Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
La 107-a UK

Montrealo — Kanado

6 — 13 de aŭgusto 2022
La 107-a UK
Kotiztabelo por la Universala Kongreso
Konstanta adreso:
Universala Kongreso de Esperanto, Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando

La kotizoj varias depende de la loĝlando de la aliĝanto, laŭ la jena grupigo:

A: Ĉiuj landoj escepte de tiuj de kategorio B.

B: Iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj Korea Respubliko), Afriko kaj Latina Ameriko.

La kotizoj estas pagendaj al la konstanta adreso aŭ al landa peranto. La CO en Roterdamo akceptas aliĝilojn ĝis la 15-a de junio 2022. Post tiam, oni aliĝu surloke dum la UK.

POR ELEKTI LA ĜUSTAN KOTIZON BONVOLU ATENTE LEGI LA ĈI-PAĜAJN KLARIGOJN.
Validaj kongreskotizoj por la 107-a UK
KONGRES-KOTIZOJ VALIDAJ
(ĉiuj en eŭroj)
ĝis 2021.12.31
1-a periodo
ĝis 2022.03.31
2-a periodo
ekde 2022.04.01
3-a periodo
Aliĝkategorio A B A B A B
1. individua membro de UEA (ne inkluzivas aligitajn membrojn) 190145240180290215
2. ne individua membro de UEA 240180300225360270
3. komitatano / kunulo / junulo / handikapulo,
mem individua membro de UEA
957012090145110
4. kunulo / junulo / handikapulo, ne individua membro de UEA 145105180130215155

Difinoj

Individua membro de UEA: Dumviva Membro (DM aŭ DMJ), Membro Baza (MB aŭ MB-T), Membro-Abonanto (MA aŭ MA-T). Aligitaj Membroj eniras kategorion 2, kiam temas pri kongresa kotizo.

Komitatano: Tiu, kiu estas membro aŭ observanto en la Komitato de UEA en la momento de la aliĝo.

Kunulo: Tiu, kiu loĝas samadrese kun la ĉefaliĝinto. Ĉefaliĝinto oni konsideras personon, kiu pagas kotizon en kategorio 1 aŭ 2.

Junulo: Tiu, kiu naskiĝis inter 1992 01 01 kaj 2001 12 31 (inkluzive). Oni nepre notu la naskiĝdaton sur la aliĝilo kaj sendu kopion de identigilo kie aperas la naskiĝdato.

Handikapulo: Tiu, kies handikapo nepre postulas akompananton (ekzemple blindulo), kaj kiu pruvis tion per kuracista aŭ simila atestilo, kiu klare indikas la tipon de handikapo.

Senpage aliĝas:

  • infanoj kaj gejunuloj naskiĝintaj post 2001 12 31;
  • nemalhaveblaj akompanantoj de handikapuloj.

La kotizo ne estas repagebla, senkonsidere ĉu la aliĝinto ne povas partopreni la Kongreson pro propra volo aŭ pro iu ajn ekstera kaŭzo, eĉ se la Kongreso ne okazas, aŭ okazas en alia urbo.

Se la Kongreso ne okazos en 2022, tiam la kongresaj kotizoj, pagitaj en 2021/2022 estos repageblaj, minus 15 € pro administraj kostoj.

La kotizo ne inkluzivas loĝadon, ekskursojn, bankedon kaj eventuale aliajn aparte pagendajn aferojn pri kiuj informoj kaj mendiloj aperas en la Dua Bulteno. La kotizo inkluzivas nenian asekuron.

Kongresaneco ne estas transdonebla al alia persono. Fraŭdo kun la nomŝildo estas punebla per konfisko de la nomŝildo kaj malpermeso al la fraŭdanto(j) plu partopreni tiun kongreson.

Por la limdatoj kaj aliaj kondiĉoj validas la dato de ricevo de la pago en la CO aŭ ĉe peranto. Aliĝilon sen kompleta pago aŭ pago sen (subskribita) aliĝilo oni ne traktos.

Kongresa Regularo (ekstrakto): "2.4. Kongresanoj devas fari nenion, kio kontraŭas la Kongresan Regularon, aŭ malutilas al la UK, kaj devas submetiĝi al la leĝoj de la lando, kie okazas la UK."

Kiu subskribas ĉi tiun aliĝilon, konfirmas sian respekton al la Kongresa Regularo kaj la laŭstatuta neŭtraleco de UEA, kiu organizas kaj aŭspicias la Universalajn Kongresojn.

Se vi pagas al peranto, bonvolu sendi ankaŭ la aliĝilon al tiu. Se vi pagas rekte al konto de UEA, sendu la aliĝilon al Roterdamo.
Supren
UEA, 2022