2005 Junio

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi
3 - 5. junio
Internacia seminario pri naturkuracado (kunorganizanto: Internacia Naturkuraca Asocio). Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg (Kulturcentro de UEA), DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

4 - 5. junio
53-a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo en la urbo Kioto, Japanio, kun temo: "Esperanto, Ŝlosilo por Amikeco". Inf: rete: setuko@ma3.seikyou.ne.jp<p>
6 - 12. junio
TREP (Turisma Renkontiĝo en Plasy). Ĉehio. Inf.: Esperantoplzen@centrum.cz<p>
10 - 12. junio
Printempa Renkontiĝo 2005 (P.R. 2005) en Middelburg, Nederlando. Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ) FESTOS 40-jariĝo de sia agado. Inf: rete: Nederlanda Esperanto-Junularo<p>
10 - 12. junio
Landa Kongreso de Norvega Esperantista Ligo en Morokulien, (ĉe la norvega-sveda landlimo inter Kongsvinger kaj Arvika). Ekskursoj al lokaj historiaj vidindaĵoj. Inf: Per Johan Krogstie tel: +47-625-90695<p>
10 - 13. junio
53-a landa kongreso de ELNA en Aŭstin, Teksaso, Usono. Inf: Philipp Dorcas, rete: filipo@grupoj.org
ĉe la Universitato de Konkordia (Concordia University).
La temo de la kongreso estos La Literaturo.
Detaloj aperos ĉe http://www.esperanto.org/ELNA/kongreso2005/ Inf: Phil "filipo" DORCAS Vic-prezidanto de ELNA mailto:filipoCHEgrupoj.orgmailto:pdorcasCHEsbcglobal.net <p>
10 - 13. junio
100-a Skota Kongreso de Esperanto en Largs, Skotlando. Info: Esperanto-Asocio de Skotlando, 47 Airbles Crescent, Motherwell, ML1 3AP, Skotlando. Rete: secretary@skotlando.org<p>
12. junio
60-a Sudparaib-vala Esperanto-Renkontiĝo.Inf: Luiz Alberto de Oliveira Coelho. Rua Moreira César, 220; Paraíba do Sul-RJ, BR-25850-000, Brazilo. Rete: drakoluiz@yahoo.com.br<p>
15 - 23. junio
27-a Ĉebalta Esperantista Printempo en Mielno, Polio. Inf: PEA Filio en Koszalin tel. +48-(0)94-3404563 aŭ +48-503-417-825<p>
18. junio
Memortago dediĉita al pioniro de esperanto sac.Giacomo Bianchini en Cimpello-Pordenone, Italio. Inf: giacomino.martinez@yahoo.itnoredv@tele2.it<p>
19. junio
Interregiona Kunveno en Milano, Italio. Inf: ermigi@infinito.it<p>
24 - 29. junio
Esti virino kaj verkistino en la hodiaŭa mondo (feminisma kaj literatura konferenco sub la aŭspicio de PEN-Klubo) en La Chaŭ-de-Fonds (Ĉaudefono). Inf: Kultura Centro Esperantista, C.P. 311, Postiers 27, CH-2301 La Chaŭ-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch<p>
24. junio - 1. julio
15-a Eŭropa Esperanto-Forumo. Rondvojaĝo al Benelukso kaj Parizo tra DE - LU -BE - FR - NL. Inf: Internacia Klubo "Esperantotur", str. M.Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso +48-52-3461151. Rete: info@esperanto-turismo.com<p>
26. junio
Esperanto-Meso en la katedralo de Speyer (Germanio) je la 15-a horo<p>
27. junio - 2. julio
Internaciaj someraj kursoj de Esperanto en Lesjöfors. Inf: Esperanto Gǻrden, SE-680 96 Lesjöfors, Svedio. Tel: +46-(0)590-30909, fakso: +46-(0)590-30359, rete: egarden@esperanto.se<p> <img src="bildoj/ich.gif" width=100 alt = " Interkultura Centro Herzberg "><p> </dl>