Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
UK 1996
UK 1996
PRAGAJ SONORILOJ

Matenaj, n-o 6

Kongresa Kuriero, Mardo, la 23-an de julio 1996


"NIA MONDO ESTU VIA MONDO" REFOJE PREZENTOTA

Pro grandega intereso ĉe la unua prezento, okazos dua prezento de klariga videoprogramo pri la projektita 15-leciona televida kursaro VENDREDON, 26 JULIO JE 1600h en la salono BÁCZKAI. La 15-minuta videoprogramo montros la rolulojn, instrumetodon kaj ĝeneralan etoson de la serio.

La lastmomentaj kongresanoj:

2966 Leon Kolesnikov, Drogobych, Ukraino

2967 Humberto Lopes, Brazlandia, Brazilio

2968 Vilhelmo Lutermano, Embres-et-Castelmaure, Francio

2969 Tatiana Rudakova, Moskva, Rusio

2970 Julinha Zoraide Feijó Pereira, Porto Alegre, Brazilio

Novaĵoj de la Ekologistoj kaj Verduloj (AVE)

29 partoprenantoj ĉeestis je la renkontiĝo de la Asocio de Verduloj Esperantistaj, kio okazis lunde. Estis raporto de la sekretario, Manfred Westermayer, pri la agado enkadre de Eŭropa Federacio de Verdaj Partioj kun kiu AVE havas bonan kontakton. Tamen montriĝis je interparoladoj en Vieno, ke la scio pri Esperanto ne estas sufiĉe ampleksa. La AVEanoj intencas plidaŭrigi la sistemon de salut-leteroj al verdaj politikistoj en iliaj gepatraj lingvoj. La interkonatiĝo bone montris la diversecon kaj same la unuecon de la verda movado.

Oni informis pri la Aral-katastrofo pro la neracia depreno de akvo por akvumi koton-kampojn (Murodkul Rozikov) kaj pri la rusaj Aleuto-insuloj, kie laboras organizo por helpi al daŭrigebla evoluo anstataŭ troa fiŝado de la Bering-maro.

Agadpunkto estis la besto-rajto, kiun prezentis Anita Altherr, ekz-e kontraŭ taŭro-bataloj, ĉasado de migrantaj birdoj kaj plurtaga transporto de bestoj.

Nova asocio de nefumantoj instigis AVE-n plifortigi la varbadon kontraŭ la sandifektiga poluo de la aero kaj por memrespondeco. Post vigla diskuto de tiuj temoj informis Tatjana Auderskaja pri ekotendaro je Dnepro-delto kaj Lev Medvedev pri sia projekto Etno kaj Kulturo.

Planata estos AVE-seminario pri verda politiko en natura pejzaĝo de suda Francio fare de ges-oj Sion ĉirkaŭ la 83-a UK. AVE-renkontiĝo en Adelajde ankoraŭ estas necerta. La AVE-renkontiĝo 1997 okazos pentekoste en Stuttgart.

Esperantistoj artistoj ekspozicias kongrese

Unuafoje UEA enprogramigis ankaŭ artoekspozicion en la Universalan Kongreson. Lunde je la 11-a horo estraranino M. Lipari en la ĉeesto de la artistoj kaj de ĉirkaŭ 200 artoŝatantoj solene malfermis ĝin en la vestiblo de la 2-a etaĝo. Prezentas siajn verkojn pentrajn, desegnajn, grafikajn kaj medalajn la artistoj Čelikovský, Hradecký, Harcuba, Krajíček, Zubová, Havlík kaj la geedzoj Rössler. Aldone oni povas vidi bildojn de lernantoj de la Praga elementa artista lernejo. La malfermon enkadrigis muziko de G. F. Handel kaj L. Kupkovic, prezentita flute kaj piane de Rita kaj Franz-Georg Rössler.

Dankante al UEA kaj LKK, la artistoj esprimis sian kontentiĝon pri la impona ekspoziciejo vidalvide de la "Ora urbo" Prago kaj pri la disponigo de taŭgaj vitrinoj kaj pendotabuloj. Estus dezirinde, ke tiaj ekspozicioj sub la aŭspicoj de la organizantoj fariĝu konstanta programero en estontaj Universalaj Kongresoj.

La ekspoziciaĵoj - cetere ĝueblaj ankaŭ flanke de ne-Esperanta publiko - estas plue viziteblaj ĝis vendredo vespere.

El la ekspoziitaj bildoj kaj pentr-aĵoj ni prezentas al vi la pentraĵon de s-ino Blanka Zubová.

Kunveno de RADIO-aŭskultantoj

Se vi volas scii kiel daŭrigi la kongresan etoson kaj tujecon dum la tuta jaro, venu malkovri kiel internaciaj kaj lokaj radio-elsendoj povas komplete ŝanĝi vian fluecon en la lingvo Esperanto: partoprenu en la kunveno de radio-aŭskultantoj. Radio-redaktoroj prezentos sian laboron kaj stacion. Oni klarigos ĉiujn viajn teknikajn demandojn, pri mallongaj ondoj, satelitoj, antenoj, ktp. Certe oni ankaŭ diskutos pri la utileco de tiaj elsendoj kaj kion eblas fari por helpi la disvolviĝon de Esperanto en Radio, Radio estas vivanta voĉo ankaŭ por ni Esperantistoj. Kaj pluraj ŝtatoj fakte helpas nian komunumon disponigante al ni tiun servon.

Ĵaŭde, 13a julio, 13h salono Voudroušek B2 (3a etaĝo).

Jarkunvenon de Muzika Esperanto-Ligo

aperos nova katalogo prezidis prof. Dimitar Terziev el Bulgario. Ne eblis elekti la tutan estraron de la membraro ĝojas, ke s-ro David Gaines, komponisto de Usono, konsentis esti prezidanto kaj ekde nun transpreni la eldonadon de "Muziko". Menciindas, ke baldaŭ. MEL kotizo por 1996/97 estas 15 USD, pagota ĉe Internacia Esperanto-Ĥoro, kiu ekzercas matene, salono A2, dua etaĝo (9,00-11,00 kaj 14,00-16,00).

Kunveno de vegetaranoj

La 22-an de julio 1996 okazis la kunveno de Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio (TEVA). Prezidis ĝin la prezidanto s-ro Christopher Fettes. Post varma bonveno al la ĉeestantoj (70) s-ro Fettes proponis pli aktivan agadon per novaj kontaktpunktoj; li informis, ke la aktualigita Statuto, aprobita de la Membroj, ricevas aprobon de la Estraro. Vic-prezidanto s-ro Simcock prelegis pri la bovina sponĝiforma enĉelopatio, kaj sekvis komentarioj kaj sugestoj.

Speciala oferto - senpaga libro

Espero por la mondo: spirita galvanoplastiko (aŭ: Kiel plibonigi la rilatojn inter viroj kaj virinoj). Tiuj, kiuj ne povas aĉeti tiun libron de O. M. Ajvanhov, ricevos ĝin senpage por ilia E-grupo aŭ E-biblioteko. Tralegu ĝin ĉe la libroservo de UEA1 Donu adresojn al KN 2707 aŭ rekte al Eldonejo PROSVETA, CH-1808 Monts-de-Corsier, Svislando.

Kunsido de Internaci Ligo de Esperantistaj Radio-Amatoroj (ILERA)

Partoprenis 23 personoj, el la estraro ĉeestis DL1CC, DJ4PG kaj F6ILR. Ni havis la honoron akcepti la prezidanton de la ĉeĥa Radio-Amatora Asocio, OK1AGA. Nova sekretario estis elektita: N6UOW, Daĉjo, KN 1127.

Franta, OK2LS, prezentis la Specialan Esperanto-diplomon, eldonitan okaze de la 81a UK. Ĉiuj radioamatoroj kaj aŭskultantoj povas ricevi ĝin, kontaktinte kun 10 e-istaj Radio-Amatoroj de Junio ĝis Aŭgusto 1996. La venontan ILERA-bultenon n-o 55 aperigos la sudamerikanoj. Ĉiujn informojn oni sendu al la nova sekretario. Informoj haveblaj ĉe KN 68, 1127, 1585, 2191, 2764, 2893. Ofte radioamatoroj sidas en la bufedo je la 2a etaĝo.

F6ILR, J-J-Noël, Kn 2764

INTERNACIA KONGRESETO

Dimanĉe travivis infanoj kun siaj gvidantoj la unuan tagon en Parkhotelo Rabyne . La vetero estis tre bela, la medio estas simpatia. Entute vivas ĉi tie 65 partoprenantoj de la 30-a IIK, inkluzive 10 gvidantojn.

Infanoj prezentos sian muzikan programon en Kongresejo marde je la 15-a horo.

Vendrede la gepatroj vizitos Rabyne kaj travivos posttagmezon kun siaj infanoj., kiuj prezentos sin en kompleta programo. La gepatroj foriros per busoj je la 14,30 kaj venos al Rabyne je la 17,30 horo. La gepatroj pagu la veturkotizon 100,- CZK ĉe la kasisto de LKK Pavel Polnický ĝis ĵaŭdo.

Freŝdata kantaro por infan-instruado

"Vivu la kanto" estas nova kantaro, kiun pasintjare eldonis s-ro Ton Verwoerden el Nederlando. Infanoj ege ŝatas kanti kaj ludi. Kantante ili facile lernas Esperanton. Per ĉi tiu kantaro ili kantas konversaciajn kantojn, Mazi-kantojn, kurskantojn, variajn kantojn, ĉenkantojn. La kantaron ornamas muziknotoj, gitaragordoj, infandesegnaĵoj kaj didaktikaj sugestaj.

Ton Verwoerd, Luxemburghaan 545, NL-1966 HEEMSKERK

Prelego pri saniĝado per spiritaj fortoj

Ĵaŭdon je la 15,15 estos informprelego pri saniĝado per spiritaj fortoj laŭ la instruo de Bruno Gröning en salono Pumpr. Estos enkonduko por akcepti la sanigajn spiritajn fortojn. Krome saniĝintoj raportas pri siaj spertoj.

La Amikaro Bruno Gröning estis akceptita de UEA estis akceptita de UEA kiel kunlaboranta faka asocio sabaton la 20-an.

MEDICINO DE LA SEKVONTA JARCENTO

Kio estas simpla por lernado kaj alte efektiva dum aplikado? Vi dirus: "Esperanto" kaj vi pravus, sed ekzistas ankoraŭ unu prava respondo: "Su Ĝok terapio". Tion povas konfirmi pli ol l26 partoprenantoj de la Su Ĝok-terapia unua prezentado, kiu okazis dimanĉe (sekvonta -- marde l5.l5 h, Symoens).

Su Ĝok terapio uzas por kuracado, profilaktiko aŭ por la unua helpo konformecajn sistemojn sur manoj kaj piedoj. En la korea lingvo "su" signifas mano, "ĝok" - piedon.

La metodon malkovris korea profesoro Pak Ĝe Vu el Seulo. Ĝi baziĝas sur multnacia kaj multmiljara orient-medicina sperto, kvankam ĝi mem estas nur ĉirkaŭ dekjara. La metodo ne estas elpensita - la konformecajn sistemojn dekomence enhavas la homa korpo. Per granda Amo la Naturo kreis homon kaj donacis al li memstarajn kuracajn sistemojn, por ke li mem helpu sin. Se la homa korpo ricevas tro malmulte da natura stimulado per la konformecaj sistemoj aŭ aperas iu ekstera malsaniga kialo, homo ekmalsanas. Per diverspeca iritado de la punktoj aŭ zonoj ĉe la konformecaj sistemoj sur manoj kaj piedoj ni povas sanigi la homon .

Ni prezentis kelkajn metodojn de la unua helpo. Por interesatoj ni aranĝas konstante ankaŭ divers-nivelajn kursojn (por ne-medicinistoj 12-horajn, por kuracistoj 12-tagajn).

Ekde tiu ĉi UK ni havos eblojn apliki la metodon pere de Esperanto. Nia slogano ne estas nova: "Metodo por lingvo, lingvo por metodo". Multaj el samideanoj, kiuj spertis ĝian efektivecon, ŝatus pli profunde lerni la metodon. Ĉiuj atendas la esperantlingvan libron "Su Ĝok por ĉiuj", kiun ni eldonos dum sekvontaj 2 monatoj. Venu al la prelego marde, por ke ni interkonsentu pri nia komuna agado por la sano kaj feliĉo ne nur de esperantistaro.

Alfredas Maruŝka

KN 932, kuracisto

Supren
UEA, 2022