Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
UK 1996
UK 1996
PRAGAJ SONORILOJ

Matenaj, n-o 4

Salutletero de prezidento de Ĉeĥa respubliko:

Estimataj geamikoj,

permesu al mi saluti la 81-an Universalan Kongreson de Esperanto, kies celo - la klopodo pri reciproka interkompreniĝo inter membroj de diversaj nacioj kaj kulturoj - estas por mi aparte proksima. Similaj temoj, kiel tie, min ĉiam interesis.

Mi kredas, ke viaj traktadoj helpos krei kampon de reciproka kompreno, aktiva agado kaj respekto kaj tiel formi instigan medion, kiu povus ŝovi la homaron pli al ideala celo: kunvivado de ĉiuj en paco kaj harmonio.

Mi deziras al via kongreso bonan atmosferon.

Václav Havel

Raportoj pri la unuaj tagoj

En salono de ekspozicioj en 1-a etaĝo de Kongresejo jam sabate ekfunkciis Libroservo, kiu allokas interesantojn je literaturo originala kaj tradukita, oni povas aĉeti ĉi tie lernolibrojn, vortarojn kaj kazetojn.

En la salono Hodler sabate okazis unua Seminario pri lingvopolitiko dr-o Detlev Blanke el Germanujo. Dum kongreso certe efektiviĝos multajn diskutojn al tiu ĉi temo

Randevua tabulo

estas ege ŝatata kaj elserĉata de kongresanoj ĉiam en kongresoj. Estas plenplena da randevuaj anoncoj. Ĝi ĉiam promesas ligi bonajn kontaktojn kaj fidelajn amikecojn.

Internacia infana kongreseto

44 infanoj de 22 landoj, esperante parolantaj, 7 - 15 aĝaj , forveturis al sia kongreseto en Rabyně apud Slapy. Kongreseton gvidas prof. Christopher Fettes (Irlando), profesoro el Dublino, Ĉeĥa gvidantino estas Mgr.Vlasta Janákova.

ATENTU pri la aŭtoraj duonhoroj!

Hodiaŭ vi povas viziti renkontiĝojn kun:

  • je la 11,30 kun Wiliam Auld
  • je la 15.30 kun Spomenka Ŝtimec

Marde vi povas en la kongresa Libroservo renkontiĝi kun eminentaj aŭtorinoj kaj ŝatataj poetinoj:

  • je la 11,30 kun Majorie Boulton
  • je la 14.00 kun Eli Ubanová
Kongresa poŝtejo

stampas sendaĵojn el la kongresejo per la bela stampaĵo, kiun vi vidas sur la bildo. La preĝejo kun longaj pintaj turoj estas t. n. "Emaŭzoj", interesa kombino de la antikva arkitekturo (la preĝejo) kun la moderna (la turoj).

Tombolo dum balo

Ne forgesu aĉeti biletojn por tombolo, kiu efektiviĝos dum la lunda vespera balo!

Komitato jam kunsidis

en sabato posttagmeze kaj inter la plej gravaj decidoj mi mencias la akcepton de du novaj landaj asocioj. Vjetnama Esperanto-Asocio kaj Esperanto-Federacio de Bhrato. Kiel aliĝinta faka asocio akceptiĝis ankaŭ la filatelista. Kaj estas subskribitaj kunlaboraj kontraktoj kun Amikaro de Bruno Gröning, Spirita Asocio Lorenc, Parolsjura Movado kaj Asocio de Esperantistaj Handikapuloj.

La Komitato akceptis la demision de s-ro Mark Fettes de la posteno de ĝenerala sekretario, kaj elektis kiel novan ĝeneralan sekretarion de UEA s-inon Michela Lipari.

Flávio Fonseca kaj lia muzikgrupo koncertos dum la 81-a UK apogite de Brazila ministerio pri kulturo.

Jorgos, kiu jam biciklis al pluraj UK-oj el suda Francio, ĉifoje venis kun nova surprizo: la plej juna kongresanino Ĵasmin’ estas lia filino dumonata. Bonfartas patrino Ĵani. Dankon!

Helpu naskigi novan Eŭroregionon - la Baltmaro.

Diskutrondo pri baltmara kunlaboro okazos ĵaŭde je la 18.00 en la trinkejo de dua etaĝo. Por la Baltmara kunlaboro ni serĉas novan simbolon. Bonvolu sendi viajn proponojn al la adreso: Christian Darbellay, Kaiserstrasse 43, D-24143 Kiel, Germanio. Limdato: 30. 10. 1996. La akceptita simbolo ricevos premion: 100,- DM.

OSIEK-premio 1996 al Paŭlo Gubbins

La verko Kunvojaĝu ricevis la preferon de la membroj de OSIEK ĉeestintaj la ĉijaran konferencon en Poprad. Pasintjare la Organiza Societo de Internaciaj Esperanto-Konferencoj premiis Donald Broadribb pro lia traduko el Platono. Ankaŭ ĉijare la balotado estis favora al tradukintoj, sed ankoraŭ pli al aŭtoro de lernolibro tre praktika, ĉie ajn uzebla de ĉiu.

Jam eblas (re)membriĝi en OSIEK por proponi premiindajn verkojn: la venontjara balotado okazos en Grekio dum la Internacia Esperanto-Konferenco 1997 kies prelega kaj diskuta temo estas: Helenaj influoj en la mondkulturo. (ĉe Bruno Masala, KN 757)

TAGO DE LERNEJO

En la unua numero de Pragaj sonoriloj, paĝo 7, estis artikolo pri la Tago de la Lernejo. Temis pri la prezento de Cseh-metoda leciono kun uzo de Mazi-filmo kaj parolo de Andrzej Pettyn pri memlernado de Esperanto per radioelsendoj.

La programo por la Tago de la Lernejo, kiu okazos je la 10.15 horo mardon en Karolo Piĉ (3-a etaĝo), ankaŭ enhavos almenaŭ du aliajn prezentaĵojn. Vlasta Janaková kaj Miroslav Malovec parolos pri la instruado de Esperanto en la Ĉeĥa eduksistemo, kaj Lucy HARMON informos nin pri nova 15-leciona vidbenda kurso produktada en Usono.

Atilio Arellano Rojas, Kunordiganto por la Tago de la lernejo

Poŝtistoj kaj telekomunikistoj kunvenis

La 26-a ĉefkunveno de la Internacia Poŝtista kaj Telekomunikista Esperanto-Asocio (IPTEA) okazis dimanĉe, la 21-an de julio 1996. Prezidis ĝin la prezidanto de IPTEA s-ro Draguŝko Petrov el Bulgario kaj partoprenis ĝin 18 personoj el 8 landoj. Prezidanto, s-ano Petrov, parolis pri la 30-jara historio de IPTEA. Dipl. inĝ. Veikko Mä ki prelegis pri poŝtaj kaj telekomunikaj servoj en Finnlando. Okazis ankaŭ vigla disputo pri la du vortaroj de la telekomunika terminaro.

Poste okazis la elekto de la nova prezidanto de IPTEA kaj estis elektita la ĝisnuna vicprezidanto, dipl. inĝ. Veikko Mä ki.

Medicinistoj bv. atenti!

Pro neeviteblaj programŝanĝoj la kunsido de UMEA, marde devos komenciĝi pli malfrue: je la 12.15 kaj daŭros ĝis la 13.45. LKK pardonpetas pro la malkon-venaĵo.

Dum la kongreso okazis la unua kunveno de Tutmonda Agado de Esperantistoj Nefumantaj kun 33 partoprenantoj kaj kunveno de Asocio por la Enkonduko de Nova Biologia Nomenklaturo kun interesatoj

"Racia kooperado ne eblas ekster ekvilibro",

diras profesoro Selten

Dimanĉe posttagmeze okazis prelego de Nobel-premiito pri ekonomio, prof. Selten pri Ludoteorio kaj ĝiaj aplikoj en biologio jak ekonomio. Prof. Selten esperantistiĝis en 1946 kaj estas dumviva membro de UEA. En sia prelego li klarigis, ke ludo-teorio matematike modeligas kaj analizas celkonforman (ĉiu aganto havas propran celon) interagon en konflikto kaj kooperado. Li atentigis, ke la ludo-teorio ne traktas, kiel gajni ludante ruleton aŭ pokeron, kaj ankaŭ ne konsilas kiel riĉiĝi per borsa spekulado.

Utilas por ĝeneralaj konkludoj pri la logiko de strategia interago. Aplikoj al teorioj: ekonomia, politika, milit-scienca kaj biologia evolu-teorio. Praktikaj aplikoj por projektado de sociaj kaj ekonomiaj mekanismoj, ekz. de aŭkcioj. Racia kooperado fakte ne eblas ekster ekvilibro, sed trovi ekvilibron en iuj ludoj estas tre malfacile. Li prezentis ekzemplojn pri ŝtelisto kaj gardisto. Poste li parolis pri teorioj de signalado kaj handikap-principo. Ni notis ankoraŭ jenajn interesajn frazojn:

"Homaj kapabloj de pensado kaj kalakulado ne estas senlimaj, tial homa racieco estas limigita."

"Homaj motivoj estas malpli memcentritaj ol oni kutime supozas en ekonomiaj teorioj."

Teorio de lingvaj ludoj - ĉu mi lernu Esperanton?

Kompleta kurso de la Nobelpremiito Prof. Reinhard Selten pri la temo okazos kadre de la 16-a studadsesio de la Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino (AIS) merkrede la 24-an de julio, en hotelo Forum (tuj apud la kongresejo), je la 9-a h, komencante per la solena inaŭguro de la AIS studadsesio. Post la prelego Prof. Selten subskribados sian libron pri la temo Teorio de lingvaj ludoj - ĉu mi lernu Esperanton?

Kaj tuj post Prago: Internacia Junulara Kongreso!

Se vi ankoraŭ ne aliĝis al IJK 1996 en Germanio, ne estas granda problemo. Aliĝi eblas ĝis vendredo (26.07.) ĉe la TEJO-giĉeto en la vestiblo. Tiu plej granda junulara Esperanto-aranĝo en ĉarma regiono fariĝos la kulmino de via Esperanto-somero 1996!

La kotizoj memkompreneble varias laŭ via lando kaj aĝo. Via kotizo inkluzivas manĝaĵon, asekuron, programon, koncertojn kaj ekskurson. Informiĝu pri la kotizoj ĉe la giĉeto.

Cetere, se vi ne volas vojaĝi sole: TEJO organizas busvojaĝon de Prago al la IJK-urbo Guentersberge. Sed ni ankaŭ povas provizi vin per informoj pri trajnligoj. Do, neniam estis pli facila aliĝi al kaj atingi IJKon. Trafu la okazon kaj festu kun ni!

viaj TEJO/GEJ

Fondiĝis la Asocio de Sociallaboristoj Esperantistaj - ASLE

La 21an de julio fondiĝis la Asocio de Sociallaboristoj Esperantistaj. Al la celoj apartenas i.a. la interŝanĝo de spertoj inter tiuj, kiuj laboras en la vasta sociala kampo kaj la disvastigo de Esperanto inter iliaj kolegoj.

La dua kunveno de la nova faka asocio de uea okazos lunde, la 22an de julio, dum la bankeda tempo, do 18a ĝis 20a horo, en la kafejo en la tria etaĝo. Sociallaborantoj, interesitoj, volontuloj,... kiuj emas kontribui per ideoj, agemo aŭ eksterordinaraj novaj projektoj, ne maltrafu la okazon, ĉeesti!

Supren
UEA, 2022