Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
UK 1996
UK 1996
PRAGAJ SONORILOJ

Vesperaj, n-o 11

Kongresa kuriero, Vendredo la 26-an de julio 1996

Nova Eŭroregiono: la Baltmaro

23 aktivuloj el ĉiuj baltmaraj landoj escepte de Danio kaj Finnlando partoprenis diskutrondon pri Baltmara Kunlaboro hieraŭ posttagmeze la 25-an. Interalie montriĝis gravaj aktivecoj rilate al ĝemelitaj urboj, kunlaboro inter universitataj rondoj kaj interŝanĝo de lernejanoj.

Ni ankaŭ decidis kunmeti datenbazon de la Eo-aranĝoj, kiuj jam okazas ĉirkaŭ la Maro, precipe por alvarbi pli da aliĝoj. Samtempe ni decidis pri plua aranĝado de Hansaj Esperanto-Tagoj alterne en la orienta kaj la okcidenta parto. Post la 1-a en Ratzeburg (DE), okazos 2-a en Mielno (PL) kaj 3-a en Aalborg (DK).

Venonta diskutrondo okazos dum la UK en Adelaido.

Kontaktadreso: Christian Darbellay, Kaiserstr. 43, DE-24143 Kiel

Akademia Forumo de AIS

AIS (Akademio Internacia de la Sciencoj) evidente subtaksis la interesecon de sia Akademia Forumo: Salono Bá cskai montriĝis tro malgranda por la preskaŭ 50 homoj, kiuj volis aŭdi aŭ kundiskuti pri "Modifoj en la strukturo de AIS".

La diskuto, sub la lerta gvido de AProf. Dr. Werner Bormann, montris du precipajn direktojn:

  • Starigo de regionaj klerigejoj parte etnolingvaj, por plivastigo de la studoferto kaj konatigo de AIS;
  • Plidetaligo de la strukturoj de la dua (humanistika) kaj kvina (naturscienca) sekcioj de AIS, laŭ proponoj el tiuj sekcioj.

Pri la unua punkto estis konstatite,ke eblas starigi klerigejojn de AIS surbaze de regionaj asocioj, t. e. kuniĝoj de subtenaj AIS-anoj. Jam sin anocis kunlabor-emuloj el Germanujo kaj interesuloj el Hungarujo. La duan punkton enkondukis klarigo de la scienca fakostrukturo de AIS, kiu sekvas logikajn apriorajn principojn, male al multaj nacinivelaj universitatoj.

Pro manko de tempo necesis prokrasti la pluan diskutadon al la venonta studadsesio, SUS 17 en Rimini (IT) kaj San-Marino (SM), kiu okazos de la 1-a ĝis la 7-a de septembro 1996.

Valoraj kolektaĵoj ĉe la poŝtista giĉeto

Antaŭ ol vi forveturos, vizitu ankoraŭ unufoje la poŝt-ĝiĉeton por rigardi la interesajn telefon-kartojn kun surskribo en Esperanto. La unua estis eldonita al la 67-a SAT Kongreso en la moravia urbeto Stráž nice. La eldonkvanto estis tre malgranda.

Sur parto de restaj telefon-kartoj estis por la UK en Prago surpresita nova teksto, ankaŭ en Esperanto. Ambaŭ certe estas kaj estos tre valoraj kolektaĵoj, do hezitu kaj aĉetu ilin!

Ne plu estu kolizio de E-aranĝoj!

Ĉu vi organizas E-aranĝon kaj ne volas kolizii kun aliaj? Aŭ ĉu vi serĉas aktualan liston de E-aranĝoj por partopreni?

Ekde printempo la Budepeŝta Esperanto-Oficejo prizorgas la kompiladon de "Plena listo de E-aranĝoj" (dato, temo, adresoj, retligoj), - kiu estas aktuala ne nur en la momento de pretigo, sed daŭre, dusemajne estas aktualigata - kaj konsulteblas senpage!

Se vi organizas E-renkontiĝon (lokan, fakan, internacian ktp.) sendu la datumojn al pk 87, H-1675 Budapest, Hungario, fakse +36-1-2828885, rete: eventoj@odin.net.

Antaŭ ol vi decidas pri la dato, vi povas peti informon pri la "libereco / okupiteco" de via planita dato!

La tuta listo estas konsultebla per Internet ĉe la adreso: www.odin.net/esperanto/ -kaj aperas po monatoj en la gazeto Eventoj, kie vi povas ricevi ankaŭ pliajn informojn.

Szilvási

Noto al Interreto en Sonoriloj n-ro 10: menciitan E-paĝaron el Svedio vi trovos sub www.esperanto.se eventuale rekte la E-kurson sub www.esperanto.se/retkurso .


UEA-estrarano promesis, ke ĉi kongreso estas la lasta pra-kongreso sen aliĝo al Internet kaj al la reta poŝto.


Monda Kunagado por Eduko, Scienco kaj Kulturo kaj la Esperanto-Junularo Brandenburgio/Berlino invitas al la praktika seminario

"INTERKULTURA MALSTREĈIĜO"

de la 8a ĝis 10a de novembro 1996 en Berlino

Kiel sukcesigi interparoladon, kiel pliakrigi ardajn konfliktojn? Kiel peri dum bataloj, speciale, se temas pri interetnaj? Kiujn metodojn oni povas uzi, malstreĉigi tiujn situaciojn?

Dum la seminario ni uzas multflankajn kaj modernajn metodojn de klerigado, kiuj montras elirvojojn el supraj sakstratoj.

Propraj spertoj de la partoprenantoj estas en la centro de la seminario. La metodoj inkluzivas individuajn, duopajn kaj grupetajn ekzercojn kaj pritaksojn en pleno.

La nombro de partoprenantoj estas limigita, pro kavalitaj kialoj. Aliĝu frue!

Informoj haveblas ĉe E. Schwarzer (kn 591) aŭ S. Trenner (kn 2345).

Aliĝilojn petu ĉe: Esperanto-Jugend Brandenburg/Berlino, Chausseestr. 8, D - 10115 Berlin, Tel./Fakso: ++49+(0)30+2834320

Kunveno de ELF-AREK, ĵaŭdon 25.7.1996

Ĉeestis 24 ge-esperantistoj, el ili 10 nemembroj de ELF-AREK el 7 landoj. La vicprezidanto Lech Kosieniak malfermis la Kunsidon kaj ni honore memoris al nia forpasinta prezidanto Ivan Paulsson kaj nia membro Stefan Fekete. La sekretario nun traktis kelkajn punktojn:

1) Laŭ rekomendo de ĉina membro ni serĉu komisiiton por orienta Azio

2) Estas en manuskripto preskaŭ preta la bildkatalogo de la glumarkoj ĝis 1987, krome la katalogo laŭ temoj kun ĉiujkatalogaj indikiloj pro ĉiu aranĝo.

Kelkaj membroj atentigis pri novaj stampoj kaj bildkartoj. Fine la sekretario atentigis pri la diversaj prezoj por esperantaĵoj en la aŭkciaj katalogoj.

UNUAFOJE - La faka forumo

La faka kaj scienca forumo estas nova programero, unuafoje okazinta en la UK. Ĝi okazis ĵaŭde, sub la gvido de la estrarano pri faka kaj scienca agado. Partoprenis preskaŭ 80 personoj (kvankam en la salono estis nur 40 sidlokoj), kiuj reprezentis ĉirkaŭ 20 fakajn asociojn kaj fakajn grupojn.

Oni diskutis la novajn servojn de UEA al fakaj asocioj, kaj multaj laŭdis la novan "fakan giĉeton", kiu ankaŭ unuafoje funkciis dum tiu ĉi UK.

aw


La aldono de la lasta Kongresa kuriero, N-o 11

Intervjuo BBC World news

BBC intervjuis Hans Erasmus (H.E.), kiu estras la laborgrupojn pri la lingvoproblemo ene de Eŭropa unio. BBC sciis pri la fakto, ke la oficialaj instancoj en Eŭropa Unio ne agnoskas Esperanton, laŭ respondoj de la Eŭropa Komisiono (Edith ĉresson, kiu respondecas pri la edukado) al Eŭropaj Parlamentanoj.

Pro tio, H. E. klarigis: "la laborgrupo unue emfazas la ekkonsciigadon de la lingvoproblemo i.a. ke politikistoj kaj parlamentanoj efektive konsciu la lingvan problemon kaj sufiĉe komprenu ĝiajn facetojn kaj implicojn." Unue la analizo, poste la rimedo. La laborgrupo kaj UEA kontaktis Emma Bonino, membron de Eŭropa Komisiono, kiu promesis informi Edith Cresson kaj peti helpon starigi 2 eksperimentojn: 1) projekto pri Esperanto kiel pontlingvo en interpretado kaj 2) projekto por montri la propedeŭtikan valoron de planlingvo kiel Esperanto por pli efika kaj rapida lernado de fremdaj lingvoj.

La laborgrupo esperas, ke pere de efika informado kaj konkretaj eksperi-mentoj Esperanto ricevos pli da prestiĝo kaj valoron por la edukado de la Eŭropa civitano.

Ĵaŭde la 25-an de julio okazis jarkunveno de Esperantlingva Verkista Asocio (EVA).

Unue oni traktis plurajn asociajn aferojn. Vakas la sekretaria posteno; provizore, ĝis estos trovita nova funkciul(in)o, d-ro W. Verloren van Themaat plu faros la necesan laboron.

La prezidanto, Gerrit Berveling, klopodos okazigi lige al la planita Eŭropa Kongreso en Aalen (Germanio) en 1997 aranĝon nome de EVA pri literaturo.

Kun Fonto oni klopodos fari ian akcepteblan financan aranĝon, ĉar la kostoj de la dissendado de la n-roj kun EVA-komunikoj estas altaj. La Esperanta Jura Asocio estas petata doni informojn pri aŭtor-rajtoj.

Kun Edistudio EVA daŭrigos la kunlaboron pri premiado de novaj libroj. Aŭtoroj, kiuj jam aperigis plurajn librojn, estas invitataj aliĝi al EVA. La jara kotizo estas duono de M-jarlibro de UEA. Tiuj, kiuj ne jam vere famiĝis kiel verkisto, sed ja serioze tiusence laboras, povas peti aliĝon. Decidos EVA-komisiono.

Gerrit Berveling


Post la 8-a matene dimanĉe okazos en la ĉeĥa radio-stacio "Radiož urnál" interparolo kun V. Kocvara, prezidanto de LKK kaj ĈEA.

Kelkvorte pri Aŭtoraj duonhoroj:

Eli Urbanová ricevis nur laŭdojn pro sia "Hetajro dancas" en mardo, dum la Aŭtoraj duonhoroj. La poetino dankis diversajn apogantojn de sia verko kaj tute aparte eldoniston Gersi Bays el Brazilo (Fonto).

Granda konanto de Kafka, poeto Mauro Nervi, pledis por plikleriĝo de la E-komunumantoj. Okaze de UK en Prago li lanĉis tradukon de LA METAMOR-FOZO en bela eldono de Edistudio.

Sergio Pokrovskij, aŭtoro de komputika leksikono (Sezonoj, 1996), fokusis sian prezenton sur sia traduko de la La majstro kaj Margarita de Bulgakov, responde al demandoj.

"LA AĴOJ KAJ SEZONOJ" (PRO VIENO, 1995) estas la unua libro de Ulrich Becker, plurfoja premiito en la Belartaj Konkursoj de UEA. La juna aŭtoro rakontis pri la motivoj, kiuj impulsas lin verki, legis pecon de novelo kaj respondis demandojn de la interesiĝanta publiko. La verkojn de Becker karakterizas tre fajna sentivo.

Nekutiman prezentadon akceptis plej laste (vendrede) la Aŭtoraj Duonhoroj de la kongresa libroservo. Flávio Fonseca el Brazilo ne nur rakontis pri sia kariero de muzikisto, komponisto, sed regalis la aŭskultantaron per 3 kanzonoj.

En la libroservo ankoraŭ restas kelkaj ekzempleroj de lia kasedo, disko kaj ĵus lanĉita KD, en kio troviĝas lia komponaĵo "Babelturo", premiita en la Belartaj Konkursoj de UEA.

Simpozio alvokas al nova lingva ordo:

Prago, 26 julio 1996

La monda lingva ordo urĝe bezonas demokratian reformon, laŭ kunveno de ekspertoj el Unuiĝintaj Nacioj, Unesko, kaj aliaj internaciaj organizaĵoj.

La Nitobe-Simpozio de Internaciaj Organizaĵoj alvokis al tutmonda debato pri lingvaj homrajtoj, lingva egaleco, kaj la kvalito kaj kost-efikeco de internacia komunikado trans lingvajn barojn.

"Ni instigas ĉiujn organizaĵojn kaj raciajn registarojn serioze alfronti la lingvan diskriminacion je ĉiuj niveloj, ekde edukado ĝis la funkciado de interpretaj servoj," diris Mark Fettes, la Ĝenerala Sekretario de Universala Esperanto-Asocio, kiu organizis la dutagan kunvenon.

Laŭ Olivier Dupuis, deputito en Eŭropa Parlamento kaj preleganto en la Simpozio, la lingva egaleco en Eŭropa Unio proksimiĝas al krizo, kiun eblos eviti nur per la enkonduko de la internacia lingvo Esperanto kiel pontlingvo kaj neŭtrala dua lingvo por ĉiuj.

"Nek la pli malgrandaj lingvoj nek Esperanto minacas oficialajn naciajn lingvojn," diris Allan Wynne Jones, prezidanto de Eŭropa Buroo pri Malpli Uzataj Lingvoj.

"Ni ĝuste volas konservi la diversecon de la lingvoj kaj kulturoj en la mondo," li aldonis.

KONGRESA KOMUNIKO

81-a Universala Kongreso de Esperanto, Prago 20. 7. 1996

En Prago ĵus finiĝis, kun 2971 kongresanoj el 66 landoj, la 81-a Universala Kongreso de Esperanto. Post 75 jaroj ĝi estis la dua UK en Prago. La datrevenon pligravigas la fakto, ke ĉi tie unuafoje okazis Nitobe-simpozio memore al Inazo Nitobe, iama Asista Ĝenerala Sekretario de Ligo de Nacioj, kiu kiel diplomato vizitis la Pragan UK-on en 1921, nomis Esperanton "motoro de internacia demokratio" kaj tre pozitive raportis pri siaj spertoj kun Esperanto. En la simpozio invititaj lingvistoj, politikistoj kaj aliaj fakuloj partoprenis prelegojn kaj diskutojn kun rilatoj al komunikado kaj lingva demokratio.

Dume miloj da kongresanoj ĝuis vicon da programeroj kaj serioze laboris en kunvenoj de fakaj asocioj kaj aliaj kunsidoj.

Unuafoje okazis seminario pri lingvopolitiko de la Esperanto-movado, prezento de Su-Ĝok terapio, fondkunvenoj de nefumantoj kaj sociallaboristoj kaj konfirmiĝis agado de rondo-kato.

Estas prezentita Manifesto de Prago, kiu respondas al la bezono difini la aktualajn sencon kaj celon de esperantismo en formo klara por neesperantistoj, diskoniginda en aliajn lingvojn (jam tradukita en la anglan, ĉeĥan, francan, germanan, hispanan, hungaran, latinan, nederlandan, portugalan).

La kongresa temo Kulturo - ĉu valoro aŭ varo? estis traktitaj en du altnivelaj prelegaroj fare de verkistoj kaj kulturaantaj esperantistoj. Kvankam forte konfliktis malsamaj opinioj, plejparto konsentis, ke kulturo devas esti varo altkvalita, en kiu komerceblo ne rajtas superi arton. Demokratio estas necesa, kvankam ne sufiĉa kondiĉo por alta kulturo.

Kadre de la tradicia Internacia Kongresa Universitato en 9 prelegoj elstaraj sciencistoj klerigis la publikon, kiu foje superplenigis la salonon. Du el la prelegoj, nome pri estetiko de beletra verko de prof. Ignat Florian Nociort kaj ludoteorio de Nobel-premiita prof. Reinhard Selten, daŭris ankaŭ per kompletiga kurso de Akademio Internacia de la Sciencoj - tia kunordigo de IKU kaj AIS okazis unuafoje.

Omaĝe al centjariĝo de la Esperanto-teatro efektiviĝis riĉa arta programo. Jam en la solena inaŭguro aperis apud muzikaj pecoj en prezento de bulgara Esperanto-Teatro ankaŭ fragmento el la teatraĵo "La unua brandfaristo" de Leo Tolstoj, kiu antaŭ cent jaroj en 1896 estis la unua esperantlingva teatra prezentado. Poste paradis aktorado de Eva Seemannová kun Eliza Premislidino, de Zagreba Studenta Esperanto-Klubo kun Stilekzercoj de Raymond Queneau, entuziasmigis la jam menciita bulgara Esperanto-teatro kun Lanĉo de Emilija Lapenna kaj Triptiko de Giorgio Silfer kaj Lordino Makbeto de Georgina Almanza. Ridsalvojn eksplodigis magiaĵoj de Trixini kaj farsaĵoj de fraŭlino Emily Barlaston.

En la muzikema Ĉeĥio ne povis manki recitaloj kaj kanto-prezentoj diversstilaj, muziko klasika de Aldo Florentin kaj de ĉeĥaj artistoj-esperantistoj, kanzona de Jadwiga Dzie gielewska, ĵazeca de Flá vio Fonseca kaj korusa de Akordo. La internacia arta vespero rivelis aŭ konfirmis talentojn de esperantistaj amatoroj, ofte profesi-nivelaj.

La koridorojn de la dua etaĝo ĉarmigis pentraĵoj kaj grafikaĵoj de pluraj artistoj profesiaj, amatoraj kaj infanaj. En la libroservo prezentiĝis pli ol dek verkistoj kun siaj novaj verkoj en duonhoraj renkontiĝoj. Inter novaj titoloj krom originaloj aperis ankaŭ tradukoj, inter ili teatraĵo Aŭdienco de Vá clav Havel, alta protektanto de la kongreso.

La dumkongresaj diskutoj kaj ideoj denove pruvis, ke la esperantistaro survojas al la tria jarmilo kun fido kaj la konscio, ke la rolo de Esperanto kiel interhoma perilo povos nur graviĝi en la mondo, kie neegalranga komunikado kaj informado pli kaj pli postulos esence demokratian alternativon.

Kongresa Rezolucio

Al nova monda lingva ordo

La 81a Universala Kongreso de Esperanto,

okazinta de 20 ĝis 27 julio, 1996 en Prago, Ĉeĥa Respubliko, kie kunvenis 2971 kongresanoj el 66 landoj,

aŭdinte la debatojn kaj rekomendojn de ekspertoj el Unuiĝintaj Nacioj, Unesko, Eŭropa Parlamento, kaj aliaj internaciaj organizaĵoj, kadre de la Nitobe-Simpozio de Internaciaj Organizaĵoj pri "Lingvo por internaciaj paco kaj demokratio’’,

konstatinte la gravecon de la principoj esprimitaj en la Manifesto de Prago,

konfirmas la urĝan bezonon de vasta tutmonda diskuto pri la lingvaj homrajtoj, la lingva egaleco, kaj la neceso de efika kaj altkvalita komunikado trans lingvajn barojn,

emfazas, ke la Esperanto-komunumo jam atingis rimarkindajn sukcesojn sur tiuj terenoj, kiuj meritas seriozan esploradon de kompetentaj lingvopolitikaj instancoj kaj fakuloj,

kaj invitas ĉiujn internaciajn organizaĵojn kaj lingvopolitikajn instancojn al kunlaboro kun la internacia Esperanto-movado por la konstruado de pli justa kaj demokratia lingva ordo.

Supren
UEA, 2022