Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
Gazetaraj Komunikoj de UEA
2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  
2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  
1998  

N-ro 355 (2010-01-01)
Novjara tosto de la Prezidanto de UEA

Karaj kuntostantoj al la postjubilea nova jaro!

Ni tostas hodiaŭ al nia dokumenta lingvo. Kiam (la en 2009 jubileinta) Lazaro Ludoviko Zamenhof kunmarŝis kun ni sur la valon de la homa egaldigno en 1887, li kreis dokumentan lingvon. Ĝian ĉifron vi povas paki en absurde malpezan broŝureton, en ‘ŝlosilon’. Se vi volas, vi povas eĉ sendi dokumenton al homo, kiu ne lernos la lingvon, sed nur devos deĉifri per sialingva ŝlosilo vian dokumenton.

Hodiaŭ ni tostas al nia monumenta lingvo. Kiam (la en 2009 kunjubileinta) Ivo Lapenna grimpis por ni la monton de Montevideo en 1954, la movado gvidata de li sentis la bezonon pruvi sian lingvon kapabla konstrui monumentojn, kapabla ĉiufake funkcii same delikate, same precize, kiel aliaj kandidatoj por la rolo de interŝtata lingvo.

Ni hodiaŭ tostas al lingvo, kiu laboras ponte inter tiuj du skaloj. Neniu lingvo malpli supla povus porti tiel delikatan devaron, ekde simpla dokumenteco, pere de majesta monumenteco, ĝis la respondeco ponti inter la simplemo kaj la majestemo.

Tostas ni hodiaŭ al tiuj, kies inspireco faris el la lingvo personan spertaron disdirendan ankaŭ al tiuj niaj najbaroj, kiuj ne lernis ĝin. UEA lanĉas por la ekanta jardeko Projekton Vizaĝoj – ne malplej per tiu ĉi mesaĝo – kiu spronu vin verki dokumentojn, skulpti monumentojn, por diskonatigi krom Zamenhof kaj Lapenna ankaŭ la multajn prirakontindajn vizaĝojn de la Esperanta mondo. "Vivos eterne pri ili memor’" nur se aperos pri ili materialo biografia – aŭ, se vi preferas, viv-libr-a – vikipedie, foirbude, volumege, broŝurete, do en la tuta bunto de nia repertuaro. Lande, fake, loke, eĉ eksterasocie, kunvizaĝumu kun ni!

Probal Dasgupta
Prezidanto de UEA

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/355a1

N-ro 356 (2010-01-09)
Emociiga transdono de festlibro al Humphrey Tonkin

Sabaton, la 9-an de januaro, okazis en la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo varmetosa aranĝo, dum kiu oni transdonis al prof. Humphrey Tonkin la festlibron La arto labori kune eldontan de UEA okaze de lia 70-a datreveno. Prof. Tonkin festis sian naskiĝtagon la 2-an de decembro, sed la festlibro estis publikigita en januaro lige kun lia ĉi-jara vizito al la Biblioteko Hodler pro lia bibliografia laboro por la usona Asocio de Modernaj Lingvoj. La transdonon ĉeestis 50 invititaj gastoj, i.a. la estraranoj de UEA, la prezidanto de la Akademio de Esperanto, prof. John Wells, kaj multaj kontribuintoj al la festlibro.

Komence de la ceremonio prezidanto Probal Dasgupta prezentis tre personan laŭdacion al la jubileulo, verkitan en poezia formo. Sekvis laŭtlego de gratulmesaĝo de d-ro L.C. Zaleski-Zamenhof al sia "pli juna amiko". La redaktoroj de la festlibro, d-ro Ulrich Lins kaj d-ro Detlev Blanke faris prelegojn, en kiuj ili prilumis la enhavon de la libro. D-ro Lins parolis pri la movada agado de Humphrey Tonkin, dum d-ro Blanke priskribis lian kontribuon al la lingvopolitiko. Poste la korojn de la publiko tuŝis bela interpreto de la poemo "La vojo" de L.L. Zamenhof, deklamita de Wera Blanke. La programo kulminis, kiam prezidanto Dasgupta enmanigis al sia elstara antaŭulo la imponan 900-paĝan libron, kiu konsistas el artikoloj, eseoj kaj rememoroj de tuta cento da kontribuintoj. Post longa aplaŭdo la emociita jubileulo respondis per dankvortoj al la realigintoj de la librego kaj per omaĝo al multaj aliaj esperantistoj, kiujn li renkontis kaj kun kiuj li kunlaboris dum sia pli ol 50-jara esperantisteco. Al Tonkin precipe plaĉis la titolo de la festlibro, La arto labori kune, kiel esprimo de la ideo, kiu ĉiam estis al li tre grava en lia agado. Post komuna tosto la ĉeestantoj ricevis la honoron esti la unuaj por akiri la novan libron kaj ricevi por ĝi aŭtografon de Tonkin. La tuta aranĝo estis filmita por la Reta Kinejo de UEA.

La arto labori kune kostas 60,00 eŭrojn kaj estas mendebla ĉe la Libroservo de UEA kaj baldaŭ ĉe aliaj libroservoj. Mendante ĉe UEA oni ricevas rabaton de 1/3 ekde samtempa aĉeto de minimume 3 ekzempleroj. (Aldoniĝas 10% por la sendokostoj kaj en EU imposto de 6%.)

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/356a1

N-ro 357 (2010-01-12)
Universala Kongreso en Hanojo en 2012

La elekto de Hanojo kiel la urbo de la 97-a Universala Kongreso de Esperanto en 2012 estis la plej rimarkinda decido de la Estraro de UEA, kiu kunsidis en sia plena konsisto en la Centra Oficejo ekde la 10-a ĝis la 12-a de januaro. Ĝis la lasta momento ankaŭ la korea urbo Busan konkursis, kun alloga oferto, pri la rajto okazigi la Kongreson, sed post longa diskuto la Estraro decidis favore al la vjetnama ĉefurbo. La Esperanto-movado de Vjetnamio havas jam longan historion, sed la Universalan Kongreson ĝi gastigos por la unua fojo.

La nuna Estraro kunsidos ankoraŭ komence de la ĉi-jara UK en Havano, kie ĝi tamen traktos nur lastajn teknikajn detalojn de la kongresa programo. Kutime la Estraro havas plenkunsidon en Roterdamo en marto-aprilo, sed ĉi-foje la kunsido estis plifruigita kaj okazis tuj post la ceremonio por la publikigo de festlibro por Humphrey Tonkin. La tradicia printempa kunsido fariĝis do vintra. La estraranoj devos ankoraŭ trakti kaj decidi pri multaj aferoj rete, ĉar pro la frua kunsidodato ekz. la financaj dokumentoj ne povis jam esti pretaj. Tio lasis al la estraranoj pli da tempo por interŝanĝi ideojn interalie pri stimulado de la nun okazanta diskuto pri nova strategia plano por UEA. Tiurilate ili atendas multe pli da aktiveco de la komitatanoj, sed ili klopodos pli vaste altiri ankaŭ membrojn kaj aliajn esperantistojn en la diskuton pri tiu dokumento, kiu devus difini la plej irindan vojon por UEA dum la venontaj dek jaroj.

Kun Stefan MacGill, prezidanto de ILEI kaj ĝia observanto ĉe la Estraro de UEA, oni parolis pri la plua evoluigo de la instrua agado. La Estraro gratulis ILEI pro la sentebla plivigliĝo de ĝia agado post la pasintjara konferenco. Kun granda kontento oni notis la bonan starton de la Esperanto-ekzamenoj laŭ la normoj de la Eŭropa Referenckadro. Pri tio raportis Katalin Kováts el edukado.net, membro de la UEA-komisiono pri la novtipaj ekzamenoj. Por fina aprobo de la Komitato oni sendos proponon pri ĝisdatigaj modifoj en la interkonsento inter UEA kaj ILEI pri la instrua agado. La interkonsento estis aprobita en la UK en Havano en 1990 kaj estos do reviziita en la dua Havana UK. La propono estis jam aprobita de la estraro de ILEI, kies komitato siavice traktos ĝin en la ILEI-konferenco en Matanzas.

Por la nova serio de elstaraj sciencaj verkoj, "Scienca Penso", en kiu jam aperis La origino de specioj de Darvino, la Estraro aprobis regularon kaj envicigis por aperigo kiel ĝia dua titolo la verkon Lingvo kaj menso de la fama lingvisto Noam Chomsky. Kiel observanto de TEJO partoprenis la kunsidon la nuna TEJO-volontulo Alexandre Baudry, kiu raportis i.a. pri la baldaŭa apero de la eldono 2010 de la adresaro de la Pasporta Servo kaj pri la planata grafika reformo de la revuo Kontakto.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/357a1

N-ro 358 (2010-01-13)
109 tekstoj en "La arto labori kune"

La festlibro por Humphrey Tonkin, La arto labori kune, estas unu el la plej ampleksaj libroj iam eldonitaj de UEA. Kun 109 artikoloj, eseoj, studoj kaj rememoroj, bibliografio de Tonkin, kaj kelkdeko da fotoj sur 900 grandformataj paĝoj, ĝi estas biblioteko en si mem. La enhavo estas distribuita inter 11 rubrikoj:

1. Enkonduko (i.a. biografia konversacio kun Tonkin);
2. Lingvopolitiko kaj lingvoplanado;
3. Interlingvistiko;
4. Esperantologio;
5. Historio;
6. Movado kaj komunumo;
7. Apliko kaj disvastigo;
8. Literaturo;
9. Strategio;
10. Anekdotoj kaj rememoroj;
11. Aldonoj (i.a. bibliografio de Tonkin).

La enhavtabelo de la libro, antaŭparolo de prezidanto Probal Dasgupta, enkonduko de la redaktoroj Detlev Blanke kaj Ulrich Lins, kaj omaĝa mesaĝo de L.C. Zaleski-Zamenhof troviĝas en katalogo.uea.org/pdf/la_arto_labori_kune-komenco.pdf.

La arto labori kune kostas 60,00 eŭrojn kaj estas mendebla ĉe la Libroservo de UEA kaj baldaŭ ĉe aliaj libroservoj. Mendante ĉe UEA oni ricevas rabaton de 1/3 ekde samtempa aĉeto de minimume 3 ekzempleroj. (Aldoniĝas 10% por la sendokostoj kaj en EU imposto de 6%.)

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/358a1

N-ro 359 (2010-01-16)
La transdono de la festlibro al Humphrey Tonkin en UEAviva

La plej nova eldono de la filmĵurnalo UEAviva estas dediĉita al la publikigo de la festlibro La arto labori kune, kiun UEA eldonis okaze de la 70-a datreveno de Humphrey Tonkin. Prof. Tonkin festis sian vivjubileon la 2-an de decembro 2009, sed la transdono de la festlibro estis aranĝita la 9-an de januaro en la Centra Oficejo de UEA lige kun lia ĉiujara vizito al Biblioteko Hodler pro bibliografia laboro por la usona Asocio de Modernaj Lingvoj.

La 10-minuta filmo redonas la varman etoson de la transdona ceremonio per fragmentoj el ĝiaj programeroj, i.a. el la prelegoj de la du redaktoroj de la festlibro, Ulrich Lins kaj Detlev Blanke. La redaktoroj prilumis kaj la multflankan aktivadon de la jubileulo kaj la enhavon de la impona 900-paĝa volumo, al kiu kontribuis pli ol 100 aŭtoroj.

La filmo videblas ĉe: www.youtube.com/UEAviva#p/a/u/0/hzNlAD7ve38

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/359a1

N-ro 360 (2010-01-21)
ARKONES kaj Baltiaj Esperanto-Tagoj sub aŭspicioj de UEA

Du prestiĝaj Esperanto-aranĝoj, ambaŭ kun longa tradicio, ricevis aŭspiciojn de UEA por ilia ĉi-jara okazigo. La Estraro de UEA donis tiun specialan statuson al la 46-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj en la litova urbo Visaginas (26 junio – 4 julio) kaj al la 26-a ARKONES en la pola urbo Poznano (24-26 septembro).

La tradicio de Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET) naskiĝis kiel Ĉebalta Studenta Esperanto-Tendaro en 1959 kaj daŭras ekde tiam ĉiujare, escepte de du paŭzoj. Komence la partoprenantoj venis el la baltaj respublikoj, sed baldaŭ la aranĝo komencis altiri esperantistojn el la tuta tiama Sovetunio. Post la resendependiĝo de la baltaj ŝtatoj BET evoluis al vere internacia renkontiĝo kun riĉa programo. Al BET-46 oni atendas ĉ. 300 personojn el trideko da landoj.

ARKONES, t.e. ARtaj KONfrontoj en ESperanto, ĝuas la aŭspiciojn de UEA la kvaran fojon. De kelkaj jaroj tiu ĉi arta kaj kleriga aranĝo okazas lige kun la aŭtuna studsesio de la Interlingvistikaj Studoj ĉe la Universitato Adam Mickiewicz, kies studentoj kaj instruistoj formas parton de la averaĝe 200-kapa publiko kaj ankaŭ kontribuas al la programo. Ankaŭ pluraj funkciuloj de UEA prelegis en ARKONES, i.a. prezidanto Probal Dasgupta pasintjare.

Pli pri ARKONES: www.arkones.org/
Pli pri BET-46: www.esperanto.lt/

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/360a1

N-ro 361 (2010-01-30)
Diplomoj pro fidela membreco en UEA

Fine de januaro la Centra Oficejo ekspedis la lastajn diplomojn al tiuj individuaj membroj de UEA, kiuj ĝis la pasinta jaro membris en la Asocio minimume 40 aŭ 50 jarojn. Ĉiuj diplomoj estis subskribitaj de la Prezidanto de UEA, prof. Probal Dasgupta. Tiu rekono de fidela membreco estis enkondukita pasintjare kaj la unuaj diplomoj estis disdonitaj en la Universala Kongreso en Bjalistoko. Entute 186 membroj ricevis la honorigon pro 50-jara membreco, dum 259 membroj estis diplomitaj pro 40-jara membreco. Sekve 445 membroj, t.e. 7,8% el ĉiuj individuaj membroj de UEA, apartenas al sia Asocio jam almenaŭ 40 jarojn.

La eltrovado de diplomotaj membroj postulis grandan laboron, kiun en sia libera tempo plenumis Loes Demmendaal, estrarano pri financo kaj administrado, ankaŭ iniciatinto de la diplomoj. Ŝi devis trarigardi la tutan malnovan membrosliparon de UEA, slipon post slipo, ĉar en 1981, ekde kiam la administrado okazas komputile, la antaŭa kotizhistorio de la tiamaj membroj ne estis registrita en la komputilo. Ĉar diplomon povis ricevi tiuj, kiuj aliĝis al UEA jam pli ol 10 jarojn antaŭ la administra modernigo, ilia eltrovado eblis nur per mana kontrolo de la malnovaj dosierujoj, en kiuj estas gardataj la slipoj de kelkdek mil iamaj membroj de UEA.

Parto de la ricevintoj de diplomo pro 40-jara membreco ricevos ĉi-jare novan diplomon, tiun pro 50-jara membreco. La unua disdono de diplomoj okazos ĉiam en la Universala Kongreso, post kiu la neĉeestintoj ricevos sian diplomon poŝte aŭ eventuale en la Malferma Tago de la CO aŭ alia taŭga okazo.

(Kiuj ne ricevos diplomon ĝis la mezo de februaro, kvankam ili pensas, ke ili membras en UEA jam 40 aŭ 50 jarojn, bv. kontakti la Centran Oficejon, por ke la afero estu kontrolita.)

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/361a1

N-ro 362 (2010-02-07)
Raymond Boré forpasis

Raymond Boré, komisiito de UEA pri Zamenhof/Esperanto-objektoj (ZEO-j), forpasis la 6-an de februaro en Chambéry, Francio. Li naskiĝis la 19-an de oktobro 1925. Boré estis dum multaj jaroj kunlaboranto de Hugo Röllinger pri la registrado de ZEO-j. En 2001, post la morto de Röllinger, Boré daŭrigis lian laboron kiel komisiito de UEA. Boré ankaŭ vizitis multajn ZEO-jn por kompletigi sian kolekton de fotoj pri ili. En sia hejmurbo li atingis decidon de la urbaj instancoj nomi la placon, ĉe kiu li loĝis, Skvaro Zamenhof.

Pro la meritoj de Raymond Boré la Estraro de UEA ĉi-jare premiis lin per Diplomo pri Elstara Agado, sed la sorto ne plu permesis aranĝi ĝian personan transdonon al li. En 2005 li ricevis ankaŭ la Premion Ada Sikorska Fighiera. Boré estis dumviva membro de UEA ekde 1985 kaj delegito ekde 1986. Li estis ankaŭ mecenato de la Asocio i.a. kiel regula membro de Societo Zamenhof kaj ekde 2001 kiel Dumviva Patrono de UEA.

Pro malbona sanstato Boré rezignis kiel komisiito pri ZEO-j fine de la pasinta jaro. La Estraro de UEA nomumis kiel lian sekvanton lian longtempan helpanton Robert Kaminski. 

 

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/362a1

N-ro 364 (2010-02-12)
La Ĝenerala Sekretario de UN alvokas por Olimpika Militpaŭzo

Dum alproksimiĝas la 21-aj Vintraj Olimpikaj Ludoj en Vankuvero, Unuiĝintaj Nacioj kaj la Olimpika Movado alvokas ankoraŭ plian fojon al tutmonda ĉesigo de militado dum la daŭro de la Ludoj.

La Olimpika Militpaŭzo alportas esperon de almenaŭ portempa ripozo je perforto kaj armita konflikto. Ĝi ankaŭ tiras atenton al terura paradokso. En la Olimpikoj kaj tra la tuta jaro, ni prave honoras la elstarajn atingojn de la homa korpo kaj la pozitivajn sociajn valorojn de konkura sportado, inkluzive de teama spirito kaj justeco. Tamen, multe tro ofte, per la buĉado de milito, ni terure damaĝas tiun saman homan korpon kaj ankaŭ niajn komunajn valorojn.

Por ke homoj atingu sian plenan kapablon, paco kaj stabileco estas esencaj. La Olimpika Militpaŭzo estas fundamentita je tiu sopirado kaj je idealoj komunaj al kaj Unuiĝintaj Nacioj kaj la Olimpika Movado: tutmonda amikeco, harmonio, neperforto kaj nediskriminacio.

Pro tio mi solidaras kun la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj, la Internacia Olimpika Komitato kaj la Olimpika Movado en instigado al ĉiuj partoprenantoj en milito tra la tuta mondo demeti siajn armilojn dum la 21-aj Olimpikaj Vintraj Ludoj. Ni komencu per la Olimpika Militpaŭzo kaj daŭrigu eĉ post plenumo de la ludoj kaj aljuĝo de la medaloj.

Novjorko, 12 februaro 2010

Ban Ki-moon

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/364a1

N-ro 365 (2010-02-16)
Mesaĝo de Probal Dasgupta al la Kunfluo de Lingvoj

La Prezidanto de UEA ricevis inviton al la konferenco "Bhasha Kunfluo", kiun okazigos en marto la Bhasha Esplora kaj Publikiga Centro kun pli ol 3000 partoprenantoj, parolantaj diversajn baratajn lingvojn. Ĉar pro aliaj devoj prof. Dasgupta ne povos ĉeesti en la Kunfluo, li sendis al ĝi jenan skriban mesaĝon.

--------------------------

Estimataj kunfluanoj,

Ke vi ĉiuj estas ĉi tie, por festi la diversecon de la lingvoj de Barato, estas jam per si mem grava atingo, kaj nia unua devo – mi diras ‘nia’ ĉar iuj el ni, kiuj ne povis veni, tamen anime ĉeestas kun vi – estas danki al Ganeŝ Devy kaj aliaj kunorganizantoj, kiuj ebligis tiun ĉi trafon. Tio, ke ili estas sukcesaj organizantoj de kunfluo, signifas ke ili scipovas ĝin transdoni al ĉiuj, kiuj partoprenas, tiel ke malakriĝu la limo inter organizantoj kaj partoprenantoj.

 Barato estas lando de malakriĝintaj limoj. Ni eksplicite difinas la limojn, kaj poste ni ilin aliformatigas kiel intertrakteblajn duonrealaĵojn. Tio ĉi estas arto. Ĝi savtenas nian kulturan diversecon – eĉ la aborigenajn lingvojn, kies pluvivado nek en la antikva nek en la moderna Barato ricevis ajnan formalan apogon de la strukturoj de la kodigado. Iuj inter ni nun komencas forgesi, kiel do konservi la intertraktan pluralecon sur spontana nivelo. Tial la arto de la pluraleco nun fariĝas arto, kiun ni devas memkonscie lerni kaj praktiki. Nia kapablo publike debati kaj tezumi devas sin altigi renkonte al la okazo. Ni bezonas zorge formuli la koordinatojn de la intertrakta pluraleco. Nur tiam ni trafos alfronti la defion en ties hodiaŭa, akutiĝinta versio.

La institucioj de la klerigo – kaj de la formalsektora mensa laboro por la kleriĝintoj – povas esti uzataj por estigi disduigon de la elito disde la popolamasoj; tion ni demonstris per nia praktiko. La agadkajero de nia lando montras, ke tiaformata lernejado tenas la aborigenajn lingvojn en stato de porĉiama senvoĉdoneco. Multaj inter ni, ne estante aborigenoj, trovas tion tute akceptebla, ĉar ni enamiĝis al la sukcesrakonto de la ĉefa fluo de la moderna Barato.

 Venis jam la tempo por fronti al la defio demonstri, ke ni kapablas fleksi la klerigejojn – kaj tiujn ekonomiajn entreprenojn, en kiuj laboros, plenkreskinte, niaj klerigitoj – tiel draste, ke ili povu estigi trans tiu disduiga limo amikecon kaj ne malafablemon. Fleksi ilin tiel draste, ke ĉiujn malgrandajn lingvojn ili sukcesu movi en la lumon kaj ne puŝi en la mallumon. Fleksi ilin tiel draste, ke nia sistemo de literatura eldonado komencu liberfluigi la energiojn de la buŝaj tradicioj de la barataj aborigenaj socioj, de la rakontoj kaj versaĵoj, kiujn niaj virinoj iam kundisponigis nur inter si sed nun konsentos dividi kun nove sentemiĝinta kaj interesiĝanta publiko, kaj de ĉio alia, kion la presejado en la pasinteco forbaris for de la publika rigardo. Estas nia tasko ankaŭ nian publikon tiel fleksi, ke tiu publiko kunkreskos kun la institucioj, cele al tia konsterna inkluzivemo, ke nur tiu, kiu vidos ĝin, kredos pri ĝia ekzisto.

Profesie dirite, mi laboras en la komunumo de la barataj lingvistoj; ke ni havas iun Khubĉandani, iun Annamalai, iun Kelkar au iun Bhat donas al ni multajn kialojn por prifieri nian pli aĝan generacion, kaj iuj el la pli junaj lingvistoj jam demonstris sian kapablon je la scienca rigoro kaj la demografia inkluzivemo. Mi esperas, ke la publiko de Barato, kiu ofte ne tute komprenis al kio povas servi la lingvistoj, komencos percepti, ke la unika mozaiko de lingvoj kaj kulturoj en tiu ĉi nacio meritas, ke oni aprezu ĝian valoron; kaj ke la lingvistoj povas helpi nin fronti al la defio konservi kaj kultivi tiun ĉi trezoron.

 Mi parolas ankaŭ por la komunumo de la uzantoj de la lingvo Esperanto, la lingvo fasonita por rapida lerno kiu servas kiel maksimume neŭtrala ponto inter lando kaj lando, inter popolo kaj popolo. La Esperanta komunumo rezolute celas konservi la riĉecon de la lingvoj de la mondo, donante prioritaton al la malpli grandaj komunumoj. Jen kial tiaj senlacaj agantoj por la lingvoj de malplimultoj, kiel Tove Skutnabb-Kangas kaj Robert Phillipson, estas kun ni.

 Formale dirite, mi verkas ĉi tiun mesaĝon kiel la nuna prezidanto de Universala Esperanto-Asocio, neregistara organizaĵo en operaciaj rilatoj kun Unesko kaj havanta aliĝintajn landajn asociojn en sepdek landoj. La advokatado por komunumoj, kies lingvaj rajtoj estas malobservataj, fariĝis la ĉefa temo en niaj intervenoj ĉe Unesko kaj Unuiĝintaj Nacioj. En 2008, ni okazigis simpozion pri la lingvaj rajtoj en la ĝeneva oficejo de UN por festi nian propran centjariĝon kaj la sesdekjariĝojn de la Universala Deklaracio pri Homaj Rajtoj. Nia festpreleganto estis Tove Skutnabb-Kangas; ni estis kontentaj liveri forumon ankaŭ al reprezentantoj de indiĝenaj popoloj, kiuj tie prezentis tezojn pri sia rajto konservi la kulturan kaj intelektan riĉecon de siaj lingvoj.

 Esperanto estas grava tradukilo, kiu ebligas la komparadon de spertoj inter la agantoj por la lingvoj de malplimultoj en la tuta mondo, kaj por diskonatigi inter tiuj komunumoj same la kulturan kaj lernaĵan diversecon de niaj artoj kaj scioj, kiel la fundamentan unuecon de la homaj valoroj. Tio ĉi liveras fortikan bazon por la paco; Esperanto estas esence pacmovado kun lingva vizaĝo. Ne estas vaste konate, ke en 1921, kiam Barato estis plenrajta membro de la Ligo de Nacioj, Barato kune kun Argentino, Persujo kaj kvar aliaj nacioj lanĉis la ideon, ke oni mondnivele adoptu Esperanton. Post kiam la tiama Vica Sekretario de la Ligo, Inazo Nitobe, ekzamenis la demandon kaj verkis favoran raporton, Barato kunproponis formalan rezolucion favore al Esperanto; ĝin paffaligis franca vetoo, kun postkulisa kompliceco de la britoj. Ŝajnas al ni en la Esperanta mondo, ke la baratanoj de hodiaŭ, fronte al la defio konservi la riĉan lingvan kaj kulturan mozaikon de Barato, devus konsideri la eblon aldoni Esperanton al sia ilaro – almenaŭ sur la nivelo de la komuna luktado, por kiu de longe lobiadas la esperantistoj, kaj ankaŭ sur la nivelo intelekta kaj arta. Kontraŭe al tio, kion pensas multaj, fakte nia movado laboras en intima kunagado kun multaj geamikoj, kiuj ne lernis specife la Esperantan lingvon; Esperanto estas ankaŭ kulturo; ĝi estas kuirarto, instruanta al ni ŝati la estetikan diversecon, kiu vestas nian homaran unuecon.

 Mi dankas pro via atento. La komunumoj, kiujn mi reprezentas, sendas al vi bondezirojn por sukcesa kunfluo kaj por serioza kaj daŭronta prisekvado. Bonvolu informi nin, kiel povas helpi ni lingvistoj – kaj ni esperantistoj. 

Via,
Probal Dasgupta
 

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/365a1

N-ro 367 (2010-02-28)
Mark Fettes en la aprila Malferma Tago

D-ro Mark Fettes estos la ĉefa preleganto de la 32-a Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA sabaton, la 17-an de aprilo. En sia prelego Fettes traktos Esperanton kaj la mondan edukan problemon. Laŭ li, tradicie ni pensas pri Esperanto kiel respondo al lingva problemo. "Tamen, eblas koncepti ĝin egale bone kiel respondon al eduka problemo. Kia estas tiu problem(ar)o, nuntempe, kaj kiel ni povas respondi al ĝi, estas la ĉefaj temoj de la prelego. Ne mankos kelkaj konsideroj pri la eduka rolo de UEA kaj la sekvoj por ĝia strategio", klarigas la prelegonto.

Mark Fettes estas asista profesoro en la Faktultato pri Edukado de la Universitato Simon Fraser en Vankuvero. Li estis redaktoro de la revuo Esperanto 1986-1991 kaj estrarano de UEA 1992-1998. En 1996 li estis la ĉefa aŭtoro de la fama Manifesto de Prago, kiun subskribis pli ol 14000 esperantistoj.

En la programo estos ankaŭ aliaj prelegoj, libroprezentoj kaj filmoj. La vizitantoj povos profiti de rabatoj en la libroservo kaj gajni esperantaĵojn en senpaga loterio. Kafo kaj teo, ankaŭ senpagaj, estos varmaj la tutan tagon. La programo daŭros de la 10-a ĝis la 17-a horo.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/367a1

N-ro 366 (2010-02-26)
Linguapax-premio al Robert Phillipson

Prof. Robert Phillipson estas unu el la du laŭreatoj de la ĉi-jara Linguapax-premio. Phillipson estas emerita profesoro de la Fakultato de Lingvoj, Komunikado kaj Kulturaj Studoj de la Kopenhaga Lernejo pri Komerco. Li estas ĉefe konata pro siaj studoj pri lingva imperiismo kaj rilatoj inter lingvo kaj potenco. Liaj plej konataj libroj estas Linguistic imperialism (Lingva imperiismo), pionira verko aperinta en 1992, kaj Ĉu nur-angla Eŭropo? (2003), kiun UEA eldonis en Esperanta traduko en 2004. En la serio de Esperanto-dokumentoj aperis de li Internaciaj lingvoj kaj internaciaj homaj rajtoj (2002). Li ankaŭ prelegis en pluraj Nitobe-simpozioj.

Krom Phillipson, la premion ricevis Miquel Siguan i Soler, emerita profesoro de la Universitato de Barcelono. La premioj estis publikigitaj en la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo la 21-an de februaro.

Linguapax, kiu estiĝis fine de la 80-aj jaroj kiel projekto de Unesko, estas neregistara organizaĵo por la konservado kaj akcelado de lingva diverseco en la mondo. Kiel la nomo aludas, ĝi bazas sian agadon sur la ideo, ke lingvoj kiel portantoj de identeco kaj kultura esprimado estas nedisigeblaj disde la celado por paco kaj interkultura kompreniĝo. En 2001 la Kataluna Unesko-Centro transprenis la daŭrigadon de la projekto kaj ĝia sidejo estis starigita en Barcelono.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/366a1

N-ro 368 (2010-03-01)
Buller: Mi eksentas elektan etoson

14 membroj de UEA el 12 landoj konkursos pri la rajto reprezenti la individuajn membrojn en la Komitato de la Asocio dum la periodo 2010-2013. Ses el ili estos elektitaj kiel Komitatanoj B per poŝta balotado, kiu komenciĝos en aprilo. Entute estis proponitaj 16 kandidatoj, sed du el ili ne sukcesis kompletigi siajn dosierojn ĝis la limdato fine de februaro. Ĉiu kandidato devis akiri subtenon de minimume dek membroj el tri landoj.

La granda nombro draste kontrastas kun la elektoj en 2007, kiam por sep lokoj aperis nur kvin kandidatoj kaj balotado ne necesis. Laŭ Osmo Buller, kiu pro ofico gvidas la proceduron, tio estas kuraĝiga evoluo. "Post periodo de ia apatio kaj senkonsileco membroj denove ekinteresiĝas pri la estonteco de UEA, kiu estas tiel bildodifina pri la tuta Esperanto-movado", li konkludas. "Espereble tiu ĉi sukcesa fino de la unua etapo de la elektoprocezo plu akcelos densiĝon de la elekta etoso, kiun mi ja eksentas en la aero." Buller karakterizas la elekton de B-komitatanoj kiel la plej grandskalan referendumon en Esperantujo. "Ĝi estas ankaŭ bonega maniero ankoraŭ pli proksimigi la membrojn al la Asocio, precipe nun, kiam pro la multeco de kandidatoj vere temas pri elektoj en la plena senco de la vorto."

La kandidatoj estas: Marija BELOŠEVIĆ (Kroatio), Paulo BRANCO (Belgio), Tomasz CHMIELIK (Pollando), Petr CHRDLE (Ĉeĥio), Probal DASGUPTA (Hinda Unio), Johan DERKS (Nederlando), Mark FETTES (Kanado), LEE Jung-kee (Korea Resp.), Jukka PIETILÄINEN (Finnlando), Barbara PIETRZAK (Pollando), Josip PLEADIN (Kroatio), José Antonio VERGARA (Ĉilio), Amri WANDEL (Israelo) kaj WU Guojiang (Ĉinio).

Kvar kandidatoj (Belošević, Chmielik, Derks kaj Pietiläinen) estas nunaj Komitatanoj B; ne rekandidatiĝis nur István Ertl, kiu unue elektiĝis en 2004 kun la plej granda nombro da voĉoj en la tiama balotado. Chrdle kaj Vergara estas Komitatanoj A; Branco, Dasgupta, Pietrzak kaj Wandel Komitatanoj C. Aparte rimarkinde estas, ke prezidanto Dasgupta, ĝenerala sekretario Pietrzak kaj estrarano Vergara prezentas sin por la prijuĝo de individuaj membroj. Tio ne venas kiel surprizo, ĉar sian intencon ili indikis jam en la Universala Kongreso en Bjalistoko.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/368a1

N-ro 369 (2010-03-12)
Ankaŭ Fraŭlino Barlaston al la Malferma Tago!

Eksciinte, ke Mark Fettes prelegos en la aprila Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA, la emerita angla kantistino Fraŭlino Emily Barlaston kreis spacon en sia densa programo por povi ankaŭ mem aperi en Roterdamo. Laŭ Vikipedio, la populara sopranulino naskiĝis en 1937 en Stoke-on-Trent, Staffordshire, kaj ricevis sian O.B.E. (Ordenon de la Brita Imperio) el la manoj de sia persona amikino reĝino Elizabetino la Dua, kiu tiel dankis ŝin pro ŝiaj servoj kiel primadono kaj kultura diplomatino, kaj pro ŝia laboro kun anglaj skoltinoj kaj skoltinetoj. Ŝia alia amata lando estas Nederlando, kie ŝi gastis i.a. ĉe reĝino Beatrix kaj la eksa ĉefministro kaj Alta Komisiito de UN pri Homaj Rajtoj, s-ro Ruud Lubbers. Krom en kelkaj UK-oj kaj aliaj Esperanto-aranĝoj, Fraŭlino Barlaston kantis antaŭe en unu Malferma Tago, en aprilo 1997.

La 32-a Malferma Tago okazos sabaton, la 17-an de aprilo 2010, ekde la 10-a ĝis la 17-a horo. Malgraŭ la aldoniĝo de la fama kantistino al la programo, la eniro restos senpaga.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/369a1

N-ro 370 (2010-03-18)
Navi Pillay: Diskvalifiku rasismon!

La 21-a de marto estas Internacia Tago por la Eliminado de Rasa Diskriminacio. Ĝi estis proklamita de la Ĝenerala Asembleo de UN en 1966 memore al la tragedio en la sud-afrika Sharpeville, kie tiutage en 1960 polico ekpafis kaj mortigis 69 homojn kaj vundis pli ol 300 aliajn dum paca demonstracio kontraŭ apartismaj leĝoj de la lando. La Tago servas ne nur por reatentigi la internacian komunumon pri la teruraj sekvoj de rasismo sed ankaŭ por memorigi pri niaj sindevigo kaj decidemo kontraŭbatali rasan diskriminacion.

Ĉi-jare, kiam pasas la 50-a datreveno de la masakro en Sharpeville kaj kiam la Mondpokala Turniro de Futbalo okazos en Sud-Afriko, la Alta Komisiito de UN por Homaj Rajtoj, s-ino Navi Pillay, mem sudafrikano, alvokas por atento al rasismo en sporto. La sporte inspirita temo de la ĉi-jara Tago estas Diskvalifiku rasismon. En sia deklaro okaze de la Tago s-ino Pillay instigas "utiligi la grandan potencialon de sporto por subfosi rasismon, fremdofobion kaj similajn formojn de netoleremo en la pli vasta socio". Ŝi substrekas, ke tiurilate ĝuste futbalo havas grandegan potencialon, ĉar ĝi "altiras grandegajn kaj pasiajn spektantarojn vivajn kaj televidajn".

UEA, kiu ĉiam apogis kaj kontribuis al la iniciatoj de UN kaj Unesko kontraŭ ĉiuj formoj de rasismo, ankaŭ nun apogas la alvokon de la Alta Komisiito por Homaj Rajtoj kaj peras ĝin al la Esperanta komunumo. UEA disponigas Esperantan tradukon de la deklaro de s-ino Pillay, kompletigita per informaj notoj de la Oficejo de la Alta Komisiio por Homaj Rajtoj. Kiel eduka kaj diskuta materialo daŭre rekomendinda estas krome la mondfama libro Paĉjo, kio estas rasismo? de Tahar Ben Jelloun, eldonita de UEA.

Deklaro de la Alta Komisiito: dl.dropbox.com/u/2167396/Diskvalifiku%20rasismon.doc

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/370a1

N-ro 371 (2010-03-24)
UEA retenis la membronombron en 2009

En la jaro 2009 Universala Esperanto-Asocio havis 5713 individuajn membrojn (IM), dum en 2008 ilia nombro estis 5702. La pluso de 11 signifas, ke pasintjare la ofta "kongresa efiko" apenaŭ influis la totalan nombron, kio ne mirigas, ĉar la UK-oj en 2008 kaj 2009 estis praktike same grandaj (resp. 1860 kaj 1845 aliĝintoj). La gastiganto en 2008, Nederlando, pli-malpli konservis la membraron de 2008. En la gastiganta lando de 2009, Pollando, la nombro pli ol duobliĝis. La polan kreskon kontraŭpezis tamen malkresko en kelkaj najbaraj landoj, kiujn Bjalistoko ial ne altiris tiom kiom la pli multekosta Roterdamo. La plej granda la falo estis en Rusio.

Ankaŭ en 2009 plej multe da individuaj membroj estis en Francio (611; +28), dum Germanio estis la dua (539; +5), tiel ke 20,1% de la membroj loĝis en tiuj du landoj. Sekvis Japanio (402; ±0), Brazilo (381; +44), Usono (302; -12), Nederlando (248; -6), Pollando (245; +125), Italio (195; -13), Rusio (165; -44), Belgio (155, -4), Britio (146; -7), Svedio (141; -13), Hispanio (138; -9), Finnlando (131; -5), Ĉinio (115; -12), Ĉeĥio (101; +19), Hungario (98; -15), Danio (97; ±0), Svislando (86; +1), Kanado (72; -3) kaj Israelo (65; -1).

La nombro de aligitaj membroj (AM), t.e. tiuj membroj de la landaj asocioj de UEA, kiuj ne estas IM de UEA, kreskis al 12605 (+113). Plej multe da aligitaj membroj estis en Hungario 1570 (+222), Ĉinio 1051 (±0), Japanio 948 (+271), Germanio 806 (-26), Italio 741 (-36), Pollando 700 (+200), Usono 504 (+163), Belgio 443 (-37), Francio 418 (-135), Britio 350 (-15), Svedio 320 (+25), Kroatio 295 (+2), Korea Resp. 219 (+33), Nederlando 219 (+7), Brazilo 204 (-114) kaj Finnlando 203 (+1).

La tuta membraro de UEA, t.e. aligitaj kaj individuaj membroj kune, nombris 18318 (+124). En la statistiko de ĉiuj membroj en 2009 suverene regis Hungario (1668; +207), sekvata de Japanio (1350; +271), Germanio (1345; -21), Ĉinio (1166; -14) kaj Francio (1029; -107). La nombro de landoj kun membroj de UEA kreskis de 121 al 124.

436 IM estis malpli ol 30-jaraj kaj sekve ili samtempe estis IM de TEJO. Kompare kun la antaŭa jaro temis pri malkresko de 32. El ĉiuj IM junaj estis 7,6%. (Dek jarojn pli frue, en 1999, la proporcio estis 9,7%.) El ĉiuj AM, junaj estis 1905 (-21). La junaj IM kaj AM sume nombris 2341. En 2008 tiu nombro estis 2394, tiel ke la malkresko de la tuta TEJO-membraro estis 53.

La revuo Esperanto havis 3765 pagitajn abonojn (-95) kaj la junulara revuo Kontakto 735 (-110).

Laŭlanda membrostatistiko de UEA aperas en la aprila numero de Esperanto.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/371a1

N-ro 372 (2010-03-31)
Forpasis Ferenc Jáki

La 26-an de marto forpasis en Budapeŝto d-ro Ferenc Jáki, emerita mezlerneja instruisto kaj doktoro pri klasika filologio. Li naskiĝis la 16-an de novembro 1919. Esperanton li lernis en kurso de Julio Baghy en 1961. En 1965 li diplomiĝis kiel Esperanto-instruisto. Kun prof. István Szerdahelyi li iniciatis la leĝigon de la elekteblo de Esperanto kiel studobjekto en hungaraj lernejoj kaj la starigon de Ŝtata Ekzamenkomisiono, kiun li prezidis de 1967 ĝis 2008. De 1966 ĝis 1969 li kunlaboris kiel tradukanto kaj voĉleganto por la Esperanto-elsendoj de Hungara Radio. Dum pluraj mandatperiodoj li estis komitatano kaj estrarano de Hungara Esperanto-Asocio, kies Honora Membro li fariĝis. En 1992 Ferenc Jáki estis elektita Honora Membro de UEA. En 1999 li estis distingita kiel Kavaliro de la Hungara Kulturo. Li aperigis plurajn poemarojn en la hungara lingvo kaj ankaŭ skulptis, pentris kaj fotis.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/372a1

N-ro 373 (2010-04-08)
Voĉdonado komenciĝis en UEA

Per la dissendo de balotiloj al ĉ. 4500 membroj, kiuj jam kotizis por 2010, komenciĝis la elektado de Komitatanoj B, kiuj reprezentos la individuajn membrojn en la Komitato de UEA dum la trijara periodo 2010-2013. Ĉiu membro rajtas voĉdoni por 6 el 13 kandidatoj, kies sinprezentoj akompanas la balotilon. Por partopreni en la voĉdonado, necesos resendi la balotilon tiel, ke ĝi atingu la Centran Oficejon plej laste la 31-an de majo.

La kandidatoj estas Marija Belošević (Kroatio), Paulo Branco (Belgio), Tomasz Chmielik (Pollando), Petr Chrdle (Ĉeĥio), Probal Dasgupta (Hinda Unio), Johan Derks (Nederlando), Mark Fettes (Kanado), Jukka Pietiläinen (Finnlando), Barbara Pietrzak (Pollando), Josip Pleadin (Kroatio), José Antonio Vergara (Ĉilio), Amri Wandel (Israelo) kaj Wu Guojiang (Ĉinio). Estis kandidatigita ankaŭ Lee Jung-kee (Korea Resp.), kiu tamen retiriĝis.

La Centra Oficejo daŭrigos sendi balotilon ankaŭ al la malfruaj kotizontoj ĝis iom antaŭ la fino de majo. En la daŭro de la voĉdonado la CO informos de tempo al tempo pri la nombro de ricevitaj balotkovertoj, por ke interesitoj povu sekvi la evoluon de la aktiveco. Ĉar pluraj membroj rajtas resendi siajn balotilojn en sama koverto, la precizan nombron de balotiloj oni ekscios nur post la fino de la voĉdonado, kiam la kovertoj estos malfermitaj. Tial oni nepre ne enmetu en saman koverton ion ajn alian kun la balotilo, ĉar ekz. loĝmendo por la ĉi-jara UK fatale malfruiĝus. Kunsendo de balotilo k.a. korespondaĵoj en sama koverto eblas nur, se la balotilo troviĝas en aparta koverto. Eblas transdoni balotilon ankaŭ surloke en la CO, ekz. dum la Malferma Tago la 17-an de aprilo.

En la antaŭa fojo, en 2007, balotado ne okazis, ĉar estis malpli da kandidatoj ol disponeblaj lokoj. En 2004 estis dissenditaj 5140 balotiloj, el kiuj revenis 1491, t.e. 29,0%. En 2001 voĉdonis 1887 membroj el 6010, t.e. 31,4%. Rekorda aktiveco estis en 1998, kiam voĉdonis 2328 membroj el 6920, t.e. 33,6%.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/373a1

N-ro 374 (2010-04-10)
UEA kondolencas polojn
Nome de Universala Esperanto-Asocio mi kondolencas Polan Esperanto-Asocion, la polajn membrojn de UEA kaj ĉiujn polajn esperantistojn pro la tragedia pereo de la Prezidanto de la Pola Respubliko s-ro Lech Kaczyński, lia edzino kaj multaj elstaraj reprezentantoj de la pola publika vivo en aviadila akcidento.

Esperantistojn tiu ŝoka informo tuŝas aparte pro la historiaj ligoj de la Internacia Lingvo kun Pollando, kies ĉefurbo estas la naskiĝurbo de Esperanto. La varmaj sentoj de esperantistoj pri Pollando montriĝis kaj pli firmiĝis pasintjare lige kun la 94-a Universala Kongreso de Esperanto en Bjalistoko, per kiu la Esperanto-movado omaĝis la 150-an datrevenon de la naskiĝo de d-ro L.L. Zamenhof en tiu urbo.

Niaj pensoj estas denove en Pollando, ĉi-foje plenaj de funebro kaj kunsento kun la proksimuloj de la forpasintoj.

Osmo Buller
Ĝenerala Direktoro de UEA
Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/374a1

N-ro 375 (2010-04-20)
Malferma Tago spite la cindran nubon

Pli ol 70 partoprenantoj vizitis la 32-an Malferman Tagon de la Centra Oficejo de UEA sabaton, la 17-an de aprilo. Multaj estis malhelpitaj pro nuligitaj flugoj aŭ fortimigitaj de plenplenaj trajnoj sekve de la haltigo de aertrafiko pro la cindra nubo elsputita de islanda vulkano.

La ĉefgasto estis d-ro Mark Fettes, asista profesoro pri edukado en la Universitato Simon Fraser en Vankuvero. Fettes prelegis dufoje pri Esperanto kaj la monda eduka problemo, klarigante sian ideon pri UEA kiel unuavice eduka organizaĵo. Nora Caragea legis el Pacrakontoj, kiu estas jam la kvara libro de la germana aŭtorino Gudrun Pausewang en ŝia traduko. Rob Keetlaer prezentis sian retejon pri proverboj, www.proverbaro.net. Sian agadon prezentis ankaŭ TEJO kaj Esperanto@Interreto (E@I), dum komitatano Johan Derks diskutigis interesitojn pri la utilo de reta decidfarado. Ankaŭ pluraj filmoj estis montritaj.

La Libroservo vendis sume por € 2107,52. La ĉefa furoraĵo (8 ekz.) estis la nova English-Esperanto-English Dictionary de John Wells. De Asteriks ĉe la olimpiaj ludoj kaj la Tonkin-festlibro La arto labori kune estis venditaj po 6 ekz.

La venonta Malferma Tago estos sabaton, la 27-an de novembro 2010.

 

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/375a1

N-ro 376 (2010-04-21)
Forpasis Pastro Magnani

Pastro Duilio Magnani forpasis la 20-an de aprilo en Rimini (Italio). Li naskiĝis la 11-an de junio 1928. Magnani fariĝis sacerdoto en 1953 kaj laboris kiel paroĥestro ĝis 2003. En 1969 li sukcese trapasis la unuagradan ekzamenon de Esperanto. Li estis membro de UEA ekde 1974 kaj delegito ekde 1978.

Magnani aktivis en Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE), kies prezidanto li estis de 1979 ĝis 1995. Grandaj atingoj dum lia prezidanteco estis la oficiala agnosko de IKUE kiel privata internacia asocio de fideluloj fare de la Sankta Seĝo, aprobo de la Esperanta Meslibro kaj, en 1994, la enkonduko de la jam tradiciaj salutvortoj en Esperanto fare de la Papo je kristnasko kaj pasko. Grava parto de la aktivado de Magnani estis lia helpagado por esperantistoj en orienteŭropaj kaj evoluantaj landoj, precipe en Afriko. Pro tiu agado UEA distingis lin en 2007 per la prestiĝa Premio Onisaburo Deguĉi.

En sia preĝejo en Rimini Magnani realigis Esperantajn kaj itallingvajn artajn mozaikojn. Per kontaktoj kun gravuloj de la civila kaj religia mondo li ofte akiris subtenon por Esperanto. En 2005 Magnani fariĝis Honora Membro de UEA

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/376a1

N-ro 377 (2010-04-23)
Varia temaro en la Havana IKU

Internacia Kongresa Universitato allogas en la lastaj jaroj multe da prelegproponoj de universitatanoj kaj aliaj fakuloj. Por prelegi en ĝia 63-a sesio dum la 95-a Universala Kongreso de Esperanto en Havano (17-24 julio 2010) estis 20 kandidatoj, t.e. pli ol duoblo de la naŭ prelegoj, kiuj konsistigos la programon de IKU. Ĉar aldone la kvalito de la proponoj estis tre alta, la tasko de la speciala UEA-komisiono, kiu prijuĝis ilin, ne estis facila. La finan decidon faris la Estraro de UEA, kiu plene sekvis la rekomendon de la komisiono.

En Havano okazos jenaj naŭ IKU-prelegoj, kiuj traktos plej diversajn temojn: kulturo, literaturo, lingvo, esperantologio, fiziko, medio kaj medicino:

Duncan Charters: Etnaj kaj preteretnaj kulturoj;
Jane Edwards: Kultura dinamiko de la kuba diasporo;
Maritza Gutiérrez: Lingva diverseco en Latinameriko;
Hidenori Kadoya: Lingvaj rajtoj en la Esperanto-movado;
Stefan MacGill: Esperanto-didaktiko;
Orlando Raola: Neŭtrona difrakto;
Humphrey Tonkin: Shakespeare en multlingva mondo;
Rafaela Urueña: Protektado de la medio;
José Antonio Vergara: Medicinaj sistemoj en interkultura dialogo.

Kiel la temoj sugestas, pluraj prelegoj rilatas al la temo de la 95-a UK, Interproksimigo de kulturoj. La prelegoj de Charters, Tonkin kaj Urueña estos samtempe kursoj de Akademio Internacia de la Sciencoj. La dumkongresaj AIS-kursoj konsistas el tri prelegoj, el kiuj la IKU-prelego estos la unua, sekvata de du daŭrigaj prelegoj por pli profunda traktado de la temo. La kunlaboro inter IKU kaj AIS komenciĝis en 1995.

La prelegotekstoj aperos en la t.n. IKU-libro, lanĉota en la UK. Kelkaj antaŭaj IKU-libroj estas ankoraŭ haveblaj ĉe la Libroservo de UEA. Pluraj IKU-libroj estas konsulteblaj en la IKU-sekcio de la kongresa retejo de UEA, kie baldaŭ aperos ankaŭ la resumoj de la ĉi-jaraj prelegoj: www.uea.org/dokumentoj/IKU/index.html

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/377a1

N-ro 378 (2010-05-10)
Vergara salutis la "lokomotivon" de la movado

Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF) estas unu el la plej malnovaj, grandaj kaj aktivaj fakaj Esperanto-asocioj. Ĝi estis fondita en 1909 kaj ekde 1953 ĝi membras en UEA kiel aliĝinta faka asocio. La 8-an de majo komenciĝis en la bulgara ĉefurbo Sofio la 62-a kongreso de IFEF, kiu daŭros ĝis la 15-a de majo. José Antonio Vergara, estrarano pri faka kaj scienca agado, sendis al la kongreso la tradician salutmesaĝon de UEA.

-----

Karaj d-ro Romano Bolognesi (prezidanto), s-ro Istvan Gulyas (vicprezidanto) kaj LKK-anoj, karaj IFEF-kongresanoj,

jen vi denove, samkiel jaron post jaro, kune festante la belan koincidon kundividi kaj komunan lingvon kaj profesian vivon ligitan al unu el la plej gravaj teknologiaj entreprenoj de la moderno.

Mi foje demandas min, ĉu la nuna socia vivo estas imagebla sen trajnoj? Ĉu estas iuj kiuj ne ŝatas ilin? Mi mem loĝas en tre periferia lando (Ĉilio), kies ekstremaj mallarĝeco kaj longeco igis ĝin kvazaŭ kreita por havi centran fervojan linion, kun flankaj retoj tra nia teritorio. Kaj ni ja havis ĝin: mia lando havis la unuan fervojon en Sudameriko (1853) kaj jam fine de la 19-a jarcento la tiama, esperiga ondo de materia kaj socia progreso havis kiel sian kernan simbolon la etendon de la fervojo suden. Eĉ europaj fakuloj venis kunlabori, ekz. la fama franca inĝeniero Eiffel, kies mirindaj konstruaĵoj daŭre imponas.

Kaj tamen, malgraŭ la plurformaj utiloj de la fervojo, ekde la fino de la 1970-aj oni preskaŭ komplete ruinigis ĝian rolon en la transportado de personoj favore al la privataj buskompanioj. Nuntempe la fervojo en mia lando estas kompatinda fantomo kompare al ĝia iama gloro. Do, malgraŭ la socia valoro de iu servo aŭ ideo, ĝi ne ĉiam ĝuas la subtenon ĉe la decidopovaj potenculoj.

Simile, la trajno alvenis al Bjalistoko jam en 1862, kiam Zamenhof estis apenaŭ 3-jara. Inspirita de tio kion li spertis en tiu medio, tiu homo poste, jam kiel juna kuracisto donacis al la mondo revolucian lingvan ilon por unuigi ĝin. Tamen, malgraŭ la komuna potencialo servi la homaron, la paralela evoluo de la transporta kaj komunika teknologioj unuflanke, kaj Esperanto aliflanke ne montriĝis simetria. La decidoj favoraj al iu aŭ alia teknologia alternativo malofte estas pure sciencaj aŭ raciaj por la komuna bono, sed plurfoje ili obeas al mallumaj profitaj interesoj de iuj, kio helpas kompreni ekz. la nunan hegemonion de la benzinmotoro tiom dependa de fosiliaj energifontoj kaj danĝere polua.

Nia Esperanto, malgraŭ ĝia enorma potenciala utilo por pli ĝustaj kaj pacaj rilatoj, neniam trovis realan, decidan subtenon ĉe la potenculoj. Kaj tamen ĝi plu vivis danke al la entuziasmo de ni, komunaj homoj. Verŝajne inter la plej persistaj troviĝis ĉiam vi, la fervojistoj, eble pro via konscio ke la mondo fakte estas samtempe kaj plureca kaj unueca, ke la fervojoj permesas iri de unu loko al alia, renkonti homojn, respondece ĝui la vivon, kaj reveni hejmen, pliriĉiĝinta.

Nome de la Estraro de UEA, mi dankas ke vi ĉiam "lokomotivis" nian movadon. Bonvolu plu doni tiun nemalhaveblan socian servon!

Amike,

José Antonio Vergara
estrarano de UEA pri faka kaj scienca agado

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/378a1

N-ro 379 (2010-05-15)
UEA en la konferenco de lingvotestistoj en Romo

Renato Corsetti reprezentis UEA en la 38-a Kunveno kaj Konferenca Tago de Asocio de Lingvotestistoj en Eŭropo (ALTE) en Romo la 14-an de majo. La konferenco temis pri la priskribo de la konoj bezonataj por atingi la nivelojn A1, A2, ktp. de la Eŭropa Referenckadro, laŭ kiu ankaŭ UEA organizas oficialajn ekzamenojn kunlabore kun la Ŝtata Lingvoekzamena Centro (ITK) de la Universitato Eötvös Loránd en Budapeŝto. Corsetti estas membro de la komisiono de UEA pri tiuj ekzamenoj. Dum la tago estis faritaj pluraj kontaktoj kun aliaj delegitoj kaj tute aparte kun la reprezentantoj de la itala Ministerio pri Instruado, kiuj partoprenis la konferencon.

La laboroj por priskribi la vortaran kaj gramatikan konojn bezonatajn por ĉiu nivelo, kiuj estis faritaj por aliaj grandaj lingvoj, precipe por la germana kaj la itala kaj malpli por la franca, certe donas la direkton sekvindan por produkti similan materialon por Esperanto.

Informoj pri la ekzamenoj:
www.edukado.net/pagina/NOVAJ+UEA-EKZAMENOJ/22422//

Kalendaro de ekzamensesioj:
www.edukado.net/pagina/Sesioj+-+Aliĝo/22425/


Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/379a1

N-ro 380 (2010-05-22)
Libroj por Kubo

Por kubaj esperantistoj la libroservo de la 95-a UK en Havano estos unika okazo aĉeti Esperanto-librojn. Por ke ili povu efike utiligi tiun ŝancon, UEA forte rabatos ĉiujn prezojn kaj krome alvokas donacojn al la speciala konto "Libroj por Kubo". La kolektita sumo estos egale dividita inter la kubaj kongresanoj, kiuj ricevos donackuponon por butikumado en la libroservo.

Kiu volas ĝojigi kubajn kongresanojn kaj diskonigi la Esperantan literaturon en Kubo, bv. fari sian donacon prefere antaŭ la fino de junio. Oni povas pagi al kiu ajn bankokonto de UEA aŭ ĝiri el sia UEA-konto. La pago havu la indikon "Libroj por Kubo". UEA dankas al ĉiuj, kiuj kontribuos al la kampanjo!

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/380a1

N-ro 381 (2010-05-24)
Estrara Raporto 2009: panoramo de la Zamenhof-jaro

15 ilustritajn paĝojn en la junia numero de la revuo Esperanto okupas la Estrara Raporto 2009, t.e. la raporto de la Estraro pri la agado de UEA en la pasinta jaro. Tiun dokumenton la Estraro devas liveri ĉiujare al sia supera organo, la Komitato, kiu surbaze de ĝi povas prijuĝi, kiel la plenuma organo de UEA sukcesis en sia laboro. En sia kunsido dum la 95-a UK en Havano la Komitato decidos pri la akcepto de la raporto.

Preparante la raporton ĉiu Estraro alfrontas la demandon, pri kio ĝi raportu. La Statuto de UEA lasas vastan liberecon, ĉar ĝi difinas nur, ke la Estraro “prezentas al la Komitato jarraporton pri la agado”. Laŭ la plej mallarĝa difino la raporto registrus nur tion, kion la estraranoj mem faris; laŭ la plej larĝa difino temus pri detala revuado de ĉio, kio okazis en la Esperanto-movado, kies ĉefa motoro UEA estas. Al la ĉi-foja raporto estas aldonita klarigo pri tio, kiel la Estraro mem konceptis la raporton:

“Principe la raporto kovras la antaŭan kalendaran jaron kaj ĝi traktas tiujn agadojn, kiuj estas rekte ligeblaj al la Asocio. Tamen, en la praktiko, estas foje malfacile distingi la agadon de la fakaj asocioj, aŭ eĉ de sendependaj institucioj, kiuj tamen proksime rilatas kun la Asocio. Tiu ĉi raporto do prezentas bildon de la agado de UEA en la kunteksto de la ĝenerala laboro de la Esperanto-movado, ĉefe dum la jaro 2009.”

La jarraportoj de UEA estis kaj estos utila fonto de informoj al ĉiu, kiu volas en facila maniero bildigi al si la tutan movadan panoramon en difinita jaro. Tial la Estraro plenumas ne nur sian formalan devon raporti al siaj elektintoj, sed ankaŭ la gravan, kvankam eble ne same evidentan rolon de kronikisto de la movado.

La Estrara Raporto enhavas ankaŭ la spezokonton kaj bilancon de UEA. Ili dokumentas solidan financan evoluon de UEA, kiu, malgraŭ la monda financa krizo, en 2009 sukcesis teni la en- kaj elspezojn en ekvilibro por la kvara sinsekva jaro. La deficito de 672 eŭroj estas nur 0,14% de ĉiuj elspezoj. La bilanco superis unuafoje la mejloŝtonan limon de 5 milionoj, sumiĝante je 5.289.072 eŭroj.

La junia numero de Esperanto kun la Estrara Raporto estas senpage ricevebla ĉe la Centra Oficejo de UEA kaj ĝi estas legebla ĉe:

http://www.uea.org/pdf/Junia10Reta.pdf

 

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/381a1

N-ro 382 (2010-06-01)
Komitatanoj B elektitaj: Mark Fettes sur la unua loko

La 1-an de junio okazis en la Centra Oficejo de UEA la nombrado de la voĉoj donitaj en la elektado de ses Komitatanoj B por la periodo 2010-2013. Por tiu tasko la Estraro de UEA nomumis komisionon, kiu konsistis el la Ĝenerala Direktoro Osmo Buller kaj la individuaj membroj Rob Moerbeek, Piet Schuil, Francisco L. Veuthey kaj Atie van Zeist. La stabo de la Centra Oficejo asistis la komisionon en la nombrado, kiu daŭris iom pli ol kvin horojn.

Balotilo estis sendita al 4801 individuaj membroj, el kiuj voĉdonis 1550, t.e. 32,3%. Estis 1527 validaj kaj 23 malvalidaj balotiloj. La balot-aktiveco klare superis tiun de la antaŭa fojo en 2004, kiam 29,0% de la membroj voĉdonis, sed ĝi ne atingis la rekordon de 33,6% en 1998.

Plej multe da voĉoj, 1010, ricevis Mark Fettes. La aliaj kvin sukcesaj kandiatoj estis Probal Dasgupta (973), Barbara Pietrzak (876), Amri Wandel (820), José Antonio Vergara (816) kaj Wu Guojiang (732). Ne elektitaj estis Petr Chrdle (653), Jukka Pietiläinen (613), Marija Belošević (529), Tomasz Chmielik (491), Paulo Branco (443), Josip Pleadin (309) kaj Johan Derks (282).

La Komitatanoj B reprezentas en la supera organo de UEA la individuajn membrojn. Por ĉiu komencita milo da membroj estas unu Komitatano B. Krome ĉiu landa kaj faka asocio, aliĝinta al UEA, rajtas nomumi Komitatanon A, se ĝi havas pli ol 100 membrojn. Aliaj asocioj nomumas observantojn, kiuj ne havas voĉdonrajton en la komitatkunsidoj. Fine la Komitatanoj A kaj B rajtas alelekti Komitatanojn C, kies nombro ne rajtas esti pli ol la kvarono de tiu de la Komitatanoj A kaj B.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/382a1

N-ro 383 (2010-06-07)
La Ĝenerala Sekretario de UN pri la Monda Oceana Tago

La 8-a de junio estas, ekde 2009, la Monda Oceana Tago, proklamita de la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj. Por la Monda Oceana Tago 2010 la Ĝenerala Sekretario de UN, s-ro Ban Ki-moon, publikigis ĉi tiun mesaĝon.

- - -

Oceanoj ludas ŝlosilan rolon en niaj ĉiutagaj vivoj. Ili estas integra elemento en daŭrigebla evoluigo kaj grava fronto por esplorado. Dum sciencistoj esploras la oceanojn je ĉiam pli profundaj niveloj ol iam ajn antaŭe, ili daŭre eltrovas novajn formojn de mara vivo. Tiuj esploroj havas grandan potencialon por antaŭenigi homan bonfarton.

Sed, se ni deziras plene profiti el tio, kion oceanoj ofertas, ni devas alfronti la damaĝajn efikojn de homaj aktivecoj. La vivodiverseco de la oceanoj estas ĉiam pli streĉita. Troa ekspluatado de mare vivantaj rimedoj, klimata ŝanĝiĝo, kaj polucio pro danĝeraj materialoj kaj agadoj prezentas gravan minacon al la mara ĉirkaŭaĵo. Tion faras ankaŭ la kresko de krimaj agadoj, inkluzive de piratado, kiuj havas gravajn implicojn je la sendanĝereco de navigado kaj la sekureco de maristoj.

Multon oni jam faris en la kadro de la Konvencio de Unuiĝintaj Nacioj pri la Juro de la Maro (1982) – nia "konstitucio por la oceanoj". Pli ol 15 jarojn post la ekvalidiĝo de la Konvencio, ĝi daŭre rolas kiel nia gvidilo. Sed se ni volas sekurigi la kapablon de la oceanoj servi la abundajn kaj variajn bezonojn de la socio, necesas fari multon pli. Okaze de tiu ĉi dua ĉiujara solenigo de Monda Oceana Tago, mi petas Registarojn kaj civitanojn ĉie, ke ili agnosku la grandegan valoron de la oceanoj de la mondo – kaj faru sian parton por garantii ilian sanon kaj ilian vivantecon.

Ban Ki-moon

[traduko el la angla]

 

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/383a1

N-ro 384 (2010-06-15)
Cent tagoj ĝis la Internacia Tago de Paco

En 1981 la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj establis la 21-an de septembro kiel la Internacian Tagon de Paco. La 13-an de junio, cent tagojn antaŭ la ĉi-jara Tago de Paco, la Ĝenerala Sekretario de UN, s-ro Ban Ki-moon, publikigis ĉi tiun mesaĝon, direktitan precipe al junaj homoj:

- - -

Mesaĝo por la centtaga antaŭkalkulo antaŭ la Internacia Tago de Paco

Cent tagojn de hodiaŭ, la mondo notos la Internacian Tagon de Paco – tagon dum kiu oni intencas, ke armitaj konfliktoj kvietiĝu … tagon dum kiu ni alvokas al batalantoj observi pafĉeson … tagon kiam ni renovigas nian propran dediĉon al neperforto kaj la paca solvo de disputoj.

La fokuso de la ĉi-jara observo, kiu okazos la 21-an de septembro, rilatos al junularo kaj evoluigo, sub la slogano: "Paco = Estonteco".

Junaj homoj jam ludas ŝlosilan rolon en la laboro por paco. Sed mi scias, ke ili kapablas fari eĉ pli. Pro tio, tiu ĉi Internacia Tago alportas defion al gejunuloj ĉie: Vastigu vian laboron por konstrui pacon. Disvastigu viajn planojn kaj ideojn, kun kreemo kaj pasio. Baldaŭ la zorgoj de la mondo troviĝos en viaj manoj.

Ĉi-jare, la Internacia Tago de Paco samtempas kun la Pintkonferenco, kiun mi kunvokas por plupuŝi progreson al la ok Jarmilaj Evoluigaj Celoj. Atingi tiujn celojn estas esence por cesigi armitajn konfliktojn kaj konstrui daŭripovan pacon. Mi esperas, ke oni aŭdos la voĉojn de gejunuloj en la Pintkonferenco kaj ties preparlaboroj.

Mi instigas junajn homojn plani projektojn tra la venontaj cent tagoj, kiuj helpos krei la kondiĉojn por paco en iliaj komunumoj, en iliaj lernejoj, en iliaj landoj. Ni bezonas vian voĉon kaj vian sindediĉon, kaj ni dividos viajn rakontojn kun la mondo.

Komence de la antaŭkalkulo al la Internacia Tago de Paco, ni rekonas du realaĵojn: Nur en paca medio gejunuloj realigos sian plenan potencialon – kaj gejunuloj havas la potencialon komenci konstruadon de paca mondo jam hodiaŭ.

Ban Ki-moon

[traduko el la angla]

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/384a1

N-ro 385 (2010-06-18)
Novaĵoj en UEAviva kaj la Reta Kinejo de UEA

N-ro 8 de la reta filmbulteno UEAviva montras scenojn el la nombrado de voĉoj pri Komitatanoj B de UEA. La nombrado de 1550 voĉdoniloj okazis en la Centra Oficejo la 1-an de junio kaj laborigis la balotkomisionon kaj la CO-stabon dum pli ol kvin horoj. En la dua parto de la 10,5-minuta bulteno prof. Gotoo Hitosi el Japanio rakontas pri sia vizito al la Biblioteko Hodler lige kun sia movadhistoria esplorado. Emocia estas lia rakonto pri la japana esperantisto Doi Eiichi (1909-1933), kiu iniciatis bonfarajn poŝtmarkojn en sia lando. Prof. Gotoo klarigas, kial Doi estis entombigita ankaŭ en Germanio, kvankam dum sia mallonga vivo li neniam vizitis eksterlandon.

Ankaŭ la Reta Kinejo de UEA daŭre pliriĉiĝas per novaj filmoj. Laste estis aldonita la prelego, kiun Mark Fettes faris en la ĉi-jara aprila Malferma Tago de la Centra Oficejo pri la temo "Esperanto kiel eduka movado". La 40-minuta filmo montras la tutan prelegon, kies mallonga versio aperis en la junia numero de la revuo Esperanto.

UEAviva n-ro 8: www.youtube.com/watch

Prelego de Mark Fettes: www.ipernity.com/doc/97850/8079267/

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/385a1

N-ro 386 (2010-07-09)
Honora Patrono Umesao Tadao forpasis

UMESAO Tadao, eminenta kultura antropologo, forpasis la 3-an de julio. Li naskiĝis la 13-an de junio 1920 en Kioto. Li studis zoologion en la Universitato de Kioto, sed post la milito ekdediĉis sin al kultura antropologio. Al tio inspiris lin interalie la frua partopreno en esplor-ekspedicioj al Mikronezio kaj nordorienta Ĉinio, poste al Karakorumo kaj Hindukuŝo. En 1949 li iĝis profesoro, unue en Ôsaka, poste en Kioto. El artikolo lia, kiu aperis en 1957 kaj famigis lin, evoluis lia ĉefverko Ekologia rigardo al historio. La japana civilizacio en la monda kunteksto (1967), konsiderata kiel unu el la plej influaj sciencaj libroj aperintaj en Japanio post la Dua Mondmilito (ĝi estas tradukita en la anglan). Por pli larĝa publiko li verkis La tekniko de intelekta produktado (1969), kiu ĝis hodiaŭ furore vendiĝas. Umesao klarvide atentigis jam en 1963, ke tutmonde estiĝas "informad-socio".

Laŭ lia instigo, sur la tereno apud Ôsaka, kie en 1970 okazis Monda Ekspozicio, estis kreita Nacia Muzeo de Etnologio. Li iĝis en 1974 ĝia unua ĝenerala direktoro (kaj restis ĝis 1993). Kvankam en 1986 li preskaŭ perdis sian vidkapablon, li plue verkadis; en 1994 estis kompletigita lia Plena Verkaro (entute 23 volumoj). Li ricevis multajn ordenojn kaj aliajn honorigojn, al kiuj apartenis (ekde 1980) la membreco en Honora Patrona Komitato de UEA.

Umesao lernis Esperanton tuj post la milito. Kiel postdiploma studento li gvidis en Kioto enkondukan kurson pri Esperanto. Tra sia tuta vivo li de tempo al tempo konigis sian esperantistecon al japana publiko. Li kuntradukis en la japanan Vivo de Zamenhof de Edmond Privat (1965) kaj verkis eseon pri "La spirito de Esperanto" (1983). En Esperanta traduko aperis la libro Sepdek-sep ŝlosiloj por la japana civilizacio (1987), kies ĉefaŭtoro estis Umesao. Dank' al kunlaboro inter li kaj UEA, la Nacia Muzeo de Etnologio ekde 1983 posedas valoran kolekton de libroj en kaj pri Esperanto (ĉ. 2700 volumoj).

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/386a1

N-ro 387 (2010-07-13)
La 43-a Konferenco de ILEI trejnas kaj edukas

En lundo, la 12-a de julio, malfermiĝis la 43-a Konferenco de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI). Tio okazis en Matanzas, Kubo, precize 20 jarojn post la unua ekstereŭropa ILEI-konferenco, same okazinta en Kubo. Kun pli ol 60 partoprenantoj el 26 landoj, ĉi tio fariĝas la plej granda evento de ILEI en Ameriko.

En siaj bonvenigaj vortoj la prezidanto de LKK Julián Hernández Angulo emfazis la gravan respondecon de la Esperanto-instruistoj en la movado kaj ilian ŝlosilan rolon por gvidi novulojn en la Esperanto-komunumon. Li finis kun la fido, ke la nuna konferenco permesos vastan insterŝanĝon de spertoj kadre de sia temo "Edukado por kultura proksimiĝo".

Maritza Gutiérrez González salutis nome de la Amerika Komisiono de UEA, klarigante kiel realiĝis la paralele organizita instruista trejnseminario, dank' al kunlaboro de seso da institucioj kaj fondaĵoj. La seminario kunigis dekkvinon da junaj partoprenantoj el latin-amerikaj landoj kiel Argentino, Bolivio, Dominika Respubliko, Haitio, Meksiko, Nikaragvo, Panamo kaj Urugvajo. Radojica Petrovic enkondukis la celojn de la seminario, nome lertigi la partoprenantojn al efikaj kursgvidantoj kaj organizaj motoroj en siaj hejmlandoj.

En sia parolado la prezidanto de ILEI, Stefan MacGill, komence skizis la historion de ILEI-konferencoj. Li emfazis, ke tri el la kvin konferencoj inter 2007 kaj 2011 estas ekstereŭropaj. Post omaĝo al la forpasintaj kolegoj sekvis resumo de la ĉefaj atingoj de la pasinta jaro, kun la konkludo, ke nova laborforta strategio nepras por ebligi al la Ligo realigi siajn celojn. Tiuj fortoj estas planataj ene de ILEI, sed simila transformo necesas en la pli vasta movado, ĉar altigo de instru-kvalito estas ĉies aspiro kaj respondeco.

Okazis ankaŭ la unua kunsido de la komitato de ILEI, kiu tamen ne atingis kvorumon. La konferenco daŭros ĝis sabato, la 17-a de julio, kun riĉa programo. Neniam antaŭe ni ĝuis konferencon de ILEI, tiom kulture diversan kaj kun salutinda ekvilibro inter la generacioj, kun solida bloko de kubaj kolegoj inter la partoprenantoj.

(Stefan MacGill)

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/387a1

N-ro 388 (2010-07-15)
La ILEI-konferenco pluiras

La 43-a Konferenco de ILEI sukcese pluiras en Matanzas, Kubo. La partoprenantoj de la instruista trejnseminario sekvas intensan programon kaj plenumas pezajn hejmtaskajn devojn, sed ĉiam kun entuziasmo kaj ĝojo.

La komitato de ILEI kunsidis duan fojon kaj aprobis la raportojn pri 2009 kaj senŝarĝis la estraron pri la agado de tiu jaro. Leviĝis valoraj ideoj, kaj dum la komitatkunsidoj kaj ankaŭ dum aparta sesio, kiu temis pri la laborfortoj kaj estontaj planoj plibonigi la situacion tiurilate. Dumkonferenca laborgrupo pri lerneja agado estis tre pozitiva, kun multaj planoj, tiel ke la konstanta komisiono pri tiu temo tre probable reviviĝos. Multaj valoraj prelegoj okazis, precipe de la kubaj kolegoj, kiuj dediĉis sin ankaŭ al la okazigo de agrabla kuba vespero.

En la nokto inter ĵaŭdo kaj vendredo la konferencanoj ĝuis latinamerikan vesperon, inkluzivantan krome prezentojn de la seminarianoj pri siaj laboroj kaj pri siaj landoj. La konferencanoj ekskursis kune al Varadero en mardo kaj en ĵaŭdo al Matanzas kaj la apuda rivero Canimao. Sekve okazis pluraj laborkunsidoj pri la movado - specife la movado tra agrable varmeta akvo. En vendredo okazos pluraj kunsidoj pri la estontaj perspektivoj por ILEI. La konferenco fermiĝos sabate. Grave estas semi planojn por resti en kontakto kun la nove renkontitaj kolegoj el Kubo kaj la ceteraj latinamerikaj landoj, por ke ILEI levu sian profilon en la kontinento.

Ĉi tiu konferenco sendube markas gravan punkton por la Ligo kaj ĝiaj tutmondigaj aspiroj. Ni ŝuldas grandan dankon al LKK kaj al la kubaj kunlaborantoj, kiuj ebligis la aranĝon.

(Stefan MacGill)

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/388a1

N-ro 389 (2010-07-18)
La Komitato de UEA elektis en granda unuanimeco

La Komitato de UEA povis efike eklabori en sia unua kunsido en Havano sabaton, la 17-an de julio, ĉar diference de kunsidoj eĉ en pluraj eŭropaj UK-oj, ĝi havis kvorumon tuj je la komenco. Ĉeestis komence 26 komitatanoj; fine de la kunsido la nombro estis jam 36, nome 32 komitatanoj A, 3 komitatanoj B plus unu intertempe elektita komitatano C.

La ĉefa tasko en la sabata kunsido estis la elektoj. La Komitato voĉdonis per sekreta baloto pri la proponoj de la Elekta Komisiono, kiujn ĝi ricevis jam en majo. Unue estis elektitaj komitatanoj C. Ĉiuj ses kandidatoj sukcesis en la voĉdonado. Por Loes Demmendaal voĉdonis 24, kontraŭ 1 kaj 2 sindetenis; Paulo Branco ricevis respektive 21, 4 kaj 1; Jean Codjo 20, 4 kaj 2; Josep Franquesa Sole 20, 5 kaj 1; Stefano Keller 20, 0 kaj 6; kaj Marcel Delforge 19, 1 kaj 6.

Sekvis la elekto de la Estraro por la periodo 2010-2013. Probal Dasgupta estis reelektita kiel prezidanto per 26 por, 2 kontraŭ kaj 4 sindetenoj. Claude Nourmont kiel vicprezidanto ricevis respektive 26, 4 kaj 2 voĉojn, kaj Barbara Pietrzak kiel ĝenerala sekretario per 27, 4 kaj 1 voĉoj. Same kiel antaŭe, Nourmont plu respondecos pri edukado, kulturo kaj kongresoj kaj Pietrzak pri informado. Loes Demmendaal reelektiĝis kiel estrarano pri financo kaj administrado per 28, 2 kaj 2 voĉoj. Tri estraranoj estas novaj: Maritza Gurierrez pri landa kaj regiona agado (resp. 26, 3, 3), Stefano Keller pri eksteraj rilatoj (24, 3, 5) kaj Amri Wandel pri scienca kaj faka agado (23, 5, 4). Kvankam ne en la tuj antaŭa periodo, Gutierrez estis estrarano jam pli frue dum unu mandato kaj Wandel dum du mandatoj.

Kiel komitataj reviziantoj estis elektitaj Paulo Branco kaj Marcel Delforge unuanime. Ambau ricevis 29 porajn voĉojn; du sindetenis. Simile elektiĝis ankaŭ la membroj de la Financa Komisiono. Flory Witdoeckt ricevis 30 porajn voĉojn kun 1 sindeteno, Gianfranco Polerani resp. 29 kaj 2, kaj Josep Franquesa Sole 28 kaj 3.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/389a1

N-ro 390 (2010-07-19)
Ulrich Brandenburg nova honora patrono de UEA

S-ro Ulrich Brandenburg, la gernana ambasadoro en Moskvo, estis elektita kiel membro de la Honora Patrona Komitato de UEA. La unuaniman decidon faris la Komitato de UEA en sia kunsido en Havano la 17-an de julio.

Ulrich Brandenburg naskiĝis la 12-an de oktobro 1950. Li estas denaska esperantisto. En aŭgusto 2007 li fariĝis konstanta reprezentanto de Germanio ĉe NATO en Bruselo. Poste, pro sia sperto pri la slava mondo kaj pri Rusio, li estis nomumita kiel ambasadoro en Moskvo, kie li deĵoras ekde aprilo 2010.

Post studado de lingvoj en Münster kaj Parizo Brandenburg unue laboris kiel instruisto. En 1980 li komencis sian karieron en la diplomatia servo de Germanio. Li deĵoris unue en la ambasado en Bagdado 1982-1984 kaj daŭrigis en la tiama Sovetunio ĉe la ĝenerala konsulejo en Leningrado (Sankt-Peterburgo) de 1984-1986 kaj ĉe la ambasado en Moskvo 1986-1988. Ĝis 1995 li deĵoris en la Ministerio pri Eksterlandaj Aferoj, krom 1991-1992, kiam li studis en la Harvarda Universitato. De 1995 ĝis 1999 li gvidis sekcion ĉe la administracio de NATO en Bruselo. Reveninte al la Ministerio en 1999 li laboris i.a. kiel komisiito pri Rusio, Kaŭkazio kaj Centra Azio kaj kiel vicestro de la Politika Departemento, ĝis sia unua nomumo kiel ambasadoro.

Dum pluraj jaroj Brandenburg aktivis en Germana Esperanto-Junularo, kies prezidanto li estis 1974-1976. Li redaktis ankaŭ la GEJ-rubrikon "pozitive" en "Germana Esperanto-Revuo". En 1974 li havis la ĉefan respondecon pri la organizado de la TEJO-kongreso en sia hejmurbo Münster. Vicprezidanto de TEJO li estis 1973-1975.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/390a1

N-ro 391 (2010-07-28)
Rezolucio de la 95-a Universala Kongreso de Esperanto

La 95-a Universala Kongreso de Esperanto, kunveninta en Havano (Kubo) kun 1002 partoprenantoj el 59 landoj,

Konsiderante, ke Unuiĝintaj Nacioj deklaris la jaron 2010 Internacia Jaro de Interproksimigo de Kulturoj, konstatas
- ke la diverseco de kulturoj en la mondo grave kontribuas al la riĉeco de la homaro;
- ke jam dum 123 jaroj Esperanto kiel neŭtrala lingvo helpas konstrui pontojn inter popoloj kaj kulturoj, kaj
- ke la Universalaj Kongresoj de Esperanto, kunigante homojn el plej diversaj landoj tra la mondo, mem atestas tiun kapablon konstrui pontojn,

Deklaras la deziron de la Esperanto-parolantoj kunagi kun Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko por stimuli komprenemon inter popoloj kaj samtempe protekti la identecon de ĉiuj homgrupoj,
kaj invitas Unuiĝintajn Naciojn kaj Uneskon plene eluzi siajn rilatojn kun Universala Esperanto-Asocio por efike realigi siajn celojn.

Havano, 24 julio 2010

Rim. Oficiala anglalingva traduko de la rezolucio estas jam havebla ĉe la Centra Oficejo de UEA. Tradukoj en aliaj lingvoj estos haveblaj poste.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/391a1

N-ro 392 (2010-07-29)
Rezultoj de la Belartaj Konkursoj de UEA en 2010

POEZIO

Unua premio: ne aljuĝita;
Dua premio: Josip Pleadin (Kroatio) pro Antaŭ via foriro;
Tria premio: Josip Pleadin pro Ekzistas ie kaŝita loko.
Partoprenis 29 verkoj de 16 aŭtoroj el 13 landoj.

PROZO

Unua premio: Edmund Grimley Evans (Britio) pro En katedralo;
Dua premio: Sten Johanson (Svedio) pro Verda ondado;
Tria premio: Luiza Carol (Israelo) pro La deturniĝo;
Honora mencio: Paulo Sergio Viana (Brazilo) pro Rulseĝo .
Partoprenis 50 verkoj de 30 aŭtoroj el 14 landoj.

ESEO

Premio "Luigi Minnaja":  Christian Rivière (Francio) pro Vortfarado kaj radikfarado;
Dua premio: Doron Modan (Israelo) pro L'espero, l'obstino kaj la pacienco ;
Tria premio: Paulo Sergio Viana (Brazilo) pro La literatura vivigo de Esperanto.
Partoprenis 9 verkoj de 8 aŭtoroj el 6 landoj.

TEATRAĴOJ

Unua kaj dua premioj: ne aljuĝitaj;
Tria premio: Lena Karpunina (Rusio) pro Kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas;
Honora mencio: Stefan Mc Gill (Hungario) pro Kroka paradizo;
Honora mencio: Adrienne Pásztor (Hungario) pro Princino Seka Diazbeti.
Partoprenis 5 verkoj de 5 aŭtoroj el 4 landoj.

KANTO

Premio "An-okin pri Kanto": Duoble Unu (Francio) pro Sen lim’ ĝis…;
Dua premio: Kaj Tiel Plu (Katalunio) pro Surplacen venu vi.
Partoprenis 9 verkoj de 5 grupoj aŭ unuopuloj.

INFANLIBRO DE LA JARO

Reĝo Maĉjo la Unua de Janusz Korczak, eldonita de Swidnik (Pollando).
Partoprenis 9 libroj de 7 eldonejoj el 6 landoj.

FILMO

Unua premio: ne aljuĝita;
Dua premio: Edukado@Interreto pro Esperanto estas...;
Honora mencio: Gian Piero Savio (Israelo) pro Ne simple poeto; intervjuo kun Mikaelo Giŝpling.
Partoprenis 2 filmoj el 2 landoj.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/392a1

N-ro 393 (2010-08-05)
UEA-paĝo en Facebook havas pli ol 1500 amikojn

La paĝo de UEA en Facebook havas jam pli ol 1500 amikojn. La 5-an de aŭgusto la nombro estis 1507. La paĝo estis kreita la 8-an de novembro pasintjare, kiam la unuan mesaĝon en ĝi afiŝis Ulises Franco el Meksiko.

71% de la amikoj estas viroj kaj 27% inoj, dum 2% ne anoncas sekson. La landoj kun plej multe da amikoj estas: Usono 176, Brazilo 99, Francio 90, Italio 81, Hispanio 76, Pollando 73, Germanio 58, Meksiko 48, Argentino 43, Ĉilio 42, Britio 35, Kanado 33, Malajzio 33, Hungario 32, Rusio 32, Svedio 28, Belgio 27, Nederlando 25.

3% de la amikoj aĝas 13-17 jarojn, 16% 18-24 jarojn, 22% 25-34 jarojn, 17% 35-44 jarojn, 18% 45-54 jarojn kaj 19% pli ol 54 jarojn.

La pintaj lingvoj de la amikoj (t.e. kiulingvan version de Facebook ili uzas) estas: angla 389, Esperanto 270, hispana 213, franca 82, portugala 76, itala 69, pola 60, germana 46, rusa 28, hungara 22, sveda 20, finna kaj nederlanda po 16, litova 15, ĉeĥa 14, bulgara 12, kataluna 11, japana 10.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/393a1

N-ro 394 (2010-08-21)
Programeroj de la Havana UK en la Reta Kinejo

Multaj programeroj de la 95-a Universala Kongreso en Havano estis filmitaj kaj la registraĵoj aperos iom post iom en la Reta Kinejo de UEA. La laboro estas farata volontule kaj etendiĝos verŝajne tra du-tri monatoj. Kiel la unuajn la filmisto Francisco L. Veuthey finpretigis la programerojn La nova Estraro sin prezentas kaj La Centra Oficejo respondas, kiuj jam estas videblaj.

La programero La nova Estraro sin prezentas daŭris 1,5 horojn. En la Reta Kinejo ĝi estas dividita en tri partojn. La 50-minuta La Centra Oficejo respondas estas dividita en du partojn.

Reta Kinejo de UEA: www.ipernity.com/doc/97850/home/video

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/394a1

N-ro 395 (2010-09-12)
Mauro Nervi en la novembra Malferma Tago

Mauro Nervi, elstara Esperanto-poeto kaj prezidanto de la Akademio Literatura de Esperanto, estos la ĉefpreleganto de la 33-a Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA sabaton, la 27-an de novembro. Nervi prelegos dum la Tago dufoje: pri la idea esenco de la Akademio Literatura kaj pri la Esperanta kandidato por la literatura Nobel-premio Baldur Ragnarsson.

En la programo estos ankaŭ aliaj prelegoj, libroprezentoj kaj filmoj. La vizitantoj povos profiti de rabatoj en la libroservo kaj gajni esperantaĵojn en senpaga loterio. Kafo kaj teo, ankaŭ senpagaj, estos varmaj la tutan tagon. La programo daŭros de la 10-a ĝis la 17-a horo.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/395a1

N-ro 396 (2010-09-16)
ARKONES invitas por la 26-a fojo al Poznano

ARtaj KONfrontoj en ESperanto ARKONES en Poznano okazos jam por la 26-a fojo de la 24-a ĝis la 26-a de septembro. La prestiĝon de la aranĝo emfazas la fakto, ke ankaŭ ĉi-jare ĝi estas aŭspiciata de ambaŭ ĉefaj mondaj Esperanto-organizaĵoj, Universala Esperano-Asocio kaj Tutmonda Esperanta Junulara Organizo.

La organizantoj invitas membrojn de ambaŭ organizaĵoj veni al Poznań por partopreni la
aranĝon. Kunlabore kun Interlingvistikaj Studoj ĉe Universitato Adam Mickiewicz ili ankaŭ ĉi-foje preparis riĉan programon. En la muzika parto estos koncertoj de SoloTronik, Kapriol’, Joachim Kołpanowicz, Johannes Mueller kaj de la duo Tomasz Śliwak kaj Milena Śliwak, dum teatron reprezentos Adam Chrupczak, Jarlo Martelmonto kaj la kabareda grupo “La oraj pantalonoj en arbustoj”. En la kleriga programo prelegos Tomasz Chmielik, Roman Dobrzyński, István Ertl, Zbigniew Galor, Aleksander Korĵenkov, Katalin Kováts, Ulrich Lins, Barbara Pietrzak kaj pluraj aliaj kompetentuloj.

Oni povas aliĝi al ARKONES pere de la retejo www.arkones.org, kie troviĝas ankaŭ detaloj pri la programo, loĝeblecoj k.a. utilaj informoj.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/396a1

N-ro 397 (2010-09-23)
Forpasis la dojeno de la Honoraj Membroj de UEA

D-ro Arthur BAUR (1915-2010) forpasis la 17-an de septembro en Männedorf, Svislando. Elektita en 1980, li estis la dojeno de la Honoraj Membroj de UEA. Baur studis en la universitatoj de Zuriko, Upsalo kaj Stokholmo la germanan, anglan, retoromanĉan kaj islandan filologiojn. Post doktoriĝo li laboris kiel ĵurnalisto ĝis sia emeritiĝo. De 1975 li membris en la Nacia Unesko-komisiono de Svislando.

Baur lernis Esperanton en 1930 en gimnazio kaj fariĝis membro de Esperanto-Societo Zuriko, Svisa Esperanto-Societo kaj en 1939 de UEA. Jam en 1932 (ĝis 1933) li ekredaktis la bultenon La Sonilo Malgranda, poste renomitan kiel Ĉiulandulo. Li estis prezidanto de Svisa Esperanto-Societo kaj redaktoro de ĝia organo Svisa Esperanto-Revuo 1980-1986. En 1959 SES elektis lin sia honora membro. Pli ol 40 jarojn, de 1947 ĝis 1991, li gvidis la Esperanto-elsendojn de Svisa Radio Internacia, ofte helpata de sia edzino Heidi Baur-Sallenbach (1916-2006). Li respondecis pri la informservoj de la 31-a UK en 1939 kaj la 32-a en 1947, ambaŭ en Berno, kaj pri la gazetara servo de la 64-a en 1979 en Lucerno.

Okaze de la UK en 1939 aperis en redakto de Baur Svisa antologio. Por la UK en 1979 li verkis la libron La fenomeno Svislando, per kiu la sperta ĵurnalisto kreis imitindan modelon por similaj priskriboj pri aliaj landoj. Krome li verkis i.a Esperanto in 5 Lehrbriefen (1942), Das Problem der internationalen Sprache (1953), Esperanto per Post (1958), Deine zweite Sprache (1960), De la utopio al la realeco; Von der Utopie zur Wirklichkeit (1976), La retoromanĉa: sorto de la plej malgranda nacia lingvo de Svislando (1984), La retoromanĉa: historio kaj nuntempo de la kvara nacia lingvo de Svislando (1995), Die Geschichte der Esperanto-Sendungen aus der Schweiz (1998). En sia lando li konatiĝis ankaŭ pro siaj regule reeldonitaj lernolibroj de la svisgermana (alemana) lingvo kaj de libroj pri la retoromanĉa.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/397a1

N-ro 398 (2010-10-19)
Mesaĝo de Ban Ki-moon por la Tago de Unuiĝintaj Nacioj

La 24-a de oktobro estas la Tago de Unuiĝintaj Nacioj, memore pri la fondo de UN je tiu tago en la jaro 1945. Por la ĉi-jara Tago la Ĝenerala Sekretario de UN, s-ro Ban Ki-moon, publikigis ĉi tiun mesaĝon.

- - -

Je la Tago de Unuiĝintaj Nacioj, mi esprimas mian grandan dankon al la milionoj da homoj el la tuta mondo, kiuj profunde kredas je nia laboro por paco, evoluigo kaj homaj rajtoj ... kaj kiuj subtenas niajn idealojn kaj helpas nin atingi niajn celojn. Al vi ĉiuj ... amikoj kaj kuncivitanoj de la mondo ... mi diras: Dankon.

Je tiu ĉi dato antaŭ sesdek kvin jaroj, la fonda Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj ekvalidis. Ĉiujare je la Tago de UN, ni rekonfirmas nian tutmondan celaron. Ni ree asertas la universalajn valorojn de tolero, reciproka respekto kaj homa digno. Kaj ni rekonas la progreson, kiun ni kune faris: gajnojn je alfabetigo kaj vivolongeco ... la disvastigo de scioj kaj teknologio ... antaŭenpaŝoj al demokratio kaj jurkonforma regado.

Sed, plej grave, temas pri tago kiam ni promesas pli multon fari – por ŝirmi tiujn homojn enplektitajn en armitajn konfliktojn, por kontraŭbatali klimatŝanĝiĝon kaj devojigi nuklean katastrofon, por plivastigi eblecojn por virinoj kaj knabinoj, por militi kontraŭ nejusteco kaj punevito – pli multon fari por atingi la Jarmilajn Evoluigajn Celojn.

La pasintmonata pintkonferenco ĉe Unuiĝintaj Nacioj pri la Jarmilaj Evoluigaj Celoj generis politikan energion ... kaj ankaŭ financajn devigojn aparte signifajn en la nunaj malfacilaj ekonomiaj tempoj. Mi firme intencas antaŭenbarakti al la venanta limdato de 2015.

Malgraŭ niaj problemoj, malgraŭ polusigo kaj malfido, la interligiteco de nia mondo malfermis larĝajn eblecojn por komuna progreso. Ni dediĉu nin fari pli por realigi la grandan vizion elprezentitan en la Ĉarto de UN.

[traduko el la angla]

Ĉarto de UN:

http://www.uea.org/dokumentoj/UN/UN-charto.html

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/398a1

N-ro 399 (2010-10-26)
Belartaj Konkursoj de UEA en 2011

La gvida Esperanta artkonkurso, la Belartaj Konkursoj de UEA, invitas partoprenantojn por la 62-a fojo. La rezultojn oni anoncos en la 96-a Universala Kongreso en Kopenhago. Partopreno estas libera al ĉiuj kaj ne ligita al partopreno en la UK nek al membreco en UEA. La konkursaĵoj devas esti neniam antaŭe publikigitaj en ajna formo, escepte de la branĉoj Infanlibro, Filmo kaj Kanto. Oni rajtas sendi maksimume tri konkursaĵojn por sama branĉo. Validas krome jenaj kondiĉoj:

Poezio: maksimuma longo ne fiksita.
Prozo: maksimuma longo 200 x 65 karaktroj (kvino da paĝoj).
Teatraĵoj: maksimuma longo ne fiksita.
Eseo: teme ligita kun Esperanto aŭ kun la kongresa temo "Dialogo kaj interkompreno", proksimuma longo 400 x 65 karaktroj (deko da paĝoj). La unua premio nomiĝas "Luigi Minnaja".
Infanlibro de la Jaro: originala aŭ tradukita libro por infanoj presforme aperinta en 2010. Unu premio.
Filmo kaj Kanto: La juĝantoj priatentos la produktojn aperantajn sur la Esperanto-scenejo en tiuj du branĉoj kaj, se ili opinias iun verkon valora, ili atribuos la koncernajn premiojn. Aŭtoroj povas ankau mem proponi siajn verkojn (vd. la regularon). Se temas pri jam publikigitaj verkoj, la publikigo devis okazi en 2010.

Ĉiujn konkursaĵojn -- en unu ekzemplero, escepte de tiuj por la branĉo Infanlibro, kiujn oni devas havigi en kvar ekzempleroj -- oni sendu al Belartaj Konkursoj de UEA, ĉe Michela Lipari, viale Giulio Cesare 223, IT-00192 Roma, Italio aŭ prefere rete al: michela.lipari@.spamaĵo?tiscali.it, indikante pseŭdonimon por gardi la anonimecon de la aŭtoro. La absoluta limdato por la ricevo de konkursaĵoj estas la 31-a de marto 2011.

Premioj: unua premio 240 EUR, dua premio 168 EUR, tria premio 96 EUR; Nova Talento 168 EUR; Infanlibro de la Jaro 504 EUR.

Detala regularo haveblas ĉe UEA kaj legeblas ankaŭ ĉe uea.org/dokumentoj/belartaj_konkursoj_regularo.html.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/399a1

N-ro 400 (2010-11-05)
Proponu prelegon por la 34-a Esperantologia Konferenco!

Ankaŭ en la Universala Kongreso en Kopenhago okazos la tradicia Esperantologia Konferenco. Ĝia organizanto estas la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED) kaj ĝi estis unuafoje en la programo de la UK en Varno en 1978. En Kopenhago ĝi okazos jam por la 34-a fojo.

La Esperantologia Konferenco celas doni eblecon prezenti rezultojn de novaj esploroj kaj ebligi sperto-interŝanĝon kun aliaj esperantologoj. Same kiel la prelegoj de pluraj antaŭaj sesioj, ankaŭ tiuj en Kopenhago estos poste eldonitaj kiel aktoj.

Interesatoj por prelegi sendu mallongan biografian informon pri si kaj resumon de la proponata prelego al Detlev Blanke (detlev@.spamaĵo?blanke-info.de).

La prelegoj de la Esperantologia Konferenco okazinta en la UK en Havano estas videblaj en la Reta Kinejo de UEA ĉe www.ipernity.com/home/97850.

 

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/400a1

N-ro 401 (2010-11-08)
Facebook-paĝo de UEA 1-jariĝis

Universala Esperanto-Asocio malfermis propran paĝon en la socia retejo Facebook la 8-an de novembro 2009. Je sia unua datreveno ĝi havis 1738 amikojn, kies laŭlanda distribuo estas sufiĉe alia ol tiu de la individuaj membroj de UEA. La unuan lokon okupas, kun distanco, la hejmlando de Facebook, Usono, kiu inter la individuaj membroj havas la kvinan pozicion. La plej granda lando inter la individuaj membroj estas Francio, kiu en la Facebook-paĝo estas tria. Rimarkindaj kazoj estas Meksiko, kiu en la IM-statistiko estas 31-a kaj en Facebook 8-a, kaj ankaŭ Argentino (respektive 39-a kaj 9-a) kaj Ĉilio (57-a kaj 11-a). Pleje tamen elstaras Malajzio, kie UEA havas nur unu membron sed 50 amikojn de sia Facebook-paĝo.

La 20 landoj kun plej multe da amikoj estas Usono (203), Brazilo (115), Francio (103), Italio (91), Hispanio kaj Pollando (po 85), Germanio (72), Meksiko (56), Argentino kaj Malajzio (po 50), Ĉilio (45), Britio (41), Rusio (40), Hungario (38), Kanado (36), Nederlando (33), Finnlando (28), Ĉeĥio kaj Svedio (po 27) kaj Belgio (26).

Facebook prezentas ankaŭ statistikon laŭ urboj, kvankam ne ĉiuj indikas sian loĝlokon. La unua estas Madrido, kie loĝas 53 amikoj. En la pinta deko troviĝas ankaŭ San-Paŭlo (50), Kuala-Lumpuro (48), Santiago de Ĉilio (42), Meksikurbo (39), Varsovio (36), Bonaero (34), Romo (33), Parizo (28) kaj Budapeŝto (23).

70% de la amikoj estas viroj kaj 28% inoj (2% ne indikas sekson). El la individuaj membroj de UEA, kies sekso estas konata, 65% estas viroj kaj 31% inoj. Ne surprizas, ke la amikoj de UEA en Facebook estas mezume pli junaj ol la individuaj membroj: 19,3% aĝas 13-24 jarojn kaj 22,4% aĝas 25-34 jarojn. Ĉar 17,6% estas 35-44-jaraj, entute 59,5% estas maksimume 44-jaraj. Krome 18% estas en la grupo de 45-54-jaraj kaj 19,5% en tiu de minimume 55-jaraj. Ne konata estas la aĝo de 3,2%. 

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/401a1

N-ro 402 (2010-11-23)
"Baza Esperanta radikaro" reaperis

Unu el la plej furoraj eldonaĵoj de UEA, Baza Esperanta radikaro, estas denove havebla. Tiu ĉi verko de Wouter F. Pilger (1942-2006) estas kvazaŭ miniatura PIV, per kiu oni ne nur lernas vortojn sed ankaŭ ekpensas en Esperanto.

Baza Esperanta radikaro enhavas pli ol 2900 radikojn, kiujn ĝi klarigas per kutimaj kaj elementaj Esperanto-vortoj. Post la spertoj kaj komentoj pri la unua eldono, Pilger precizigis aŭ plilarĝigis ĉ. 850 klarigojn, kaj aldonis 260 radikojn, i.a. pri la homa korpo, sano kaj malsano, bazaj nutraĵoj, hejma tekniko, kaj bestoj kaj plantoj. Ĉe multaj kapvortoj li menciis pliajn signifojn aŭ signifo-nuancojn, aŭ aldonis memor-helpajn detalojn kaj ekzemplojn de kunmetaĵoj.

Akademiano Boris Kolker, kiu aŭtoris alian furorlibron de UEA, Vojaĝo en Esperanto-lando, karakterizis la vortaron de Pilger: "Tiu ĉi simpla Esperanta-Esperanta vortareto estas trezoro por komencintaj kaj daŭrigantaj esperantistoj. Ĝi kutimigas pensi rekte en Esperanto kaj rapide progresi en libera rego de la lingvo."

Kvankam la nova eldono havas 10 pliajn paĝojn, entute 169, kaj aperas naŭ jarojn post la unua, ĝia prezo plu restas 7,50 eŭroj. Ekde 3 ekzempleroj oni ricevas rabaton de 1/3. Al la prezo aldoniĝas la kutimaj sendokostoj kaj, por klientoj en Eŭropa Unio, imposto de 6%.

katalogo.uea.org/katalogo.php

 

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/402a1

N-ro 403 (2010-11-29)
Literaturo, instruado kaj filmoj en la Malferma Tago
Mauro Nervi en la Malferma Tago, novembro 2010
Mauro Nervi. Foto de F. L. Veuthey

La Esperanto-poeto Mauro Nervi estis la ĉefgasto de la 33-a Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA sabaton, la 27-an de novembro, kiu allogis 90 vizitantojn el 16 landoj. Nervi kontribuis al la programo per du prelegoj. En la unua prelego li parolis pri la idea esenco de la Akademio Literatura de Esperanto, kies prezidanto li estas kaj kiu estis fondita en Roterdamo en la 93-a Universala Kongreso en 2008. En sia dua prelego Nervi parolis pri la poezio kaj verkista agado de la Esperanta kandidato por la literatura Nobel-premio Baldur Ragnarsson.

Katalin Kováts prezentis la renovigitan retejon de edukado.net kaj priskribis kiel utiligi ĝin por lerni kaj instrui Esperanton. Pri sia lastatempa dua vojaĝo al Indonezio por instrui Esperanton kaj pristudi la historion de la tiea movado parolis Heidi Goes. Trifoje estis montrita la premiita mallonga filmo Conlang. Antaŭ ĝia unua prezento Chuck Smith parolis pri ĝi kaj pri la subtena agado por ebligi ĝian DVD-eldonon. En la biblioteko, kiu por la tago estis transformita en kinejon, oni montris ankaŭ plurajn aliajn filmojn. Dum la lasta horo de la programo la tri ĉeestantaj estraranoj de UEA Claude Nourmont, Barbara Pietrzak kaj Loes Demmendaal respondis demandojn kaj diskutis kun la publiko.

La plej furora titolo en la libroservo estis la ĵus aperinta nederlanda versio de la broŝuro Malkovru Esperanton (Ontdek het Esperanto), de kiu vendiĝis 34 ekzempleroj. Preskaŭ same populara estis la ekzerclibreto Poŝamiko (31 ekz.). La nova, reviziita eldono de Baza Esperanta radikaro kaj la rememoroj Post la pluvo - pluvego de Eddy Raats estis venditaj en po 7 ekzempleroj. La ĉi-lasta estas daŭrigo de La longa vojaĝo, kiu trovis 5 klientojn, same kiel Mil unuaj vortoj en Esperanto. Lokon super ili en la taga furorlisto konkeris Zamenhof: biografia skizo de A. Korĵenkov. La suma valoro de la libroservaj vendoj estis 2189 eŭroj. Krom la ĝenerala rabato de 10% multaj libroj estis ekstre rabatitaj.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/403a1

N-ro 404 (2010-12-15)
La Zamenhof-jubilea UK de 1959 en la Reta Kinejo

La Reta Kinejo de UEA omaĝas la ĉi-jaran Zamenhof-tagon per dokumenta filmo pri la 44-a Universala Kongreso de Esperanto en Varsovio en 1959. Per tiu UK kun pli ol 3000 partoprenantoj kulminis la tutmonda festado de la 100-a datreveno de la naskiĝo de la aŭtoro de Esperanto. La filmon faris Jean Forge, la fama Esperanta verkisto, kiu estis ankaŭ kinreĝisoro. La 9-minuta filmo montras scenojn ne nur el la kongreso en Varsovio sed ankaŭ el la ekskurso al Bjalistoko, kie kongresanoj ĉeestis interalie solenaĵon por starigi monumenton al L.L. Zamenhof. Videblas ankaŭ la sola aŭtentika filmdokumento pri Zamenhof.

La filmo estas videbla ĉe: www.ipernity.com/doc/97850/9646608

Impresojn el la 44-a UK peras ankaŭ alia filmo, kiu estis aldonita al la Reta Kinejo jam pli frue. Tiun 19-minutan filmon registris per 8-milimetra kamerao la juna brita kongresano John Gobourne. Li filmis ankaŭ scenojn el la Internacia Junulara Kongreso, kiu en tiu jaro okazis en Gdansko. Ĝi videblas ĉe: www.ipernity.com/doc/97850/4735165

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/404a1

N-ro 405 (2010-12-17)
De Zamenhof al Soros en Novjorko

"De Zamenhof al Soros" estis la titolo de la ĉi-jara simpozio organizita de la Novjorka Oficejo de UEA. Tiu oficejo, kies ĉefa tasko estas prizorgi la rilatojn de UEA kun la ĉefsidejo de Unuiĝintaj Nacioj, ĉiujare organizas publikan aranĝon okaze de Zamenhof-tago la 15-an de decembro.
 

Zamenhof-simpozio en
Novjorko, decembro 2010

De maldekstre: Sam Green, Ralph Dumain, Humphrey Tonkin, George Soros, Françoise Cestac (eksa Asista Ĝenerala Sekretario de UN), Esther Schor, Neil Blonstein, Jonathan Soros.

Temis pri historia trarigardo de la komenca periodo de Esperanto, organizita por rekoni du novajn librojn: anglalingvan biografieton de Zamenhof - mallongigitan version de la granda biografio verkitan de Aleksander Korĵenkov antaŭ duo da jaroj – kaj nove tradukitan libreton de Tivadar Soros, kiu unue aperis en la jaro 1923.

La konata fakulino Esther Schor, profesoro ĉe la Universitato Princeton, rekonis la ligon kun Zamenhof per sia prelego pri "Zamenhof kaj estonteco", en kiu ŝi ekzamenis la koncepton de la kreinto de Esperanto pri la estonteco de la homaro kaj la rolo de Esperanto en tiu kunteksto.

La finan punkton en la periodo 1887-1923 traktis Humphrey Tonkin, la tradukinto de la verko de Soros, Modernaj Robinzonoj, kiu estis lanĉita en la simpozio. Tiu verko, nomata Crusoes in Siberia en sia angla versio, pritraktas la spertojn de la juna armea oficiro Tivadar Soros en militkaptitejo en Siberio dum la Unua Mondmilito, kaj lian postan eskapon. Eldonis ĝin la eldonejo Mondial, kun notoj kaj enkonduko de la tradukinto. Tonkin ankaŭ tradukis la libron de Soros pri la Dua Mondmilito, Maskerado. Li mem renkontis Tivadar Soros en kunveno en la aŭditorio de la UN-biblioteko en 1966, dum prelego de Ivo Lapenna. "Sed je tiu stadio mi ankoraŭ ne legis la libron", li konfesis, nek li povis prognozi, ke la filo de Tivadar tiel famiĝos. Alikaze, li ŝerce sugestis, "la konversacio estus tute alia".

La mezan parton de la simpozio okupis du programeroj. La historiisto Ralph Dumain ekzamenis la grandan gazetaran reagon okaze de la vizito de Zamenhof al la Universala Kongreso en Vaŝingtono en 1910, kaj la filmisto Sam Green montris malnetan version de sia dokumenta filmo pri Esperanto. Sam Green estas jam konata inter esperantistoj pro sia filmo Utopio en kvar movimentoj. La nova, 25-minuta, filmo rilatas ekskluzive al Esperanto kaj estas ĉefe produkto de la filmado, kiun Green faris en kelkaj lastatempaj Universalaj Kongresoj.

Sed la plej granda surprizo estis parolado, kiu ne troviĝis en la antaŭvidata simpozia programo, nome tiu de la konata financisto George Soros, kiu, kune kun pluraj stabanoj (kaj ankaŭ sia filo Jonathan), venis al la fina parto de la simpozio por kune festi la lanĉon de la anglalingva traduko de la libro de sia patro Tivadar. Soros, kiu ne estas en si mem subtenanto de Esperanto, sed kiu pasie emfazas la patran influon en la propra edukado, parolis dum deko da minutoj pri Tivadar Soros kaj ankaŭ pri la rolo, kiun Esperanto ludis en la propra vivo. Kiam li venis al Britujo en 1947, Soros tuj kontaktis la lokajn esperantistojn, kiuj multe helpis al li. Li ankaŭ memoras renkontiĝojn kun Esperanto-literaturistoj en la frua infanaĝo.

George Soros kaj la frato Paul kontribuis antaŭparolojn al la nova libro de la patro. Por la eldonejo, Ulrich Becker prezentis la libron al Soros; kaj Tonkin laŭtlegis parton de ĉapitro el Maskerado en la angla traduko.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/405a1

N-ro 406 (2010-12-29)
Esperanto-libroj al naŭ bibliotekoj

Ĉiuj naŭ Esperanto-bibliotekoj, kiuj petis subvencion de la Biblioteka Apogo Roma kaj Poul Thorsen de UEA, povos baldaŭ pliriĉigi siajn kolektojn de Esperanto-libroj. La estrarano de UEA pri kulturo Claude Nourmont kaj ĝenerala direktoro Osmo Buller asignis subvenciojn el tiu fondaĵo je la suma valoro de 1200 eŭroj.

La plej grandajn subvenciojn, po 200 eŭroj, ricevis Biblioteko Interlingvistika Fenikso el Venezuelo kaj Dokumenta Esperanto-Centro el Kroatio. Po 120 eŭroj estis asignitaj al Pernambuka Esperanto-Asocio el Brazilo, Kleruma Esperanta Klubo el Kubo, Biblioteko por Skoltisma Interkultura Pedagogio el Rumanio, Unuiĝo de Verdaj Amikoj el Togolando kaj Biblioteko Culbert el Usono. La bibliotekoj de Kulturdomo de Franclandaj Esperantistoj kaj Triesta Esperanto-Asocio el Italio ricevos ambaŭ librojn por 100 eŭroj.

Biblioteka Apogo Thorsen donas subvenciojn ĉiujare ekde 1997. La originala kapitalo, donacita de ges-roj Thorsen, sufiĉas ankoraŭ por unu disdono. Petoj por tiu lasta disdono devos atingi la Centran Oficejon ĝis la 15-a de oktobro 2011. Kun la peto oni sendu liston de dezirataj libroj, kiuj estu ordigitaj laŭ dezirindeco.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/406a1

N-ro 358 (2010-01-13)
Sukcesa debutjaro de la novtipaj ekzamenoj de UEA

Dum la jarfinaj arangoj en tri lokoj okazis paralele la lastaj sesioj en 2009 de la novtipaj ekzamenoj de UEA. Dum la Novjaraj Renkontiĝoj (NR) en Saarbrücken (Germanio) 10 personoj, dum la Internacia Festivalo (IF) en Nördlingen (Germanio) 7 personoj, kaj dum la Junulara Esperanto-Semajno (JES) en Zakopane (Pollando) 6 personoj trapasis la ekzamenojn je la niveloj B2 aŭ C1.

La novtipaj ekzamenoj, ellaboritaj laŭ la normoj de la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER) kaj okazigitaj kune kun la Ŝtata Lingvoekzamena Centro (ITK) en Hungario fermis sian unuan jaron, dum kiu estis aranĝitaj 10 ekzamensesioj kun 126 kandidatoj je tri niveloj (B1, B2 kaj C1). Kvankam en Francio mem ne okazis sesio, francoj plej diligente strebis je oficialaj testado kaj agnosko pri siaj lingvaj konoj kaj kapabloj. En la dua loko staris germanoj.

Bv. legi la raporton kaj la statistikon sur la novaĵpaĝo de la ekzamenoj:

www.edukado.net/pagina/Novaĵoj/22423//#23125

Sukcesan ekzamen-jaron deziras al ni ĉiuj

Katalin Kovats
redaktoro de www.edukado.net

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/358a2

N-ro 361 (2010-02-01)
Novaj filmoj en la Reta Kinejo

La Reta Kinejo de UEA pliriĉiĝis per du interesaj filmoj, el kiuj unu estis farita jam antaŭ 40 jaroj, dum la alia estas tute nova. Temas pri duonhora dokumenta filmo pri la 55-a Universala Kongreso de Esperanto en Vieno en 1970 kaj pri unuhora registraĵo de la transdono de festlibro al Humphrey Tonkin en la Centra Oficejo la 9-an de januaro ĉi-jare.

La filmo pri la Viena UK estis farita de la dana filmisto Erik Elias laŭ mendo de UEA. Ĝi estis unue montrita en la Dana Esperanto-Kongreso kaj poste en la Londona UK en 1971, sed poste neniam plu, verŝajne pro nekontento pri teknikaj malglataĵoj, ĉefe la nekongruo de bildo kaj sono en iuj scenoj. La historia valoro de la filmo tamen larĝe kompensas la mankojn. Post kvardekjara paŭzo eblas nun denove spekti i.a. fragementojn el la parolado de la esperantista aŭstra ŝtatprezidanto Franz Jonas en la inaŭguro kaj el la festparolado de prof. Ivo Lapenna.

Pri la transdono de la festlibro La arto labori kune al Humphrey Tonkin aperis jam 10-minuta filmeto en la reta ĵurnalo UEAviva. Intertempe Francisco Veuthey preparis ankaŭ filmon kun la kompleta programo de tiu festa aranĝo. Krom la transdono mem kaj la sekva dankparolado de Tonkin, la filmo montras la laŭdparolon de prezidanto Probal Dasgupta al la jubileulo, la prelegojn de redaktoroj Ulrich Lins kaj Detlev Blanke pri la enhavo de la libro, kaj la impresan prezenton de la poemo “La vojo” de L.L. Zamenhof fare de Wera Blanke.

Reta Kinejo: www.ipernity.com/doc/97850/home/video
UEAviva: www.youtube.com/UEAviva

Por povi pluevoluigi la ĵurnalon UEAviva kaj la Retan Kinejon, i.a. por ebligi ciferecigon de malnovaj filmoj, UEA alvokas por donacoj al la speciala konto “video”.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/361a2

N-ro 363 (2010-02-11)
33-a Esperantologia Konferenco en Havano

Kiel kutime Esperantologia Konferenco, organizita de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED), estos parto de la programo de la 95-a Universala Kongreso de Esperanto en Havano (17-24 julio 2010).

La ĉi-jara konferenco (la 33-a en la serio) pritraktos ĉiujn aktualajn problemojn de la esperantologio: lingvosciencaj, historiaj, literatursciencaj, psikologiaj, sociologiaj kaj politikaj aspektoj de Esperanto estos konsiderataj.

Fakuloj, kiuj deziras kontribui, bv. kontakti Christer Kiselman (rete: kiselman@.spamaĵo?math.uu.se, papere: Poŝtkesto 480, SE-751 06 Uppsala, Svedujo) plej laste 2010-04-18.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/363a2

N-ro 364 (2010-02-12)
Vigla interesiĝo pri la elektado de Komitatanoj B

Du semajnojn antaŭ la limdato jam 12 membroj estas kandidatigitaj por konkursi pri la ses lokoj de Komitatanoj B en la supera organo de UEA. Inter ili estas i.a. tri estraranoj sed nur du nunaj komitatanoj. Sep kandidatoj jam havas la minimumon de dek subtenantoj el tri landoj, dum la aliaj kandidatoj ankoraŭ devos kompletigi siajn dosierojn ĝis la 28-a de februaro. Dum la restanta periodo povos aldoniĝi ankaŭ aliaj kandidatoj.

La entuziasmo pri la elektoj estas tiom pli rimarkinda, ĉar en la antaŭa fojo en 2007 balotado ne necesis, sed ĉiuj kandidatoj elektiĝis aŭtomate. Ne nur ne estis pli da kandidatoj ol la tiam disponeblaj sep lokoj, sed du lokoj restis vakaj, ĉar aperis nur kvin validaj kandidatoj.

Pri la reguloj de kandidatigo vidu: http://www.uea.org/dokumentoj/komunikoj/gk.php?no=348#1

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/364a2

N-ro 367 (2010-02-28)
Kio furoris en 2009?

La ekzerclibreto Poŝamiko de B. Allée kaj K. Kováts estis la plej furore vendita libro en la Libroservo de UEA en 2009. Ĝia vendonombro (392) estis preskaŭ duoblo de la klasika lernolibro Ĉu vi parolas tendare? de Renato Corsetti kaj Mauro La Torre (213ekz.), kiu post longa pauzo regajnis altan lokon dank’ al mecenata aĉeto por afrikanoj. La tria estis Vojaĝo en Esperanto-lando de Boris Kolker (179ekz.), la plej populara Esperanta libro en la lastaj jaroj, kaj la kvara Esperanto de nivelo al nivelo (167ekz.), ekzercilo por ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro, redaktita de Márta Kovács.

Aparta statistiko pri unuekzempleraj vendoj donas pli nuancitan bildon pri la efektiva populareco de la titoloj en 2009. La nombrojn de entutaj vendoj ĉefe difinas la kvantaj mendoj de aliaj libroservoj, kiuj evidente pluvendis nur parton de siaj aĉetoj al unuopuloj jam pasintjare. En la alia statistiko venkis Esperanto de nivelo al nivelo (51), kio eĉ pli elstarigas la sukcesan starton de la novtipaj ekzamenoj de UEA.

La Libroservo vendis sume por 113 298,47 EUR, t.e. je 11 809,15 EUR (9,4%) malpli ol en 2008 (125 107,62). La malkreskon ĉefe klarigas fenomeno konata el membrostatistikoj, "kongresa efiko": en 2008 dum la Roterdama UK la vendoj sumiĝis je 40 504 EUR, sed en Bjalistoko same multe da kongresanoj butikumis por 29 000 EUR (-11 504).

Entute la Libroservo vendis 15049 unuopajn librojn aŭ aliajn varojn (13707 en 2008). La nombro de venditaj titoloj estis praktike sama: 2560 anstataŭ 2554 en 2008. Ĉar UEA stokas ĉ. 5500 titolojn, iom pli ol duono el ili do allogis neniun aĉetanton dum la tuta jaro. Ankaŭ la nombro de klientoj apenaŭ ŝanĝiĝis: 653 anstataŭ 662. La Libroservo plenumis 1620 mendojn; averaĝa kliento mendis do 2,5-foje.

Vendoj entute (nombro, titolo, aŭtoro, prezo EUR):

392 Poŝamiko (B. Allée & K. Kovats) 5,10
213 Ĉu vi parolas tendare? (R. Corsetti, M. La Torre)* 4,80
179 Vojaĝo en Esperanto-lando (Boris Kolker)* 18,00
167 Esperanto de nivelo al nivelo (M. Kovács) 10,50
121 Pocket Esperanto Dictionary (A. McLinen)* 15,00
112 Monumente pri Esperanto (Hugo Röllinger)* 7,50
106 Utila Estas Aliĝo (Ulrich Lins)* 15,00
100 Vivo de Zamenhof (Edmond Privat)* 9,00
91 Internaciaj Ekzamenoj de ILEI/UEA * 4,50
88 Konciza klarigo pri la landnomoj en E-o (A. Löwenstein) 0,90
78 Internacia Kongresa Universitato 2009 (Red. J.A. Vergara)* 15,00
65 Faktoj kaj fantazioj (Marjorie Boulton)* 13,80

63 Saluton! (A. Childs-Mee)* 10,80
62 Naturaj vortordoj en Esperanto (Wim Jansen)* 4,50
61 Elektitaj paroladoj kaj prelegoj (Ivo Lapenna)* 9,90
61 Konciza etimologia vortaro (A. Cherpillod)* 21,60
61 Ŝlosilo angla (A Key to Esperanto) 0,60
58 Homarano (Aleksander Korĵenkov) 27,00
58 La Zamenhof-strato (Roman Dobrzyński) 18,00
53 Malkovru Esperanton (E@I) 1,50
53 Komputeko (Yves Nevelsteen) 6,00

Vendoj unuekzempleraj:

51 Esperanto de nivelo al nivelo (M. Kovács) 10,50
39 Utila Estas Aliĝo (Ulrich Lins)* 15,00
30 Morto de artisto (A. Löwenstein)18,90
30 Vojaĝo en Esperanto-lando (B. Kolker)* 18,00
28 Beletra Almanako 4: 9,90
27 La Asocio (Ziko van Dijk) 22,80
25 Homarano (Aleksander Korĵenkov) 27,00
25 Plena ilustrita vortaro de Esperanto 90,00
23 La origino de specioj (K. Darvino) 22,80
23 Pasporta Servo , listo de gastigantoj* 15,00
22 Beletra Almanako 6: 9,90
22 Concise Encyclopedia of the Original Literature of E-o (G. Sutton) 48,00
21 Konciza klarigo pri la landnomoj en E-o (Anna Löwenstein) 0,90
21 Plena manlibro de Esperanta gramatiko (B Wennergren) 27,90
20 Esperanto estas... (dvd) 4,50
20 Naturaj vortordoj en Esperanto (Wim Jansen) 4,50
19 Esperanto Mini-Course 1,50
18 Beletra Almanako 5: 9,90
17 Konciza etimologia vortaro (A. Cherpillod) 21,60
16 La ŝtona urbo (A. Löwenstein) 22,80
16 Internaciaj Ekzamenoj de ILEI/UEA* 4,50

* eldonaĵoj de UEA/TEJO

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/367a2

N-ro 369 (2010-03-12)
Kievo gastigos IJK en 2011

TEJO ĝojas anonci, ke la 67-a Internacia Junulara Kongreso okazos en Ukrainio. Tio estis decidita dum lasta reta estrarkunveno.

La temo proponita por la 67-a IJK estas Stabila evoluo - nova koncepto por homaro. La aranĝo okazos julie 2011 proksime de Kievo, ĉefurbo de Ukrainio. La organizan teamon kreos UkrEA (Ukrainia Esperanto-Asocio) kaj ULEJ (Ukrainia Ligo de Esperantista Junularo). Temos pri la unua IJK en Ukrainio. La kongresejo troviĝas proksime de la Kieva akva rezervejo.

La ĉi-jara, 66-a, Internacia Junulara Kongreso okazos en Kubo. Pli da informoj ĉe http://tejo.org/ijk/2010 .

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/369a2

N-ro 371 (2010-03-24)
Vizito al la Centra Oficejo en 1990

En 1990 la konata pola esperantisto Joachim Werdin vizitis la Centran Oficejon en Roterdamo kaj faris historie valoran filmeton, kiu nun estas spektebla en la Reta Kinejo de UEA:

www.ipernity.com/doc/97850/7625761

Krom la diferenco antaŭ kaj post la renovigo de la domo de UEA, oni vidas intervjuetojn kun 5 el la tiamaj 12 oficistoj: Simo Milojević (ĝenerala direktoro), Marvin Stanley (kontisto), Mark Fettes (redaktoro), Roy McCoy (prespretigisto) kaj Rob Moerbeek (ekspedisto), kaj kun la volontulo Christopher Gledhill. El ili plu laboras kiel oficisto Roy McCoy, dum la emeritiĝinta Rob Moerbeek ankoraŭ helpas volontule kiel provleganto kaj bibliotekisto.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/371a2

N-ro 376 (2010-04-21)
Filmo kun Mark Fettes pri informado

La 18-an de aprilo 2010 okazis en la Centra Oficejo de UEA seminarieto pri informado, kiun kunorganizis E@I kaj UEA. Grandan parton de ĝi oni dediĉis al la prezentado de la portalo aktuale.info, kiu informos pri Esperanto kaj pri Esperanta agado en diversaj lingvoj. La portalo estas preparata de E@I kun subteno de Esperantic Studies Foundation.

D-ro Mark Fettes parolis en la seminario pri la evoluigo de la informado pri Esperanto. En la Reta Kinejo de UEA eblas vidi 45-minutan filmon, kiu konsistas el la kontribuo de Fettes kaj el la posta diskuto.

www.ipernity.com/doc/97850/7843129

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/376a2

N-ro 378 (2010-05-10)
Volumo pri religiaj kaj filozofiaj ideoj de Zamenhof

Sub la titolo Religiaj kaj filozofiaj ideoj de Zamenhof: kultura kaj socia fono aperis la aktoj de la 32-a Esperantologia Konferenco, kiu okazis en la 94-a Universala Kongreso de Esperanto en Bjalistoko en 2009. La volumon redaktis Christer Kiselman, kiu ankaŭ gvidis la konferencon.

En la volumo aperas la prelegoj de Tsvi Sadan (Tsuguya Sasaki) el Israelo/Japanio (Juda fono de Zamenhof kaj Esperanto), Vytautas Šilas el Litovio (Zamenhof kaj Litovio. Nia judo), Zbigniew Romaniuk el Pollando (Novaj faktoj el la vivo de la Zamenhof-familio) kaj Christer Kiselman el Svedio (La evoluo de la pensado de Zamenhof pri religioj kaj la rolo de lingvoj). Krom ili, la aktoj konsistas el antaŭparolo de Kiselman, enkonduka salutmesaĝo de Louis C. Zaleski-Zamenhof kaj la konkluda parolado de Humphrey Tonkin (Zamenhof hodiaŭ kaj morgaŭ). En la konferenco prelegis ankaŭ Aleksander Korĵenkov el Rusio (Aktualaj problemoj de zamenhofologio), kies teksto aperis en la revuo La Ondo de Esperanto (n-roj 2-4/2009) kaj ankaŭ broŝurforme, katalogo.uea.org/katalogo.php .

Religiaj kaj filozofiaj ideoj de Zamenhof, grandformata kaj plaste kovrumita, havas 65 paĝojn. Ĝia prezo ĉe la Libroservo de UEA estas € 9,90 (plus sendokostoj kaj, en EU, imposto 6%; ekde 3 ekz. rabato de 1/3).

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/378a2

N-ro 379 (2010-05-15)
Pri TEJO kaj Biblioteko Hodler en UEAviva

La reta filmbulteno "UEAviva" pliriĉiĝis per nova 7,5-minuta eldono, kiu konsistas el du eroj. Unue prezidanto Gregor Hinker kaj estraranino Oleksandra Kovyazina raportas pri la aprila kunsido de la TEJO-estraro. En la dua la usona verkistino Esther Schor rakontas pri sia vizito al Biblioteko Hector Hodler, kie ŝi kolektis materialojn por sia nova libro.

UEAviva n-ro 7 estas videbla ĉe:
www.youtube.com/ueaviva#p/a/u/0/73HVmezzVmQ

 

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/379a2

N-ro 380 (2010-05-22)
Kenjo eniras Esperantujon

Grava tasko de UEA estas la disvastigo de Esperanto en landoj, kie mankas organizita movado aŭ ĝi ankoraŭ ne estas sufiĉe forta por mem respondeci pri tio. Pri tiu agado ĉefe zorgas la regionaj komisionoj de UEA. Ekzemple, tiu pri Azia Esperanto-Movado (KAEM) lastatempe subvenciis vojaĝojn de instruistoj interalie al Srilanko, Laoso, Indonezio kaj Birmo.

Ĉiam pli aktiva estas la Komisiono pri Afriko, kiu ĵus sendis sian membron, la burundanon Jeremie Sabiyumva, instrui Esperanton en Kenjo. Pro la graveco de tiu lando en Afriko, UEA nun donas al ĝi sisteman atenton. Pli frue jam Costantine Mashauri, tanzania delegito de UEA, vojaĝis tien por esplori la situacion kaj ligi kontaktojn kun aktivuloj de la pasintjare fondita Kenja Esperanto-Asocio. La nova asocio nun prepariĝas por registriĝo ĉe la Ministerio pri Sociaj Aferoj.

Jeremie Sabiyumva gvidis kurson en Nandi Hills, kie lin akompanis Julius Kirwa kaj Evans Ochoki, respektive prezidanto kaj ĝenerala sekretario de KEA. La kursanoj ne estis komencantoj, sed ili jam antaŭe lernis koresponde kaj per lerniloj senditaj de la Afrika Oficejo de UEA. Ili tamen malofte povis praktiki la lingvon kun aliaj esperantistoj. Temis pri progresantoj, kiuj pretas memstare gvidi kursojn en siaj loĝlokoj. Partoprenis naŭ personoj; la plej juna 32-jara kaj la plej aĝa 49-jara. Krom pri gramatiko, ili lernis pri la historio de Esperanto ĝenerale kaj en Afriko aparte, pri organizado de landa movado kaj pri informado. La kurso finiĝis per ekzameno, kiun ĉiuj sukcese trapasis.

Sabiyumva promesis al la aktivuloj de KEA, ke en proksima estonteco la Afrika Komisiono de UEA klopodos sendi alian esperantiston al Kenjo por unu monato. Li instigas ankaŭ eksterafrikajn esperantistojn viziti tiun turisme allogan landon por doni al la esperantistoj tie pli da rektaj kontaktoj kaj okazoj por praktiki la novan lingvon. Sabiyumva alvokas helpi la kenjan movadon per mondonacoj al Fondaĵo Afriko de UEA, kiu financas la instruvojaĝojn kaj provizadon per lernomaterialoj, aŭ per sendado de lerniloj, libroj kaj aliaj esperantaĵoj rekte al Kenja Esperanto-Asocio, P. O. Box 204, Eldoret, Kenjo.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/380a2

N-ro 383 (2010-06-07)
"La trezoro": fenestro al la islama kaj araba kulturo

La abunda kolekto de proverboj kaj anekdotoj el la araba kaj islama kulturo, trafe titolita La trezoro, kies unua eldono rapide elĉerpiĝis, estas denove havebla. Ĝia nova korektita versio ĵus aperis kun la sama grafike bela vesto kiel la unua en 2008.

La trezoro estas rikolto de multjara kolektado de Husejn Al-Amily. La materialo estas origine tradukita ĉefe el arabaj fontoj, li skribas en la antaŭparolo. Tamen, pluraj proverboj el Sumero, antikva civilizo en la nuna Irako, kaj el la malsamlanda islama kulturo, ĉefe de afgana, kurda, persa kaj turka originoj, estas aldonitaj. Al-Amily, kiu vivas en Londono, estis aparte kompetenta por kompili la verkon. Li naskiĝis en Irako en 1927 de libana patro kaj iraka patrino kaj kvalifikiĝis universitate pri islamaj kaj arabaj studoj.

La materialon de Al-Amily redaktis Gerrit Berveling, Michael Cayley kaj Renato Corsetti taskite de la Komisiono de UEA pri Meza Oriento kaj Norda Afriko. Laŭ Corsetti temas pri paŝo en la ĝusta direkto de Esperanto kiel ponto-lingvo inter malsamaj civilizoj je monda nivelo, tiom pli bonvena, ĉar pri la arabaj kaj islamaj landoj nuntempe en multaj alte evoluintaj landoj regas pli da kliŝoj ol da konoj.

La trezoro estas 137-paĝa kaj kostas 15,00 eŭrojn. Ekde samtempa mendo de 3 aŭ pli da ekzempleroj la Libroservo de UEA donas rabaton de 1/3. Por la individuaj membroj de UEA valdias la membreca rabato de 10% jam ĉe aĉeto de unu ekzemplero. Aldoniĝas sendokostoj kaj, en EU, imposto de 6%.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/383a2

N-ro 384 (2010-06-15)
Jarlibro 2010 aperis

Portreto de Giorgio Canuto malfermas Jarlibron 2010 de UEA, kiu aperis meze de junio. La ŝatata itala jurmedicinisto prezidis UEA de 1956 ĝis sia forpaso en 1960. Lia nomo pluvivas en la nomo de la fondaĵo de UEA, kiu kolektas donacojn por membrigi en UEA esperantistojn en malriĉaj landoj.

En tre persona antaŭparolo la UEA-estrarano Hori Yasuo rakontas, kiel en diversaj okazoj la Jarlibro, precipe ĝia Delegita Reto, utilis kaj helpis al li. "La Jarlibro malfermis novan mondon al mi", li skribas memorante sian unuan sperton pri ĝia utileco en malfrua sabata vespero en Bratislavo.

La daŭran popularecon de la Jarlibro de UEA montras ankaŭ, ke nur 70 membroj de UEA respondis, ke ili ne bezonas la paperan Jarlibron, kiam la Centra Oficejo enketis pri tio inter la membroj, kies retadreso estas konata al la CO. Ankaŭ tiuj, kiuj povas konsulti la retan version de la Jarlibro en reto.uea.org/, tamen ŝatas ricevi ĝian presitan version. Asertoj, ke ĝi estas nebezonata malmodernaĵo, evidente ne havas fortan bazon.

La nombro de delegitoj malkreskis. Jarlibro 2009 havis 1735 individuajn delegitojn en 102 landoj, dum la ĉi-jara havas 1679 adresojn en 101 landoj. Estas 50 ĉefdelegitoj, 950 lokaj delegitoj, 104 vicdelegitoj, 31 junularaj kaj 1277 fakaj delegitoj. Krome en Brazilo estas 5 regionaj delegitoj. La fakdelegitoj reprezentas preskaŭ 800 fakojn.

En la unua parto de la Jarlibro, eldonita ankaŭ aparte kiel Gvidlibro 2010, aperas adresoj k.a. informoj pri la organoj, instancoj kaj servoj de UEA kaj TEJO, pri landaj kaj fakaj asocioj, akademioj, edukaj kaj kulturaj instancoj, bibliotekoj ktp. Apartaj ĉapitroj estas dediĉitaj al radioelsendoj en Esperanto kaj al Esperanto en Interreto.

Fine de la Jarlibro troviĝas du rabatkuponoj de la Libroservo de UEA por tiuj, kiuj faras siajn mendojn paperpoŝte. Kiuj mendas rete, ne bezonas uzi la kuponon. Membroj kun Gvidlibro aŭ Jarlibro rajtas dufoje jare mendi librojn k.a. varojn kun rabato de 10%. Membroj-Abonantoj, Dumvivaj Membroj kaj Honoraj Membroj rajtas ricevi la rabaton je ĉiu mendo.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/384a2

N-ro 385 (2010-06-18)
Helpo al Esperanto-bibliotekoj

Por la 14-a fojo Esperanto-bibliotekoj povas peti de UEA subvenciojn de la Biblioteka Apogo Roma kaj Poul Thorsen. La subvencioj estas celitaj al bibliotekoj, kiuj ne estas subtenataj de ŝtato, urbo aŭ simila instanco. Subvencion oni ricevos kiel librojn laŭ la listo, kiu akompanis la peton. Pasintjare sep bibliotekoj ricevis librojn je la valoro de 115 ĝis 260 eŭroj.

Oni sendu priskribon pri la biblioteko kaj liston de dezirataj libroj laŭ ordo de prefero. Diskoj k.a. ne-libraj varoj ne estos konsiderataj. La petoj atingu la Centran Oficejon de UEA ĝis la 15-a de oktobro papere (Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando) aŭ rete al direktoro@.spamaĵo?co.uea.org.

Kun la vivo kaj agado de la Esperanta poeto Poul Thorsen (1915-2006), kiu kun sia edzino donacis la bazan bonhavon de la fondaĵo, eblas konatiĝi per la retejo www.poulthorsen.dk.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/385a2

N-ro 386 (2010-07-09)
Mejloŝtona verko de Noam Chomsky nun en Esperanto

Unu el la plej famaj verkoj en la moderna lingvistiko, Lingvo kaj menso de Noam Chomsky, estas nun havebla en Esperanto. Ĝia unua anglalingva eldono aperis en 1968, sed en Esperanto aperis ĝia plej nova, tria eldono el 2006.  Lingvo kaj menso estas tradukita de Edmund Grimley Evans kaj eldonita de UEA. Ĝi estas la dua volumo en la nova serio de mejloŝtonaj sciencaj verkoj "Scienca Penso", kies celojn estrarano José Antonio Vergara skizas komence de la libro.

"Ni estas tre kontentaj povi eldoni en inde altkvalita esperantigo reprezentan verkon de la plej elstara lingvosciencisto de nia epoko", diras prezidanto Probal Dasgupta, kiu antaŭparole traktas ligojn inter la internacia lingvo kaj universala gramatiko. Li tuŝas ankaŭ sian personan lingvistikan partnerecon kun Chomsky. "Estis plezuro rilati al Chomsky kiel aŭskultema kaj malavara dialogpartnero dum jardekoj", li skribas, finante: "Mi kaptas la okazon danki lin pro lia tuja esprimo de konsento, kiam mi petis lian permeson pri esperantigo de Lingvo kaj menso." Estas rimarkinde, ke laŭ la iniciato de Chomsky mem la originala eldonejo Cambridge University Press asignis la rajton je Esperanto-eldono al UEA senpage.

En alia antaŭparolo, "Evoluo de la ĉefaj tezoj de Chomsky", prof. Hiroshi Nagata enkondukas al la legado de la verko, kiu laŭ li "priskribas, laŭeble en neformala maniero, la Chomsky-an generan gramatikon kaj ties psikologiajn kaj filozofiajn implicojn, difinante ties sciencan rolon en historia perspektivo". Nagata tre laŭdas la elstaran esperantigon. "Plejparto de la Chomsky-aj terminoj estas originalaj, kio sendube prezentas defion al la tradukanto." Pri tiu defio Edmund  Grimley Evans brile sukcesis.

La prezo de la 188-paĝa libro estas 9,90 eŭroj. Ĉe samtempa aĉeto de minimume 3 ekzempleroj la Libroservo de UEA donas rabaton de 1/3. Al la prezo aldoniĝas la sendokostoj (10%, minimume 4 eŭroj) kaj, por EU-landoj, imposto de 6%.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/386a2

N-ro 387 (2010-07-13)
Novaj rekordoj ĉe KER-ekzamenoj

La 5-an kaj 6-an de julio 2010 en Slovakio kaj Usono okazis la 12-a sesio de la ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER) paralele en SES (Somera Esperanto-Studado de lernu.net-anoj)) en la slovaka urbo Piešťany kaj en NASK (Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto) en la Universitato de San-Diego en Usono. Dank’ al la aktiva antaŭpreparo kaj multnombra partoprenantaro de la EU-projekto Grundtvig dum tiu ĉi ĝemela sesio la ekzamenojn trapasis 48 personoj, t.e. je unu pli ol en la sesio dum la UK en Bjalistoko.

En Slovakio ekzameniĝis 35 personoj, el kiuj 11 je nivelo B1, 10 je B2 kaj 14 je C1. Ili reprezentis 10 landojn: Pollando (21), Slovakio (4), Hispanio kaj Nederlando (po 2), Britio, Danio, Germanio, Rumanio, Rusio kaj Svedio (po 1).

En Usono ekzameniĝis 13 kandidatoj, el kiuj 11 el Usono kaj po 1 el Meksiko kaj Kanado. La plej populara nivelo estis C1 kun 10 kandidatoj. Je nivelo B1 ekzameniĝis 2 personoj kaj je nivelo B2 unu.

Sume la 12-an sesion trapasis 48 personoj el 13 landoj. Rezulte la nombro de trapasintoj de la KER-ekzamenoj kreskis al 186 personoj el 31 landoj. Pollando transprenis la lokon de la lando kun plej multe da ekzamenitoj, entute 28. Dua estas Germanio kun 26 kaj tria Francio kun 25 ekzamenitoj.

La sekva, 13-a ekzamensesio okazos dum la 95-a UK en Havano kaj la 14-a dum la Itala Esperanto-Kongreso en Lignano. Al ambaŭ sesioj eblos aliĝi rete ĉe katalin@.spamaĵo?ikso.net aŭ surloke.

(Katalin Kováts, gvidanto de la KER-komisiono de UEA)

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/387a2

N-ro 391 (2010-07-28)
Premio Deguĉi al Philippe Chavignon

La franca esperantisto kaj mondcivitano Philippe Chavignon ricevis en la fermo de la Havana UK la prestiĝan Premion Onisaburo Deguĉi. La Premio estis starigita en la Jubilea Jaro 1987 per donaco de Oomoto por ĉiujare distingi agadon, kiu per Esperanto antaŭenigas la internacian amikecon kaj solidarecon en la spirito de L.L. Zamenhof kaj Onisaburo Deguĉi. Pri la laŭreato de la Premio, kiu konsistas el diplomo kaj monsumo de 2000 eŭroj, decidas la Estraro de UEA.

Philippe Chavignon naskiĝis en 1958 kaj esperantistiĝis en 1984. Li ricevis la premion pro sia longtempa agado en multaj landoj de Afriko kaj Latina Ameriko. En tiuj kontinentoj li plenumis diversajn informajn, instruajn kaj organizajn misiojn por UEA. En la 1990-aj jaroj li ekaktivis en indiĝenaj medioj, kunlaborante por la projekto Indiĝenaj Dialogoj kaj poste por la UEA-projekto Indiĝenaj Popoloj. Li ankaŭ funkciigis projektojn pri ekoturismo -- antaŭ la ĉi-jara UK li organizis i.a. ekskurson tra Gvatemalo -- pri sunenergio, memnutrado kaj abelbredado. Li estis dum multaj jaroj komitatano de Unuiĝo Franca por Esperanto. Ekde 2007 li estas komitatano C de UEA, kies dumviva membro li estas.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/391a2

N-ro 390 (2010-07-19)
La 95-a UK omaĝis al Nelson Mandela

La inaŭguro de la 95-a UK en Havano koincidis kun la 92-a naskiĝtago de Nelson Mandela. Kun forta aplaŭdo la kongresanaro omaĝis al la Nobel-premiito per jena omaĝmesaĝo:

---

Unuiĝintaj Nacioj deklaris la 18-an de julio "Internacia Tago Nelson Mandela", rekone al la kontribuo de la iama Prezidento de Sud-Afriko al la kulturo de paco kaj libereco.

Tiusenca rezolucio estis akceptita en novembro 2009 de la Ĝenerala Asembleo de UN por memorigi pri la longdaŭra sindediĉo de la Nobel-Premiito al la paca solvo de konfliktoj, harmoniaj rilatoj inter la rasoj, homaj rajtoj, reharmoniiĝo kaj seksa egaleco.

Oni komencas noti tiun feston ekde la jaro 2010, kiam la gvidanto de la lukto kontraŭ rasapartigo fariĝos 92-jara.

Akceptante la rezolucion, Unuiĝintaj Nacioj esprimis sian estimon al tiu grandulo, kiu (laŭ la vortoj de la Asemblea Prezidanto Ali Treki) suferis por la tuta homaro; kaj ĝi rekonis lian enkarcerigon dum 27 jaroj en la fifama malliberigocentro Robben Island, enmare apud la marbordo de Kaburbo.

Post sia liberiĝo el karcero en 1990, s-ro Mandela fariĝis la unua Prezidento elektita en plene reprezenta demokratia baloto en la post-rasapartiga Sud-Afriko, oficante de 1994 ĝis 1999 laŭ la konstitucio de tiu lando.

Ĉe aranĝo organizita okaze de lia pasintjara naskiĝtago, la ĝenerala Sekretario de UN, Ban Ki-moon diris, ke "Nelson Mandela estas vivanta manifestiĝo de la plej altaj valoroj de Unuiĝintaj Nacioj."

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/390a2

N-ro 392 (2010-07-29)
Tri premioj de Fondaĵo Grabowski en 2010

Fondaĵo Antoni Grabowski de UEA subtenas elstarajn atingojn de la Esperanta kulturo. La ĵurianoj de la Fondaĵo (Ulrich Lins, István Ertl kaj Mine Yositaka) aljuĝis ĉi-jare tri monpremiojn. La decido estis publikigita en la ferma ceremonio de la 95-a UK en Havano.

Premion de 900 USD ricevis Klivo Lendon, kanadano vivanta en Tokio, kiu esperantigis la epokfaran verkon La origino de specioj de Charles Darwin. La traduko aperis en 2009, en la jaro de la 200-a datreveno de la naskiĝo de Darwin kaj 150 jarojn post la apero de la verko. Eldonis ĝin Flandra Esperanto-Ligo. Laŭ la ĵurio la Esperanta versio estas surprize moderna kaj flue legebla. Piednotoj ebligas klaran komprenon de la tiamaj sciencaj konoj kaj bone klarigas la kuntekston. Recenzanto en Monato skribis, ke oni legas la tradukon, kvazau Darwin mem verkus en Esperanto.

Alia premio, ankau 900 USD, estis donita al Geoffrey Sutton, angla filologo kaj iama redaktoro de la revuo Esperanto, kiu kompilis anglalingvan enciklopedion pri la originala literaturo en Esperanto, Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto. La 740-paĝa volumo aperis en 2008 ĉe la eldonejo Mondial en Novjorko. Kun pli ol 300 artikoloj pri la plej gravaj verkistoj kaj iliaj verkoj, ĝi estas la plej detala manlibro pri la Esperanta literaturo ĝis nun aperinta en nacia lingvo. Tirante la atenton de anglalingvaj legantoj al ĝis nun tute neglektata temo, ĝi sukcese respondas la bezonon pli vaste konatigi la Esperantan kulturon ekster Esperantujo.

Speciala premio de 500 USD estas dediĉita al la memoro de Madeleine de Zilah, kiu kunfondis la revuon La Gazeto en 1985 kaj kunredaktis ĝin ĝis sia subita forpaso en 2009. Kun ŝia nomo estas ligita la evoluo de La Gazeto al unike varia, altnivela kultura revuo. Ŝi, ĉiam kun sia edzo Eugeno de Zilah, ekde 1988 organizis internaciajn konferencojn, en kiuj ekde 1990 ĉiujare autoro estis premiita pro elstara libro nefikcia en Esperanto. La Gazeto plu aperas, nun sub la redakto de Eugeno de Zilah (kun Ed Borsboom, K. Jakobo kaj Paola de Zilah).

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/392a2

N-ro 393 (2010-08-05)
Internacia Jaro de la Junularo: ilia jaro, ilia voĉo

Je la Internacia Junulara Tago la 12-an de aŭgusto 2010 komenciĝos la Internacia Jaro de la Junularo, proklamita de Unuiĝintaj Nacioj. Diference de aliaj temaj jaroj ĝi do ne koincidas kun kalendara jaro. La Estraro de UEA decidis, ke la temo de la 96-a UK de Esperanto en Kopenhago (23-30 julio 2011) rilatos al la Internacia Jaro de la Junularo. Jen materialo de UN pri la celoj de la Jaro.

La Internacia Jaro de la Junularo, komenciĝante per la ĉiujara Junulara Tago de Unuiĝintaj Nacioj, 12 aŭgusto 2010, festas kaj prilumas la gravecon de gejunuloj ĉirkaŭ la mondo. La kontribuoj de la junularo al la Jarmilaj Evoluigaj Celoj (JEC) estas fundamentaj por ilia sukceso, kaj Junularaj Konferencoj kunlabore kun Unuiĝintaj Nacioj respegulas la rolon, kiun gejunuloj ludas por la atingo de evoluo. La junularo estas la estonteco de UN kaj la estonteco de la tuta procedo de evoluo. Aranĝoj kunlige kun la jaro celas igi gejunulojn pli videblaj en la tagordo de internacia evoluigo.

Kun celo ekkapti la energion, imagopovon kaj iniciatemon de la monda junularo en venkado de la defioj, kiujn la homaro frontas, ekde fortigo de la paco ĝis progresigo de ekonomia evoluo, Unuiĝintaj Nacioj proklamis la Internacian Jaron de la Junularo, kiu komenciĝos je la Internacia Junulara Tago la 12-an de aŭgusto 2010, kun la temo "Dialogo kaj Reciproka Kompreno". La Ĝenerala Asembleo elektis tiun temon pro sia alta takso de la valoro de dialogo inter gejunuloj el diversaj kulturoj kaj homoj el diversaj generacioj.

"Gejunuloj konsistigas la plej gravan kapitalon en la monda historio por ŝanĝi la estontecon de la homaro", deklaris kunlaborantoj en la kampanjo de la Internacia Jaro de la Junularo.

"Okaze de la Internacia Junulara Tago, ni renovigu nian promeson subteni gejunulojn en ties evoluo", emfazis la Ĝenerala Sekretario Ban Ki-Moon en la Festado de la Junulara Tago en 2009. "Ili meritas nian plenan sindediĉon—aliron al edukado, adekvatajn sanservojn, dungajn eblecojn, financajn servojn kaj plenan partoprenon en la publika vivo", li diris.

Oni celas per la Jaro kuraĝigi gejunulojn sin dediĉi al subteno de progreso, inkluzive atingon de la Jarmilaj Evoluigaj Celoj, kiuj celas plibonigi la vivojn de la tuta homaro per tranĉo de ekstrema malriĉeco kaj malsato, redukto de patrina kaj infana mortado, plibonigo de aliro al edukado kaj sanservoj, kune kun aliaj pli specifaj celoj, ĝis la jaro 2015.

Junularo kaj la JEC

Popolnombraj statistikoj montras, ke nuntempe 1,7 miliardoj da homoj – pli ol unu kvarono de la sesmiliarda enloĝantaro de la mondo – aĝas inter 10 kaj 24 jaroj, tiel ke tiu ĉi grupo de gejunuloj formas la plej grandan nombron de alirantoj al adoltiĝo iam ajn konatan, kaj la plej subreprezentatan elementon de la monda enloĝantaro.

En reta konsultado kun pli ol 350 gejunuloj pri evoluigo, plej multaj respondantoj diris, ke ili scias nenion aŭ preskaŭ nenion pri la JEC. Ili ankaŭ substrekis, ke ili ne havas aliron al adekvataj rimedoj por ties efektivigo; petataj iloj inkluzivis aliron al la reto, aliron kaj trejnadon rilate al informkomunikaj teknologioj (IKT), trejnadon pri komerco kaj civitana edukado, interŝanĝon de informoj, kaj precipe instigadon, financadon kaj rimedojn de registaroj kaj institucioj.

La Internacia Jaro de la Junularo, kaj la temo antaŭenigi dialogon inter gejunuloj kaj kun la mondo, tiras nian atenton al tiuj ĉi bezonoj. Restas nur kvin jaroj ĝis la limdato starigita de la internacia komunumo por atingi la evoluigajn celojn interkonsentitajn en la jaro 2000.

Konsiderante tion, kaj la fakton, ke ni havas tiel grandan junularan enloĝantaron en la mondo, oni rekonas, ke junulare orientita fokuso sur la celoj estas bezonata kaj esenca al la klopodoj efike progresi laŭ perspektiva bazo. La junularo estas la estonteco.

Festoj de Unuiĝintaj Nacioj kaj ĉirkaŭ la mondo

Oni festos la Internacian Junularan Tagon la 12-an de aŭgusto 2010 en la sidejo de Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko per tutmonda lanĉado de la Internacia Jaro de la Junularo. Komence de septembro oni malfermos al la publiko foto-ekspozicion kun titolo "Videblaj Voĉoj – Junularaj Perspektivoj pri Mondaj Demandoj" en la akceptejo por vizitantoj ĉe UN.

La Inter-agenteja Reto pri Junulara Evoluigo de UN kunordigas la agadon de la Jaro, kaj la Junulara Programo de UN gvidata de la Fako pri Ekonomiaj kaj Sociaj Aferoj ludas gvidan rolon en tiuj ĉi klopodoj, strebante al pliefikigo per fortigado de kunlaboro kaj interŝanĝoj inter ĉiuj elementoj de UN, kiuj okupiĝas pri la junularo. La Kadra Aliro de UN al la Internacia Jaro de la Junularo estis akceptita en februaro 2010 por liveri konkretan kadron por la agado kaj fiksi strategiajn celojn. La Kadro elstarigas la neceson krei konsciiĝon per intensigo de sindediĉo al la junularo kaj investado en ĝi, per mobilizo kaj engaĝo de la junularo per pli granda junulara partopreno kaj partnerecoj, kaj per kunligado kaj konstruo de pontoj por plifortigi interkulturan komprenon inter gejunuloj.

Ankaŭ la Programo de UN pri la Junularo organizas agadon por engaĝi gejunulojn, inkluzive konsultadon per Facebook, kie gejunuloj jam kontribuis preskaŭ 500 sugestojn por la slogano de la jaro, "Nia Jaro. Nia Voĉo". Ĉiumonate okazas retaj konsultadoj pri temoj ligitaj al la Jaro kaj oni metas kontribuojn en la monatan elektronikan novaĵleteron de la Programo de UN pri la Junularo, "Youth Flash", "Junulara Ekbrilo".

Ĉirkaŭ la mondo, daŭros la festoj, inkluzive de la 5-a Monda Junulara Kongreso en Turkio, la Unua Junulara Olimpiko en Singapuro, kaj la Monda Junulara Konferenco en Meksiko. Gejunuloj organizas ankaŭ lokajn kaj regionajn aranĝojn kiel okazojn por diskuti kaj pripensi la rolon de gejunuloj en la atingo de evoluo, kun speciala emfazo al la JEC.

En la Internacia Jaro temas pri antaŭenigo de plena kaj efika partopreno de la junularo en ĉiuj aspektoj de la socio. Ĉiuj sektoroj de la socio estas instigataj labori partnere kun la junularo kaj junularaj organizaĵoj por pli bone kompreni iliajn bezonojn kaj preokupojn kaj por rekoni la kontribuojn, kiujn ili kapablas fari al la socio.

La progreso farita en tiu ĉi jaro formos fundamenton por plia laboro en junulara evoluigo, inkluzive realigon de la Monda Programo de Agado por Junularo kaj la atingon de la JEC.

Pliaj informoj:

Retpaĝaro de la Junulara Jaro: social.un.org/youthyear/
Por aboni la senpagan retan novaĵleteron "Junulara Ekbrilo": www.un.org/esa/socdev/unyin/flash.htm
Por fariĝi amiko Facebook de la Programo de UN pri la Junularo: www.facebook.com/UNyouth
Kalendaro de junularaj aranĝoj: social.un.org/youthyear/
Esplora referaĵo: www.equip123.net/equip3/docs/YAC/YouthandMDGs.pdf

[Fonto: Fako de UN pri Ekonomiaj kaj Sociaj Aferoj]

 

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/393a2

N-ro 394 (2010-08-21)
UEA gratulis la novan polan ŝtatestron

S-ro Bronisław Komorowski, kiu venkis en la balotado pri la prezidanteco de la Pola Respubliko la 4-an de julio, transprenis la oficon la 6-an de aŭgusto. Je tiu okazo Ĝenerala Direktoro Osmo Buller sendis al li gratulojn de UEA, dezirante al li "multe da sukceso en la plenumado de tiu respondeca tasko por la bono de Pollando kaj por la progresigo de harmonio kaj kunlaboro inter la popoloj".

"Estis granda honoro al ni pasintjare, ke Vi akceptis esti la Alta Protektanto de la 94-a Universala Kongreso de Esperanto en Bjalistoko, kiu estis la ĉefa evento por festi la 150-an datrevenon de la naskiĝo de D-ro L.L. Zamenhof, la kreinto de Esperanto", skribis Buller. Li memorigis, ke la temo de tiu UK rilatis al la eldiro de D-ro Zamenhof, ke Esperanto celas krei pacan ponton inter la popoloj. Buller aldonis, ke la kongresanoj aprezis la mesaĝon de Komorowski al la UK, en kiu la Alta Protektanto referencis al tiu eldiro kaj konkludis: "La revo pri paco kaj sekureco estas aparte grava kaj signifa. La projekto krei universalan lingvon, kiu ebligu dialogon kaj kompreniĝon inter la popoloj, estas valora paŝo al la realigo de tiu ĉi revo."

"Ekde la apero de la unua lernolibro de Esperanto en Varsovio ĝis la regule daŭrantaj Esperanto-elsendoj de la Pola Radio Via lando akiris kaj konservas specialan lokon en la koroj de esperantistoj", daŭrigis Buller. "Kun granda ĝojo ni vidas, ke ĝuste Vi, la Alta Protektanto de nia pasintjara kongreso, nun okupas la plej altan oficon de Pollando."

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/394a2

N-ro 395 (2010-09-12)
Estraro de CED elektita

La nova Estraro de UEA komencis la elektadon de komisiitoj kaj komisionoj por plej diversaj agadkampoj. Temas pri ampleksa tasko, kiu okupos la Estraron ĝis la fino de la jaro.

Kiel la unua estis elektita la estraro de Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED). La nova estraro de CED, kiu en la strukturo de UEA havas statuson de komisiono, konsistas el Detlev Blanke, Mark Fettes, Sabine Fiedler, Federico Gobbo, Wim Jansen, Kimura Goro Christoph, Christer Kiselman, Katalin Kovats, A. Giridhar Rao, Humphrey Tonkin kaj José Antonio Vergara. Kiel direktoro de CED plu funkcios prof. Tonkin. Flanke de la Estraro de UEA pri rilatoj kun CED respondecos estrarano Amri Wandel.

CED estas la esplora-dokumenta branĉo de UEA. Ĝiaj plej konataj aktivaĵoj estas la okazigo de Esperantologia Konferenco en Universalaj Kongresoj kaj la eldonado, kun la nederlanda firmao John Benjamins, de la plurlingva scienca revuo Language Problems & Language Planning kaj de la novaĵbulteno Informilo por Interlingvistoj.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/395a2

N-ro 396 (2010-09-16)
Rogener Pavinski nova redaktoro de Kontakto

Rogener Pavinski sekvos Paŭlon Moĵajev kiel redaktoro de la revuo Kontakto. La Estraro de UEA konfirmis la decidon de la Estraro de TEJO, kiu elektis Pavinski post publika konkurso inter pli ol 20 kandidatoj. La juna brazilano aktivas diverskampe de pluraj jaroj. Kiel filmisto li estis kunkreinto de la filmo Esperanto estas.... Kiel muzikisto li estis interalie voĉo de la grupo Supernova, kiu precipe famiĝis per siaj prezentadoj en la pasintjaraj UK kaj IJK. De 2004 ĝis 2006 li redaktis la bultenon Momenton! de Brazila Esperantista Junulara Organizo kaj de 2007 ĝis 2009 li estis estrarano de TEJO.

Rogener Pavinski estis elektita kiel redaktoro por du jaroj. La unua Kontakto sub lia redakto estos n-ro 5 de la nuna jaro. "Mi multe dankas la konfidon, kiun la TEJO-estraro havas je miaj kapabloj”, li diris post sia elekto. “Mi strebos doni novan vivon al la revuo kaj labori, por ke ĝi estu pli alloga, kultura kaj freŝtema. Mi planas multajn novaĵojn kaj invitas la esperantistojn partopreni en la kreado de la nova Kontakto".

La revuon Kontakto ricevas ĉiu individua membro de TEJO. Ekde 2011 ĝi enhavos ankaŭ la bultenon TEJO tutmonde, kiu ĉesos aperi kiel aparta eldonaĵo. Oni povas aboni al Kontakto ankaŭ aparte pagante la subtenan kotizon Patrono de TEJO aŭ simplan abonon. Favora ebleco por kluboj, kursoj k.a. estas kolektiva abono de minimume 6 ekzempleroj. Se ĉiuj ekzempleroj estos sendataj en unu pakaĵo al la sama adreso, oni ricevas rabaton de 40% el la plena abonprezo; se la numeroj estos sendataj rekte al la unuopaj ricevantoj, la rabato estas 20%.

Reta abonilo: www.uea.org/alighoj/revu_abon.php

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/396a2

N-ro 398 (2010-10-19)
Dankmesaĝo el Pollando

La pola ambasadoro en Nederlando, s-ro Janusz Stańczyk, peris al la ĝenerala direktoro de UEA leteron de la ŝtata subsekretario, s-ro Jaromir Sokołowski, el la kancelario de la Pola Prezidento, kiu dankis pro la gratuloj de UEA al s-ro Bronisław Komorowski okaze de ties enoficiĝo kiel la pola ŝtatestro (Gazetaraj Komunikoj de UEA, n-ro 394).

En sia letero s-ro Sokołowski skribis, ke "mi volas certigi vin, ke la Prezidento sekvas kun aprezo la aktivadon de via organizaĵo, kiu celas konstrui konsenton kaj dialogon inter la nacioj".

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/398a2

N-ro 399 (2010-10-26)
Internacia Kongresa Universitato invitas prelegontojn

Dum la 96-a UK en Kopenhago okazos la 63-a sesio de Internacia Kongresa Universitato. UEA invitas universitatajn profesorojn, docentojn kaj personojn kun simila kvalifiko sendi proponojn de prelegoj al la sekretario de IKU, prof. Amri Wandel, PK 767, IL-71799 Makabim, Modiin, Israelo; rete: amri@.spamaĵo?huji.ac.il, ĝis la 31-a de januaro 2011 (sed prefere pli frue).

Lige kun IKU okazos studsesio de Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) kunlabore kun UEA. Proponantoj de IKU-prelego rajtas samtempe proponi AIS-kurson, kies unua prelego estos parto de IKU kaj kiu aldone havos du daŭrigajn prelegojn. Oni bv. indiki, ĉu la IKU-propono estu konsiderata ankaŭ kiel AIS-kurso.

La prelegoj estu pri interesaj, allogaj temoj kaj taŭgaj por klera publiko. Estos aparte bonvenaj prelegoj lige kun la kongresa temo "Dialogo kaj interkompreno". Ĉiu propono enhavu mallongan resumon de la prelego kaj koncizan biografieton de la preleganto (kune ne pli ol unu paĝo). La proponoj estos prijuĝataj de la IKU-komisiono kaj sekve la Estraro de UEA decidos, kiuj estos akceptitaj. La proponintoj estos informitaj pri la decido ĝis la 30-a de aprilo 2011. La sukcesaj kandidatoj devos sendi kompletan tekston de siaj prelegoj al UEA ĝis la 31-a de majo 2011 por publikigo en la IKU-libro.

Ĉiu preleganto devas esti kongresano kaj mem zorgi pri sia aliĝo. Prelego estos rekompencita per honorario de 250 EUR. Pliaj detaloj kaj antaŭaj IKU-prelegoj kaj -resumoj troviĝas en la IKU-paĝo uea.org/dokumentoj/IKU.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/399a2

N-ro 400 (2010-11-05)
4-a Mezorienta Kunveno okazos en Irano

La Komisiono de UEA pri la Meza Oriento kaj Norda Afriko (MONA) invitas al la 4-a Mezorienta Kunveno, kiu okazos en Karaĝo, Irano, de la 25-a (vendrede vespere) ĝis la 29-a (marde vespere) de marto 2011.

La temo de tiu ĉi pionira aranĝo de UEA en Irano estos "Esperanto sur la Silka Vojo". Ĝi estigos maloftan eblecon renkonti samideanojn el diversaj landoj en la Meza Oriento (tamen, invitataj estas ankaŭ partoprenontoj el ĉiuj aliaj mondpartoj), interkonatiĝi, pridiskuti gravajn kaj interesajn temojn kaj ankaŭ iomete turismumi en la gastiga lando. Dezirantoj ekskursi al vizitindaĵoj povos fari tion kune antaŭ aŭ post la kunveno.

Reta aliĝilo, informoj pri la kunveno kaj pri loĝado, kaj aliaj detaloj ĉe www.arabujo.org/mk/2011/starto.php . Kaze de problemoj aŭ demandoj oni povas turni sin retpoŝte al mezorienta.kunveno@.spamaĵo?esperanto.org.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/400a2

N-ro 402 (2010-11-23)
Pliaj komisionoj kaj komisiitoj

La Estraro de UEA daŭrigas la elektadon de komisionoj kaj komisiitoj por diversaj laborkampoj de la Asocio. Lastatempe ĝi renovigis por tri jaroj la mandaton de la Komisiono pri la Ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro, en kiu plu membras Katalin Kováts, Zsófia Kóródy kaj Renato Corsetti.

Robert Kaminski estis reelektita kiel komisiito pri Zamenhof/Esperanto-Objektoj kaj Gabi Kosiarska kiel komisiito pri la Esperanta radiofonio. Ili ambaŭ estis unuafoje elektitaj kiel komisiitoj antaŭ unu jaro.

Novaĵo estas la elekto de komisiono pri la Internacia Infana Kongreseto, pri kiu antaŭe respondecis komisiito. Krom la ĝisnuna komisiito Bert Schumann, en la nova komisiono membras Adenjo Charrière kaj Matthias Humet. Ankaŭ la Gazetara Kampanjo pri la Universalaj Kongresoj estos kunordigata de komisiono anstataŭ komisiito. La komisiono konsistas el Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/402a2

N-ro 404 (2010-12-15)
Sekretario de IKU kaj Komisiono pri Belartaj Konkursoj elektitaj

La Estraro de UEA daŭrigas la elektadon de komisiitoj kaj komisionoj por la sekva trijara periodo. La plej lastaj decidoj koncernis la elekton de la sekretario de la Internacia Kongresa Universitato kaj la elekton de la komisiono pri la Belartaj Konkursoj de UEA.

La estrarano pri faka kaj scienca agado Amri Wandel estis komisiita ankaŭ pri la formale aparta funkcio de la sekretario de IKU, kiun taskon li prizorgis ankaŭ dum la antaŭa periodo.

La komisiono pri la Belartaj Konkursoj konsistas el ĵurioj por la unuopaj konkursaj branĉoj. La prezidanto de la Konkursoj estas prof. Humphrey Tonkin kaj la sekretario Michela Lipari. La juĝantoj dum la sekva trijara periodo estos:

Poezio: Gerrit Berveling, Anja Karkiainen, Carmel Mallia;
Prozo: Donald Broadribb, Syozi Keiko, Ĵak Le Puil;
Eseo: Detlev Blanke, Giancarlo Fighiera, Gotoo Hitoshi;
Infanlibro de la Jaro: Kitagawa Hisasi, Jouko Lindstedt, James Resende Piton;
Teatraĵoj: Wera Blanke, Paul Gubbins, Giuliano Turone;
Kanto: Alan Bishop, Flávio Fonseca, Gianfranco Molle.

La juĝantoj de la filma branĉo estos elektitaj poste.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/404a2

N-ro 405 (2010-12-17)
Nova pledo de UEA ĉe UN por lingvaj rajtoj

Universala Esperanto-Asocio intervenis en la 3-a sesio de la Forumo pri Minoritatoj de Unuiĝintaj Nacioj, kiu okazis en la Palaco de Nacioj en Ĝenevo la 14-an kaj 15-an de decembro. Nome de UEA parolis Cesco Reale, unu el la konstantaj reprezentantoj de la Asocio ĉe UN en Ĝenevo. La Forumo pri Minoritatoj estis starigita de la Konsilio pri Homaj Rajtoj de UN en 2007 kaj UEA kontribuas al ĝiaj laboroj ekde la komenco.

Nova pledo de UEA ĉe UN por lingvaj rajtoj, decembro 2010

Nicole Margot, Cesco Reale, Stefano Keller

Jen Esperanta traduko de la alparolo, kiu estis farita en la franca lingvo.


-------

Sinjorino Prezidantino, Gesinjoroj,

Mi parolas nome de Universala Esperanto-Asocio, kies membroj, parolantoj de la internacia lingvo Esperanto troviĝas en pli ol 120 landoj.

En la projekto de rekomendoj traktata hodiaŭ, specife en la ĉapitro 32, plurloke aperas mencio pri bezono de tradukado. Fakte, por povi esti aktiva en la ekonomia vivo, oni devas povi kompreni la leĝojn kaj la dokumentojn rilatajn al tiu medio en sia propra lingvo.

Hodiaŭ ni deziras altiri vian atenton je la klopodoj de Eŭropa Unio pri malrespekto de la egaleco de ĉiuj lingvoj de la membro-ŝtatoj, malgraŭ tio ke tiu egaleco estas solene deklarita en ĉiu fundamenta dokumento de EU. Koncerne patentojn, temas pri klopodo malebligi la utiligon de aliaj lingvoj ol la germana, la angla kaj la franca dum la depono, ekzameno kaj publikado de patentoj. Tiu maniero procedi kreus maljustan avantaĝon por firmaoj kaj civitanoj de landoj, kie tiuj ĉi lingvoj estas uzataj.

La utiligo de nur tri lingvoj koncerne patentojn en Eŭropa Unio, kie estas 23 oficialaj lingvoj, kaŭzus malavantaĝojn maljustajn al firmaoj kaj civitanoj en landoj, kie tiuj ĉi lingvoj ne estas oficialaj, kaj tia decido estus sendube kontraŭa al la principo de reala partopreno de ĉiuj en la ekonomia vivo. Tia decido malvalorigus lingvojn, kiuj hodiaŭ ankoraŭ estas prestiĝaj, kaj donus avantaĝon al kelkaj privilegiataj lingvoj. Estas evidente, ke lingvoj kiel ekzemple la itala aŭ la pola, kies utiligo estus ekskludita de la administra proceduro, kaj en kiuj oni ne plu uzus aŭ kreus vortojn rilatajn al teknikaj malkovroj kaj uzadoj, estus destinataj al dialektiĝo kaj la parolantoj de tiuj lingvoj iĝus duarangaj civitanoj.

Ni protestas forte kontraŭ tiuj klopodoj malaperigi la lingvajn rajtojn de granda nombro de la civitanoj de Eŭropa Unio, kaj kontraŭ la malracia rifuzo pri ekplanado de la uzo de neŭtrala lingvo por la interkomunikado, kiel ekzemple la latina, aŭ pli bone: la internacia lingvo Esperanto. Tiu ilo de interetna komunikado, kies uzo permesas respekti ĉiujn lingvajn kaj kulturajn minoritatojn, estas tre vivanta hodiaŭ. Pri tio atestas multaj libroj, konferencoj kaj eventoj pri sciencaj kaj teknikaj temoj, diplomlaboraĵoj, kaj la ekzisto de sciencaj, fakaj asocioj utiligantaj Esperanton.

Dankon pro via atento.

Sonregistraĵo:

http://www.linguistic-rights.org/sonoj/3a_Forumo_pri_Minoritatoj_UN_Ghenevo_alparolo_de_UEA_14_15_dec_2010.mp3

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/405a2

N-ro 406 (2010-12-29)
Aperis la unua Kontakto kun radikale nova vizaĝo

La socikultura revuo de TEJO, Kontakto, kompletigis la jarkolekton 2010 per la duobla numero 5-6 (239-240). Ĝi estas la unua kajero realigita de la nova redaktoro Rogener Pavinski. Krom bunta enhavo, ĝi estas grafike radikale alia ol antaŭe. Ok el la 28 paĝoj estas plenkoloraj. Same radikale Kontakto laste transformiĝis en 1992, kiam Francisco Veuthey redaktoriĝis. La logotipo dezajnita de li plu restas, ĉar en la voĉdonado en la retejo de Kontakto ĝi gajnis plej multe da subteno. 

"Vi nepre rimarkos kiom bela nia revuo fariĝis; la legado certe fluos pli ĝue kaj plezure", skribas fiere la nova redaktoro en sia enkonduko. "Por helpi min en tiu tasko mi havis gravan kunlaboron de Romulo Felicio, kiun kelkaj konas de la koncertoj de Supernova en 2009. Li tre entuziasme akceptis plenumi la enpaĝigon kaj eĉ kunlaboris porunu el niaj rubrikoj."

La individuaj membroj kaj patronoj de TEJO kaj aliaj abonantoj de Kontakto jam povas legi la numeron rete. Ankaŭ en 2011 ili povos legi ĉiun numeron rete tuj, kiam ĝi eniros presejon. Ankaŭ tiuj, kiuj ankoraŭ ne estas abonantoj, rajtas senpage konatiĝi kun la plene reformita revuo en la reto. (Vidu instrukciojn en la retejo de Kontakto.)

Kontakto estas abonebla per la reta membroaliĝilo aŭ reta abonilo kaj pere de la landaj kotizperantoj de UEA.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/406a2

N-ro 361 (2010-02-01)
Filmo de Sam Green pri utopioj premieris

En la usona filmfestivalo Sundance okazis fine de januaro la premiero de la filmo Utopia in four movements de reĝisoro Sam Green. La titolo de la filmo ("Utopio en kvar movimentoj" aŭ "Utopio en kvar movadoj") referencas al la tradicia konstruo de simfonio kaj al sociaj movadoj. Unu el la movadoj estas la esperantista, kiun Sam Green observis kaj filmis i.a. en kongreso de la usona landa asocio ELNA kaj en la Universalaj Kongresoj en Florenco, Jokohamo kaj Roterdamo. La nuna tempo estas laŭ Green malamika al utopioj, sed malgraŭ tio diversaj idealistoj plu persistas, ne perdante siajn idealojn, kaj la simpatio de la reĝisoro estas ĉe ili.

Sam Green estas renoma kinisto, kies dokumenta filmo The Weather Underground (2003) pri la tiunoma radikala usona movado en la 60-aj kaj 70-aj jaroj estis nomumita por Oskaro. Multaj esperantistoj helpis al Green en diversaj stadioj de la estiĝo de lia nova verko. Li ricevis asiston i.a. de ELNA kaj ESF. La Centran Oficejon de UEA li unuafoje kontaktis fine de 2005. Dum la Internacia Filmfestivalo de Roterdamo en januaro 2006, en kies programo estis unu el liaj filmoj, Green vizitis la Centran Oficejon por esplori en la Biblioteko Hodler kaj por prepari ĉeeston de sia skipo en Universalaj Kongresoj.

Retejo de la filmo: utopiainfourmovements.com

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/361a3

N-ro 363 (2010-02-11)
Forpasis Umberto Broccatelli

La 11-an de februaro forpasis en Romo Umberto Broccatelli, Honora Membro de UEA ekde 2006. Li naskiĝis la 5-an de marto 1931. Eklerninte la lingvon en 1947 li tuj ekaktivis movade kiel unu el la refondintoj de Bolonja Esperanto-Grupo. Li kunorganizis nacian kongreson en Bolonjo en 1952 kaj la 40-an UK-on samurbe en 1955. De 1980 ĝis 2005 li membris en la Nacia Konsilio de Itala Esperanto-Federacio kaj estis plurfoje elektita al ĝia estraro. De 1989 ĝis 2002 li redaktis la organon de IEF, l'esperanto. Kiel fervora pledanto por la eŭropa unuiĝo li iniciatis la aliĝon de IEF al la Itala Konsilio de la Eŭropa Movado, en kies komitato li poste reprezentis IEF. En 1999 li reaktivigis Eŭropan Esperanto-Union, kiun li prezidis, ankaŭ redaktante ĝian informilon Eŭropa Bulteno, de 1999 ĝis 2004, kiam li iĝis honora prezidanto de EEU.

Broccatelli aŭtoris la vortarojn Vocabolario Esperanto-Italiano (1984) kaj Dizionario Italiano-Esperanto, Esperanto-Italiano (2004), kaj la lernolibron Nuovo Corso di Esperanto (1993). Pri lingvaj demandoj de Esperanto li verkis multajn artikolojn kaj la broŝuron Esperanto, lingvo planebla (1996). Li tradukis ankaŭ beletraĵojn, i.a. por Itala antologio (1987).

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/363a3

N-ro 378 (2010-05-10)
Pli ol 1000 membroj jam voĉdonis

La voĉdonado pri Komitatanoj B de UEA daŭras jam pli ol kvar semajnojn. Ĝis la 10-a de majo revenis al la Centra Oficejo pli ol 1000 kovertoj kun balotiloj, t.e. 21% de la aktuala nombro de individuaj membroj kotizintaj por la nuna jaro. La nombro de voĉdonintoj estas iom pli granda ol tiu de kovertoj, ĉar pluraj membroj rajtas resendi siajn balotilojn en sama koverto.

La voĉdonado finiĝos la 31-an de majo. Balotiloj, kiuj atingos la Centran Oficejon post tiu dato, ne estos konsiderataj. La Centra Oficejo daŭrigos sendi balotilojn al malfruaj kotizantoj ĝis iom antaŭ la fino de majo.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/378a3

N-ro 379 (2010-05-15)
Nova situacio en la Pola Radio

Laŭ la decido de la superuloj de Pola Radio, ekde la 17-a de majo la sola salajrata laboranto de ĝia Esperanto-redakcio, Gabi Kosiarska, kaj kelkaj aliaj dungitoj okupiĝos pri laboroj ligitaj kun ŝanĝoj en la interreta portalo de la Radio. La funkciado de la Esperanta servo estas frostigita por la daŭro de tiu nova tasko, kies longeco ne estas precize difinita. En la paĝaro de la Esperanto-redakcio intertempe aperados ripetoj de programeroj, supozeble lunde, merkrede kaj vendrede. Oni flegas la esperon, ke post kelka tempo ĉiuj, kiuj estis komisiitaj pri la nova tasko, povos reveni al siaj kutimaj okupoj, interalie Gabi Kosiarska al la Esperanta sekcio.

Kun demandoj pri la nova situacio oni povas turni sin al la Prezidanto de Pola Radio, Jarosław Hasinski, Prezes Zarzadu PR S.A., al. Niepodleglosci 77/85, 00-977 Warszawa, Pollando (rete: Jaroslaw.Hasinski@.spamaĵo?polskieradio.pl) aŭ, laŭ la sama poŝta adreso, al Pawel Majcher, Czlonek Zarzadu. Oni skribu en sia nacia lingvo, la angla aŭ la pola. Leteroj sole en Esperanto estas malkonsilindaj. La adresatoj estas la prezidanto de la estraro, respektive membro de la estraro de Pola Radio.

La Esperanto-elsendoj de Pola Radio komenciĝis en aprilo 1959, sojle de la Zamenhof-jubilea UK en Varsovio. Ĝis hodiaŭ ili estas ege popularaj kaj elstare kontribuis al la diskonigo de Pollando kaj ankaŭ al la informado pri la Esperanto-vivo. En 1993 UEA premiis la Esperanto-redakcion per la prestiĝa Premio Deguĉi. Bona pruvo pri la daŭra populareco de la Esperanto-elsendoj de Pola Radio estas la kreo de ties amikaro en Facebook, al kiu en nuraj tri monatoj aliĝis pli ol 800 ŝatantoj.

Retejo de la Esperanto-redakcio, kun ligiloj al la podkastaj elsendoj:
www.polskieradio.pl/eo/

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/379a3

N-ro 383 (2010-06-07)
Havana UK super Portland kaj Vankuvero

Je la 4-a de junio la 95-a Universala Kongreso de Esperanto en Havano (17-24 julio 2010) nombris 931 aliĝintojn el 59 landoj. Sekve ĝi preterpasis en la historia statistiko du aliajn amerikajn UK-ojn: Portland en 1972 (923) kaj Vankuvero en 1984 (802).

Plej multe da aliĝintoj, 157, liveris la kongreslando Kubo. Sekvis Francio (112), Japanio (76), Germanio (70), Brazilo (65), Italio (43), Nederlando (32), Meksiko (30), Belgio (25), Pollando (22), Kanado (18), Britio (17), kaj Danio, Kroatio kaj Litovio (po 15).

Reta aliĝilo: www.uea.org/kongresoj/uk_alighilo.php

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/383a3

N-ro 385 (2010-06-18)
Plena Verkaro de Zamenhof fariĝis malmultekosta!

Plena Verkaro de Zamenhof estas la plej granda eldonprojekto en la historio de Esperanto.  Ludovikito (Ito Kanzi; 1918-2005) laboris super ĝi pli ol tri jardekojn, eldonante 57 volumojn kun originalaj kaj tradukitaj verkoj de L.L. Zamenhof, korespondaĵoj k.a. dokumentoj.  Kelkaj volumoj jam elĉerpiĝis kaj kelkaj ne estis eldonitaj.

Kunlabore kun Libroteko Tokio kaj Esperantic Studies Foundation la Libroservo de UEA transprenis plejparton de la restantaj stokoj kaj draste malaltigis preskaŭ ĉiujn prezojn.  La novaj prezoj estas jam registritaj ĉe la unuopaj titoloj en la reta katalogo de UEA, katalogo.uea.org. Anonco pri ili aperos en la julia-aŭgusta numero de la revuo Esperanto.

La Libroservo de UEA konsilas mendi rapide, ĉar de kelkaj volumoj restas nur malmultaj ekzempleroj.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/385a3

N-ro 391 (2010-07-28)
Sep elstaraj Esperanto-agantoj diplomitaj en Havano

Sep elstaraj Esperanto-agantoj estis diplomitaj en la ferma ceremonio de la 95-a Universala Kongreso en Havano. Unuafoje la Estraro de UEA aljuĝis la novan Diplomon pri Elstara Arta Agado, kiun la Komitato starigis kiel samrangan ekvivalenton de la Diplomo pri Elstara Agado, asignatan ekde 2007 por rekoni eksterordinare meritplenan agadon por Esperanto. Kiel la nomo diras, la nova diplomo premias eminentan kontribuon al la Esperantaj kulturo kaj arto.

Diplomon pri Elstara Agado ricevis d-ro Rüdiger Sachs el Germanio, kiu ekde 1997 gvidas Internacian Sciencan Asocion Esperantistan, redaktante ankaŭ ĝian gazeton Scienca Revuo.

Diplomon pri Elstara Arta Agado ricevis aktorino Georgina Almanza (Kubo), aktorino Vida Jerman (Kroatio), ĥorestrino Franjo Lévêque (Francio), aktoro Saŝa Pilipović (Serbio), verkisto Trevor Steele (Aŭstralio) kaj verkistino Spomenka Štimec (Kroatio).

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/391a3

N-ro 392 (2010-07-29)
Subvencio Cigno por du projektoj

Subvencio Cigno de UEA, financata de la japana industriisto Miyoshi Etsuo, estas donata ĉiujare por subteni seriozan Esperanto-agadon en la Tria Mondo aŭ la iamaj socialismaj landoj de Eŭropo. Ĝia valoro estas 500 000 japanaj enoj, t.e.  preskaŭ 4400 eŭroj. Pri la subvencia sumo decidas la Estraro de UEA, kiu anoncas sian decidon en la ferma solenaĵo de la Universala Kongreso de Esperanto.

Ĉi-jare la subvencio estis egale dividita inter du ricevantoj. Esperanto-Asocio de Bosnio kaj Hercegovino ricevas subvencion por la renovigo de sia sidejo-kunvenejo kaj la Komisiono por Meza Oriento kaj Norda Afriko por informado pri Esperanto en arablingvaj landoj, unuavice en Libano kaj Egiptio.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/392a3

N-ro 394 (2010-08-21)
Esperanta organizaĵo por UN ekfunkcias

En la UK en Havano estis anoncita la fondo de la organizaĵo Esperanto por UN, kiu laboros por altigi la profilon de Esperanto ĉe Unuiĝintaj Nacioj kaj por disvastigi informojn pri UN inter la esperantistoj.

UEA havas formalajn rilatojn kun UN kaj Unesko jam ekde la jaro 1954. Per sia oficejo en Novjorko, UEA flegas tiujn kontaktojn. Laborgrupoj en Parizo, Ĝenevo kaj Vieno faras similan laboron. De tempo al tempo UEA prezentas sian vidpunkton pri lingvaj demandoj en kunsidoj kaj konferencoj de UN kaj Unesko. UEA ankaŭ mem organizas konferencojn kaj seminariojn en Ĝenevo, Novjorko, Parizo kaj aliloke por atentigi pri la valoro de Esperanto kiel neŭtrala komunikilo inter la homoj kaj pri la problemo de lingva malegaleco ĝenerale.

La nova organizaĵo klopodos kreskigi subtenon por la laboro de UEA ĉe UN kaj Unesko. Por sistema informado pri UN inter la esperantistoj ĝi lanĉos Esperantan retpaĝaron pri UN kaj Unesko. Ĝi argumentos por subtenado de UN per informado al la publiko pri ĝia valoro, instruado pri UN en la lernejoj, konsciigo pri la valoro de internacia ordo, kaj laboro por atingi la Jarmilajn Evoluigajn Celojn.

Detaloj pri membriĝo, retpaĝaro kaj agadplano de Esperanto por UN estos publikigitaj baldaŭ.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/394a3

N-ro 395 (2010-09-12)
Buller kaj Magalhães vizitis Hanojon prepare por UK 2012

Ĝenerala Direktoro Osmo Buller kaj Konstanta Kongresa Sekretario Clay Magalhães vizitis Hanojon de la 29-a de aŭgusto ĝis la 5-a de septembro. Kun pli ol 60 aliaj gastoj el multaj landoj, ili estis invititaj de la Vjetnama Unio de Amikecaj Organizoj (VUAO) lige kun la 65-a datreveno de la sendependeco de Vjetnamio, kiun oni festis la 2-an de septembro. En la tago antaŭ la nacia festo la gastoj estis akceptitaj de la prezidento de Vjetnamio s-ro Nguyen Minh Triet kaj ili partoprenis en la solena festo en la Nacia Kongresa Centro. La riĉa programo inkluzivis i.a. viziton al la Maŭzoleo kaj Muzeo de Ho Chi Minh.

Antaŭ kaj post la programo de VUAO Buller kaj Magalhães havis laborkunsidojn kun la Centra Komitato de Vjetnama Esperanto-Asocio kaj kun la membroj de la Loka Kongresa Komitato de la 97-a UK, kiu okazos en la vjetnama ĉefurbo en 2012. Kvankam LKK ankoraŭ ne estas formale nomumita, ĝi jam diligente laboras. La oficistoj de UEA vizitis ankaŭ la Fremdlingvan Universitaton, en kies ejoj okazos la ĉefa parto de la programo de la 97-a UK, kaj la tre modernan Nacian Kongresan Centron. Pri la perfekta taŭgeco de ĉi-lasta kiel ejo por la inaŭguro kaj fermo de la UK la oficistoj de UEA povis certiĝi dum la solenaĵo de la nacia tago, kiu okazis tie.

Fine de la vizito s-ro Vu Xuan Hong, prezidanto de VUAO, transdonis al Buller la medalon "Pro Paco kaj Amikeco inter la Popoloj" pro lia kontribuo al la amikeco kun la vjetnama popolo kaj al la vjetnama Esperanto-movado dum pli ol kvardek jaroj.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/395a3

N-ro 396 (2010-09-16)
En la reta brokantejo de UEA nun ankaŭ periodaĵoj

Multaj valoraj Esperanto-libroj estas malfacile haveblaj, ĉar ili elĉerpiĝis. La fako de brokantaĵoj en la Libroservo de UEA jam de longe proponas solvon por tiuj, kiuj serĉas elĉerpitajn titolojn. Jam de kelka tempo la brokantaĵoj estas integritaj kun la reta katalogo de la Libroservo, kiu lastatempe enretigis ankaŭ liston de malnovaj periodaĵoj.

La reta brokantejo troviĝas ĉe katalogo.uea.org/index.php, kie eblas serĉi deziratan libron tajpante ĝian titolon en la serĉfenestreto. Eblas ankaŭ foliumi listojn de brokantaĵoj ordigitaj alfabete laŭ la titolo. Klakante la mendobutonon ĉe la koncerna titolo oni povas meti ĝin en sian aĉetkorbon, tute same kiel ĉe la "malbrokantaj" eldonaĵoj. Eblas ankaŭ elŝuti alfabete ordigitan HTML-liston de brokantaĵoj. Meze de septembro estis listigitaj preskaŭ 1400 titoloj. La listo de brokantaĵoj ankoraŭ ne ĝisdatiĝas aŭtomate, pro kio tie povas portempe resti ankaŭ titoloj, kies sola ekzemplero estis vendita lastatempe.

La nova brokantejo de periodaĵoj troviĝas ĉe katalogo.uea.org/index.php, kie la periodaĵoj estas ordigitaj alfabete laŭ la titolo. Ĉe ĉiu unuopa numero troviĝas mendobutono por aldoni ĝin al sia aĉetkorbo. Se oni ne trovas serĉatan revuon aŭ unuopan numeron, indas reveni de tempo al tempo al la katalogo por vidi, ĉu ĝi intertempe fariĝis havebla. UEA konstante aktualigas la katalogon kaj de tempo al tempo ricevas novajn brokantajn revuojn, same kiel ankaŭ librojn. Se iu revuo ne videblas en la katalogo, tio signifas, ke ĝi momente ne estas havebla. Inter la periodaĵoj mankas la revuo Esperanto, de kiu UEA tamen havas unuopajn numerojn kaj eĉ kompletajn jarkolektojn de multaj jaroj. Pri ili oni povas informiĝi ĉe <libroservo@.spamaĵo?co.uea.org>.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/396a3

N-ro 398 (2010-10-19)
Konsisto de KAEM konfirmita

La Estraro de UEA konfirmis formale la konsiston de la Komisiono pri Azia Esperanto-Movado (KAEM) surbaze de rekomendo, kiu rezultis el balotado okazinta en la ĉi-jara Azia Esperanto-Kongreso.

Kiel prezidanto de KAEM funkcias Sasaki Teruhiro el Japanio kaj kiel vicprezidantoj Wang Ruixiang el Ĉinio kaj Hoang Ngoc Boi el Vjetnamio. Sekretario estas Park Yong-sung el Korea Respubliko kaj kasisto P.V. Ranganayakulu el Hinda Unio. La aliaj komisionanoj estas Muhammad Zubair (Pakistano), Reza Torabi (Irano), Mukunda Raj Pathik (Nepalo), Fajzullaev Ĝamŝid (Taĝikio), Esti Saban (Israelo) kaj Chimedtseren Enkhee (Mongolio).

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/398a3

N-ro 399 (2010-10-26)
Internacia Junulara Jaro -- pri dialogo kaj interkompreno en la 96-a UK

La antaŭa Estraro de UEA decidis dediĉi la temon de la 96-a Universala Kongreso de Esperanto en Kopenhago (23-30 julio 2011) al la Internacia Junulara Jaro, kiu komenciĝis en la ĉi-jara Internacia Junulara Tago la 12-an de aŭgusto kaj daŭros ĝis la sama tago en 2011. La nova Estraro konfirmis tion kaj elektis kiel la vortumon de la temo “Dialogo kaj interkompreno”. Per tiu vortelekto la Estraro kundividas la ideon de Unuiĝintaj Nacioj, kiu volas utiligi la Junularan Jaron por antaŭenigi dialogon inter junaj homoj trans ĉiuj limoj, ankaŭ trans generaciaj limoj.

La 96-a UK okazos do preskaŭ ĉe la fino de la Internacia Junulara Jaro, sed la Estraro de UEA instigas esperantistojn al vasta diskuto pri la kongresa temo jam pli frue. La revuo Esperanto k.a. eldonaĵoj kaj retaj forumoj de UEA estos malfermaj al kontribuaĵoj pri la temo. Nature la Estraro de UEA atendas ankaŭ aktivan engaĝiĝon de TEJO, kun kiu ĝi proksime kunlaboros pri la planado de la tema traktado dum la UK en Kopenhago. Okaze de la ĉi-jara Junulara Tago UEA jam diskonigis materialojn de UN pri la Jaro per Gazetaraj Komunikoj n-ro 393, www.uea.org/dokumentoj/komunikoj/gk.php.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/399a3

N-ro 363 (2010-02-11)
1450 adresoj en Pasporta Servo

La ĉi-jara adresaro de la plej fama servo de TEJO, Pasporta Servo, enhavas 1450 gastigantojn en 91 landoj. En la antaŭa eldono (2008) estis 1225 adresoj en 90 landoj. En la Pasporta Servo 2010 la unuan lokon okupas Francio kun 177 gastigantoj. La dua estas Germanio kun 117. En Brazilo estas 84 gastigantoj. Aliaj landoj kun multaj adresoj estas Rusio (81), Pollando (75), Ukrainio (65), Usono (63), Hungario (53), Japanio, Nederlando, Ĉinio kaj Senegalio (po 36), kaj Irano (34).

En la 208-paĝa poŝlibro troviĝas, krom la adresoj k.a. informoj pri la gastigantoj, ankaŭ mapoj kun indikoj pri lokoj kun gastigantoj. Enestas ankaŭ reguloj kaj konsiloj pri la uzo de la servo, kaj utilaj adresoj.

La ideo pri Pasporta Servo, tiam sub la nomo Programo Pasporto, estis prezentita de la argentinano Ruben Feldman González en 1966. La unua adresaro laŭ la nuna sistemo, kun 40 gastigantoj, aperis en 1974 sub la gvido de Jeanne-Marie Cash el Francio. Ambaŭ pioniroj estas gastigantoj ankaŭ en la nuna eldono.

En 2009, Pasporta Servo fariĝis ankaŭ socia retejo, www.pasportaservo.org, kie kaj gastoj kaj gastigantoj povas membriĝi kaj kontakti unu la alian. La retpaĝo ne anstataŭas la adreslibron sed ofertas novajn servojn, haveblajn nur per Interreto: zomebla monda mapo, serĉilo, forumo por peti informojn pri vojaĝo, kaj blogejo por rakonti pri siaj vojaĝoj. La retpaĝo nun havas pli ol 1200 uzantojn, el kiuj ĉ. 700 estas gastigantoj.

La adresaro estas aĉetebla ĉe la Libroservo de UEA. La prezo estas 9,00 EUR plus afranko (plus imposto de 6% en EU). Ekde 3 ekz. oni ricevas trionan rabaton.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: www.uea.org/gk/363a4

Ĉiu Gazetara Komuniko de UEA estas libere uzebla laŭ la Permesilo CC BY 4.0.
 
Supren
UEA, 2022