Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
tekoun → internacia kortumo
Statuto de la Internacia Kortumo

(unue enregitigita de Martyn Ecott, Svislando)

Artikolo 1

La Internacia Kortumo, establita per la Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj kiel la ĉefa juĝa organo de Unuiĝintaj Nacioj, estos organizita kaj funkcios konforme al la preskriboj de ĉi tiu Statuto.

Ĉapitro I
ORGANIZO DE LA KORTUMO
Artikolo 2

La Kortumo konsistas el sendependaj juĝistoj, elektitaj senkonsidere al sia ŝtataneco el inter personoj kun altmorala karaktero, kiuj posedas la kvalifikojn postulatajn en iliaj respektivaj landoj por plenumi la plej altajn jurajn oficojn aŭ kiuj estas jurkonsilistoj kun rekonita kompetenteco pri internacia juro.

Artikolo 3
 1. La Kortumo konsistas el dek kvin membroj, el kiuj ne pli ol unu povas esti ŝtatano de la sama regno.
 2. Persono kiu rilate al membreco de la Kortumo povus esti konsiderata kiel ŝtatano de pli ol unu regno estos rigardata kiel ŝtatano de tiu regno kie li ordinare realigas siajn civitanajn kaj politikajn rajtojn.
Artikolo 4
 1. La membrojn de la Kortumo elektas la Ĝenerala Asembleo kaj la Sekureca Konsilio el listo de personoj proponitaj de la naciaj grupoj de la Konstanta Arbitracia Kortumo konforme al la sekvantaj preskriboj.
 2. Se temas pri Membroj de Unuiĝintaj Nacioj ne reprezentataj en la Konstanta Arbitracia Kortumo la kandidatojn proponas naciaj grupoj formitaj tiucele de siaj registaroj laŭ la samaj reguloj kiel tiuj preskribitaj por membroj de la Konstanta Arbitracia Kortumo laŭ Artikolo 44 de la Haga Konvencio de 1907 pri la paca solvado de internaciaj konfliktoj.
 3. Se mankas speciala interkonsento, la Ĝenerala Asembleo, surbaze de rekomendo de la Sekureca Konsilio, difinas la kondiĉojn laŭ kiuj ŝtato, kiu estas partio de ĉi tiu Statuto, sed ne estas Membro de Unuiĝintaj Nacioj, povas partopreni en la elektoj de la membroj de la Kortumo.
Artikolo 5
 1. Minimume tri monatojn antaŭ la dato de la elektoj la Ĝenerala Sekretario de Unuiĝintaj Nacioj invitas skribe la membrojn de la Konstanta Arbitracia Kortumo apartenantajn al la ŝtatoj kiuj estas partioj de ĉi tiu Statuto kaj la membrojn de la naciaj grupoj kiel kandidatojn personojn kapablajn plenumi la funkciojn de membro de la Kortumo.
 2. Neniu grupo povas proponi pli ol kvar kandidatojn, el kiuj ne pli ol du povas aparteni al la koncerna ŝtato. En neniu kazo la nombro de kandidatoj proponitaj de iu grupo povas esti pli ol la duoblo de la nombro de la postenoj plenigotaj.
Artikolo 6

Estas rekomendate ke ĉiu nacia grupo antaŭ ol proponi la kandidatojn konsultu sian plej altan tribunalon, siajn jurajn fakultatojn kaj jurajn lernejojn, siajn naciajn akedemiojn kaj naciajn sekciojn de internaciaj akedemioj dediĉitaj al juraj studoj.

Artikolo 7
 1. La Ĝenerala Sekretario de Unuiĝintaj Nacioj kunmetas liston laŭ alfabeto ordo de ĉiuj personoj tiel proponitaj; tiuj estas la nuraj personoj elekteblaj, kun escepto de la regulo de Artikolo 12, paragrafo 2.
 2. La Ĝenerala Sekretario prezentas tiun liston al la Ĝenerala Asembleo kaj al la Sekureca Konsilio.
Artikolo 8

La Ĝenerala Asembleo kaj la Sekureca Konsilio procedas sendepende unu de la alia por elekti la membrojn de la Kortumo.

Artikolo 9

Dum ĉiu elekto la elektantoj atentos ne nur ke la personoj elektotaj posedu individue la kvalifikojn postulatajn, sed ankaŭ ke la ĉefaj formoj de civilizacio kaj de la plej gravaj juraj sistemoj de la mondo estu reprezentataj en la Kortumo kiel tuto.

Artikolo 10
 1. Estas konsiderataj kiel elektitaj tiuj kandidatoj kiuj ricevas absolutan plimulton de voĉoj en la Ĝenerala Asembleo kaj en la Sekureca Konsilio.
 2. La voĉdonado en la Sekureca Konsilio, ĉu por la elekto de juĝistoj, ĉu por la elekto de la membroj de la komisiono antaŭvidita en Artikolo 12, okazos sen distingo inter konstantaj kaj nekonstantaj membroj de la Sekureca Konsilio.
 3. Se pli ol unu ŝtatano de la sama regno ricevas absolutan plimulton de voĉoj kaj en la Ĝenerala Asembleo kaj en la Sekureca Konsilio, nur la plej aĝa estas konsiderata kiel elektita.
Artikolo 11

Se post la unua porelekta kunveno unu aŭ pluraj postenoj restas plenigotaj, dua kaj, se necese, tria kunveno devas okazi.

Artikolo 12
 1. Se post la tria porelekta kunveno unu aŭ pluraj postenoj plue restas plenigotaj, en iu ajn momento povas esti formata laŭ peto ĉu de la Ĝenerala Asembleo, ĉu de la Sekureca Konsilio, komuna komisiono konsistanta el ses membroj, tri nomitaj de la Ĝenerala Asembleo, tri nomitaj de la Sekureca Konsilio, por elekti per voĉdono de absoluta plimulto por ĉiu vakanta posteno unu nomon prezentotan al la Ĝenerala Asembleo kaj al la Sekureca Konsilio por ilia aparta akcepto.
 2. Se la komuna komisiono unuanime interkonsentas proponi personon, kiu plenumas la kondiĉojn postulatajn, ĝi povos meti lin en sian liston eĉ se li ne aperis en la listo de kandidatoj menciita en Artikolo 7.
 3. Se la komuna komisiono konstatas, ke ĝi ne sukcesos realigi la elekton, la jam elektitaj membroj de la Kortumo devas antaŭ tempolimo fiksota de la Sekureca Konsilio plenigi la vakantajn postenojn elektante el inter la kandidatoj, kiuj ricevis voĉojn ĉu en la Ĝenerala Asembleo, ĉu en la Sekureca Konsilio.
 4. Se la voĉoj inter la juĝistoj estas egalaj, la voĉo de la plej aĝa juĝisto decidas.
Artikolo 13
 1. La membroj de la Kortumo estas elektataj por naŭ jaroj kaj ili estas reelekteblaj. Tamen la oficperiodo de kvin juĝistoj elektitaj dum la unua elekto finiĝos post tri jaroj kaj la oficperiodo de aliaj kvin juĝistoj finiĝos post ses jaroj.
 2. La juĝistoj, kies ofica periodo finiĝos post la supre menciitaj komencaj periodoj de tri aŭ ses jaroj, estos nomitaj per loto farita de la Ĝenerala Sekretario de Unuiĝintaj Nacioj tuj post la unua elekto.
 3. La membroj de la Kortumo daŭrigos siajn funkciojn ĝis ili estos anstataŭigitaj. Kvankam anstataŭigitaj, ili fintraktos ĉiujn kazojn, kies pritrakton ili jam komencis.
 4. Se membro de la Kortumo demisias, la demisio estos adresita al la Prezidanto de la Kortumo, kiu ĝin transdonos al la Ĝenerala Sekretario de Unuiĝintaj Nacioj. Tiu lasta informo vakigas la postenon.
Artikolo 14

Vakantaj postenoj estas plenigotaj laŭ la metodo preskribita por la unua elekto, sub rezervo de la sekvanta regulo: antaŭ la finiĝo de unumonata periodo post la estiĝo de la vakanteco, la Ĝenerala Sekretario de Unuiĝintaj Nacioj faros la invitojn, kiujn preskribas Artikolo 5, kaj la Sekureca Konsilio fiksos la daton de la elekto.

Artikolo 15

Membro de la Kortumo elektita por anstataŭigi membron kies ofica periodo ne finiĝis plenumas la funkcion por la resto de la ofica periodo de sia antaŭulo.

Artikolo 16
 1. La membroj de la Kortumo ne povas plenumi iun ajn politikan aŭ administran funkcion, nek sin dediĉi al iu ajn alia okupo de profesia karaktero.
 2. Okaze de dubo tiurilate, la Kortumo decidas.
Artikolo 17
 1. Membro de Kortumo ne povas funkcii kiel agento, konsilisto aŭ advokato en iu ajn afero.
 2. Membro ne povas partopreni en la prijuĝo de iu ajn afero, en kiu li antaŭe intervenis kiel agento, konsilisto aŭ advokato de unu el la partioj aŭ kiel membro de nacia aŭ internacia tribunalo aŭ de enketa komisiono aŭ en iu ajn alia rolo.
 3. Okaze de dubo tiurilate, la Kortumo decidas.
Artikolo 18
 1. Neniu membro de la Kortumo povas esti eksigita, krom se laŭ la unuanima opinio de la aliaj membroj li ĉesis plenumi la kondiĉojn postulatajn.
 2. La Sekretario de la Kortumo oficiale informas pri tio la Ĝeneralan Sekretarion de Unuiĝintaj Nacioj.
 3. Tiu informo vakigas la postenon.
Artikolo 19

La membroj de la Kortumo, plenumante siajn funkciojn, ĝuas diplomatajn privilegiojn kaj imunecojn.

Artikolo 20

Antaŭ ol ekofici ĉiu membro de la Kortumo devas fari solenan deklaron en publika kunsido, ke li plenumos sian funkcion senpartie kaj konscience.

Artikolo 21
 1. La Kortumo elektas por tri jaroj siajn Prezidanton kaj Vicprezidanton; ili estas reelekteblaj.
 2. La Kortumo nomas sian Sekretarion kaj povas decidi pri nomigo de aliaj funkciuloj laŭ neceso.
Artikolo 22
 1. La sidejo de la Kortumo estas en Hago. Tamen la Kortumo povas kunsidi kaj funkcii aliloke, kiam ĝi trovas tion dezirinda.
 2. La Prezidanto kaj la Sekretario loĝas ĉe la sidejo de la Kortumo.
Artikolo 23
 1. La Kortumo funkcias konstante escepte dum la kortumaj libertempoj, kies datojn kaj daŭron fiksas la Kortumo.
 2. La membroj de la Kortumo havas la rajton je periodaj forpermesoj, kies datojn kaj daŭron fiksas la Kortumo konsiderante la distancon inter Hago kaj la hejmo de ĉiu juĝisto.
 3. La membroj de la Kortumo havas la devon esti ĉiam je ĝia dispono, krom se ili havas forpermeson aŭ estas malhelpataj ĉeesti pro malsano aŭ aliaj gravaj kaŭzoj laŭdeve klarigendaj al la Prezidanto.
Artikolo 24
 1. Se pro iu speciala kaŭzo unu el la membroj de la Kortumo trovas, ke li devas ne partopreni en la prijuĝo de afero, li sciigas pri tio la Prezidanton.
 2. Se la Prezidanto trovas, ke unu el la membroj de la Kortumo pro iu speciala kaŭzo devas ne kunsidi pri aparta afero, li informas lin pri tio.
 3. Se pri tia kazo la membro de la Kortumo kaj la Prezidanto malkonsentas, la Kortumo decidas.
Artikolo 25
 1. Escepte kiam ĉi tiu Statuto eksplicite antaŭvidas la kontraŭon, la Kortumo plenumas siajn funkciojn en plena kunsido.
 2. La Regularo de la Kortumo povos antaŭvidi ke, laŭ la cirkonstancoj kaj laŭvice, unu aŭ pluraj juĝistoj povos esti malŝarĝitaj de ĉeestado, kondiĉe ke la nombro de juĝistoj disponeblaj por konsistigi la Kortumon ne estas reduktita al malpli ol dek unu.
 3. Kvorumo de naŭ juĝistoj sufiĉas por konsistigi la Kortumon.
Artikolo 26
 1. La Kortumo povas de tempo al tempo formi unu aŭ plurajn ĉambrojn konsistantajn el tri juĝistoj aŭ pli laŭ la decido de la Kortumo por pritrakti specialajn kategoriojn de aferoj, ekzemple aferojn pri laboro kaj aferojn pri transito kaj komunikado.
 2. La Kortumo povas iam ajn formi ĉambron por pritrakti apartan aferon. La Kortumo fiksos, kun la aprobo de la partioj, la nombron da juĝistoj por tiu ĉambro.
 3. La ĉambroj antaŭviditaj en ĉi tiu Artikolo traktas kaj juĝas aferojn, se la partioj tion postulas.
Artikolo 27

Juĝo proklamita de iu el la ĉambroj antaŭviditaj en Artikoloj 26 kaj 29 estos konsiderata kiel proklamita de la Kortumo.

Artikolo 28

La ĉambroj antaŭviditaj en Artikoloj 26 kaj 29 povas, kun la konsento de la partioj, kunsidi kaj funkcii aliloke ol en Hago.

Artikolo 29

Por faciligi la rapidan ekspedon de la aferoj la Kortumo formas ĉiujare ĉambron konsistantan el kvin juĝistoj, kiuj povas trakti kaj juĝi aferojn laŭ resuma metodo, se tion postulas la partioj. Du aldonaj juĝistoj estos elektitaj por anstataŭigi tiujn juĝistojn, por kiuj estas maleble kunsidi.

Artikolo 30
 1. La Kortumo ellaboras regulojn por la plenumado de siaj funkcioj. Specife, ĝi fiksas sian proceduran regularon.
 2. La Regularo de la Kortumo povas antaŭvidi asesorojn kunsidantajn en la Kortumo aŭ en ĝiaj ĉambroj sen voĉdonrajto.
Artikolo 31
 1. Juĝisto kun la ŝtataneco de iu ajn el la partioj retenas la rajton partopreni en la traktado de la afero antaŭ la Kortumo.
 2. Se la Kortumo inkluzivas inter la kunsidanta juĝistaro juĝiston kun la ŝtataneco de unu el la partioj, ĉiu alia partio povas nomi iun personon por kunsidi kiel juĝisto. Tiu persono estu prefere elektita el inter la personoj, kiuj estis proponitaj kiel kandidatoj konforme al Artikoloj 4 kaj 5.
 3. Se la Kortumo inkluzivas inter la kunsidanta juĝistaro neniun personon kun la ŝtataneco de la partioj, ĉiu el tiuj partioj povas elekti juĝiston konforme al paragrafo 2 de ĉi tiu Artikolo.
 4. La preskriboj de ĉi tiu Artikolo estas aplikeblaj al la kazoj pritraktitaj en Artikoloj 26 kaj 29, En tiaj kazoj la Prezidanto petos ke unu aŭ, se necese, du el la membroj de la Kortumo formantaj la ĉambron cedu siajn lokojn al tiuj membroj de la Kortumo, kiuj havas la ŝtatanecon de la koncernaj partioj, kaj se tiaj mankas aŭ ne povas ĉeesti, al juĝistoj speciale elektitaj de la partioj.
 5. Se pluraj partioj kunreprezentas la saman intereson, ili estas konsiderataj kiel unusola partio por la apliko de la supraj preskriboj. Okaze de dubo tiurilate, la Kortumo decidas.
 6. Juĝistoj elektitaj konforme al paragrafo 2, 3 kaj 4 de ĉi tiu Artikolo devas plenumi la kondiĉojn postulatajn de Artikoloj 2, 17 (paragrafo 2), 20 kaj 24 de ĉi tiu Statuto. Ili partoprenas de decidadon en plena egaleco kun siaj kolegoj.
Artikolo 32
 1. Ĉiu membro de la Kortumo ricevas jaran salajron.
 2. La Prezidanto ricevas specialan jaran krompagon.
 3. La Vicprezidanto ricevas specialan krompagon por ĉiu tago kiam li funkcias kiel Prezidanto.
 4. La juĝisto elektitaj laŭ Artikolo 31, kiuj ne estas membroj de la Kortumo, ricevas kompenson por ĉiu tago kiam ili plenumas siajn funkciojn.
 5. La salajroj, krompagoj kaj kompensoj estas fiksitaj de la Ĝenerala Asembleo. Ili ne povas esti reduktitaj dum la ofica periodo.
 6. La salajro de la Sekretario estas fiksita de la Ĝenerala Asembleo surbaze de propono de la Kortumo.
 7. Regularo adoptita de la Ĝenerala Asembleo fiksos la kondiĉojn laŭ kiuj pensioj estas pagotaj al la membroj de la Kortumo kaj al la Sekretario, kaj la kondiĉojn laŭ kiuj la membroj de la Kortumo kaj la Sekretario ricevas kompenson por siaj vojaĝelspezoj.
 8. La salajroj, krompagoj kaj kompensoj ne estas imposteblaj.
Artikolo 33

La elspezoj de la Kortumo estas pagataj de Unuiĝintaj Nacioj laŭ la maniero decidita de la Ĝenerala Asembleo.

Ĉapitro II
KOMPETENTECO DE LA KORTUMO
Artikolo 34
 1. Nur ŝtatoj povas aperi antaŭ la Kortumo kiel partioj.
 2. Laŭ la kondiĉoj preskribitaj en ĝia Regularo, la Kortumo povos peti de publikaj internaciaj organizaĵoj informojn rilate al aferoj submetitaj al ĝi, kaj same tiel akceptos tiajn informojn, kiujn prezentos al ĝi tiaj organizaĵoj laŭ sia propra iniciato.
 3. Kiam la interpretado de la konstitucia akto de publika internacia organizaĵo aŭ de internacia konvencio adoptita konforme al tia akto estas diskutata en afero submetita al la Kortumo, la Sekretario informos pri tio la koncernan publikan internacian organizaĵon kaj komunikas al ĝi kopiojn de la tuta skriba proceduro.
Artikolo 35
 1. La Kortumo estas malfermita al la ŝtatoj kiuj estas partioj de ĉi tiu Statuto.
 2. La kondiĉojn laŭ kiuj la Kortumo estas malfermita al aliaj ŝtatoj fiksas, sub rezervo de specialaj preskriboj en traktatoj validaj, la Sekureca Konsilio, se en neniu kazo tiuj kondiĉoj povas meti la partiojn en situacion de malegaleco antaŭ la Kortumo.
 3. Kiam ŝtato kiu ne estas Membro de Unuiĝintaj Nacioj estas partio en proceso, la Kortumo fiksos la sumon kiun tiu partio devos kontribui al la elspezoj de la Kortumo.
Artikolo 36
 1. La kompetenteco de la Kortumo etendiĝas al ĉiuj aferoj, kiujn la partioj submetas al ĝi, kiel ankaŭ al ĉiuj aferoj speciale antaŭviditaj en la Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj aŭ en validaj traktatoj kaj konvencioj.
 2. La ŝtatoj kiuj estas partioj de ĉi tiu Statuto povas en iu ajn momento deklari, ke ili rekonas kiel devigan per tiu deklaro mem kaj sen speciala interkonsento, rilate al ĉiu alia ŝtato akceptanta la saman devigon, la jurisdikcion de la Kortumo pri ĉiuj juraj disputoj koncerne:
  1. la interpretadon de iu traktato;
  2. ĉiun demandon pri internacia juro;
  3. la ekziston de iu ajn fakto kiu, se konstatita, signifus malobservon de internacia devo;
  4. la karakteron aŭ amplekson de rekompenco pagenda pro malobservo de internacia devo.
 3. La deklaroj ĉi-supre priskribitaj povas esti farataj senkondiĉe aŭ kondiĉe de reciprokeco fare de pluraj aŭ iuj ŝtatoj, aŭ por difinita tempo.
 4. Tiuj deklaroj estos deponataj ĉe la Ĝenerala Sekretario de Unuiĝintaj Nacioj, kiu transmetos kopiojn al la partioj de ĉi tiu Statuto kaj al la Sekretario de la Kortumo.
 5. La deklaroj faritaj laŭ Artikolo 36 de la Statuto de la Konstanta Kortumo de Internacia Justico kiuj estas ankoraŭ validaj estos konsiderataj, rilate al la partioj de ĉi tiu Statuto, kiel akcepto de la deviga jurisdikcio de la Internacia Kortumo por la periodo ankoraŭ daŭranta laŭ tiuj deklaroj kaj konforme al iliaj kondiĉoj.
 6. Okaze de disputo pri la kompetenteco de la Kortumo, la Kortumo decidas.
Artikolo 37

Kiam valida traktato aŭ konvencio preskribas la submeton de afero al iu tribunalo establita de la Ligo de Nacioj aŭ al la Konstanta Kortumo Internacia Justico, la afero devas, rilate al la partioj de ĉi tiu Statuto, esti submetata al la Internacia Kortumo.

Artikolo 38
 1. La Kortumo, kies funkcio estas prijuĝi konforme al internacia juro la disputojn al ĝi submetitajn, devas apliki:
  1. internaciajn konvenciojn, ĉu ĝeneralajn, ĉu specialajn, kiuj estigas regulojn eksplicite rekonitajn de la procesantaj ŝtatoj;
  2. internacian kutimon kiel ateston pri ĝenerala praktiko akceptita kiel juro;
  3. ĝeneralajn jurajn principojn rekonitajn de civilizitaj nacioj;
  4. sub rezervo de la regulo en Artikolo 59 juĝajn decidojn kaj la doktrinojn de la plej alte kvalifikitaj fakuloj de diversaj nacioj kiel helprimedojn por konstati jurajn regulojn;
 2. Ĉi tiu regulo ne limigas la povon de la Kortumo prijuĝi ex aequo et bono, se la partioj pri tio konsentas.
Ĉapitro III
PROCEDURO
Artikolo 39
 1. La oficialaj lingvoj de la Kortumo estas la franca kaj la angla. Se la partioj interkonsentas, ke la proceduro okazu en la franca, la juĝo estos proklamata en la franca. Se la partioj interkonsentas, ke la proceduro okazu en la angla, la juĝo estos proklamata en la angla.
 2. Se mankas interkonsento rilate al la lingvo uzota, ĉiu partio povos uzi, dum la pledado, tiun lingvon kiun ĝi preferas, kaj la juĝo de la Kortumo estos proklamata en la franca kaj la angla. Tiukaze la Kortumo determinas samtempe, kiu el la du tekstoj estos aŭtentika.
 3. Se tion petas unu el la partioj, la Kortumo rajtigos tiun partion uzi alian lingvon ol la francan aŭ la anglan.
Artikolo 40
 1. La aferoj estas submetataj al la Kortumo, laŭkaze ĉu per la sciigo de la speciala interkonsento, ĉu per skriba postulo adresita al la Sekretario. Ambaŭkaze la temo de la disputo kaj la partioj devas esti indikitaj.
 2. La Sekretario tuj komunikas la postulon al ĉiuj interesatoj.
 3. La Sekretario ankaŭ informas la Membroj de Unuiĝintaj Nacioj pere de la Ĝenerala Sekretario kaj ankaŭ ĉiujn aliajn ŝtatojn, kiu rajtas aperi antaŭ la Kortumo.
Artikolo 41
 1. La Kortumo povas indiki, se ĝi trovas ke la cirkonstancoj tion postulas, kiuj provizoraj rimedoj devas esti aplikataj por konservi la rajtojn de ĉiu partio.
 2. Jam antaŭ la proklamo de la juĝo la indiko pri tiuj rimedoj devas esti tuj komunikita al la partioj kaj al la Sekureca Konsilio.
Artikolo 42
 1. La partioj estas reprezentataj de agentoj.
 2. Ili povas utiligi la asiston de konsilistoj kaj advokatoj antaŭ la Kortumo.
 3. La agentoj, konsilistoj kaj advokatoj de la partioj antaŭ la Kortumo ĝuas la privilegiojn kaj imunecojn necesajn por la sendependa plenumado de iliaj funkcioj.
Artikolo 43
 1. La proceduro havas du partojn, skriban kaj buŝan.
 2. La skriba parto konsistas el la komunikado al la Kortumo kaj al la partioj de memorandoj, kontraŭ-memorandoj kaj, se necese, replikoj kiel ankaŭ de ĉiuj apogaj paperoj kaj dokumentoj
 3. La komunikado estas farata pere de la Sekretario laŭ la vico kaj antaŭ la tempolimoj fiksitaj de la Kortumo.
 4. Ĉiu dokumento prezentita de unu el la partioj devas esti komunikata al la alia partio per aŭtentikigita kopio.
 5. La buŝa proceduro konsistas el la aŭskultado de atestantoj, spertuloj, agentoj, konsilistoj kaj advokatoj fare de la Kortumo.
Artikolo 44
 1. Por prezenti avizojn al personoj, kiuj ne estas agentoj, konsilistoj aŭ advokatoj, la Kortumo sin turnas rekte al la registaro de tiu ŝtato sur kies teritorio la avizo devas esti prezentata.
 2. La sama preskribo estas aplikata kiam temas pri havigo de pruvo surloke.
Artikolo 45

La debatojn direktas la Prezidanto aŭ dum lia foresto la Vicprezidanto; se neniu el ili povas prezidi, la plej aĝa juĝisto prezidas.

Artikolo 46

La kunsidoj de la Kortumo estas publikaj, krom se la Kortumo decidas alimaniere aŭ se la partioj postulas, ke la publiko ne estu allasita.

Artikolo 47
 1. Pri ĉiu kunveno estas farata protokolo, kiun subskribas la Sekretario kaj la Prezidanto.
 2. Nur tiu protokolo estas aŭtentika.
Artikolo 48

La Kortumo direktas la proceson per ordonoj kaj decidas pri la formo kaj la tempodaŭro, en kiuj ĉiu partio devas fini sian argumentadon, kaj faras ĉiujn aranĝojn necesajn por la prezentado de pruvoj.

Artikolo 49

La Kortumo povas eĉ antaŭ la komenciĝo de la debatoj postuli de la agentoj, ke ili liveru iun ajn dokumenton aŭ donu iujn ajn klarigojn. Okaze de rifuzo, ĝi tion notas.

Artikolo 50

La Kortumo povas en iu ajn momento komisii al iu ajn persono, ento, oficejo, komisiono aŭ alia organizaĵo laŭ sia elekto la taskon fari enketon aŭ doni pertulan opinion.

Artikolo 51

Dum la debatoj ĉiuj celutilaj demandoj devas esti direktataj al la atestantoj kaj al la spertuloj laŭ la kondiĉoj, kiujn fiksas la Kortumo en la procedura regularo menciita en Artikolo 30.

Artikolo 52

Ricevinte la pruvojn kaj atestojn antaŭ la tempolimoj fiksitaj tiucele, la Kortumo povas rifuzi la akcepton de ĉiu aldona buŝa aŭ skriba pruvo kiun iu partio deziras prezenti, krom se la alia partio konsentas.

Artikolo 53
 1. Kiam unu el la partioj ne aperas antaŭ la Kortumo aŭ preterlasas defendi sian starpunkton, la alia partio povas postuli, ke la Kortumo decidu favore al ĝia postulo.
 2. Antaŭ ol fari sian decidon la Kortumo devas certiĝi ne nur ke ĝi estas kompetenta konforme al Artikoloj 36 kaj 37, sed ankaŭ ke la postulo estas bone bazita laŭ faktoj kaj juro.
Artikolo 54
 1. Post kiam la agentoj, konsilistoj kaj advokatoj, sub la kontrolo de la Kortumo, finis la prezentadon de sia argumentaro, la Prezidanto deklaras la debatojn finitaj.
 2. La Kortumo retiriĝas por interkonsiliĝi.
 3. La interkonsiliĝo de la Kortumo okazas senpublike kaj restas sekreta.
Artikolo 55
 1. Ĉiuj decidoj de la Kortumo estas farataj per plimulto de voĉoj de la ĉeestantaj juĝistoj.
 2. Okaze de egaleco de voĉoj, la voĉo de la Prezidanto aŭ de lia anstataŭanto decidas.
Artikolo 56
 1. La juĝo devas esti motivigita.
 2. Ĝi devas mencii la nomojn de la juĝistoj partoprenantaj en la decido.
Artikolo 57

Se la juĝo ne esprimas tute aŭ parte la unuaniman opinion de la juĝistoj, ĉiu juĝisto rajtas aldoni al la juĝo sian apartan opinion.

Artikolo 58

La juĝo devas esti subskribita de la Prezidanto kaj de la Sekretario. Ĝi estas proklamata en publika kunsido post ĝustatempa antaŭsciigo al la agentoj.

Artikolo 59

La decido de la Kortumo estas deviga nur por la partioj en la proceso kaj rilate al la afero pridecidita.

Artikolo 60

La juĝo estas definitiva kaj senapelacia. Okaze de malkonsento pri la senco aŭ amplekso de la juĝo, la Kortumo devas ĝin interpreti lax la postulo de iu ajn el la partioj.

Artikolo 61
 1. Peto pri revizio de juĝo povas esti prezentata al la Kortumo nur kiam ĝi baziĝas sur malkovro de fakto, kies karaktero estas tia, ke ĝi povus esti decida faktoro, kaj kiu estis, je la tempo de la proklamo de la juĝo, nekonata al la Kortumo kaj al la partio petanta revizion, ĉiam kondiĉe ke tiu nescio ne estis kaŭzita de neglekto.
 2. La proceduro pri revizio malfermiĝas per konkludo de la Kortumo kiu eksplicite konstatas la ekziston de la nova fakto kaj rekonas, ke ĝi pro sia karaktero pravigas la revizion, kaj sekve deklaras la peton akceptebla.
 3. La Kortumo povas kondiĉi la malfermon de la proceduro pri revizio per antaŭa plenumo de la juĝo.
 4. La peto pri revizio devos esti farita plej malfrue ses monatojn post la malkovro de la nova fakto.
 5. Neniu peto pri revizio povos esti farata pli ol dek jarojn post la dato de la juĝo.
Artikolo 62
 1. Se ŝtato opinias, ke la procesa decido povas tuŝi iun ĝian intereson de jura karaktero, ĝi povas prezenti al la Kortumo peton pri interveno.
 2. La Kortumo decidas pri tiu peto.
Artikolo 63
 1. Kiam temas pri interpretado de konvencio, en kiu partoprenas aliaj ŝtatoj ol la partioj en la proceso, tiam la Sekretario tuj avertas ĉiujn tiujn ŝtatojn.
 2. Ĉiu ŝtato tiel avertita havas la rajton interveni en la proceso; sed se ĝi utiligas tiun rajton, la interpretado entenata en la juĝo estas por ĝi same deviga.
Artikolo 64

Se la Kortumo ne decidas alimaniere, ĉiu partio portas siajn proprajn elspezojn.

Ĉapitro IV
KONSULTAJ OPINIOJ
Artikolo 65
 1. La Kortumo povas doni konsultan opinion pri iu ajn jura demando je la peto de iu ajn organo aŭ institucio rajtigita tiucele de la Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj aŭ konforme al ĝiaj preskriboj.
 2. Demandoj, pri kiuj la konsulta opinio de la Kortumo estas petata, devas esti prezentataj al la Kortumo per skriba sciigo difinanta en preciza formo la demandon pri kiu la opinio estas petata. Al ĝi devas esti aldonitaj ĉiuj dokumentoj kiuj povas utili por klarigi la demandon.
Artikolo 66
 1. La Sekretario tuj sciigas ĉiujn ŝtatojn, kiuj rajtas aperi antaŭ la Kortumo, pri la peto de konsulta opinio.
 2. La Sekretario, per speciala kaj rekta komuniko, ankaŭ informas ĉiun ŝtaton kun rajto aperi antaŭ la Kortumo kaj ĉiun internacian organizaĵon, kiuj - laŭ la opinio de la Kortumo aŭ de ĝia Prezidanto se la Kortumo ne kunsidas - povas doni informojn pri la demando, ke la Kortumo estos preta akcepti, antaŭ tempolimo fiksota de la Prezidanto, skribajn deklarojn aŭ aŭdi dum publika kunsido aranĝota tiucele buŝajn deklarojn rilate al la demando.
 3. Se ŝtato kun rajto aperi antaŭ la Kortumo ne ricevis la specialan komunikon pritrakitan en paragrafo 2 de ĉi tiu Artikolo kaj esprimas la deziron submeti skriban deklaron aŭ esti aŭdata, la Kortumo decidas.
 4. Ŝtatoj kaj organizaĵoj prezentintaj skribajn aŭ buŝajn deklarojn, aŭ ambaŭ, povas komenti la deklarojn faritajn de aliaj ŝtatoj aŭ organizaĵoj laŭ la formo kaj amplekso kaj antaŭ tempolimo fiksitaj por ĉiu aparta kazo de la Kortumo, aŭ de ĝia Prezidanto se la Kortumo ne kunsidas. Tiucele, la Sekretario komunikas ĝustatempe tiajn skribajn deklarojn al ŝtatoj kaj organizaĵoj prezentintaj similajn deklarojn.
Artikolo 67

La Kortumo proklamas sian konsultan opinion en publika kunsido doninte antaŭŝiigon al la Ĝenerala Sekretario de Unuiĝintaj Nacioj kaj al la reprezentantoj de la Membroj de Unuiĝintaj Nacioj, de la aliaj ŝtatoj kaj de la internaciaj organizaĵoj rekte koncernataj.

Artikolo 68

Plenumante siajn konsultajn funkciojn, la Kortumo cetere estas gvidata de la preskriboj de ĉi tiu Statuto, kiuj aplikiĝas al disputaferoj, laŭ la mezuro laŭ kiu ĝi trovas ilin aplikeblaj.

Ĉapitro V
AMENDOJ
Artikolo 69

Amendoj al ĉi tiu Statuto efektiviĝas laŭ la sama maniero kiel tiu antaŭvidita en la Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj por amendi tiun Ĉarton, sub rezervo de preskriboj kiujn akceptas la Ĝenerala Asembleo surbaze de rekomendo de la Sekureca Konsilio rilate al la partopreno de ŝtatoj, kiuj estas partioj de ĉi tiu Statuto, sed ne estas Membroj de Unuiĝintaj Nacioj.

Artikolo 70

La Kortumo povos proponi tiujn amendojn al ĉi tiu Statuto kiujn ĝi trovas necesaj pere de skribaj komunikoj al la Ĝenerala Sekretario de Unuiĝintaj Nacioj por konsidero konforme al la preskriboj de Artikolo 69.

tekoun → internacia kortumo
Supren
UEA, 2021