Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
tekoregularoj → fondaĵo zamenhof
Statuto de Fondaĵo Zamenhof

(kun ŝanĝoj legalizitaj de la Registra Tribunalo la 7-an de aprilo 1997)

Ĉapitro I: Ĝeneralaj decidoj

1. La Fondaĵo Ludoviko Zamenhof nomata en la plua parto de la statuto Fondaĵo, starigita de la Fondantoj per la notaria akto farita la 21-an de decembro 1987, n-ro 457/87, en la Ŝtata Notaria Oficejo en Bialistoko, agas surbaze de la leĝo pri fondaĵoj el la 6-a de aprilo 1984 kaj surbaze de la statuto.

2. La Fondaĵo havas juran personecon.

3. La Fondaĵo agas sur la teritorio de Pola Respubliko kaj eksterlande konforme al la validaj ĉi-koncerne leĝoj kaj la statuto.

4. La sidejo de la Fondaĵo estas la naskiĝurbo de Ludoviko Zamenhof - Bialistoko.

5. La Fondaĵo rajtas starigi filiojn en Pollando kaj eksterlande.

6. La Fondaĵo povas gvidi ekonomian agadon konforme al la validaj ĉi-koncerne leĝoj. 7. La lingvoj de la Fondaĵo estas la pola kaj Esperanto.

8. La Fondaĵo uzas cirkloforman stampilon kun pollingva surskribo sur la rando "Fundacja im. L. Zamenhofa" kaj en la lingvo Esperanto "Fondumo Zamenhof".

9. La Fondaĵon kontrolinsepktas la Ministro pri Kulturo kaj Arto.

Ĉapitro II: La celoj kaj rimedoj de la agado de la Fondaĵo
La celoj de la Fondaĵo estas:

1. krei Centron Ludoviko Zamenhof en Bialistoko - monumenton omaĝe al la kreinto de Esperanto, plenumonta la funkciojn de studejo kaj promociejo de Esperanto kaj de internacia scienca, eduka, kultura kaj turisma interŝanĝejo.

2. vastigi kaj apogi la agadon servantan la firmigadon de paco en la mondo kaj kompreniĝon inter la nacioj kaj homoj pro la idealoj, kiuj naskis la internacian lingvon Esperanto.

3. La Fondaĵo realigas siajn celojn per:

 1. akirado kaj kolektado de financaj rimedoj destinitaj por la realigo de la celoj de la Fondaĵo.
 2. kunlaborado kun la medioj de kulturo, scienco, edukado kaj turismo kaj kun ŝtataj institucioj kaj sociaj organizaĵoj polaj kaj eksterlandaj.
Ĉapitro III: La havaĵo de la Fondaĵo

4. La havaĵon de la Fondaĵo konsistigas la havaĵ-elementoj specifitaj en la deklaro de la volo pri starigo de la Fondaĵo kaj moveblaĵoj kaj nemoveblaĵoj akiritaj dum agado de la Fondaĵo.

5. La enspezoj de la Fondaĵo estas:

 1. heredaĵoj kaj legacioj de fizikaj kaj juraj personoj kaj aliaj organizaĵoj sen jura ekzisto, polaj kaj eksterlandaj,
 2. enspezoj pro monkolektadoj kaj publikaj aranĝoj,
 3. bankaj interezoj,
 4. aliaj enspezoj.
 5. La havaĵo de la Fondaĵo servas la realigadon de la statutaj celoj de la Fondaĵo.
 6. La Fondaĵo respondecas pri siaj financaj sindevigoj per la tuta havaĵo.
Ĉapitro IV: La organoj kaj organiza strukturo de la Fondaĵo.

8. La organoj de la Fondaĵo estas:

 1. La Konsilantaro de la Fondaĵo,
 2. La Estraro de la Fondaĵo,
 3. La Honora Komitato.

9. La Konsilantaro de la Fondaĵo

 1. La Konsilantaron de la Fondaĵo konsistigas reprezentantoj de la organizaĵoj kaj institucioj, kiuj estas la jenaj:
  • a) Bialistoka Esperanto-Societo en Bialistoko - 1 reprezentanto,
  • b) Universitato en Bialistoko - 1 reprezentanto,
  • c) Komunumo Bialistoko - 1 reprezentanto,
  • d) Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj en Antverpeno - 1 reprezentanto,
  • e) Pola Esperanto-Asocio en Varsovio - 1 reprezentanto,
  • f) Universala Esperanto-Asocio en Roterdamo - 1 reprezentanto,
  • g) Tutmonda Esperantista Junulara Organizo en Roterdamo - 1 reprezentato,
  • h) Bialistoka Vojevodo - 1 reprezentanto.
 2. La membroj de la Konsilantaro estas nomataj de la estraroj de la organizaĵoj kaj institucioj menciitaj en punkto 1 de la statuto por maksimume trijara periodo.
 3. La membroj de la Konsilantaro povas esti renomitaj je la fino de la trijara oficperiodo.

10. La Konsilantaro respondecas pri:

 1. akceptado de programoj pri agado de la Fondaĵo,
 2. akceptado de buĝeto de la Fondaĵo, akceptado de rezolucioj pri akcepto de laborraportoj de la Estraro kaj pri realigado de la buĝeto,
 3. elekto kaj eksigo de la Estraro kaj la prezidanto de la Estraro,
 4. akceptado de regularoj pri laboro de la organoj de la Fondaĵo,
 5. akceptado de rezolucioj pri disponado pri nemoveblaĵoj
 6. apartenantaj al la Fondaĵo kaj aprobado pri akceptado de heredaĵoj, mondonacoj kaj legacioj,
 7. akceptado de rezolucioj pri ŝanĝo de la statuto de la Fondaĵo,
 8. akceptado de rezolucioj pri malfondo de la Fondaĵo,

11.

 1. La decidojn la Konsilantaro alprenas per la ordinara plimulto de la voĉoj en la ĉeesto de minimume 50% de la membroj.
 2. La Konsilantaro povas voĉdoni koresponde. La voĉdonado estas valida, kondiĉe ke voĉdonas almenaŭ 50 % de la membroj, kiuj dum 6 semajnoj ekde la dato de forsendo de la voĉdona kupono, resendos la kuponojn al la adreso de la oficejo de la Fondaĵo.
 3. La rezolucioj pri ŝanĝo de la statuto, malfondo de la Fondaĵo, elekto kaj eksigo de la Estraro kaj la prezidanto de la Estraro povas esti alprenitaj nur per voĉdonado dum la kunsido de la Konsilantaro.
 4. La rezolucioj pri malfondo kaj ŝanĝo de la statuto de la Fondaĵo povas esti akceptitaj per la plimulto de 2/3 de la voĉoj en la ĉeesto de almenaŭ 2/3 de la tuta nombro de la membroj de la Konsilantaro.

12.

 1. La kunsidoj de la Konsilantaro estas kunvonkataj skribe fare de la prezidanto de la Konsilantaro aŭ fare de rajtigita de la prezidanto persono kun almenaŭ unumonata anticipo.
 2. La kunsido de la Konsilantaro devas esti kunvokita ankaŭ laŭ la skriba deziro de almenaŭ 3 membroj de la Konsilantaro aŭ la propono de la Estraro aŭ la Honora Komitato de la Fondaĵo.
 3. La Konsilantaro de la Fondaĵo kunvenas almenaŭ unufoje en la jaro.

13. La Estraro de la Fondaĵo

 1. La Estraron konsistigas 2 ĝis 5 membroj, inkluzive la prezidanton de la Estraro, elektataj dum la sekreta voĉdonado fare de la Konsilantaro.
 2. La membro de la Estraro povas esti ankaŭ tiu persono, kiu ne estas membro de la Konsilantaro de la Fondaĵo.
 3. La Estraro estas elektata por trijara oficperiodo. La membroj de la Estraro povas esti reelektataj por sekvantaj trijaraj periodoj.
 4. La Estraro aŭ ties membroj povas esti eksigitaj antaŭ la fino de la periodo, por kiu ili estas elektitaj, fare de la Konsilantaro de la Fondaĵo. La eksigo okazas sammaniere kiel la elekto.
 5. La Konsilantaro de la Fondaĵo povas anstataŭigi la eksigitajn membrojn per novaj membroj de la Estraro ĝis la fino de la oficperiodo de la Estraro.

14.

 1. La sindevigajn dokumentojn en la nomo de la Fondaĵo subskribas du membroj de la Estraro.
 2. La financaj dokumentoj ĝis la egalvaloro de 1000 ECU povas esti subskribataj fare de unu membro de la Estraro.

15. La Estraro respondecas pri:

 1. estrado de la havaĵo de la Fondaĵo,
 2. akceptado de heredaĵoj, mondonacoj kaj legacioj aprobitaj de la Konsilantaro,
 3. dungado kaj maldungado de la laborantoj kaj difinado de iliaj rajtoj kaj devoj,
 4. gvidado de la agado de la Fondaĵo,
 5. publika reprezentado de la Fondaĵo,
 6. realigado de la buĝeto kaj prezentado de raportoj pri ĝia realigado,
 7. entreprenado de agadoj celantaj pligrandigi la havaĵon de la Fondaĵo,
 8. realigado kaj gvidado de la agado de Centro Ludoviko Zamenhof en Bialistoko,
 9. prezentado de raportoj pri la agado de la Fondaĵo al la Konsilantaro de la Fondaĵo kaj la Ministro pri Kulturo kaj Arto,
 10. kunlaboro kun bialistokaj kaj Esperanto-organizaĵoj por realigi la celojn de la Fondaĵo,
 11. aktivigado de pola kaj internacia Esperanto-agado.

16. La Honora Komitato

 1. La Honora Komitato konsistas el elstaraj politikistoj, reprezentantoj de scienco kaj kulturo kaj el aliaj elstaraj personuloj.
 2. La membrojn de la Honora Komitato nomas la Konsilantaro de la Fondaĵo.
 3. La tasko de la Honora Komitato estas doni konsilojn kaj konsultojn pri celoj, taskoj kaj funkcioj de Centro L. Zamenhof en Bialistoko kaj ankaŭ kontribuado al la disvastigado de la ideoj de la Fondaĵo.
Ĉapitro V: Malfondo de la Fondaĵo

17. La Fondaĵon oni povas malfondi post la atingo de la celoj, por kiuj ĝi estas kreita aŭ post la eluzo de la financaj rimedoj kaj de la havaĵo de la Fondaĵo, destinitaj por la realigado de ĝiaj celoj.

18. Pri la akcepto de la rezolucio pri la malfondo de la Fondaĵo la Estraro sciigas la Ministron pri Kulturo kaj Arto.

19. La havaĵon restintan post la malfondo de la Fondaĵo oni transdonas por la bezonoj de Centro Ludoviko Zamenhof en Bialistoko aŭ por sociaj celoj de la Esperanto-movado.

tekoregularoj → fondaĵo zamenhof
Supren
UEA, 2021