2005 Aprilo

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi
8 - 10. aprilo
Esperanto-Domoj, -bibliotekoj, arkivoj (konsultiĝo por koncernitoj kaj aliaj fakuloj). Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg (Kulturcentro de UEA), DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

8 - 10. aprilo
Renkonto dum regiona rodanalpa festivalo en Bourg-en-Bresse, inter Liono kaj Ĝenevo, Francio. Inf: Chantal Becheret, 59 route de Bourgogne, FR-01000 Bourg-en-Bresse, Francio. Tel: +33-474 23 60 95 (esperanto parolata), rete: cbecheret@wanadoo.fr<p>
11 - 17. aprilo
Semajna lingva seminario en Ĉeha paradizo en vilaĝeto Skokovy kun asocio de handikapitaj esperantistoj. Inf: Jindriska Drahotova <p>
15 - 17. aprilo
Tradicia printempa turismado en Vracov al herbejo kaj amika kunesto en vinkelo. Inf.: melicharkova@quick.cz<p>
15 -17 . aprilo
57-a Regiona Staĝo de Esperanto en Lucelle en la sudo de Alzaco ĉe la svisa landlimo. Riĉa programo kun koncerto de Jomo kaj prelegoj de Ed. Borsboom. Inf: André Grossmann, 5 rue de la Pyrénées, FR-38390 Baldersheim, Francio. Rete: sudrejna.kuriero@free.fr<p>
22 - 24. aprilo
Esperanto-renkontiĝo de Bavara Esperanto-Ligo (BELO) "Esperanto en nova Eŭropo" en Forchheim, Germanio. Inf. kaj aliĝo: Evelin Geist, Kasernstraße 19, DE-91301 Forchheim, Germanio. Tel: +49-(0)9191-15218 aŭ fakso +49-(0)9191-729507<p>
22 - 24. aprilo
Radio-seminario en Freiburg, Germanio.
Ĉu vi ĉiam volis konatiĝi kun radioelsendejo? Ĉu mem gvidi elsendaĵon? Okazon ofertas la radio-seminario, kiu de 22.-24.4. teniĝos ĉe la libera radiostacio "Dreyeckland" en Freiburg, Germanio.
Konrad Gramelspaĉer, kiu produktas la regulajn Esperanto-elsendaĵojn de Radio Dreyeckland, enkondukos en la produktadon de radioelsendaĵo. Celgrupo estas junaj esperantistoj el Germanio, Francio kaj Svisio. Seminarlingvoj: germana/esperanta. Neniaj kotizoj. Loĝado ĉe frajburgaj esperantistoj. Pliaj informoj ĉe Isabel Frey: isabel_frey@yahoo.de.
La novakirotajn spertojn eblas uzi de 29.-30.4. ĉe Radio Bermudafunk en Mannheim, Germanio, en radio-nokto (lajfe) pri la temo "Esperantistoj parolas pri siaj spertoj kun la internacia lingvo". Plia informoj ĉe Stephan Mayer: Stephan-hd@gmx.de.
Liberaj radioelsendejoj ekzistas en multaj urboj. Ili ofertas al alternativaj grupoj simplan, malmultekostan kaj kreivan eblecon informi multajn aŭskultantojn pri iliaj aktivaĵoj. Ĉu eble ankaŭ bona ideo por Esperanto-grupoj?
23 - 24. aprilo
Enkonduko al lingva ekonomiko - kun d-ro Michele Gazzola en La Chaŭ-de-Fonds (Ĉaudefono). Inf: Kultura Centro Esperantista, C.P. 311, Postiers 27, CH-2301 La Chaŭ-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch<p>
23 - 30. aprilo
Internacia Infan-semajno en kastelo Grezijono (Maine-Et Loire, Francio). Inf: Elisabeth Barbay, 25, allée Gabriel Fauré, FR-93140 Bondy, Francio. Tel: +33-(0)1 48 47 23 87, rete: Elisabeth Barbay
Programo: http://www.bavaresperantoinfo.de/0105/aktuell8.htm<p>
23. aprilo - 3. majo
30-a Esperanto-Tagoj de Bydgoszcz kun ĝenerala kunveno de Internacia Klubo "Esperantotur" (24. 04. 2005), Internacia kurso por Esperanto-vojaĝgvidantoj kaj 27-a Internacia Akademia Kandidatiĝo por Bakalaŭriĝo-Sesio kaj Internacia Kurso por Esperantovojaĝgvidantoj. Inf: Internacia Klubo Esperantotur, Str. M.Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando. Tel./fax: +48-52-3461151, rete: info@esperanto-turismo.com<p>
24. aprilo
Esperanto-Meso en la katedralo de Speyer (Germanio) je la 15a<p>
25 - 29. aprilo
Kino-semajno de Esperantaj videofilmoj en ICH (projekciado de elektitaj video- aŭ DVD filmoj). Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg (Kulturcentro de UEA), DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de<p>
29. aprilo - 6. majo
trejnseminario de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) en Druskininkai Litovio. vidu: http://www.tejo.org/seminarioj/lit/<p>
29 - 30. aprilo
Esperanto por komencantoj. Intensa semajnfina Esperanto-kurso ĉe la VHS Düsseldorf, Germanio. Inf: Harald Schmitz<p>
29. aprilo - 1. majo
Biblia Sabat-Dimanĉo: Diservoj, kantoj, bibliaj tekstoj, en Kapuziner-Begegnungshaus St. Fidelis, D- Zell am Harmersbach, Kinzigtal (Sud-Germanio) Inf: rete: Bernhard.Eichkorn@esperanto.de<p>
29. aprilo - 2. majo
Rusia Esperanto-Kongreso en la ripozejo "Bodrostj" en Jekaterinburg. Inf. Raja kaj Viktor Kudrjavcev, a/ja 132, RU-620041 Jekaterinburg, Rusio. Tel: (343) 3814250 , rete: REU<p>
30. aprilo - 4. majo
La seminario Eŭropa Amikeco komenciĝas la 30an de aprilo vespere en CREPS en Strasburgo. Ni laboras dimanĉe kaj lunde kun diskutoj kaj prelegetoj. Ni ankaŭ rigardos la urbon kaj kompreneble kantos kaj ludos. La 3an de majo ni vizitos la Parlamentejon kaj vespere estas adiaŭa vespero. La 4an ni forveturos post matenmanĝo.
Gvidantoj estas Carola Antskog, Mikaelo Linjeckij kaj Zlatko Tisjlar.
La kostoj estas 100 euroj kaj vi povas aliĝi skribante al Carola Antskog
30. aprilo - 09. majo
[http:// www.aromajalta.by.ru Aroma Jalto] - Esperanta festivalo. Inf: Vladimir Hordijenko, p.k.35, Kiev-133, UA-01133, Ukrainio. Telefono: (044)2951701 Rete: [mailto: volodimir_h@ukr.net volodimir_h@ukr.net]<p> </dl>