Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
UK 1996
UK 1996
PRAGAJ SONORILOJ

Matenaj, n-o 8

Kongresa kuriero, Ĵaŭdo, la 24-an de julio 1996

Kongresa Kuriero aperas dank' al helpo de firmao océ ČR, s r o.

NITOBE-simpozio

Marde vespere finiĝis la tritaga Nitobe-simpozio de internaciaj organizaĵoj pri lingvo por la internaciaj paco kaj demokratio, kiun organizis UEA paralele kun la 8-a UKE. En ĝi partoprenis reprezentantoj de UN, UNESKO, Eŭropa parlamento, internaciaj neregistaraj organizaĵoj kaj de UEA.

UEA organizis la unuan Nitobe simpozion omaĝe al la fama japana diplomato Inazo NITOBE, kiu en 1921 ĉeestis la kongreson en Prago kiel ĝenerala sekretario de Ligo de nacioj. Li raportis pri lingvaj problemoj de komunikado kaj pri Esperanto kaj nomis ĝin "la motoro de internacia demokratio".

Dimanĉe la reprezentantoj de internaciaj organizaĵoj ekkonis la funkciadon de Esperanto kiel kongresa lingvo. Lunde la simpozianoj pritraktis la lingvajn politikon kaj praktikon en UNO kaj en Esperanto-komunumo kaj ankaŭ la lingvan diversecon kaj lingvan demokration kaj la rolon de Esperanto en Eŭropo. Hieraŭ antaŭtagmeze estis pridiskutitaj lingvaj programoj de UNESKO kaj edukado por la internacia konscio pere de Esperanto. Posttagmeze okazis la ronda tablo pri la lingvoj en internacia kunlaborado, kie reprezentantoj de kelkaj internaciaj organizaĵoj, kiuj uzas ankaŭ Esperanton, priskribis siajn spertojn.

Fine estis akceptitaj tri rekomendoj por la estonta kunlaborado inter internaciaj organizaĵoj. Grava estas la agado sur la kampo de protekto kaj konservado de la lingva diverseco en la mondo kaj de certigado de lingvaj homaj rajtoj, precipe en edukado. Necesas plibonigi la interkompreniĝon inter kulturoj kaj komprenon de mondaj problemoj. Gravas efika kaj altnivela internacia komunikado, sed oni devas konsideri ankaŭ egalecon kaj financan raciecon. Estis proponite fondi Centron por internacia lingva planado, kiu kunligus ĉiujn klopodojn por kvalita, efika kaj egalrajta komunikado inter homoj kun malsamaj gepatraj lingvoj.

Janez Jug

Kunveno de Monda Kunagado

okazos vendrede, 12.00 horo, salono Hodler. La esperantista Unesko-klubo traktos sian venontan agadon. Informas Pascal Lé caille (KN 2815) kaj Mark Fettes (KN 304, estrarano de UEA).


Reinhard Selten - Jonathan Pool

Enkonduko en la Teorion de Lingvaj Ludoj. Ĉu mi lernu Esperanton?

La 148-paĝa libro, kiun merkrede prof. Selten aŭtografis dum sia prelego pri ludoteorio en hotelo Forum, aplikas lian faman teorion, honoritan per Nobel-premio, al nia Internacia Lingvo. Vi eble miros, kial oni tiel aprezas teorion pri iaj ludoj? Fakte en ĉiu ludo oni devas elekti el pluraj ebloj kaj decidiĝi pri unu, same kiel ekzemple en ekonomio kaj en aliaj fakoj. Kiu lernas fari ĝustajn decidojn en ludoj, scios same saĝe decidadi ankaŭ en la praktika vivo.

La libro originale verkita en la Internacia Lingvo (Ilo) direktiĝas al movadanoj de tiu ĉi lingvo kaj en facile komprenebla maniero klarigas la bazajn principojn de la lingvoluda teorio. Prezentante sian opinion, ke por studi decidojn la plej evidente konsiderinda teorio estas la teorio de decidoj, kaj precize ĝia speciala branĉo, traktanta plurpersonajn decidojn, nome: ludteorio. La aŭtoroj (ankaŭ Jonathan Pool estas profesoro ĉe la Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino) gvidas la leganton tra ĝia analizo kun aktuala ekzemplo de unu el ĝiaj aplikeblecoj: la Internacia Lingvo de D-ro Esperanto. Ili tiel helpas trovi respondon al la demandoj: "Kial ĉiu nedenaska esperantisto iam decidis lerni Esperanton?" aŭ "Kial iu neesperantisto, havinta la eblon lerni Esperanton, decidis ne fari tion?" Konkludoj - kiel sugestas la subtitolo - estas do ankaŭ utiligindaj por la organizita esperantistaro, al kiu ne povas esti malhavebla tiu baza verko, liganta la lingvon uzatan de ili kun ĝia scienca pritrakto.

-mm, vbf-

AERA - OSIEK-Amikaro de Esperanto en Radio

Kunvenos dum la 81a UK, Prago ĵaŭde 25a julio 1996, 13h - 14h30 en salono Vondroušek, 3a etaĝo

  1. Jara raporto pri la agado de OSIEK-AERA
  2. Radio-redaktoroj prezentas sin kaj sian laboron
  3. Novaj teknologioj por aŭskulti radion - prelego, demandoj kaj respondoj
  4. Lobiado favore al Esperanto en Radio - kialoj, celoj kaj metodoj
Speciala oferto - senpaga libro

Kiu ne povas aĉeti la libron de O M. Ajvanhov "Sub la signo de la Kolombo: paco regu" ricevos ĝin senpage por ilia E-grupo aŭ E-biblioteko. Adresojn donu al KN 2707 aŭ rekte al eldonejo PROSVETA, CH-1808 Montsde-Corpsier, Svislando.

AŬTORAJ DUONHOROJ ĴAŬDE

11,30 - Maŭro Nervi - renoma poeto

15,30 - SERGEJ POKROVSKI - tradukisto de "La majstro kaj Margarita" kaj aŭtoro de "Komputila Leksikono"

LIBROJ DE LA JARO (beletro)

Ĉi tiu aranĝo en la pasinta UK estis tiom sukcesa, ke ĉi-jare ĝi devis disduiĝi al du prezentoj: beletra (lunde, 9 - 10.30) kaj cetera (marde, 16 - 17.00h Draĵev).

Resumoj de enhavoj, legado de fragmentoj kaj eĉ anekdotoj eldonistaj intersekvis dense en la lundaj, beletraj 90 minutoj.


Ĉina E-Eldonejo alportis la unuan volumon de la grandioza ĉina romano RUĜDOMA SONĜO, kiu post la apero de la kompleto, estos la plej ampleksa beletra traduko iam ajn aperinta E-lingve.

Impeto (Moskvo) prezentis, voĉe de Andreo Pettyn, fragmenton de la utopia, soci-kritika romano ARDES de B. Tornado (pseŭdonimo de Boris Tokarev, † 1994), amare amuzan.

La loka "skipo" Kava-Pech premierigis la mondkonatan dramon AŬDIENCO de Václav Havel, 17 rakontojn de Franc Kafka en aparte fidela traduko de V. Lutermano kaj la poemaron PEZA VINO de Eli Urbanová.

Fonto (Brazilo) publikigis la ĉeĥan poetinon (VINO, VIROJ KAJ KANTO) en unu el siaj freŝaj beletraj kajeroj. Alia ĉeĥaĵo el Brazilo estas bela reeldono de BAPTO DE CARO VLADIMIRO de Karel Havlíček Borovský, fama traduko de Pumpr.

Sezonoj (Rusio) ne konsentas pri degenero de librokulturo, almenaŭ en Esperantujo: la libroj, kiujn ĝi prezentis pasintjare, jam elĉerpiĝis. Tia sorto certe trafos la novaĵojn. PRINCIDINO MARY (Lermontov), KVARTETO (kvar poetoj originalaj), LA NASKIĜO DE LA RUST-IMUNA ŜTALRADO, sciencfikcia romano de la mondkonata, esperantista Harry Harrison (kiu ĉeestas la UK-on), kaj LA DU TUREGOJ, dua volumo de la Tolkien-a LA KUNULARO DE L’RINGO, el kiu laŭtlegis la tradukinto, William Auld.

La Kancerkliniko (Francio) estas ne nur revuo, sed eĉ eldonejo!

Edistudio (Italio) alvenas kun reeldono de OMBRO SUR INTERNA PEJZAĜO, furora romano de Spomenka Štimec, STOKITA VINO, rakontaro de Poul Thorsen, kaj Kafka - volumo tradukita de Mauro Nervi.

Verkisto Manuel de Seabra (Barcelono) mem prezentis sian romanon LA ARMEOJ DE PALUZIE (Vieno: Pro Esperanto), kiun li juĝas la plej bela el siaj multaj libroj, aperintaj en diversaj lingvoj.

Fine, Andreo Pettyn anoncis pri beletraĵoj aperintaj kaj aperontaj sur sonkasedo, zorge de Pola Asocio de Nevidantoj (i.a. LA FARAONO de Prus kaj QUO VADIS? de Sienkiewicz). -IE-

TAO - kunvenoj

Marde 96-07-23 okazis la dua ĝenerala kunsido de la Universala Tao-Stud-Ligo Esperantista (UTSLE). Okazis balotado pri estraro. La kontakt-adreso: Bradio V. Moro III, prezidanto, Skrytka 147, PL-47-220 Kedzierzyn-Kozle, Pollando. Pri taoismaj temoj vi denove povas aŭskulti enkadre de la Interreligia kunveno Esperantista ĵaŭde je la 16.30 h en la antaŭĉambro de la salono Draĵev kaj dum la kunveno por nov-interesitoj, kiu okazos je 18.00 en salono Hodler.

Supren
UEA, 2022