri la la reto de religia asocio kaj scias, kiu estas bezonata por retkafejo. Lia prezento en Berlin estis parto de kelksemajna vojagho tra germanio. Li partoprenis la internacian renkontighon SOMERE, kie li konatighis kun kelkaj berlinanoj, kaj pasigis certan tempon en bavario. Grave estis lia vizito en München. La bavara metropolo estas partnera urbo de Harare kaj ghemelurbaj strukturoj kutime estas bona bazo por materia helpo, ekzemple por transporti ne plu tute novajn komputilojn, kiuj estas haveblaj en eŭropo donace de entreprenoj. (raportis Roland Schnell el Berlin)

Reago de Hans Fechler al Jara Raporto de la projekto en 2003
Kara Wu Guojiang, Vian Informilon N-ro 3 (10) mi ricevis jam en decembro. Nun fine estas urgha tempo, multe kaj kore danki vin pro via tre grava laboro kaj por via sendajho. Viaj informoj estas vere tre detalaj kaj pripensindaj. Interesis min aparte la priskribo de la problemoj (3) kaj la proponitaj solvoj. Kelkaj pensoj venis en mian kapon. Permesu, ke mi metas ilin antaŭ viaj okuloj.
3.1: papera revueto - mi imagas, ke estus tro granda elspezo (lau tempo kaj financo), se vi mem eldonus kaj devus / volus dissendi la paperan formon. Estus pli malkosta en chiu rilato, se iu (ankoraŭ ne ekzistanta, sed eble trovebla) reprezentanto de la projekto en la unuopaj landoj simple prenus sian retan ekzempleron kaj sendus paperan kopion al la petantoj en sia propra lando.
3.2: nevasta diskonigo de la projekto - tio estas “malnova problemo” ankau por la ne-esperantistaj interurbaj projektoj. La scio pri ili chiam denove devas esti disvastigata inter la publiko pere de la lokaj gazetoj. La rilato al la gazetejoj kelkfoje estas iom tikla afero - char tiom multaj lokaj eventoj postulas samrajtan atenton. Multe dependas de la jhurnalistoj, kiel ili taksas la temon kaj taskon de “ĝemelaj urboj”. Do rilate al tiu problemo ni havas sufiche da “partneroj” kaj ni povus reciproke doni konsolon.
3.3: “la rekta vojo al la samaj kaj ne-esperantistaj organizaĵoj” -Tre komplika afero. Inter ni Esperantistoj ni povas interkonsenti pri la fakto, ke la projekto estas “interesa agado por akceli la disvastigon kaj utiligon de Esperanto“, kaj ke ghi „aldonas novan enhavon al la utileco kaj praktikeco de Esperanto”. Sed shajnas, ke ni Esperantistoj ne sufiche konscias pri tio, kiom fremda kaj stranga afero estas tiu “Esperanto” ofte por la ne-esperantistaj personoj kaj instancoj. La vorto „Esperanto“ mem ne konvinkas ilin, same kiel la vorto “kato” ne povas grati. Kaj se ni prezentus nur la “PROJEKTON”, ni parolus pri vizio, ni farus promesojn pri eblaj atingoj. Sed laŭ mia sperto en mia urbo, ni povas impresi kaj konvinki kaj trovi agnoskon kaj respekton nur per REZULTOJ en nia per-esperanta laboro. Rezultoj impresas. Kaj aparte tiaj rezultoj, kiajn oni ne povas ellabori per iu ajn alia lingvo kaj metodo. Porekzemple PONTOJ pro tio impresas tiom en nia urbodomo, ke mi senkoste povas kopii kaj dissendi la ekzemplerojn. La decida aspekto estas (laŭ mi), ke oni devas kvazau tute forgesi la “ilon” (Esperanto), kaj devas fidinde kunlabori kun personoj kaj instancoj “de bona volo, kiuj respektas kaj deziras pacon kaj pacan komprenighon en egaleca etoso en nia hodiaŭa mondo“ (Pekina Deklaro). Bedaŭrinde tio estas ofte tre (tro) malfacila tasko por Esperantistoj: unua celo por ili estas disvastigi la ilon Esperanto. Kaj kiam ili partoprenas en ne-esperantistaj rondoj, ili partoprenas kiel “ilistoj“, “Esperantistoj”, kiel varbantoj por “ilo”, certe multe taŭga ilo, sed vere kaj fakte “ilo“. Kaj ni estas en danghero, misuzi la „bonan volon, kiuj respektas...“ kaj fari ghin nura ilo por disvastigi Esperanton, “nian karan ilon“. La “bona volo” (citita de la Pekina Deklaro) kreskas en multegaj koroj kaj spiritoj. Kaj al ghi servas multegaj vojoj kaj metodoj. Do ni devus esti modestaj partoprenantoj en tiu granda “ludo“ - reciproke agnoskante egale chies kontribuon. Vi ja montris en via teksto al tiu duobla intenco: la projekto ne nur estas efika metodo (a) por disvastigi kaj apliki nian lingvon, sed ankaŭ (b) por akceli intershanghon kaj kooperadon inter ghemelurboj kaj komprenighon inter tieaj popoloj. Oni povus karakterizi nian taskon rajte kvazau kiel paradoksan taskon: varbi por Esperanto per la metodo, ne paroli pri ghi. La dua intenco (b) estas la kampo, en kiu ni serchu la ne-esperantistojn “de bona volo”. Tiu intenco estas la bazo de ebla kooperado kaj komprenigho. Ne estas kampo por intenca kaj senpera varbado por “ilo”. La “projekto“ kiu konvinkas, estas kunigi homojn en la partneraj urboj. La rezultoj kaj sukcesoj de nia modesta kontribuo - utiligante la ilon Esperanto - atentigos, varbos, konvinkos. Ni devas montri, kion ni jam efike kontribuis/-as (estis “realistoj”) - kaj ne promesi tion, kion ni eble povus kontribui (esti nur “viziistoj”). Ofte ja estas malfacila tasko trovi Esperantistojn en la unuopaj partneraj urboj. Ofte mankas Esperantistoj tie, kie jam ekzistas intencaj kontaktoj pere de korusoj, sportaj grupoj, lernejaj klasoj ktp. Do ni unue devus serchi kaj establi kontaktojn pere de jam ekzistantaj Esperantistoj - kaj ne postuli, ke oni lernu Esperanton kaj poste ekflorus la kontaktoj... Tamen - la paradoksa aspekto kaj flanko - ni amantoj de la lingvo Esperanto ja certe havas la taskon teni ghin viva per multaj pure por-Esperantaj agadoj. Nia lingvo ne havas etnon, landon, ghi ne estas ligita al grupo da homoj, al kiuj ghi donas, certigas ian necesan, sed chiam limigitan identecon. Esperanto ja estu ilo por peri kontaktojn etne kaj kulture neutralajn inter homoj kiuj renkontighas kiel fremduloj. Ghi estas - kontraŭe al la etnaj lingvoj - lau sia funkcio - vere kaj unue perfekta kontakt-lingvo.La identeco, kiun Esperanto povas doni, estas transnacia, transkultura kaj tial interligas homojn sur pli alta ebeno. Ni ja nur kuraghas kontakti kun “fremdaj” homoj, char ni kredas, ke homeco estas nia komuna fundamtento. Sed ni vivas konkrete, en kulturo, kun aparta lingvo, kun religio (en ajna senco), kun apartaj manghajhoj ktp. Kaj niaj emocioj kaj la sento de “esti hejme” estas ligita al tiuj konkretajhoj. La motivo de transnacieco estas relative abstrakta kaj bezonas apartan etikon tre vastan kaj ne tro oftan. Mi spertas, ke ni amantoj de Esperanto - kontraŭe al nia vizio - tendencas trovi en ia “Esperantujo” tiun agrablan, varman senton de “esti hejme”, de “havi propran kulturon”. Certe plene kompreneble, sed ju pli ni reduktas nian intencon al tiu agrabla “konkreta” flanko, ni konstruas apartan komunumon, plian “etnon”, kiu impresas kaj aspektas kiel „fremda“ fenomeno al la ceteraj (etnan identecon donantaj) grupoj / popoloj. Kaj Zamenhof povus diri - kiam li denove rigardus el sia fenestro – “Ho, mi ne vidas homojn, mi nur vidas Polojn, Rusojn, Judojn, Germanojn - kaj nun mi vidas ankau novan aldonan etnon, la Esperantistojn.” Ni unue serchu tion, kio interligas nin kun niaj ghis nun fremdaj partneraj homoj (konforme al la supre citita principo de la Pekina Deklaro) - kaj faru tion ne kiel Esperantistoj (en la senco de “ilistoj” kaj “viziistoj”), sed kiel homoj en konkretaj interurbaj projektoj. Ni ja ne povas kaj ne povu eviti, ke ni aperas unue en nia konkreta (etna, kultura) identeco, kiu donas koloron al nia kontakto. Kaj nur se ni konformas al tiu intenco, estas senco ankau en la sercho de homoj, kiuj kuraghas esplori kio estas ebla se oni utiligus la lingvan ilon Esperanto por renkontighi kaj tiel plivastigi la interpersonan horizonton.

SERVA PLATFORMO Francio
En La Ciotat /la Sjota'/ sude de Francio, 30km oriente de Marseille, che la Mediteranea Maro, ekestas grupo de esperantistoj .La urbo estas ghemeligita kun Bridgewater (Britio), Singen (germanio), Krajn (Slovenio), Tura d'Annunzia (Italio). Ni volonte akceptas vizitantojn : en tiu urbo de la xviia jarcento estis farita la unua filmo " Alveno de trajno en la stacidomon de La Ciotat " far fratoj Lumière. Naturo (maro, insulo,pinarbaro) belas dum la tuta jaro. Kontaktu s-ron Triolle. Renee (triolle.renee ĉe wanadoo.fr)

Israelo
Alexander Mikishev (retejo: http://www.amiks.biz alex ĉe amiks.biz): Estimata s-ro Wu, mi ricevis de vi informilon de Ghemelaj Urboj. Ghi estas utila por tiu tema agado. Reciproke, mi volus demandi vin - eble vi povus helpi al trovi ge-chinoj, kiuj bone parolas en angla kaj havas interretan kunligon. Mi serchas tiujn personojn por komunaj projektoj en kampo de teknika traduko kaj programado. Dankon. Chion bonan!

Redaktoro: Wu Guojiang/komisiito de UEA pri La Projekto ”Ghemelaj Urboj” Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo 113008 Fushun Liaoning Chinio Telefono/Fakso: +86-413-2650322 (fakso post la 5-a sonorilo) Retadreso: amikeco999 ĉe 21cn.com ghemelurboj ĉe yahoo.com.cn