Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
UK 1996
UK 1996
PRAGAJ SONORILOJ

Vesperaj, n-o 5

Kongresa kuriero, lundo, 22. 7. 1996

Finiĝis "Nia 62-a"

En la tagoj de la 13-a ĝis la 25-a de julio, en la kadro de la 81-a UK, okazis en la praga hotelo Vltava jam la 62-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj (IKBE). Ĝin partoprenis 95 personoj el 18 landoj de Eŭropo, Azio kaj Ameriko. La plej nombra delegacio alveturis el Rusio (ĉirkaŭ 30). La 62-a IKBE okazis ĝuste 75 jarojn postkiam, samtempe kun la 13-a UK en Prago, okazis la unua Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj. La labortemo de la ĉi-jara kongreso estis: Blindaj esperantistoj kaj la ĝenerala blindulmovado. Dum la kvin labortagoj la kongresanoj klopodis serĉi vojon, kiamaniere pligrandigi la rolon de la internacia lingvo en la landaj, eŭropaj kaj mondaj blindulorganizaĵoj.

La partoprenintoj povis aŭskulti prelegojn pri porblindulaj temoj, estis informitaj pri la ĉeĥa kulturo kaj muziko speciale, promenis tra la historiaj kvartaloj de Prago kaj aŭskultis entute kvar koncertojn. Dum la tuttaga ekskurso la gekongresanoj vizitis la moravian urbon Olomouc. Ne mankis ankaŭ arta vespero, dum kiu multaj partoprenintoj prezentis siajn seriozajn kaj amuzajn programerojn.

La nedisigebla parto de ĉiu blindulkongreso fariĝis kunsidoj de Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE), kaj ankaŭ ĉi-jare ĉi tiu organizaĵo havis dum la kongreso siajn du laborkunsidojn.

Kompreneble, tian grandan aranĝon la blindulsekcio de Ĉeĥa E-Asocio ne povis efektivigi nur per siaj fortoj. Finance prenis sur sin la respondecon Unuiĝinta Asocio de Nevidantoj kaj Malfortevidantoj, kiu transprenis ankaŭ multajn organizajn taskojn. Multe kaj efike helpis ankaŭ ge-anoj de la E-klubo en Praha, precipe ĉe akompano de blindaj partoprenintoj.

Kiel decidis la dua laborkunsido de LIBE, la venonta kongreso de blindaj esperantistoj okazos venontjare en Ukrainio.

Jiří Vychodil,

prezidanto de la Blindulsekcio de ĈEA

La LIBE- kunsidoj

(LIBE - Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj) traktis i.a. pri la planata Seminario pri brajla skribo, okazonta februare ‘97 en Svislando: Invititaj estas krom esperantistoj-fakuloj ankaŭ eksteraj instancoj. Esperanto estos unu el la laborlingvoj.

Vizito al la instanco pri teknikaj blindulhelpiloj mirigis la ekskursanojn pro la avantgarda ilaro jam uzata en Ĉeĥio, i.a. voĉilo de butikaj enirejoj kaj fak-nomoj, stacidomaj lokoj, kaj eĉ surtramaj numeroj kaj enirej-indikiloj, percepteblaj per enmana sensoro distanca.

La internaciaj ekzamenoj de UEA kaj ILEI liveris sep diplomojn.

Neordinare belaj estis la brajlaj kongresdokumentoj: elstara libro "Kun blanka bastono", verkita de karmemora Rudolf Krchňák, forpasinta ĉi-januare. Dufoje aŭdiĝis la voĉo de la antaŭa redaktoro de "Esperanta Ligilo", honora membro de UEA kaj LIBE, Raymond Gonra, kiu kasede salutis la kongreson kaj la LIBE-kunvenon, memorigante la unuan kongreson de blindaj esperantistoj ĝuste antaŭ 75 jaroj en Prago.

Nora Moerbeek, sekr. de LIBE

Kaj tuj post Prago: Internacia Junulara Kongreso!

Se vi ankoraŭ ne aliĝis al IJK 1996 en Germanio, ne estas granda problemo. Aliĝi eblas ĝis vendredo (26.07.) ĉe la TEJO-giĉeto en la vestiblo. Tiu plej granda junulara Esperanto-aranĝo en ĉarma regiono fariĝos la kulmino de via Esperanto-somero 1996! La kotizoj memkompreneble varias laŭ via lando kaj aĝo. Via kotizo inkluzivas manĝaĵon, asekuron, programon, koncertojn kaj ekskurson. Informiĝu pri la kotizoj ĉe la giĉeto.

Cetere, se vi ne volas vojaĝi sole: TEJO organizas busvojaĝon de Prago al la IJK-urbo Guentersberge. Sed ni ankaŭ povas provizi vin per informoj pri trajnligoj. Do, neniam estis pli facila aliĝi al kaj atingi IJKon. Trafu la okazon kaj festu kun ni!

viaj TEJO/GEJ

Parnasa tombejo de Vyšehrad

troviĝas proksime de la kongresejo. Tie ripozas geniuloj de la ĉeĥa kulturo kiel komponistoj Bedřich SMETANA (1824 - 1884) kaj Antonín DVOŘÁK (1841 - 1904), verkistoj Božena NĚMCOVÁ (1820 - 1862), Svatopluk ČECH (1846 - 1908) kaj Karel ČAPEK (1890 - 1938) aŭ skulptisto Josef Václav MYSLBEK (1848-1922), kies rajdistan statuon Sankta Venceslao vi povas admiri sur la Venceslaa placo en la urbocentro. Inter ili en la tombo n-ro 4 trovis honoran lokon ankaŭ esperantisto Karel Emanuel MACAN (1858 - 1925), blindulo, muzika komponisto kaj instruisto de blinduloj, fondinto de SOĈNE (Societo de ĉeĥoslovakaj nevidantaj esperantistoj) kaj de punktoskriba gazeto Aŭroro. En lia muzika postlasaĵo aperas 12 kantoj Malgaja amo, piankomponaĵoj Juna amo, Ĉe lulilo, Tri momentaj scenoj, vir-ĥoro Kozaka marŝo, melodramo Amarus k.a.

-jm-

Se vi planas promenon tra Prago, ne forgesu aĉeti tiu ĉi poŝ-atlason eldonitan en Esperanto ĝuste por UK en Prago, kiu enhavas la urboplanon. Ĝi estas havebla ĉe kongresaj giĉetoj kaj kostas nur ne grandan sumon!

Kun granda sukceso

efektiviĝis la unua eldono de Aŭtoraj duonhoroj en Libroservo kun la ĉeesto de William Auld. Sesdeko da ĉeestantoj demandis la faman aŭtoron kaj tradukiston ĉefe pri lia tradukado de la Tolkien-trilogio "La Mastro de l' Ringoj", kies du unuaj volumoj: "La Kunularo de l' Ringoj" kaj "La du turegoj" jam estas haveblaj en la kongresa libroservo.


Jarkunveno de ISAE (Internacia Scienca Asocio Esperantista) efektiviĝos marde je la 10,45 en salono Pumpr. Traktado pri la asociaj aferoj kun rerigardo al la 90-jara historio de ISAE daŭros ĉ. 1 horo.

Je la 12.00 komencas Kolokvo kun sciencaj referaĵoj:

Prof. D-ro H. Eichner, Universitato Vieno, "Novaj aspektoj de la plej frua Literatura tradicio en antikva Italio" (prelego kun lumbildoj)

D-ro M. Westermayer, AVE, "Reciklado de uzitaj baterioj"

D-ro Yamasaki Seiko, Akademio de Esperanto, "La rolo de ISAE kaj Scienca Revuo en mondo de specialigitaj sciencoj"

D-ro W. Opoka, ĝenerala sekr. de Universala Medicina Esperantista Asocio, "Aktualaj eblecoj de rilatoj kaj kunlaboro en natursciencaj fakoj".

Supren
UEA, 2022